Q2 DOF og veien mot 2022 !

tobben
DOF 09.08.2021 kl 15:33 185985

Kan Q2 bli et økonomisk vendepunkt for DOF ? Moderne båter og flere langsiktige kontrakter er et godt utgangspunkt for veien videre.
AlanS
25.08.2021 kl 21:09 5757

tobben, de sitter med gjeld i navngitte datterselskap med sikkerhet i tilhørende båter.
1. Skandi Buzios tilhører JV og det er ingen utfordringer med betjening.
2. Skandi Sagon tilhører DDW. Tviller på at garantisaken danner grunnlag for konvertering til aksjer i DOF Subsea. Regner med at alle 5 DDW båter inngår i garanti ordningen, Om jeg ikke tar feil kostet båtene cr 50 millioner USD å bygge.
3. Skandi Iceman er også en krevende sak. I årsrapporten beskrives situasjonen slik "DOF Iceman is owned by DOF ASA and Vard Group ASA where each part owns 50% each of the liable capital. DOF Iceman AS owns 40% in Iceman IS. In addition DOF ASA owns 14.5% in Iceman AS. The Group has guarantee commitments on behalf of Iceman AS. The guarantee is in favour of credit institutions in the total amount of NOK 427 million. 50% of the commitment is counter guaranteed by Vard Group." Om jeg forstår det riktig eier DOF 34.5% av Iceman AS og sitter med 100% Garantier som de deler sammen med Vard.
DOFs eieskap på 34,5% er cr 160 mill og garantier for 50% av 427 millioner.
Alt i alt: hvordan dette kan konverteres i DOF Subsea aksjer aner jeg ikke. I DDW og Iceman er DOF ikke alene og konvertering i DOF Subsea aksjer bør innebære konvertering til aksjer i Vard og Akastor :))) Tviler på at dette er realistisk:))) DNB er i en krevende situasjon og har kanskje ikke så mye valg.
suspekt
25.08.2021 kl 21:35 5749

Tror det kommer en emisjon i dof, og tror heller ikke at det er så dumt. Bedre det enn at lån/oligasjonseiere blir tvunget til å omgjøre lån til aksjer. Flere aksjer blir det jo uansett i dof.
Det kan jo komme nye forsøk på å få kursen over krona, trodde ikke vi skulle falle så mye tilbake i dag, etter en bra dag i går. Q2 var jo positivt med flere nyheter. time vil show, ikke lenge til 31.08.
Redigert 25.08.2021 kl 22:02 Du må logge inn for å svare
tobben
25.08.2021 kl 21:53 5814

Ja, det er jo forventet av de fleste.
AlanS
25.08.2021 kl 22:43 5756

200 mill er helt okey)))
tobben
25.08.2021 kl 23:26 5714

Ja, det bør holde nå , kombinert med en tilpasset avdragsprofil. Iceman bør kanskje straks være på gode nok rater til å få fart på nedbetalingen av gjelden der ?

Haster veldig nå at alle sender beskjed til DNB og selskapet om at småaksjonærene krever likebehandling og at vi krever at en emisjon må være fortrinnsrettet med omsettelige tegningsretter. Vi vil ikke vil akseptere refinansieringsforslag der bankene legger opp til omgåelse av dette lovverket. Vi varsler med dette at også forslag som innebærer omgåelse av lovverket ved å gi største eier eller ledelse enerett til å tegne billige aksjer, fortrinnsrett til å tegne konvertibelt gunstig lån, rabatert gjeld eller lignende vil føre til søksmål i ettertid. Småaksjonærene i selskapet forventer at styret som vi har gitt tillit til forhandler på alle eieres vegne og at heller ikke bankene misbruker den tilliten som er gitt til de som forhandler i slike lukkede møter der vi småaksjonærer ikke får deltatt. (Jeg mener bestemt vi bør begrense oss til kun å kreve likebehandling i henhold til lovverket. Det er liten fare for at storeier og ledelse avtaler noe som de ikke er tjent med hvis forutsetningen er likebehandling. )
hstray
26.08.2021 kl 10:29 5538

Hei, ta kontakt med meg. helge.stray@gmail.com
Sunnyboy
26.08.2021 kl 10:32 5533

Mente å høre under presentasjonen Q2 at ledelsen ønsker forlengelse av stillstands avtalen ..!? . Vet det er viktig at vi står samlet som små aksjonærer .
tobben
26.08.2021 kl 11:16 5464

Har stor tillit til dagens ledelse og styre , mens DNB har null. Likebehandling er vel siste melding vi har fått fra ledelsen ? (tenker på 2019 skissen)
Sunnyboy
26.08.2021 kl 11:22 5462

Tobben !
Hvordan har emisjoner vært tidligere i Dof !?. Sitter med en følelse at Dof ledelsen ønsker utsettelse på stillstand da de ser bedring i markedet . De har heller ikke lyst til å miste sine verdier vil jeg tro …
Rakafant
26.08.2021 kl 11:23 5454

Kanskje tidspunktet er riktig for å blåse nytt liv i "DOF Aksjonærgruppe" som ble etablert sist gang det hersket mye usikkerhet. Fint å registrere at du melder deg på igjen i den ammenheng.

Viktig å signalisere at vi står bak det som er kommunisert fra største eier i DOF tidligere.
AlanS
26.08.2021 kl 12:09 5385

Flott at du er med oss nå. Takk for det!
tobben
26.08.2021 kl 12:22 5383

Husker du hadde mye styr forrige organisering Hstray. Holder det ikke at du sender et skriftlig spørsmål til styreleder i første omgang?
Det hyggelige er at det virker som kampen om gullbåtene til Dof strammer seg til :-))
Redigert 26.08.2021 kl 12:45 Du må logge inn for å svare

Det beste er at hver og en av oss sender hver vår epost/brev og helst også brev rekommandert til både DNB og styreleder i DOF. Massive klager fra småakasjonærer tidlig var det som gjorde at styret endret fra rettet til fortrinnsrettet emisjon i XXL. Det er mye lettere å stanse et forfordelende restruktureringsforslag nå enn å prøve å snu dette etter at det er fremsatt. Både banker og meglerhus presser nok på nå for å få til en rettet emisjon med størst mulig konvertering av gjeld før markedet snur og som også gir store bonuser for tilretteleggere. Viktig å si fra allerede nå at vi vil protestere massivt og kreve oppreisning i ettertid på forslag som forfordeler. (Liten grunn til å tro at største eier godtar en unødvendig stor konvertering av gjeld hvis reglene om likebehandling følges.)
Sunnyboy
26.08.2021 kl 12:57 5313

Det er vel ikke bare Dnb som sitter i forhandlinger som kreditor …! .
AlanS
26.08.2021 kl 13:12 5362

Det kan være greit å ha prøve å organisere oss og, eventuelt, representere interesser til alle "små".

Fint om noen andre kan finne eposter og adresser men her er et forslag til tekst:
Som småaksjonær i DOF og norsk skattebetaler forventer jeg at styret i DOF, selskapets banker, Eksportfinans Norge og andre involverte i de lukkede refinansieringsmøtene sørger for likebehandling av store og små aksjonærer. Jeg krever likebehandling og at en emisjon må være fortrinnsrettet med omsettelige tegningsretter. Jeg vil ikke akseptere refinansieringsforslag der det legges opp til omgåelse av dette lovverket. Jeg varsler med dette at også forslag som innebærer omgåelse av lovverket ved å gi største eier eller ledelse enerett til å tegne billige aksjer, fortrinnsrett til å tegne konvertibelt gunstig lån, enerett til å kjøpe rabatert gjeld eller lignende forskjellsbehandling vil føre til søksmål og erstatningskrav i ettertid. Småaksjonærene i selskapet forventer at styret forhandler på alle eieres vegne i tråd med lovverket om likebehandling av alle aksjonærer. Jeg informerer også om at banker og andre involverte som misbruker tillit ved å fremmer forslag om forskjellsbehandling i slike lukkede møter vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de fremtidige tap dette vil medføre for småaksjonærene.
Sunnyboy
26.08.2021 kl 13:30 5332

Hadde vært greit om vi ser hvor mange vi kunne fått med oss her . Viktig at man står samlet her …

Helt supert hvis none har mulighet til å fremme dette samlet. Vi blir nødt til å gjøre dette samlet på et senere tidspunkt hvis det blir behov for søksmål. Forhåpentligvis slipper vi søksmål. Jeg håper at hvis de nå får en god del tilbakemeldinger allerede før refinansieringsforslaget er fremsatt så kanskje velger de å droppe å komme med et urimelig forfordelende forslag. Det raskeste er også at flest mulig sender en epost og ber om bekreftelse på at den er mottatt og blir tatt videre med rette vedkommende.
AlanS
26.08.2021 kl 13:37 5314

¨Får se om hstray ønsker og har anledning til å engasjere seg. Han har erfaring som er nyttig og verdifull.
Denne gangen står de små mye sterkere enn før, men mange flere på topp50 og videre opp lister.
Sunnyboy
26.08.2021 kl 13:42 5311

Mail adresse fra en annen tråd : Epost management@dof.com
tobben
26.08.2021 kl 14:07 5254

Veldig bra hypotetic ! Er nok viktig å være på i prosessen nå. Er nok en grunn til at to av aktørene plutselig er i media. Resultat og kontrakter forteller at nå nærmer vi oss et viktig punkt. Gjelda vår er nå på nivå med Solstad og resultatet betydelig bedre. Likte overskrifta hos Tradewinds i forbindelse med enigheten om gjelda på 47$ millioner « as owner returns to profit»
Redigert 26.08.2021 kl 14:25 Du må logge inn for å svare
JALLA
26.08.2021 kl 14:48 5198

Hvem F... skal det sendes til i DNB eks. Søkte på DNB Markets men fikk ikke opp en jævla mail kontakt på dette? Er det noen som har funnet en kontakt mail på DNB?
Sunnyboy
26.08.2021 kl 14:56 5182

Hva med å sende til ham fra Dnb som var på forsiden av E24 ..!? Dag Klaveness ifra ocean services Dnb
Han sitter rundt bordet 👌
Redigert 26.08.2021 kl 15:05 Du må logge inn for å svare
AlanS
26.08.2021 kl 15:09 5172

Det enkleste er å forholde oss til ledelsen og styret i DOF. Det er umulig å finne den rette personen i bankene, med mindre vi tar kontakt med ledelsen. Der får vi ikke svar.
Dofulf
26.08.2021 kl 15:23 5149

Gjelder vel fortsatt!
Når krybba er tom, bites hestene.
lojaliteten i finansmarkedet går alltid til den som betaler mest", skriver Warren

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/MRd625/naar-krybben-er-tom-bites-hestene
hstray
26.08.2021 kl 15:37 5157

Hei, i forrige runde var vi rundt 150 småaksjonærer som stilte oss bak ett opprop til Helge Møgster, som på det tidspunktet var styreleder i DOF + CFO Hilde Drønen og CEO Mons Aase var på kopifelt. I etterkant kom DOF nesten imål med med en finansieringsløsning som ikke innebar gjeldskonventering før Covid kom.

Hovedbudskap var en en løsning som likestilte alle aksjonærer med en fortrinnsrettet emisjon. Basert på Artikkel fra E24 igår hvor både DnB og Dof uttaler seg, så tror jeg det kunne vært lurt med en ny epost til Helge, hvor man tydeliggjør småaksjonærer syn. Basert på hvordan markedet går nå, og muligens enkelte banker som DnB som kan vurdere å gå inn på eiersiden i DOF så tror jeg at DOF blir refinansiert innen Q3 21 som er en gang i oktober.
Dofulf
26.08.2021 kl 15:44 5142

Takk Helge, har allerede sendt mail til Styreleder i DOF, Forhandlingsleder, CEO,CFO basert på utkast fra hypotetic.
AlanS
26.08.2021 kl 15:45 5174

Helt enig med deg. Tror at de fleste små vil være mot at DNB dukker opp på eiersiden verken i DOF Subsea eller DOF ASA. DDW eller Iceman AS er trolig ok.
hstray
26.08.2021 kl 16:10 5152

Iht Dof sin posisjon i refinansiering er det Helge som kommer til å ha siste ord, det er helt sikkert
JALLA
26.08.2021 kl 16:21 5128

Hei, sendte deg en mail tidligere i dag og har sammtidig sendt over en mail til management@dof.com Vil takke dere for engasjement som dere har og hjelper oss andre med. Dette gjelder alle på tråden som kommer med konstruktive saker.
Redigert 26.08.2021 kl 16:30 Du må logge inn for å svare

Jeg sender også en ærbødig oppfordring til Møgster om å gå for en modell som likebehandler aksjonærene.. Tenker også å sende til Hilde, Mons og styreleder samt til DNB ledelsen og de som jobber med dette i DNB ved Dag Klaveness samt til Eksportfinans Norge. Viktig å be om bekreftelse på at de har mottatt henvendelsen. Hvis ikke bekreftelse om mottatt epost kommer bør alle koste på brev rekommandert. Fint om noen finner eposter til riktige vedkommende i DNB og Eksportfinans Norge.
AlanS
26.08.2021 kl 19:01 4963

DNB er bare en av cr 20 banker involverte i dette.
Etter min oppfatningen bør Nordea også kontaktes. Der er 2 gode grunner for det:
1) Nordea sitter med pant på cr 4,5 milliarder i ulike båter, hovedsakelig AHTSer pg PSVer. Antar at Nordea er interessert i OneDOF løsningen siden den kan gi sikring i den samlede flåten fremfor bare AHTSer pg PSVer.
2) Nordeas commisioned research var meget god, noe som viser at banken kjenner DOF veldig godt. Bare et eksempel fra 2018: https://nordeamarkets.com/wp-content/uploads/2018/04/DOF-ASA_commissioned-research_110418.pdf hvor banken sier at "DOF is well-positioned to take advantage of the upturn in the subsea market."

DNB er med i ulike JV (DOFCON, DDW, og Iceman) der DOF står sammen med sterke partnere. Kan godt være at DNB er hardpresset og er desperat til å lande en bedre løsning enn de klarer å få til. Vil bli overrasket om det er DNB som skal ut med betydelig tap (omtales i Q2 rapporten).
Redigert 26.08.2021 kl 21:25 Du må logge inn for å svare
Sunnyboy
26.08.2021 kl 22:18 4829

Kontur skrev Jeg er med
Det hadde vært hyggelig om de som støtter hypotetic sitt utkast skrev inn her at de støtter dette . Kom gjerne med Nicket dere har her inne , gjerne også på de andre trådene så vi kan stå samlet om dette . Dette er viktig for oss alle småaksjonærer det som skjer her ute nå . Henstiller dere alle på diverse Dof tråder nå om å støtte dette . Jeg er ihvertfall med … tror faktisk at doffen ikke har daua ennå om vi kan ha litt humor innimellom her ….:-). Skriv inn på Dof trådene så vi vet hvem som støtter Dof casen …