BWO - pengemaskinen ingen vil ha

Rimdrim
BWO 03.08.2021 kl 15:59 125910

Dette begynner smått å bli komisk.. Jeg kan per dags dato ikke finne et eneste selskap på børsen som er mer underpriset enn BWO. Til og med Jinhui må se seg slått her.. med oljepris på 70dollar skulle BWO glatt ha stått i 80. hvor er det frykten hviler blant folk der ute?
Redigert 03.08.2021 kl 16:05 Du må logge inn for å svare

Kostnadsoverskridelser pga inflasjon og generell risk på nye prosjekter, som gir emisjonsrisiko?

Hvem vet.

Barossa er 85% rammet inn. Det å prise inn risiko på nye prosjekter, herunder også emisjonsrisiko i den forbindelse, er litt søkt. Kommer det et nytt prosjekt, som krever emisjon, blir det "ramaskrik" blant aksjonærene.

Gjennom salget av aksjene i BWE har selskapet uansett dempet emisjonsrisiko, hensyntatt overskridelser og "sinnsyke" nye prosjekt i fremtiden (litt tiltro må man kanskje gi styret). Med mer enn NOK2mrd på bok og en leverage ratio på 2,1x per Q3, i kombinasjon med jevn og god kontantstrøm, oser ikke akkurat emisjon. Salget av BWE-aksjene, med bruttoproveny NOK560m, skjedde forresten etter Q3 slik at leverage ratio er redusert siden forrige rapportering.

Det er kun en potensiell observasjon.

Mange FPSO-prosjekter går på kostnadssmeller på manhe milliarder, det er greit å respektere den risikoen.

Om det er derfor aksjen er helt elendig, vet jeg ikke. Utelukkende en mulighet:)


Et lite tankeeksperiment:
- Årlig EBITDA NOK3,6 mrd - NOK4,0 mrd (i år blir EBITDA noe lavere bl.a. pga Covid, og selvsagt ex. Barossa, dvs litt under USD100m/kvartal i år)
- EV/EBITDA multippel økes fra 2,5x til 5,0x
- Market Cap øker da fra NOK4,5mrd til NOK12,5mrd-NOK14,5mrd. Dette indikerer en aksjekurs i område NOK75/aksje.
- Dette er rett nok høyere enn de anbefalinger som jeg har sett, men samtidig ligger analytikerkorpset stort sett på anbefalinger på 50/aksje+, dvs langt over dagens kurs

Multippel på 5x er trolig ikke urimelig sett opp i mot andre oil service.Samtidig er det "alltid" usikkerhet knyttet til noe av kontantstrøm/EBITDA hvis vi ser noen år frem i tid, og NOE usikkerhet ifht kostnader ved å opprettholde den gamle delen av flåten og overskrifelse i Baross. Men i BWO er dette tross alt mer forutsigart og transparent enn i de fleste andre selskap, noe som burde tilsi en fornuftig multippel. Uansett, hvordan man vurderer risiko eller ikke, i Barossa ligger det en betydelig oppside i EBITDA da denne ikke er tatt hensyn til i det hele tatt i "talleken" over (kommer fra 2025).

At eierskapet og styret til en viss grad er en klam hanske over kursen er det ikke tvil i. Andre selskap er mer offensive når det kommer til utbytte og tilbakekjøp. Men likefullt så er rabatten nå latterlig. Som oppkjøpskandidat må dette være ett av de beste casene på OSE, kanskje det beste. Men også for større investorer og "den vanlige mann i gaten", må dette være et av de mest attraktive objektene å investere i akkurat nå.
Redigert 16.12.2021 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
JanOrge
16.12.2021 kl 13:29 7159

Gode betraktninger Soprano1111. Og bare for å forsterke det du sier; Over 2 milliarder av dagens børsverdi i BWO relaterer seg til finansielle investeringer i BWE og BWI. For å beregne riktig multippelresultat, så burde verdien av disse to selskapene legges på etter beregning av kjernevirksomhetens verdi.... Utgjør jo 10-15 kr per aksje litt avhengig av børskursen på disse to...

JanOrge,

Jeg har tatt hensyn til at NOK2mrd er utenfor driften/ikke operasjonelle aktiva i regnestykket over. Dette er tilsvarende BWO sin andel av aksjepostene i BWE og BW Ideol. Slik sett er ditt argument tatt vare på.
Redigert 16.12.2021 kl 13:48 Du må logge inn for å svare
JanOrge
16.12.2021 kl 14:12 7112

Ja, nå ser jeg det. Regnet ikke over ;-)
viva1
16.12.2021 kl 14:26 7088

Jeg ville ikke lagt til børsverdien av BW Ideol til som verdi krone for krone. En kan se at en måtte gi 15% rabatt for realisering av 20 av 90 mill BWE aksjer, ett tradisjonelt oljeselskap med løpende inntekter. Å realisere BW Ideol for BWO er tilnærmet umulig med sin store eierandel i % og den lave likviditeten i aksjen. Exit her er kun en mulighet om selskapet blir en suksess, eller ett større oljeselskap kommer løpende for å "greenwash" sin egen profil. Jeg ville satt verdien av BWE til 85 øre på krona, og på BW Ideol til 30 øre på krona. Altså ikke veldig verdiskapende enda beløpet tilsvarende 3 år med utbytte som ble satset på dette prosjektet.

Viva1,

Det kommer helt an på.

Hvis BWO er på selgeren er jeg enig i at et blokksalg av BWE trolig vil medføre en rabatt, og da er standarden satt i forrige runde med 15% (som egentlig er høyt, men la den diskusjonen ligge).Men det er ikke gitt at et blokksalg av BWE blir initiert av BWO selv, ofte kan slike transaksjoner skje bilateralt da det er en interessert kjøper for en større post. Da vil kursen som regel ligge nært børskurs. Det skal også legges til at dagens kurs på BWE tilsynelatende lav, men ved bruk av nåværende kurs vil en 15% rabatt "kun" utgjøre NOK200m. Slik sett er det neglisjerbart i det store bildet, ref også min argumentasjon over.

Når det gjelder å realisere BW Ideol er jeg helt uenig at man bare kan legge til grunn 30% verdi, hvis ikke et "brannsalg" skulle vært initiert av en eller annen grunn (og hvorfor skulle det være relevant å legge til grunn?). Her har BWO majoritet, slik at da snakker vi ikke om å selge ut bit for bit. Da snakker vi i realiteten om et oppkjøp/salg av selskapet. I et slikt scenario vil det være rimelig å anta at det vil være en oppkjøpspremie, fort i området 20-40%. Nå tror jeg heller ikke per nå at et oppkjøp av BW Ideol er nært forestående, slik at det heller ikke er et veldig reelt scenario per nå. Det jeg tror som er en mer relevant innfallsvinkel er at de pengene som BWO brukte på å kjøpe BW Ideol, heller burde ha stått i selskapet, eller enda bedre gått til utbytte eller tilbakekjøp. Det er rimelig åpenbart at dette ville hatt en betydelig positiv effekt ifht nåværende kursnivå, da dette har bundet opp en del kapital for selskapet. Så ja, oppkjøpet av BW Ideol har vært negativt for BWO, men å redusere verdien av disse aksjene utover det som er bakt inn i kursen allerede blir søkt.

I tillegg til lavt utbytte og manglende tilbakekjøpsprogram, er oppkjøpet av BW Ideol kanskje det som irriterer meg mest med nåværende ledelse/styre. Men uansett "tabbekjøpet" BWO Ideol eller ikke, det er helt umulig å forstå dagens kurs i BWO.
Redigert 16.12.2021 kl 14:50 Du må logge inn for å svare
Soprano
16.12.2021 kl 16:37 7021

I denne kategorien må vel BWO passe godt inn (sakset fra DNB):

Når nyttårsrakettene skytes opp, er det også vanlig at det er rekyl i noe helt annet. Aksjer som har gjort det dårlig det foregående året. Det er ulike måter å forsøke å kapitalisere på januareffekten.

Januareffekten går ut på at selskaper som har hatt en relativt svak periode fram mot slutten av året brått løfter seg og gjør det bedre enn markedet ellers rundt nyttår. Ofte er dette små og mellomstore bedrifter.

- Vi forsøker å etterligne den akademiske litteraturen hvor vi finner de ti svakeste aksjene hittil i år, forteller Harper.

Han peker på at de lager to lister, en for aksjene som er med i Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og en som inkluderer alle aksjene på hovedlisten til Oslo Børs (OSEAX). Hovedindeksen har blant annet likviditetsregler som gjør at mange av de minste selskapene ikke når opp til denne listen, det er også denne indeksen flest indeksfond etterligner for det norske aksjemarkedet.

Fungerer i 19 av 21 år

- Denne strategien har gitt meravkastning i 19 av de siste 21 årene, sier Harper.

Strategien går fra 15. desember 2021 til 7. januar 2022.

- Det er en kortsiktig tradingstrategi som ikke tar hensyn til fundamentale forhold, blant annet har analytikerne våre salgsanbefaling på noen av aksjene i nyttårsporteføljen, sier han.
oto1
16.12.2021 kl 19:19 6944

Soprano

Veldig bra innlegg, og tilsvarende mine egne betraktninger.

Bare en liten kommentar:
Om du bruker 2,5x ebitda som målestokk på hinsides billig (og det er det jo), så kan du ta en titt på DNO.
Regner med EBITDA der på ca 600 mill usd i år, og da får du ca 2x.
Og nå kommer jo utbytte der og som er nesten like bra som i BWO.

Om ikke det skjer noe helt spesielt så har vi der et par doblingskandidater for neste år.
Og det verste er at selv om de dobler seg så er de fortsatt billig.

God Jul :)
Zohan
16.12.2021 kl 20:31 6977

Flott betraktninger Saprano, setter pris på gode innlegg i tråden. Vi er på samme linje med syn på verdsettelsen her. Er bare å vente til verdiene materialiserer seg, kommer for en dag her også.

Eller har jeg prøvd å sett litt på hvor BW Oppertunity kan få redeployment nå som BWE har gått for en annen løsning på Kudu. Synes Harbour Energy sitt olje og gass prosjekt i Indonesia virker veldig interessant. Er jo en kjent partner fra Catcher også.

https://www.energyvoice.com/oilandgas/asia/372282/harbour-eyes-first-production-from-tuna-in-2026-offshore-indonesia/
Soprano
16.12.2021 kl 20:45 6999

oto1,

Det er derfor porteføljen min nå er 60/40 BWO og DNO :-) Kalkulatoren (og fornuften) vinner til slutt, det er jeg helt sikker på.

God jul til deg også :-)
JanOrge
17.12.2021 kl 10:52 6885

Skal man tro at kursen er presset fordi det er en del som har villet realisere tap før nyttår.

Skal Gato Do Mato tildeles før nyttår, så begynner det å bli litt travelt. Er det publisert noe som tilsier at beslutningen ikke skal tas før nyttår?

Skal man ta tap bør man vel utvilsomt vente til over nyttår 😀
Korte penger utenfor ASK med fortjeneste bør tas nå.

Er det noe nytt om Gato do Mato på gang. Eller kanske kun en reprising av en grovt undervurdert aksje?

Avsluttet på dagens høyeste 25,92 - veldig positivt….selv om det fortsatt er latterlig billig.
Omsatt 357K aksjer.
BnP har dekket hele shorten sin - eller er under 0,5%
Kun Sculptor som fortsatt er short med 1,46 mill aksjer…0,78%
Kan være at det er avklaring mht Gato do Mato på gang…
Spennende:-)
MartinM
21.12.2021 kl 17:35 6177

Shorten til BNP øker igjen om aksjeprisen går opp og synker når den går ned som den alltid har gjort.

Ellers sitter jeg å venter på børsmelding angående BWO/Saipem og Gato do Mato :)

Forrige gang BnP var under 0,5% var 2.3.20…
Nylig salg av BWE for å frigjøre cash…
Det ligger nok noe i kortene her:-)

Markedsverdien for BWO er i utgång av 2021 på.4,7 milljarder NOK. Dvs ca 1,1 × EBITA på året. Omsettning per aksje er 39 NOK og substansvedi er ca 52 NOK.
Tror 2022 blir intressant. Veldig mye elende er bakt inn I dagens kurs... tar en vekk eierskapet i BWE er eksempelvis Aker offshore winds markedsverdi höyere enn i BWO. Da er BWO også på gang inom offshore vind med BWI og samarbeid med RWE.

Blir det nytt kontrakt med Shell blir det intressant å se hva som skjer, Polvo kan sannsynligt få samme betydelse som Adobo med Maromba.
Uansett har jeg vanskelig å se kursen motivert lavere enn omsettning / aksje.

Håper ledelsen tar grep
Redigert 25.12.2021 kl 16:20 Du må logge inn for å svare
Vorge
25.12.2021 kl 22:11 5490

Stemmer vel ikke helt det. Største shortposisjonen de har hatt på leenge var i midten av mars (1,89% av selskapet), og da stod aksjekursen i 32kr…

BNP er blant selskapene som utnytter at enkelte aksjekurser er enkle å flytte. Og det er ingen grunn til å tro at de ikke vil tjene penger begge veier på denne strategien, det har de gjort før. Så når de har kvittet seg med de 0,5 siste prosentene også skal du bare se de plutselig begynner å kjøpe med begge hendene. Da blir det liv i leiren(!)

Fearnley nedjusterer kursmål på BW Offshore
Fearnley Securities opprettholder kjøpsanbefalingen på BW Offshore, men nedjusterer kursmålet på aksjen til 40 kroner fra 50 kroner, ifølge en analyse fra meglerhuset søndag.

– BW Offshore henger etter Brent-prisene og handles til multipler som er godt under sammenlignbare selskaper. Vi mener dette er uberettiget gitt høy kontantstrøm-forutsigbarhet og muligheter for omplasseringer/forlengelser, skriver meglerhuset.

fire av BW Offshores ti aktive enheter inkludert nybygget deres, står for om lag 95 prosent av ordrereserven på åtte milliarder dollar, og disse fire er alle på faste kontrakter til 2024 og utover, påpeker meglerhuset.

Sånn sett har BW Offshore potensial til å tilføre verdi fra sine seks øvrige aktive og inaktive enheter gjennom omplasseringer/forlengelser, skriver meglerhuset videre.

Meglerhuset anslår at selskapets frie kontantstrøm vil være negativ til lav de neste årene, men de tror imidlertid at BW Offshore vil fortsette å utbetale utbytte og anslår en direkteavkastning på fem prosent.

Nedjusteringen i kursmålet skyldes negative estimatrevisjoner og en overgang til mark-to-market verdsettelse på BW Energy, og økt risiko ved opsjoner/forlengelser gitt langsiktig usikkerhet i oljemarkedet. Inkluderingen av nybygget "Barossa" og valutaendringer veier noe opp for dette, ifølge meglerhuset.

På den ene siden får Fernley godt frem at aksjen henger etter sammenlignbare selskaper, og at lav multippel derfor tilsier vesentlig høyere kurs enn dagens nivå. Men det er ikke akkurat rocket-science.

Samtidig møter Fearnley seg litt i døren ifht argumentasjonen for å nedjustere kursen, herunder negative estimatrevisjoner og langsiktig usikkerhet i oljemarkedet. Kontraktssituasjonen, inklusive Barossa, tilsier jo at BWO er et "safe bet" sett opp i mot andre selskaper,og at kontantstrømmen har god visibilitet i lang tid (hvilket de også påpeker). EBITDA i området USD100m, FØR Barossa og der det er tatt hensyn til covidkostnader, er det som burde danne grunnlaget for prising og økt multippel. Fearnley sin konklusjon skurrer derfor litt.

Investeringer i tilknytning Barossa, og noe vedlikeholdsinvesteringer i eksisterende flåte, vil påvirke kontantstrømmen fremover - det er åpenbart. Samtiidg har selskapet BETYDELIGE kontantreserver (nært NOK2,5 mrd etter salget av BWE-aksjene), slik at utbyttekapasiteten vil være opprettholdt til tross for disse investeringene. Som nevnt før burde selskapet, i tillegg til utbytte, kjørt et tilbakekjøpsprogram. Det burde være god kapasitet til det også. Gjør de det vil ikke kursen være 40, da kommer det til å gå fort oppover.

Eksponering mot olje har selskapet strengt tatt gjennom eierskapet i BWE (annen eksponering er neglisjerbar). Her har utviklingen vært negativ, men det er bakt inn i kursen. Forhåpentligvis ligger det en god oppside også her fremover.

Strengt tatt burde Fernley økt kursen med 10/aksje. Nedjustering er dog typisk når en aksjekurs ikke går slik som man tror, selv om selskapet performer rimelig greit på driften. Derfor er ikke dette noe annet enn et "skuespill". Hvis aksjen begynner å gå så kommer kursestimatene etter.
Redigert 03.01.2022 kl 16:13 Du må logge inn for å svare
Smartis
04.01.2022 kl 12:47 4379

Hvordan ser short andelen ut nå? Håper vi klarer å holde flyten nå en stund, bør vel snart komme noe nytt vedr den evt avtalen med Shell også?
MartinM
04.01.2022 kl 13:31 4324

Venter i spenning på nytt angående Gato do mato ja. Beslutningen skulle tas by year end 2021 og det ble bekreftet for cirka 5 uker siden at beslutningen skulle tas innen få uker.
JanOrge
04.01.2022 kl 13:39 4346

Har sendt e-post til selskapet om at jeg mener de burde kjøpe egne aksjer. Bare en småtass med mine 100k aksjer, selvsagt, men hvis mange nok gir tilbakemelding, så blir summen bra.
Smartis
04.01.2022 kl 14:51 4279

bra tiltak,
småtass her selv med litt i underkant av din beholdning, hva sendte du og hvor ?
JanOrge
04.01.2022 kl 16:41 4430

ir@bwoffshore.com

Skrev bare at jeg i aller beste mening og vurdering mente det måtte være i alle aksjonærer sin beste interesse å kjøpe så mange egne aksjer selskapet klarte. De forstår jo hva det dreier seg om.
Smartis
05.01.2022 kl 15:38 4125

Da har jeg sendt inn en henvendelse. På tide de viser litt muskler!

Spörs om BWO har tilstrekelig med fritt kapital for å kjöpe tilbake aksjer, utbytte, nytt prosjekt, Polvo + Barossa.

De brukte ogås ca 60 MUSD på BWI i 2020...
Soprano
05.01.2022 kl 20:04 3944

Med leverage ratio < 2 og kontantbeholdning > USD 300m, burde selskapet ha god kapasitet til å lansere et tilbakekjøpsprogram. Det handler mao om vilje!

Når kursen er så lav som den er nå bør tilbakekjøp prioriteres FØR nye prosjekt.
MartinM
06.01.2022 kl 10:14 3686

Noen som vet noe ang Abo fpso? Den bør vi vell høre noe om snart da kontrakt gikk ut q4 2021.

Gato do mato bør vell også komme en avklaring på ganske snart.
danmark1
06.01.2022 kl 11:22 3626

Jeg tror, der vil komme spændende nyheder fra både BWO og BWE inden længe. Begge selskaber har muskler til at ekspandere.
JanOrge
06.01.2022 kl 14:54 3745

Bw-ideol har i det seneste startet opp strategiske samarbeid med større internasjonale aktører også. Med tanke på prisingen av Aker Offshore Wind, hvor selskapets substans er en håndfull ingeniører overflyttet fra Aker Solutions, der den enkelte medarbeider tydeligvis verdsettes til omtrent en milliard, så mener jeg BWI er underpriset så til de grader. Selskapets kontantbeholdning forsvarer nesten børsverdien, noe som er enestående i seg selv på denne type selskaper.
Bw Energy skal, forutsatt at milepæler nås i 2022 dobles i verdi.
BWO sin kjernevirksomhet har et par milepæler, hvor Gato do Mato er den største. Videre blir det spennende å se forseringen av Barossa, hvor man allerede ligger 3 måneder foran planen.

Det er mange potensielle kurstriggere i forholdsvis nær fremtid.

når man snakker om solen..

Contract extension for Abo FPSOBW Offshore has signed an extension agreement for Abo FPSO with Nigerian Agip Exploration Ltd, a subsidiary of ENI S.p.A., until end Q4 2022.

Abo ble bygget i 1976, inne i sitt 46 år som tanker eller FPSO. En skikkelig arbeidshest.
MartinM
07.01.2022 kl 15:22 3342

Ser ut som markedet tolker profitt negativt :)
Vorge
07.01.2022 kl 15:35 3329

Svaret er nok BNP Paribas som fortsatt herjer med aksjen. Nå dukket de opp igjen på shorterlisten etter å ha solgt de siste dagene. Spennende strategi de har med å shorte BWO hver gang oljen passerer 80 på vei oppover. Logikken tilsier vel motsatt. Men før eller siden vinner tyngdekraften og de taper på veddemålet.

Hvis ikke jeg tar feil er roboten til BNP programmert til å selge masse småposter - samtidig som de ligger inne med 1500 aksjer som kjøpsordre litt lengre nede.