General Wave Company (GWC) tar bølgen på vei til børsen

GWC 28.12.2017 kl 07:57 9221

Ocean Energy og Ocean Elfarm med flere samles under holdingselskapet General Wave Company, og selskapet har en målsetting om børsnotering. Gir bare selskapet "arbeids-ticker" GWC.

Hovedfokuset er på stormbøyen, men det er også andre produkter med i bildet, så dette kan bli et svært spennende selskap innen havnæringene som får flere bein å stå på. Jeg har ordna meg aksjer i selskapet i over to år, gradvis mer og mer, og syns det hele ser mer og mer lovende ut.

Nettsiden til selskapet:
http://www.ocean-energy.no/

Siste aksjonærbrev:
http://www.ocean-energy.no/docs/Melding-aksjonaerer-desember-2017.pdf

Det kan godt hende at selskapet blir tatt godt imot på børs, også av tradere, men framtida får gi svar. Passelig unikt blir det i alle fall om børsens første bølgekraftselskap blir en realitet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
29.12.2017 kl 15:38 9120

Tegningskursen ligger nå på 0,75 kroner per aksje. Kursen vil nok ligge på minst 1,25 kroner ved notering.

Passer godt inn i tida, dette selskapet, både mtp. det grønne skiftet og det store potensialet i havnæringer.

Tviler sterkt på at de tilbyr tegning til 0,75 kroner per aksje etter mars 2018.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
05.01.2018 kl 16:36 9052

Målet mitt er å få skaffet meg noen ekstra aksjer igjen. Har oppdatert meg en del.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
dips
18.01.2018 kl 19:31 8977

Kan evt. ekstrembølger være en risiko for stormbøyen, at det fører til skader og derav store reparasjonsutgifter? Eller konstrueres de på en sånn måte at man unngår dette?
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
18.01.2018 kl 23:20 8972

Hei. Bølger ved ekstremvær skal stormbøyen være sikret mot fordi den i forkant av ekstremværet dykker ned til cirka 12 meter dyp, automatisk etter værdatamating. Jeg tolker det slik at du tenker på såkalte monsterbølger som kan oppstå "fra intet" sånn helt plutselig, altså brottsjø. Ja, selskapet mener vel at "det balanserte systemet" tar hensyn til dette fenomenet, mener jeg å huske, men jeg har spilt inn for dem tidligere at de muligens kan vurdere sensorer utenfor bølgekraftparker som varsler at stormbøyene må dykke ned før monsterbølgen kommer. Da skal de ha noen minutter på seg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
19.01.2018 kl 09:45 8955

Fusjonsprosessen går videre. Se siste nytt på nettsiden:

http://www.ocean-energy.no/aksjonaerinfo/

Sikring mot ekstremvær og ikke minst lett og rimelig infrastruktur som enkelt absorberer bølgekraft og hindrer den verste slitasjen fra "rykk og napp"-bevegelser, der er det argumenter i verdensklasse! Tør man å være med på dette, for risiko er det, så kan man bli med så og si fra fødselen av på det som kan bli noe stort. Dette blir kanskje den eneste gangen jeg går inn i et selskap som er skinnende nytt i et totalt umodent felt, og som attpåtil ikke er børsnotert, men dette klarte jeg jo ikke å holde meg unna da... Likevel... Har en følelse av at dette ikke er en større risiko enn flere av de selskapene som allerede fins på børs, bare sånn til ettertanke.

God helg!
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
27.01.2018 kl 17:41 8846

Det er, så langt jeg kjenner til det etter kontakt med selskapet, styrets klare mening at selskapet må ha kommet lengre på en del fronter før børsnotering er aktuelt. Dette gjelder ikke bare fusjonsprosessen, men også testing, utvikling og andre puslespillbiter. Når det er nevnt, så uttrykte selskapet også at det ser ut til å gå i den retningen, altså mot børsnotering. Har ikke stor grunn til å tvile på det, og jeg skjønner utrolig godt at selskapet ikke vil binde seg til et absolutt løfte om børsnotering når det tross alt ikke har blitt sendt inn en søknad om notering.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
02.02.2018 kl 14:15 8753

Nokså fersk nyhet om bl.a. bølgekraft her:

http://www.wired.co.uk/article/renewable-energy-smart-buildings-future-fossil-fuels
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
06.02.2018 kl 00:34 8670

Stødigste aksjen på røde børser..? Kursen er stadig vekk 0,75 kroner. Knegg!!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
06.02.2018 kl 18:17 8639

I henhold til siste aksjonærbrev, skal GWC/OCE samarbeide og ta seg av flere prosjekter for Seabased i 2018! Det er spennende og interessant og danner grunnlaget for ytterligere prosjekter og avtaler. Uansett blir det penger i kassa.

Jeg har skrevet med ledelsen per e-post, og funksjonstesten av stormbøyen på nordvestlandet begynner nå i februar. Den testen tar omkring seks måneder.

I innkalling til EGF, står det at aksjonærer i OCE vil få 160 mill. aksjer i det nye fusjonerte selskapet, GWC. 160 mill. nye aksjer delt på 104 700 000 eksisterende aksjer i OCE, gir forholdstall på ca 1,53. 10 000 OCE aksjer vil da gi ca 15 300 aksjer i GWC.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
10.02.2018 kl 07:42 8555

Interessant. Ja, jeg er klar til å ta imot "gaveaksjene". Med galskapen min så har jeg oppnådd cirka 500k aksjer samlet sett i Ocean Elfarm og Ocean Energy, så det blir nå litt.

Den som følger med nå, kan enkelt se at det skjer mye spennende rundt bølgekraft i verden. Bølgekraft er absolutt kommersielt mulig, og GWC har mer enn løsninger for bølgekraft. Det er meget motiverende å se at de utvikler andre produkter enn stormbøyen også, den viljen til å utvikle mer, og så har de et solid nettverk.

Ikke er det så dumt å eie aksjer under radaren for skumle børser heller for tida. Det er jo faktisk et gjemmested, så gjemmesteder fins.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
12.02.2018 kl 10:20 8460

Stock-Holm:
Ja, da eier du noen flere aksjer enn meg, men hadde jeg hatt muligheten, ville jeg kjøpt flere. Jeg tror uansett vi aksjonærer vil få betalt rikelig i fremtiden, for bølgekraft er det neste store, tror jeg. Husker jeg så på den dokumentarfilmen med Bjørn Lomborg angående klimaet, og der ble det nevnt bølgekraft som en stor, uutnyttet ressurs, som ved mulige fremtidige lønnsomme løsninger og kommersialisering, vil gi uante (høye) inntekter!

I forhold til GWC, er det mulig gjennombruddet kommer med lysbøyen først, kanskje allerede denne våren..?

Se på Seabased, deres samarbeidspartner gjennom flere år; der har de nylig fått sin første milliardkontrakt, og giganten Fortum har kjøpt seg opp til 10% eierandel i selskapet! Jeg tror bølgekraft snart får sitt store gjennombrudd.

Jeg ser på ledelsen i GWC som profesjonell og stødig. Tror de vil klare å gjøre GWC til et fremtidig grønt eventyr!
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
12.02.2018 kl 10:51 8449

Tror på det, Arkivaren..:)- Jeg har kjøpt gradvis siden 2015. Er kapital på ganske stor risiko utenom noen handelsplattform som en børs er, men jeg håper og tror dette går rette vei. De har i alle fall gjort store framskritt siden 2015.

Det er mulig det kan bli minst én kontrakt på lysbøyen snart, i god tid før mulig børsnotering. Stort marked. Vet at de har antennene ute blant oppdrettere og andre.

Dette kan bli et framtidig grønt eventyr, og det mener jeg. Her blir det nok muligheter for å fylle på med flere aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
25.02.2018 kl 19:15 8241

Wave energy industry growing:

https://www.youtube.com/watch?v=qICMqYR2nd8

Der det er konkludert med for dyre kilowattimer, så har infrastrukturen vært for voldsom og kostbar, det er nok den viktigste årsaken, men man skal heller ikke glemme at også bølgekraft må få gå gjennom flere steg med effektiviseringer slik vind- og solkraft har gjort. Bølgekraft må også få ta slike steg. Det trengs flere, men de kommer stadig.

Wave power... To be continued...
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
01.03.2018 kl 22:12 8122

I en e-postutveksling med selskapet om tidsskjema framover, så ser det nå ut til at sommeren 2019 er mest realistisk for børsnotering.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
02.03.2018 kl 14:04 8079

Stock-Holm; Selskapet har jo tidligere signalisert at de tok sikte på børsnotering i løpet av 2018. Skjønner jo at det er en del som skal på plass på forhånd, der i blant fusjonsprosesser, for å skape holdingsselskapet GWC. At de nå muligens må forskyve børsnoteringen helt til sommeren 2019, er noe skuffende, etter min mening, men verdiene og mulighetene er jo fortsatt tilstede.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
03.03.2018 kl 11:28 8043

Ja, de har tidligere signalisert 2018. Slik oppfatter jeg det også, selv om det helt klart ikke var et løfte. "Vi ser nok 2018 på kalenderen før (...)" eller noe i den leia, var det vel.

Det kan hende at de går på børs med en mer solid plattform ved å vente til sommeren 2019, som i så fall bør forsvare en høyere kurs enn for 2018. Kommer det et børskrakk før sommeren 2019, så kan man vel i ettertid trolig prise seg lykkelig om de følger det tidsskjemaet de har bekreftet i det siste. Det må være bedre å være børsbaby på nettopp ferdigknuste børser enn å tiltre på himmelhøye nivåer. Det kan bli bedre for oss også, med generelt mindre grunn til bekymring for fallhøyde etter notering.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
03.03.2018 kl 11:50 8035

Slik situasjonen for GWC er på nåværende tidspunkt, er de et utviklingsselskap og fortsatt på forskningsstadiet. De venter fortsatt på et skikkelig kommersialisert gjennombrudd. Er nok enklere og bedre å børsnotere selskapet, gjerne med noen kontrakter med inntekter og penger på bok, enn å gå på børs for tidlig. Vet det er snakk om emisjoner opp i mot profesjonelle aktører, som skal skje i inneværende år. Blir spennende å følge prosjektene de skal ta for Seabased. Venter også på gjennombrudd for lysbøyen, og Stormbøyen er funksjonstestet på Nordvestlandet, der man kan trekke endelige konklusjoner om hvor bra de fungerer, på starten av høsten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
03.03.2018 kl 12:18 8024

Spennende, så absolutt. Ser fram til nyheter utover året med nye aksjonærbrev.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
09.03.2018 kl 22:46 7946

Sånn mtp. verste saks scenario, så tenker jeg at vi aksjonærer må samle oss og tromme sammen en undersøkelse av hva selskapet har holdt på med dersom de ikke innfrir med børsnotering og progresjon for øvrig som forventet. Sier ikke at det vil gå rett vest, men bare nevner det, slik at vi har gjort oss noen tanker om det på forhånd.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
11.03.2018 kl 10:50 7943

Jeg er med på en eventuell aksjonærgruppe, med krav om redegjørelse fra selskapet, dersom det er grunnlag for det. Får håpe det ikke blir nødvendig. Jeg stoler på at ledelsen og styret gjør jobben sin, men det er klart at de må levere, i alle fall på noen av målsetningene sine. Jeg forventer at det kommer minst ett kommersielt gjennombrudd i løpet av året.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
11.03.2018 kl 21:09 7944

Tror slettes ikke det blir nødvendig, men jeg ville bare nevne det sånn i tilfelle... Jeg stoler også på ledelsen/styret, i utgangspunktet. De jobber for børsnotering, og fram den hadde det vært utrolig kjekt med minst én kontrakt, f.eks. på lysmarkeringsbøyen, selv om det trolig ikke kan kalles et kommersielt gjennombrudd (om den da ikke er gigantisk).

Ps. Trolig sjekker selskapet nettet for info fra andre om seg selv av og til, og det er veldig greit at de vet at det fins aksjonærer som ikke uten videre aksepterer havari uten havarietterforskning... Det er ikke det at jeg har behov for å være "en anonym feiging", men uansett hvordan man formulerer det, så vil det på sitt vis virke fiendtlig overfor selskapet å sende en slik type pekefinger per e-post. Det kan ødelegge for en ellers god tone.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
Alby
12.03.2018 kl 08:33 7940


Boringen på Dussafu bør vel nærme seg de oljeførende lag ??
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
12.03.2018 kl 22:21 7911

Hei Alby! Så trivelig at du kom innom GWC, men du er vel her inne på PEN..? Bare hyggelig det altså, en sjarmerende bom. Kan skje alle det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
19.03.2018 kl 18:55 7725

Jeg fikk et brev fra Ocean Energy AS i posten i dag, der de vennlig anmodet meg å informere om VPS-kontonummeret mitt for overføring av de nye aksjene i General Wave Co. AS, så det virker som om selskapet er i rute med fusjonsplanene!
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
19.03.2018 kl 19:06 7718

Ok, takk. Jeg har ikke fått det brevet. Urettferdig..:)- Ikke så lenge siden de fikk oppgitt VPS-kontonummeret mitt, så de har vel kontroll på det da.

Fint å se at ting ser ut til å være i rute. Her om dagen tipsa jeg dem forresten om følgende:

https://cleantechnica.com/2018/02/07/world-envies-us-wave-energy-test-site-even-built/

Gode muligheter til å vise seg fram mer direkte til det amerikanske markedet... De syntes dette var meget interessant lesning, men dette viser også i en mer generell vending at bølgekraft vil komme.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
dips
22.03.2018 kl 09:24 7613

Grunnet personvernhensyn så oppbevarer de ikke VPS-kontonummer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
22.03.2018 kl 20:46 7560

Ja, stemmer det dips.

Fikk det brevet der jeg også, men ikke før i dag..:)-
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
22.03.2018 kl 20:50 7558

Samarbeidspartner Seabased på ferde i Ghana...

https://www.seabased.com/100mwcontractghana

Gode takter!
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
03.04.2018 kl 17:49 7267

Tegningsperiode med frist fredag 6. april:

http://www.ocean-energy.no/docs/OCE-T-innbydelse-2018.pdf

Den nye raketten innen det grønne skiftet på børsen..? Ja, det kan vise seg å bli det!
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
dips
10.04.2018 kl 14:21 7102


Får dette noe å si for GWC? Når de evt skal på børs går de vel om Oslo Axess?

http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2018/04/Oljefondet-faar-ikke-gaa-i-unoterte-aksjer
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
10.04.2018 kl 21:24 7068

Hei dips! Så lenge de er unoterte, så er de unoterte..:)-

Slik jeg har forstått det, så vil de rett på børs, dvs. Oslo Børs. Når det er nevnt, så er det fulle børsforpliktelser også på Oslo Axess, og aksjene der regnes heller ikke som unoterte, men på Oslo Børs er det notering i htt. EU-krav.

Ta eventuelt kontakt med selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
11.04.2018 kl 10:09 7010

Siste nytt;
(kilde: http://www.ocean-energy.no/kjop-av-aksjer/)

"Vedrørende aksjekjøp i Ocean Energy AS
Neste emisjon i Ocean Energy AS skjer via FolkeInvest i Trondheim

www.folkeinvest.no

Aksjetegning fra 14.05.2018

Etter denne emisjonen vil alle aksjonærene i Ocean Energy AS få tilsendt oppdatert Aksjonærinformasjon."
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
12.04.2018 kl 09:48 6952

Ja, og etter dette skal det forhåpentligvis være fokus på å danne et solid nok grunnlag for børsnotering. Det er et paradoks med ulike midler egentlig ment for spirer som GWC, at det gjerne heller er selskaper med som har oppnådd muskler som får midlene tildelt. Det sto om forresten om dette paradokset i en av de siste utgavene av Teknisk Ukeblad også. Myndighetene har kommet med fagre ord om det ene med det andre mtp. å støtte "det grønne skiftet", men når det blir spørsmål om penger, så er det taushet. Innovasjon Norge, f.eks., de har vært som sunket i jorda for GWC. Da må vi tåle at det blir kjørt emisjoner. Det er flere veier til Rom, og når en dør lukkes, så åpnes en annen. Før eller siden så kommer alle brikkene på plass.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
27.04.2018 kl 09:41 6677

Fornybar AS:

https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/P3BQQe/Siri-Kalvig-skal-lede-Fornybar-AS

Etter hvert kan det kanskje dryppe noe også på GWC.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
28.05.2018 kl 11:29 6122

Svaret om hvorfor aksjekursen er satt til kr. 0,48 står under diskusjonssiden under emisjonen til Ocean Emergy på folkeinvest.no.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
28.05.2018 kl 17:41 6080

Ok, flott. Bra det har kommet svar der da. Har selskapet selv klart opp i dette..?
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
dips
25.06.2018 kl 13:32 5598

De nye aksjene blir sannsynligvis overført til VPS-kontoene i morgen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare