ASETEK - FORVENTET MER ENN DOBLING AV AKSJEKURSEN!


Sterkt vekstgrunnlag for Asetek!

LES RAPPORTEN / ANALYSEN / INDIKASJONEN / KURSMÅLET FRA SEB:
KURSMÅL: 235 kr

Published: 26 Jul 2021, 11:47 GMT+2

Game changing legislation is finally in process

On 14 July 2021, the EU adopted a series of legislative proposals with the target to achieve climate neutrality by 2050. The proposal has included several new provisions that are directed at data center operators, server manufacturers and local authorities to promote waste heat recovery. We consider the new legislation as a potential game changer for Asetek's Datacenter. Our mid-point DCF valuation at NOK 160 but a Bull case on Datacenter points to a fair value of NOK 235.

A paradigm shift to create huge market tailwinds for Asetek's DTC liquid cooling technology.

In the new Energy Efficiency Directive (EED), the EU has adopted several proposals to promote reusing waste heat from data centers. A quote from the EED: "All the district heating and cooling systems should aim for improved ability to interact with other parts of the energy system in order to optimise the use of energy and prevent energy waste by using the full potential of buildings to store heat or cold, including the excess heat from service facilities and nearby data centers."

Asetek's direct-to-chip (DTC) liquid cooling is one of few technologies that is able to achieve waste heat recovery and energy efficiency for data centers. We believe the new provisions will trigger a paradigm shift in the European data center industry and therefore provide significant sales growth opportunities to Asetek.

The new provisions to promote waste heat recovery from both market demand and supply point of views

In our view, the new provisions are directed at promoting waste heat recovery, both from a market demand point of view (local authorities): e.g.

"For municipalities with a population > 50,000 the development of local heating and cooling plans that include waste heat recovery is now mandatory."

"Efficient district heating and cooling systems are mandated for all new installations that use increasing parts of its energy mix from excess heat (goes up from 2025 to 2050)."

and supply point of view (data center operators and server manufacturers): "For newly planned or substantially refurbished data centers (>1MW) a cost-benefit analysis (or an energy audit) has to be carried out. That analysis needs to specifically include cooling systems that allow removing or capturing the waste heat at useful temperature level with minimal ancillary energy inputs."

We argue the new legislations will likely enforce the market participants to switch to DTC liquid cooling more rapidly than we have expected for, which makes our Bull case on Asetek's Datacenter business to appear more realistic.

The bull case scenario on Datacenter looks more realistic

The market of data centre liquid cooling technologies was worth USD 1bn in 2020 and currently the company has less than 1% market share. Market research company Global Market Insights estimates the market will grow at a CAGR of 19% in the coming years and reach USD 2.5bn by 2025. Our current mid-point DCF value of NOK 160 per share is based on some conservative assumptions that Asetek has only 1% market share (annual sales of USD 30m) by 2025. In the bull case we assume that Asetek will gain market share and reach 2% market share by 2025. Assuming all else being equal, our bull case scenario indicates a fair value of NOK 235 per share.

https://research.sebgroup.com/oapi/puppeteer/109697


Ja, bør ha en god del å gå på, også i det kort bildet. Har jo vært en god del høyere og nå ser markedet for datasenter bedre ut enn noengang

Da ser det ut som startskuddet har gått i det som vi har trodd kan komme de neste årene . Dette blir mye større enn kr 235 ,bare vent om 2-3 år :
Tipper at snart de store gutta snart kommer på banen for posisjonering

mvh
RGT Bjørn

Legger ut SEB på norsk. Lovendring er endelig i gang
14. juli 2021 vedtok EU en rekke lovforslag med målet om å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Forslaget har inkludert flere nye bestemmelser som er rettet mot datasenteroperatører, serverprodusenter og lokale myndigheter for å fremme gjenvinning av spillvarme. Vi anser den nye lovgivningen som en potensiell spillveksler for Aseteks datasenter. Vår midtveis DCF-verdsettelse til 160 kroner, men en Bull-sak på Datacenter peker på en virkelig verdi på 235 kroner.
Et paradigmeskifte for å skape enorme markedsvind for Aseteks DTC væskekjølingsteknologi
I det nye energieffektivitetsdirektivet (EED) har EU vedtatt flere forslag for å fremme gjenbruk av spillvarme fra datasentre. Et sitat fra EED: "Alle fjernvarme- og kjølesystemer bør sikte på forbedret evne til å samhandle med andre deler av energisystemet for å optimalisere energibruken og forhindre energisvinn ved å bruke bygningenes fulle potensial til å lagre varme eller kulde, inkludert overflødig varme fra servicefasiliteter og nærliggende datasentre. "

Aseteks direkte-til-chip (DTC) væskekjøling er en av få teknologier som kan oppnå gjenvinning av spillvarme og energieffektivitet for datasentre. Vi tror de nye bestemmelsene vil utløse et paradigmeskifte i den europeiske datasenterindustrien og derfor gi Asetek betydelige salgsvekstmuligheter.


De nye bestemmelsene for å fremme gjenvinning av spillvarme fra både markedets etterspørsel og synspunkt
Etter vårt syn er de nye bestemmelsene rettet mot å fremme gjenvinning av spillvarme, både fra et markedsperspektiv (lokale myndigheter): f.eks.

"For kommuner med en befolkning> 50 000 er utviklingen av lokale varme- og kjøleplaner som inkluderer utvinning av spillvarme nå obligatorisk."

"Effektive fjernvarme- og kjølesystemer er påbudt for alle nye installasjoner som bruker økende deler av energimiks fra overskuddsvarme (går opp fra 2025 til 2050)."

og forsyningssynpunkt (datasenteroperatører og serverprodusenter): "For nylig planlagte eller vesentlig oppussede datasentre (> 1MW) må en nytte-nytte-analyse (eller en energirevisjon) utføres. Denne analysen må spesifikt omfatte kjølesystemer som tillater fjerning eller fangst av spillvarmen ved nyttig temperaturnivå med minimale tilleggsenergiinnganger. "

Vi hevder at den nye lovgivningen sannsynligvis vil tvinge markedsaktørene til å bytte til DTC -væskekjøling raskere enn vi har forventet, noe som gjør at Bull -saken vår om Aseteks Datacenter -virksomhet fremstår mer realistisk.

SEB -prognoser for Aseteks Datacenter -virksomhet, Base case scenario

OBS på at dette er et forslag og ikke vedtak men forventer at dette vil bli vedtatt .

Signed J.T.S. skrev Innlegget er slettet
Yepp, har sittet tungt i 2 år nå i Asetek og blir nok noen år til.

Hvis ting går som jeg tror snakker vi om kurser over kr 500 på sikt, blir nok splitting før dette men
BIF78
05.08.2021 kl 09:56 4750

Signed J.T.S. skrev Innlegget er slettet
Mon vi kan få endnu en opjustering fra Asetek ifm kvartalregnskab? Det tegner ihvertfald godt

Hvort raskt tror dere kursmålet på 235 kr kan oppnås med denne farten her?
Noen ordrer til nå i august og flere utover resten av året, så tror jeg vi vil ta innpå 140-170 i hvert fall før nyttår når også alt annet går så bra for selskapet.

Spændende dage på Assensvej . Fedt at at kursen presses ned … købt rigelig i dag 👍💪🎶

Ble kjørt massivt opp med tilvarende gevinstssikring. Er nå tilbake til samme nivå før rundt kr 115. Ting vil vel ta litt tid men håper at 140-150kr er innen rekkevidde i løpet av året.

Hmm..hva er det markedet ville ha som det ikke fikk?
Noe knuter på tråden? For slappe utsikter ?
Simo
18.08.2021 kl 13:30 3804

5. røde dagen og over 30% ned. Ikke lett å forstå hvorfor

Hmmm
Noen som har noen gode teorier? Den holdt seg jo godt på 76-80 og så tuslet det bare ivei nedover.....

Lurer på om Asetek blir dagens taper, i skrivende stund kollapser aksjen som bare det. 😥😥😪😪😭😭😭😱😰😨🥶😳
Redigert 22.09.2021 kl 13:25 Du må logge inn for å svare

For en forferdelig børsmelding. Guidet de ikke nettopp i kvartalspresentasjonen og nå tar de bort alt overskuddet plutselig ???
HP17
22.09.2021 kl 13:35 3036

Stakkars dagens aksjonærer. 30 tallet før slutt i dag?
https://newsweb.oslobors.no/message/542934

Asetek-aksjen raser etter resultatvarsel
Asetek tror på et marginalt overskudd på driften i år, etter nedstenginger og flaskehalser i Kina
https://e24.no/boers-og-finans/i/PoPbeb/asetek-aksjen-raser-etter-resultatvarsel
Redigert 22.09.2021 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
Rockall
22.09.2021 kl 14:15 2910

Rockall viser medfølelse. Måtte dere komme så godt ut av det som mulig.

selskapet guider med at de ikke kommer til å tjene penger i fremtiden ja, full krise dette her! føler med dere som har store tap og som selger idag. Ser vel fort 20 kr eller under kommende uke... tragisk! stay away!
Redigert 22.09.2021 kl 14:19 Du må logge inn for å svare

Satser og kjøper i dag :)De store aksjonærene som har ca 75% sitter nok stille,regner med en god rekyll i løpet av 2-3 uker..Penjonskassene kommer vel til å øke,de er i hvertfall langsiktige,...Trodde nesten det skulle bli større omsetning på meldingen..
HP17
22.09.2021 kl 15:19 2683

Nå kan en endre til om en ser 20 tallet før slutt i dag eller denne uken?

TS dette ble en real skivebom, de fleste av oss opplever dette i aksjemarkedet, men likevel jævla kjedelig.
KR
22.09.2021 kl 15:54 2538

HP17 venter på inngang og håp om rekyl ja. Er alltid ute med sin medfølelse når et selskap krakker 😅

Utrolig kjedelig for eksisterende aksjonærer. Det har vært mange sånn brutale fall i det siste på børsen.