BWO - pengemaskinen ingen vil ha

Rimdrim
BWO 03.08.2021 kl 15:59 128024

Dette begynner smått å bli komisk.. Jeg kan per dags dato ikke finne et eneste selskap på børsen som er mer underpriset enn BWO. Til og med Jinhui må se seg slått her.. med oljepris på 70dollar skulle BWO glatt ha stått i 80. hvor er det frykten hviler blant folk der ute?
Redigert 03.08.2021 kl 16:05 Du må logge inn for å svare
Zohan
07.02.2022 kl 17:09 5603

BWO har Catcher, Pioneer, Adolo og Barossa (under bygging) som står for 95% av backloggen på 6,6 mrd USD (end Q3). Forventer at vi får forlengelser på de to første i 2025 med dagens oljepris, de pågår ytterligere oljeleting på disse to feltene for å holde produksjonen oppe etter 2025. Ellers har vi endel gamle som vil avslutte sin produksjon de neste årene, to av de tre som er i opplag nå er sendt til å bli spiker. Ellers er det to som ligger i opplag som kan komme på nye kontrakter, Polvo som sannsynligvis skal på Maromba feltet i Brasil. Opportunity finner en nok et felt på etterhvert også, da denne er en godt spekket Gas fpso. Om vi får disse på kontrakt er jo det en kjempe bonus da disse er gjeldsfrie og vil gi klingende mynt rett i kassa. Ellers så sitter jo BWO på veldig MYE cash som skal settes i sving på ett eller annet. Blir spennende å følge utviklingen.

For mer info kan en kikke på Q3 presentasjonen: https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/ce91f638-a43f-4027-97d3-345e6be1b27d
Redigert 07.02.2022 kl 17:22 Du må logge inn for å svare
Vorge
07.02.2022 kl 17:17 5649

Takk Zohan!
En børsmelding med Opportunity eller Polvo i emnefeltet hadde gjort seg da! :)
danmark1
08.02.2022 kl 10:26 5522

Der er meget, der vil falde på plads i 2022. Olieselskaberne skal sikre deres produktion i fremtiden og her er mange bagefter. I 2022 begynder en ny guldalder for olieservice.
6 Mack
08.02.2022 kl 14:49 5398

BW OFFSHORE sin FPSO Yúum K’ak’ Náab

https://www.bwoffshore.com/our-business/our-assets/

https://www.tu.no/artikler/verdens-storste-fpso-klar-for-drift/325049

Ser det ut som i Q3 presentasjonen kontrakten med Pemex i Mexico/KMZ utløper etter 3 kvartal 2022.
Den har kapasitet på produksjon av 200 000 fat (b/d) pr dag, og kan ved siden av det mikse 400 000 fat (b/d) pr dag.
Denne må vel kunne brukes i Brasil når BW Energy har Maromba oil field samtidig som BWE/ BWO er i sluttforhandlinger med Petrobras sitt Golfhino cluster Brasil.

Minner samtidig på den også kan produsere 120 mmccfd gas pr dag dvs i overkant 20 000 boe/d.

Er det noen andre som kan ha noen formening om dette her på forumet. ?

:)
Redigert 08.02.2022 kl 15:10 Du må logge inn for å svare
Jøllis
08.02.2022 kl 15:32 5415

Det står vel ganske klart at, the Gato do Mato FPSO project will be based on a new build concept.. Altså et nybygg. Maromba er det Polvo som gjelder. Uansett er det store kostnader ved redployment. Ofte fordi det er et annet reservoir som krever forskjellig processanlegg. Og det kan kreves også levetidsfornying på skroget. For golfino tror jeg det er mere aktuelt med BW oppertunity. BW Yúum K’ak’ Náab går kun av kontrtakt hvis feltet er skrape tomt. Med dagens priser har produksjonen være lav og fortsatt lønnsomt. Ofte har E&P rett til extensions hvis de velger det. Tror mere på extensions på FPSO Yúum K’ak’ Náab
Zohan
08.02.2022 kl 15:44 5414

Mener Yúum K’ak’ Náab var en leie til eie kontrakt, så når kontrakten er slutt så vil Pemax ta over eierskap og driften videre Så den er ikke endel av BWOs flåte videre da det ser ut som Penmax ikke har erklært opsjoner på videre drift.
Redigert 08.02.2022 kl 19:19 Du må logge inn for å svare
Soprano
09.02.2022 kl 11:45 5198

Mer penger i kassen…

https://newsweb.oslobors.no/message/553052
Redigert 09.02.2022 kl 11:59 Du må logge inn for å svare
JanOrge
09.02.2022 kl 12:05 5154

Det er altså ganske så hyggelig når man summerer opp alle grep som gjøres likviditetsmessig her. Skulle tro man prøvde å løfte kolossen Barossa uten ytterligere gjeldsopptak... Runder glatt 300 MUSD på kistebunn nå... NIBD kryper nedover mot 600 MUSD, kontra 800 MUSD ved forrige Q...
Redigert 09.02.2022 kl 12:09 Du må logge inn for å svare
MartinM
09.02.2022 kl 12:18 5257

Det er bare viss de betaler ned gjeld noe det ikke er sikkert de gjør.
Redigert 09.02.2022 kl 12:18 Du må logge inn for å svare

Får bare håpe de ikke samler cash for å kunne dekke inn kostnadsoverskridelser på Barossa 😁
JanOrge
09.02.2022 kl 13:55 5170

Net Interest Bearing Debt er en måte å regne nettogjeld på hvor gjeld minus kontanter gir et tall som kalles NIBD. Det betyr at kontanter inn reduserer NIBD selv om man ikke betaler kontantene til långiver...
MartinM
09.02.2022 kl 15:04 5088

Ok, da har du nok riktig. Hørtes bare ikke helt logisk ut sånn ved første øyekast :)
JanOrge
09.02.2022 kl 15:14 5155

Helt fint, det er jo et diskusjonsforum dette her. :-)

Her ser du en fin oversikt over tid hvilken utvikling selskapet har når det gjelder NIBD:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.bwoffshore.com%2Fglobalassets%2Fdocuments%2Fquarterly-reports-docs%2F2021_q3_earnings-tables.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

fjettis
13.02.2022 kl 19:27 4672

Kommer nok til å se en stigende kurs frem mot Q4 om knappe to uker og fortsette opp etter en fin rapport. Får nok se et helt annet resultat nå enn tidligere! Bedre topp og bunnlinje. Større utnyttelse% av flåten. Dette blir meget bra! Noen som har troen på at kursen står i 40kr allerede i Mars?
Smartis
14.02.2022 kl 07:59 4482

Short posisjonene bør vel minke nå skulle man tru? Ellers spent på hvordan BWO tar ferden med skyhigh oljepris, men negativ børs.

De løser nok det ved å skrive ned verdiene for å sikre at de følger børsene ned :) Gjerne overprestere på nedsiden også.

Nedskrivning har INGEN kontanteffekt, slik at dette bare er "papirverdier" som forsvinner.

Ta også med at bokført EK per Q3 21 var USD1,1mrd., tilsvarende ca. NOK9,7mrd. Market Cap per nå er ca. NOK5,2mrd. At de skriver ned verdiene med brutto NOK800m endrer ikke bildet at selskapet er billig - selv ut i fra en NAV-vurdering. P/B går i fra 0,53 til 0,61. Mao fortsatt latterlig lavt dersom man går gjennom hver enkelt post i balansen.

Så er det selvsagt kontantstrøm for det TOTALE selskapet som reelt sett skal avgjøre verdi av et selskap, ikke slike teroretiske øvelser av enkeltposter i balansen. Her er det lett å regne verdier på 50+/aksje, noe som ogå er i tråd med de fleste megleransleg. Med et positivt syn på fremtiden ligger det også betydelige merverdier i de nyere aktivaene til selskapet.

Når det er sagt er det underlig at de flagger dette nå, og det føyer seg inn i rekken av lite aksjonærvennlige handlinger. Det et selvsagt slik at revisorene har stor innflytelse, og det siste ordet, men samtidig ligger det en rekke underliggende forutsetninger når man gjør slike "tester". Normalt vil man derfor i stor grad kunne "vri seg unna" denne type nedskrivninger hvis man virkelig går inn for det. I en tid der nybyggprisene øker kraftig skulle man også i teorien tro at den eldre tonnasjen reelt sett øker sin attraktivitet, både ifht forlengelser og ifht annenhåndsverdier.

I sum burde dette ikke ha noen innvirkning på selskapets prising da det fortsatt er langt i fra Market Cap til bokførte verdier OG til verdier man kan regne seg frem til gjennom å bruke DCF-tilnærming. Samtidig føyer dette seg dessverre inn i rekken av lite aksjonærvennlige handlinger fra selskapets styre/ledelse, og man kan spørre seg om det er ønskelig å holde kursen på nåværende nivå. Svaret får vi i neste uke. Har de vilje til å bruke litt av den ENORME kontantbeholdningen (rett nok vil en del av dette komme først i Q1) til å drysse lekstra over aksjonærene eller har de det ikke????

Jeg synes egentlig ikke dette var spesielt aksjonærfiendlig. Alle som har litt kjennskap til aksjen vet jo at en del av disse eldre skipene har ligget så lenge at de nok har liten verdi, det er mulig at salget av Joko Tole, synliggjorde dette faktum i så stor grad at de var nødt til å skreve ned verdien på resten av skipene. Jeg mener dette ligger inne i aksjen fra før av og er noe av forklaringen for den lave prisingen (P/B) vi har hatt i lang tid.

Jeg har også et lite håp om at de ønsker å annonsere at de skal gjøre noe veldig interessant med alle pengene de har på bok under Q4 presentasjon, og at det da er naturlig å få alle dårlige nyheter unna på forhånd.
JanOrge
14.02.2022 kl 09:59 4508

Jeg tenker også at siden de rent faktisk har solgt skip til under bokført verdi, så vil det naturlige være å vurdere andre skip i samme situasjon. Ikke overraskende at dette medfører nedskrivning av bokførte verdier. Som nevnt oppe her så er dette kalkulert inn allerede av de som følger med.

Humret forøvrig litt da jeg leste at Homlesnurr meldte at "de var nødt til å skreve ned verdien..." Skrev mer! ;-)


Hehe, noen ganger skreves det litt for fort

Dere skriver at de som "har kjennskap" eller "..... av de som følger med". Implisitt at jeg IKKE har kjennskap eller følger med. Det lar jeg ligge fordi det blir så dumt at det faller på sin egen urimelighet.

Aksjen er ned 4% på en dag der oljen er opp 4%. Ikke det at selskapet har direkte eksponering mot olje, utover eierskapet i BWE, men attraktiviteten til aktivaene i balansen henger tross alt sammen med oljepris. Børsen er svakt ned. Hvis alle visste dette så skulle ikke aksjen reagert så negativt som den gjør. Slik er det dessverre å være på børs, den er nådeløs.

Poenget er egentlig ikke om de siste salgene har synliggjort at det er en risiko for at noen av aktivaene i balansen har lavere verdi enn bokført. Det er selvsagt slik at man ser på enkeltposter i balansen. Men gitt totaliteten burde ledelse/styret kjempet mer for å holde de verdiene som er bokført per i dag inntakte. Så får heller fremtiden vise om det er rett eller feil. Har man fokus på aksjekurs ville man tatt den kampen med revisor. Dette er i praksis en lek med tall, og det er ikke slik at noe er rett eller noe er feil. Det er heller ikke en liten nedskrivning man snakker om her. Dere kan like det eller ei, men her har ikke styret/ledelsen jobbet for aksjonærene.

Så skal jeg være enig i at det kan være de melder dette nå for å unngå støy rundt "noe positivt" knyttet til kvartalsrapporteringen i neste uke. I så fall er det utbytte og/eller tilbakekjøp de vil annonsere. Er det andre nyheter av kursdrivende interesse skal de strengt tatt ikke sitte å holde igjen på det til kvartalspresentasjoner. I praksis kan det selvsagt skje da de gjerne vil ha nyheter på plass til slike "happeninger", og tidsfristen for rapportering er med på å drive prosessene fremover. Jeg er i tvil, evt må det vel være noe rundt Brasil.

Men, la oss krysse fingre for at de har tenkt å gjøre noe aksjonærvennlig i neste uke. Det har skjedd en del rare ting de siste årene. Økt utbytte eller tilbakekjøp vil bidra til å reprise den til mer fornuftige nivå - og det VELDIG raskt.
Redigert 14.02.2022 kl 11:00 Du må logge inn for å svare

Jeg mente ikke å fornærme deg altså, det er bare slik at de som har fulgt med (det inkluderer sikkert deg) vet at disse skipene har sittet å støvet i lang tid. Det er sant at aksjen faller litt på denne nyheten, men det er en aksje med lavt volum, så da er det fint mulig at dette kom overraskende på noen og fikk dem til å selge aksjene sine, men for folk som sitter langsiktig burde ikke dette være veldig farlig. (Vil også påpeke at vi kun er ned på nivåene vi så på torsdag morgen, så et veldig stort fall er det ikke om man tar høyde for volatiliteten i aksjen)

Mener du at Esp. Ivorien, Sendje Berge og Petroleo Nautipa har "støvet ned i lang tid"? De er fortsatt under kontrakt i mitt regneark.

De skriver i børsmeldingen at:
Nedskrivningen reflekterer redusert forventning til lengre forlengelser av nåværende kontrakter for skipene som fortsatt er i arbeid og mindre potensial for fremtidig arbeid for de andre skipene.

Les måten de skriver det på. En ordlyd som får meg til å grøsse. Beløp og ordlyd er designet for å sende aksjekursen NED. Ved et nøytralt syn på selskapets balanse/balanseverdier, sett opp i mot både NAV og DCF, er det bokførte verdiene egentlig latterlig lave (selv om børsen per nå ikke er enig). Da er det relevant å spørre om det er rett å "dra til" slik de gjør.

Så kan man si at de kanskje gjør det de mener er riktig isolert sett for akkurat disse aktivaene. Og det skal de selvsagt gjøre, innenfor rimelighetens grenser. Det finnes jo ingen fasit, da man "spekulerer" i fremtiden. Her drar man til å skriver ned med kvesset blyant, og følger det opp med en tekst som kan skremme vannet av de fleste. Det kan f.eks nevnes at de skriver OPP verdien på Sao Vicente etter å ha solgt den.

Det hadde vært mulig å balansert dette mere mener jeg, både ifht det beløpet de skriver ned og måten det kommuniseres til markedet på. De som "ikke følger med" leser dette som fanden på veggen. Da hjelper det ikke at vi på dette forumet har forstått at dette "burde vært priset inn" eller at dette ikke har noe å si på lang sikt. De siste årene har børsen steget med 30%+, oljen er opp 100% mens BWO er ned 25%. I mellom tiden har man fått realisert store verdier slik at selskapet sitter på en ENORM kontant beholdning samt at kontrakten på Barossa er signert og prosjektet er godt i rute OG uten spesielle overskrivelser. Det er alle disse "tingene" rundt som ødelegger, og dette melder seg inn i rekken.
Redigert 14.02.2022 kl 11:26 Du må logge inn for å svare
John8
14.02.2022 kl 11:29 4634

Selskapet avgjør ikke nedskrIvning eller ikke-nedskrivning alene.
Revisor er i disse dager forelagt regnskapet som skal presenteres, og jeg antar revisor i lys av skrapingen har tatt opp spørsmålet om nedskrivning av de andre enhetene. Dessuten medfører vel nedskrivningene spart skatt?

For øvrig deler jeg Sopranos (og mange andres) frustrasjon over at aksjekursen «lagger» noe voldsomt.
Redigert 14.02.2022 kl 11:32 Du må logge inn for å svare

Det er helt rett at det er en "dynamikk" mellom selskapet og revisor rundt dette. Jeg er i slike prosesser med revisor på årlig basis (jeg har tidligere jobbet i et børsnotert selskap og da på kvartalsvis basis), og det kan gå en kule varmt i disse diskujonene. Hadde revisorene fått bestemt ville det vært mange verdier både på og utenfor børs som på papiret ville vært skrevet ned - sann mine ord. Mitt poeng er at det kan fremstå som om at selskapet ikke har "kjempet for selskapets beste" da beløpet de skriver ned er STORT. Fremtiden kan ingen spå, og da gir det ingen mening å "høvle ned" verdiene heller, selv om de må vurdere hver enkelt eiendel isolert sett. Om det var slik at selskapet ikke tjente penger, eller det var usikkerhet rundt selskapets finansielle stilling, kan det være nødvendig å se "strengt" på bokførte verdier - både enkeltvis og samlet. Slik det f.eks har vært for offshore-flåten. Men det er jo slettes ikke tilfellet her, og da må det være grunnlag for å stille noen spørsmålstegn.
Redigert 14.02.2022 kl 11:55 Du må logge inn for å svare
John8
14.02.2022 kl 12:01 4573

BWO skal presentere Q4 og årsresultat den 28 02.
BWO er avhengig av revisorgodkjennelse av regnskapet
I likhet med Sopranos har jeg erfaring fra «dynamikk» med revisor, dog ikke fra børsnoterte selskaper.
Men min erfaring er ar der er lite å vinne - og betydelig tillit fra revisor å tape - å kjempe mot revisor.

Jeg tror selskapet har fulgt invitten fra revisor, og synes det i og for seg er greit.

JanOrge
14.02.2022 kl 12:10 4653

I lys av dette kan vi diskutere hva grunnen kan være til at selskapet skriver ned mer enn de må?
Skal BW Group ta selskapet av børs? Er det for å redusere skatt? Andre grunner?
Redigert 14.02.2022 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
John8
14.02.2022 kl 12:47 4608

Vi vet da ikke at BWO skriver ned «mer enn de må».

Hvis du har bevis for dette, er nok flere enn jeg interessert. Men antar du ikke kan dokumentere denne påstanden.
Derved faller premisset for din «diskusjon» bort.
Jøllis
14.02.2022 kl 13:01 4709

Det kan nok gå en kule varmt hvis man er på håret med diverse debt covenants. Det er ikke situasjonen her. Å skrive ned verdier på assets som skal i nær tid skrapes eller gå av kontrakt er helt fair. Verdien skal settes mtp fremtidig inntektsmulighter. Verdien skal uansett ned mot scrap value, jeg tror de skriver ned til den verdien idag. Trekk fra litt for de som fortsatt er på kontrakt. Ingen Cash som blir borte.

JanOrge
14.02.2022 kl 14:02 4693

Det er ingen som VET noe her. Jeg skrev det for å møte Soprano i diskusjon.

Jeg har fulgt med BWO litt på sidelinjen nå i er periode, men ble litt overrasket ang. dagens press release...

BW Athena er ikke noe overraskelse, jeg trodde den allerede var nedskreven i 2020 sammen med Umuroa og Espoir Ivoirien (hvor dødsulykken skjedde).

Uansett: Oljen er over 90 dollar fatet og pengene fosser inn for mange oljeselskaper, har litt vanskelige å se hvorfor ikke Sende Berge skal forlenges (ny opsjon hver år. Også Espoir Ivoirien og Petróleo Nautipa er vel i produskjon. Er det bedre og redeploya en helt ny FPSO?

Jeg får følelsen at BWO optimerer sin portofølge med fokus på en "kombo" mot fornybar energi hvor kjernen i virksomheten blir 1. Catcher, 2. Adolo 3. Pioneer. 4. Barosa prosjektet 5. Abo, 6.YÙUM K'AK'NÁAB 7. Polvo 8. Oppertunity 9. Nytt prosjekt (sammen med Co partner?) 10. Fornybarhet inom wind og karbonfangst? 11. Eierskap i BW Energy.
Abo er en FPSO som fornyes hvert år, ellers kan dette bli en stabil og bra kjerne som genererer bra med cash flow.

Eierskapet i BW energy kommer ikke å generere noe profil i Q4 da betaling for lifting 2. skjer i Q1 2022 og BWE investerer stort for framtiden moe som sikkert blir veldig intressant.

Så blir spørsmålet, hva skjer når Q4 rapporten kommer. Det kommer garantert å bli negativt resultat pga nedskrivninger. Blir rubrikken i FA: Stabilt resultat av BWO, Nytt utbytte fra BWO, eller blir det "Blodrød bunnlinje for BWO".. alle tre en nok riktige :)

Jeg avventer med spenning til Q4 rapporten og ser hvis det blir en bra mulighet for en ny posisjon.

Redigert 14.02.2022 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
Zohan
14.02.2022 kl 23:00 4478

Bare for å komme med mine synspunkter slik jeg tolker det ut fra tidligere kvartalspresentasjoner samt det jeg har lest ellers

1. BW Athena venter på å bli skrapet da det skal mye til for å finne et passende felt til denne, ombygging blir for kostbart.

2. Umuroa , eldre skrog og kostbart å oppgradere og bygge om for å passe andre felt, ut fra det jeg har sett så er den allerede på veg til å bli spiker (meldes sikkert ikke før hele salget er klarert)

3. Espoir Ivoirien ble skrevet endel ned i 2021, men kommer nok an på operatørens ønske om å utvikle feltet videre. Produksjonen er nedadgående, tror en kan få et års forlengelse her.

4.Sende Berge produserer lite ca 2k fat om dagen, her har det også vært litt usikkerhet rundt operatøren (Nigeria Olje departement trakk lisensen deres, som de igjen fikk tilbake) skal forlenges (ny opsjon hver år.

5. Petróleo Nautipa blir spiker, her har operatør en FSO som skal ta over, her må BWO dekke frakobling etc selv da det ikke er dekket i kontrakten.

6. Abo begynner også å få nedadgående produksjon og her må operatør investere i utvikling av feltet forlenge kontrakten på lengre sikt, tror vi kan få et ytterligere år her også.

7. YÙUM K'AK'NÁAB vil operatør ta over til sommer/høst når kontrakten går ut. Det er en leie til eie kontrakt med opsjoner på drift. Og det er drifte BWO nå har stått for, ut i fra Q3 så vil ikke operatør utøve ytterligere opsjoner her.

8. Polvo tror jeg går på Maromba, sannsynligvis avgjørelse sensommer eller tidlig høst.

10.Oppertunity usikker på hva som skjer her, en bra fpso med god spes. Burde være mulig å finne et felt som denne kan gå på som kan forsvare investeringer.
Redigert 14.02.2022 kl 23:01 Du må logge inn for å svare

En skal lete lenge etter en mer aksjonærfiendtlig ledelse enn det BWO har. DNO er kanskje en.

Nedskrivningen synes maksimert. Målet synes å være å spre mest mulig elendighet. At det "plutselig" skulle være så mye mer vanskelig å få forlenget kontrakter eller nye kontrakter fremstår som totalt urimelig når oljeprisen har gått fra 20 USD til 90 USD. Nedskrivningene skulle eventuelt vært tatt for lenge siden da oljeprisen var lav og alt så mørkt ut.

En ting er sikkert: BW-Gruppen sikrer seg en god mulighet for å kunne by og vinne fram med et bud fra et latterlig nivå.

Alt synes å handle om å rasere kursen.

Hvis en går inn på https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/BMG1738J1247, så kan en se hvem som er særdeles aktive med å kjøpe og selge aksjer. BNP-Paribas.
Det er såpass store volumer relativt til omsetningen at de er fullt ut i stand til å påvirke kursen mye.
Dette er hva ledelsen og største aksjonær har lagt til rette for.

1. BWO utstedte en stor konvertibel obligasjon. Største aksjonær i BWO lånte ut store mengder aksjer. BNP-Paribas har med massiv shorthandel vært med på å påvirke kursen - myte.
2. Kursen gikk fra i underkant av 70 kr. til under 30 kr. Nå svinger den rundt 30 kr. Det er mulig lånet ble litt billigere med en konvertibel. Aksjen har imidlertid blitt smadret. Så dette synes å ha ødelagt aksjonærverdier.
3. Kontrakter, en betydelig økt oljepris siste år og at børsen er nær all time high har ingen ting å si. BNP-Paribas holder kursen rundt 30 kr. Helst litt ned.

BWO ser ikke særlig attraktiv ut før dette opphører.

Så lenge dette vedvarer, så vil største aksjonær ha en alle tiders mulighet til å kjøpe opp BWO på billigsalg.
40% premie fra 29 kr. er ikke mer enn 41 kr. Langt unna de nesten 70 kr BWO var på og langt unna de underliggende verdier.

BWO prøver å vinne store oppdrag hvor de må investere mrd. kr. Hva er maks. avkastning? 10-20 %?

Men det å investere noen titalls millioner ved tilbakekjøp av egne aksjer med en oppside på 50%, lett, det klarer dem ikke. Eller skal vi si: Det vil de ikke.
De synes ikke å ønske en fair kurs.

De vil ikke gjøre det vanskelig for shortere og dem som herjer med kursen.

Det synes som om de totalt har glemt sine oppgaver:
- Skape verdier, det skjer ved å investere der risk/reward er best. Egne aksjer er langt bedre enn enorme og risikable prosjekter.
- Synliggjøre verdier. De svikter totalt.
- Styre risiko. De svikter totalt. Der også.
danmark1
15.02.2022 kl 16:01 4689

Du skaber ikke værdier ved at købe egne aktier. Ledelsen ved nok, hvad der er bedst på sigt. Hvis folk ikke er tilfredse, kan de sælge. Jeg køber.

Umuroa blir ett sorgebarn.

Först var det beskjed om rask deployment i 2019, så konkurs i okt 2020, så ikke konkurs og tilbake I nov 2020. Så skrapning etter avtale med New Zeeland ref q3.

Maksimal uflaks med denne unit.
Redigert 15.02.2022 kl 20:05 Du må logge inn for å svare