COV-Q3 rapportering 25/10 - hva kan vi forvente?


Norne kom i går med en ny kjøpsanbefaling på COV. De forventer at omsetningen øker med 12% i Q3 (fra MSEK 18 til MSEK 20,2) sammenlignet med Q3 i 2017. Resultatet antar de vil havne på den positive siden, med et resultat på MSEK 0,5 sammenlignet med et negativt resultat på MSEK 0,8 i fjor. Som jeg har nevnt til de kjedsommelige er det ganske uinteressant om COV nå går +/- noen millioner pr kvartal i 2018, det er fremtiden som gjelder. Digital patologi lanseres i Q1 2019 og her vil COV være de første til å lansere et produkt innen området hvor markedet er 10 ganger dagens marked innen bildeforbedring, så det er 2019 og fremover som er interessant. Norne forventer at COV allerede i 2022 vil ha en omsetning på MSEK 195 og et resultat på MSEK 62. I 2023 øker omsetningen videre til MSEK 212 og resultat på MSEK 73. Legg merke til at økningen i omsetningen fra 2022 til 2023 utgjør MSEK 17 og resultatet øker med MSEK 11 (65% nettomargin). Det er skalerbarheten i COVs businessmodell som tilsier at når faste kostnader er dekket vil så godt som all økt omsetning gå rett på bunnlinjen. COV er på en måte helsesektorens svar på Microsoft, og vil kunne oppnå en fantastisk omsetnings- og resultatvekst i årene som kommer.
SHARE-IT
23.10.2018 kl 12:29 2253

Jeg er enig med deg i at utsiktene er det viktigste for COV. Derfor må det komme troverdig og god oppdatering på digital patologi og at utviklingen er i rute, og dermed uten ytterligere utsettelser. Det er ikke lenge til utrullering og salg skal kunne starte etter det som hittil er meldt. Likeså vil det selvsagt være en fordel med gode tall for å underbygge at dagens produkter og operasjonelle drift tross alt også har en grei verdi. Kursfallet i dag tar jeg ikke så tungt (de siste 2 kr forsvant av en post på 24 aksjer eller hva det var.)
bulleye
23.10.2018 kl 14:42 2223

SHARE-IT, jeg vil si at COV hele tiden har hatt en troverdig og god oppdatering angående et meget komplekst produkt (digital patologi). De har hele tiden holdt et stramt budsjett og klart å holde kostnadene på et nivå som tilsier at selskapet fra oppstart av prosjektet har klart å oppnå samlet sett et positivt resultat. Tror det er ytterst få om noen innen sektoren som hadde klart å løfte et prosjekt som utgjør ca. 1 års omsetning på "egne bøker" uten å hente inn midler. Det vil i andre runde gi dagens aksjonærer en stor fordel ved at man har sluppet emisjon og dermed utvanning av aksjonærene. Enig i at en utsettelse fra Q4 2018 til Q1 2019 ikke var helt etter normal COV standard, men ut fra forklaringen jeg har fått fra ledelsen synes jeg at vurderingen er helt korrekt. Når digital patologi skal lanseres må man være 100% sikker på at alt stemmer og at de har fått med seg alle nyanser og luket bort alle feilkilder.
Redigert 23.10.2018 kl 14:43 Du må logge inn for å svare
SHARE-IT
23.10.2018 kl 14:55 2211

Bulleye, håper fremdeles du får og har rett. COV kan i så fall bli en kule. Men det kan fremdeles dreie seg om bortimot et halvt år til vi ser om de holder fremdriften for digital patologi. Det vil kunne røyne på, men det kan jo bedres ved oppdateringer underveis, som eks.vis under pres. av Q3.
SHARE-IT
25.10.2018 kl 08:29 2150

Det gikk fremdeles omtrent i 0. En liten +. Det er bra med den omfattende utviklingen som fremdeles åpenbart pågår. Det mest gledelige er dog å registrere Anita Ts overstrømmende optimisme. Den må hun da ha grunnlag for. Det bærer bud om gode tider fremover. Og ingen nye utsettelser så langt jeg kan forstå. Vinteren og våren blir spennende som COV - aksjonær. Bulleye; hører gjerne dine tanker om dette da du virkler å være mye nærmere kildene og ha mye større kunnskap om dette enn meg.
bulleye
25.10.2018 kl 08:52 2134

Uten tvil en meget sterk Q3 rapport fra COV:
For det første øker omsetningen fra MSEK 18 til MSEK 21,9 (22%) og resultatet forbedres fra underskudd på MSEK 0,8 til et overskudd på MSEK 0,4.
Cashflowen er positiv med MSEK 3,8 sammenlignet med en marginal negativ cashflow i Q3 2017.
Det viktigste er uansett at ledelsen virker meget fornøyd med fremdriften innen digital patologi og at de har fått utrolig mye positiv feedback på produktet, samt at de blir invitert som foredragsholdere på internasjonale kongresser. Selskapet er anerkjent og blir sett på som en meget seriøs aktør innen dette nye markedet.
Det er viktig å påpeke at COV i Q3 2018 har kostnadsført MSEK 7,3 sammenlignet med MSEK 3,9 i Q3 2017 for businessenheten digital patologi. Det vil si at resultatet for bildebehandlingsdelen av selskapet har et positivt driftsresultat på MSEK 7,7 sammenlignet med MSEK 3,8 i Q3 2017. Det er en fordobling av resultatet og økningen er identisk med omsetningsøkningen. Dvs. at kostnadene er på samme nivå som i Q3 2017 for denne delen av virksomheten.
ContextVision - Sterkt salg i tredjekvartal og positiv tilbakemelding innen digital patologi

STOCKHOLM - 25. oktober 2018 - ContextVision, et medisinsk teknologiselskap som
spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens, har sluppet sin
rapport for 3. kvartal 2018, som viser et sterkt salg på 21,9 MSEK, 22 prosent
høyere enn tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet var noe positivt, med en
positiv kontantstrøm på 3,8 MSEK.

«Jeg er veldig stolt over at vi klarer å opprettholde et så sterkt fokus på våre
kunders behov, samtidig som vi klarer å fokusere på våre FoU-mål,» sier Anita
Tollstadius, administrerende direktør for ContextVision. «Konseptet for vårt
første digitale patologiprodukt har fått mye positiv tilbakemelding, og vi ser
en klar interesse for beslutningsstøtteverktøy basert på bildeanalyse, som har
økt kraftig det siste året,» fortsetter Tollstadius.

Stort potensial i Asia
I tredje kvartal var salget betydelig høyere enn samme kvartal i fjor. De
asiatiske markedene har utviklet seg positivt de siste årene, noe de har
fortsatt å gjøre så langt i år også. Det europeiske markedet økte med 16 prosent
i forhold til året før, og det amerikanske salget har tatt seg bra opp, etter
lavt salg i fjor.

«Vi har en veldig sterk markedsposisjon,og vi er meget fornøyde med at vi
klarte å øke salget i alle regioner. Vi ser imidlertid et stort potensial i det
asiatiske markedet, spesielt Kina som er et mer dynamisk marked og som har
generert flere nye kunder de siste årene,» sier Tollstadius.

Spennende tider innen digital patologi
Utviklingen av ContextVisions første digitale beslutningsstøtteverktøy for
patologi for prostatakreft, nærmer seg neste milepæl, noe deltagelsen i
september på den europeiske patologikongressen i Bilbao, Spania, var en
bekreftelse på.

«Vi genererte stor interesse og fikk mye å gjøre i vår utsilling i Bilbao. Dr.
Fragetta, som har den første prototypen installert på sitt laboratorium i
Catania, holdt flere presentasjoner og demonstrerte hvordan prototypen letter
arbeidet hans som patolog,» sier Tollstadius.

Interessen for digitalisering og beslutningsstøtteverktøy har økt enormt i løpet
av det siste året. Det er åpenbart at digitaliseringen av patologi har fått ben
å løpe på.
«Som et resultat av vår nettverksbygging, ble vi i september invitert som
foredragsholdere på internasjonale kongresser i både Japan og i Europa. Dette
gir oss anerkjennelse og viser at vi allerede blir sett på som en seriøs aktør i
markedet. Vi har gjort store fremskritt på mange områder i år, og vi går en
spennende tid i møte,» sier Tollstadius.
bulleye
25.10.2018 kl 09:19 2119

Norne gjør ingen endringer i sin analyse basert på tallene for Q3. Har fortsatt kjøpsanbefaling og fremhever at prosessen innen digital patologi ser meget bra ut og at COV står foran et meget spennende år!

Sales growth returned; lots of positive feedback on DP product concept reported

ContextVision reported strong sales for 3Q, while EBITDA did not differ from our estimates much. Progress within Digital Pathology seems to be good and we keep our Buy recommendation on the stock, while no major changes to estimates are likely.

22% YoY sales growth in 3Q ContextVision (COV) released its 3Q18 report this morning with revenues of SEK 21.9m growing 22% YoY and being 8% stronger than expected. Part of the strong sales was due to favourable FX moves. EBTIDA came in at SEK 1.6m largely in line with our SEK 1.8m projection. Notably, strong cash position of SEK 41m was reported at the end of 3Q after positive cash flows of SEK 3.6m in the quarter despite investments into Digital Pathology.Lots of positive feedback on COV’s product concept in Digital Pathology The company indicated that it received lots of positive feedback on the concept of COV’s first Digital Pathology product for prostate cancer. Interest towards decision support tools based on image analysis has increased tremendously over the last year. Premarketing activities are also making COV known in the Digital Pathology market.

Positive stance supported by the report Following the report, we will not make significant changes to our estimates. Therefore, our Buy recommendation remains awaiting exciting year ahead with market launch of the Digital Pathology product sometime in 2019.
bulleye
25.10.2018 kl 16:44 2063

Synes det er litt merkelig at COV ikke går mer på dagens meget gode kvartalsrapport. Det er ikke tallene i seg selv som er så gode, men sammensetningen hvis dere forstår meg rett. COV øker omsetningen med MSEK 3,9 mill. og forbedrer driftsresultatet med MSEK 0,5, samtidig som de har økt kostnadene innen digital patologi fra MSEK 3,9 til MSEK 7,3 i kvartalet (økning på MSEK 3,4). De har mao. en uendret kostnadsbase for ordinær virksomhet samtidig som inntektene øker med 22%. Det er som jeg har nevnt noen ganger skalerbarheten i COVs businessmodell som er helt unik, ved at sågodt som 100% av økt omsetning havner rett på resultatet når ordinære kostnader er dekket inn. I Q3 var breakevenpunktet MSEK 14,2, på årsbasis blir det MSEK 56,8. Hvis vi antar at bildeforberbedringsdelen av COV omsetter for MSEK 86,4 i 2018 (antar samme omsetning i Q4 som i 2017) ville "gamle COV" (uten digital patologi) hatt et resultat på ca. MSEK 30 i 2018. Mitt poeng er at dagens marked har på ingen som helst måte priset inn digital patologi, siden selskapet kun er verdsatt til ca. 440 mill.kr. En prising av "gamle COV" kan beregnes : MSEK 30 ganger 0,92 (sek/Nok)*20 i P/E gir en verdi på 552 mill.kr. Jeg blir mer og mer overbevist om at digital patologi blir kjøpt opp og at "gamle COV" fint kan forsvare dagens prising. Dvs. at hvis oppkjøpet skjer til feks, 900 mill. kr. bør hele beløpet utbetales til dagens aksjonærer.
bulleye
26.10.2018 kl 15:30 1962

Oppgangen kom ikke i går, men i dag. Greit å se COV over kr. 60,- igjen. Tror vi nå vil se en periode der noen nye aksjonærer er på vei inn, siden de ser at COV snart er i mål med en meget viktig produktlansering innen digital patologi. Får håpe at de fleste klarer å holde igjen på salgsiden, slik at kursen nå kan etableres i intervallet kr. 60-65 før neste rykk opp kommer. Må si meg fornøyd med å ha solgt ut mye annet rart i de siste ukene for å øke ytterligere i COV (har kjøpt ca. 5.000 aksjer den siste mnd.), sitter nå med over 90% av porteføljen i COV. hvis den faller tilbake, selger jeg alt annet og kjøper mer i COV.
bulleye
29.10.2018 kl 09:15 1881

Anbefaler alle til å sette av noen minutter å høre på webcasten for Q3. Her var det mye positivt.

http://www.contextvision.com/contextvision-webcast-q3-2018/
SHARE-IT
05.11.2018 kl 22:53 1744

COV meldte lansering av AI allerede til den 25.11.18. Uhyre spennende og vel plutselig foran skjema? Er vi da i gang for alvor? Bulleye, hva mener du? Håper på kommenaterer fra deg til meldingen i dag.
bulleye
06.11.2018 kl 11:08 1665

SHARE-IT, så ikke din kommentar før etter at jeg la ut et nytt innlegg om gårsdagens gledelige melding.
bulleye
09.11.2018 kl 09:11 1584

Prøver å følge litt med på hvem som kjøper og selger litt større poster i COV. Denne måneden var det endel interessante kjøpere som har kommet inn på listen over de 20 største aksjonærene. Det var Carnegie Investment (som ikke hadde noen aksjer fra før) som kjøpte posten på 45.000 aksjer (hvor bla jeg ble ringt opp fra Carnegie med forespørsel om jeg ville selge noen aksjer). Det var Crown Hill Chartering som solgte posten (har redusert fra 181.500 til 136.500 aksjer). I tillegg har Swebank AB c/o Handelsbanken økt fra 79.863 til 103.850 i løpet av oktober. Synes det er et godt tegn at institusjonelle investorer nå er på vei inn i COV. For de øvrige aksjonærene er det kun småjusteringer for 3-4 av de andre på topp 20 lsiten.
heilo888
19.11.2018 kl 15:27 1412

Nå har COV igjen falt godt under kr 60.

bulleye; Vet du %-vis hvor stor del av aktiviteten til COV som skjer i Kina/Asia?
Og har du et realistisk kursmål på 1-2 års sikt?
bulleye
19.11.2018 kl 17:45 1384

Enig i at det er litt skuffende at COV har falt under kr. 60,-, men det har vært på et meget lavt volum og i en periode hvor OSE har hatt en nedgang på ca. 3% sist måned og hvor tross alt COV har steget litt over 4 % sist måned. Nedgangen sist uke fra kr. 62 ,- til kr. 58,80 skjedde på et totalt volum på ca. 3.000 aksjer, så her var det nok kun noen småaksjonærer som ville sikre en gevinst, i et ellers svakt marked. Når det gjelder kursmål kan se på analysene til Norne som ligger på hjemmesiden til COV.
Når jeg har diskutert kursmål med Tomas Skeivys (Norne) har han til en viss grad vært enig med meg at å operere med et kursmål på kr. 80-100 i grunnen er litt irrelevant, for hvis de lykkes med digital patologi, som jeg har stor tro på at de vil, kan COV i løpet av 2-3 år oppnå en 8-10 dobling av dagens kurs.
Hvis de derimot ikke lykkes og kun skal konsentrere seg om bildeforbedring (lite sannsynlig siden de allerede nå har begynt å bruke AI i sine produktoppdateringer) vil de ikke ha 25-30 mill. i FoU kostnader, vesentlig lavere adm. kostnader og et resultat på kr. 25-30 mill. Med en normal vekst på 8-10 % pr år og P/E på 15-20 er dagens prising noenlunde korrekt. Dette anser jeg som temmelig usannsynlig og er tatt med for å vise at kursen i dag på ingen som helst måte har priset inn digital patologi. Det er hovedgrunnen til at jeg har i overkant av 90% av min portefølje i COV, den andre er at de som et av få selskaper på OSE skal inn på et marked som er 10 ganger større enn COVs nåværende marked (1,8 milliarder og en formidabel vekst, sammenlignet med 180 millioner og moderat vekst.
Redigert 19.11.2018 kl 17:47 Du må logge inn for å svare
bulleye
19.11.2018 kl 17:57 1376

Jeg glemte helt å svare på ditt første spørsmål. Den geografiske fordelingen går greit frem av hver kvartalsvise rapport, se hjemmesiden.
Men kort fortalt øker andelen av salget til Asia, hvor Japan, Sør-Korea og Kina er de dominerende markedene. I Q3 rapporten utgjorde Asia 54,3%, sammenlignet med 53,5% for Q1-Q3 og 52,6 % for 2017. Hvis du hører på webcasten for Q3 går det frem at Kina vil opp på vestlig standard når det gjelder helsetjenester og hvor stor andel av BNP som skal benyttes. Når kineserne bestemmer seg for noe, blir det gjennomført og jeg tror det er meget gunstig at COV er et svenskt selskap (og ikke amerikansk) når de skal selge produkter i et merked som vokser så raskt innen bildeforbedring. Skal bli spennende å se hvordan de tar i mot digital patologi, når dette etterhvert rulles ut.
heilo888
19.11.2018 kl 18:07 1370

Takk for godt svar bulleye!
Synes som at nedsiden er svært begrenset som følge av nåværende inntjening, mens potensialet på oppsiden er meget betydelig om de lykkes med digital patologi.
Tenker å kjøpe meg opp, men som nevnt er likviditeten for liten til at man kan gjøre de helt store kjøpene for tiden.
Redigert 19.11.2018 kl 18:07 Du må logge inn for å svare