Q2 DOF og veien mot 2022 !

tobben
DOF 09.08.2021 kl 15:33 93071

Kan Q2 bli et økonomisk vendepunkt for DOF ? Moderne båter og flere langsiktige kontrakter er et godt utgangspunkt for veien videre.

Bare bra, dette vekker noen av de som ikke er inne i Dof. Det er det vi trenger, større interesse for aksjen.
tobben
17.09.2021 kl 23:07 3663

Nydelig AlanS ! Få skjønner oppbyggingen og styrken til Dof, dette blir strålende :-))
AlanS
18.09.2021 kl 14:05 3426

Måta bare bruke kalkulator for å regne ut DOFCON inntekter og EDITDA for 2022, og tilsvarende for DOF
Forutsetninger:
Dagrater:
Selskap DOFCON (USD) DOFCON (BRL) Norskan(Drift)
Skandi Açu USD 217,059 - BRL 59,437 (Petrobras)
Skandi Buzios USD 216,664 - BRL 59,602 (Petrobras)
Skandi Niterói USD 155,000 - BRL 50,000 (Estimater)
Skandi Olinda USD 128,696 BRL 213,932 BRL 73,963 (Petrobras)
Skandi Recife USD 129,969 BRL 217,842 BRL 74,963 (Petrobras)
Skandi Vitória USD 150,000 - BRL 50,000 (Estimater)

Totall USD 997,388 BRL 431,774 BRL 367,964
Videre vil vi bare se på tall til DOFCON.
Forutsettinger: EBITDA margin - DOFCON 80%, Valuta 5 BRL for 1 USD
Daglig inntekt USD 1,083,742.81 (Inntekter i BRL er omregnet til USD)
DOFCON Inntekt EBITDA
Per dag USD 1,083,743 USD 866,994.25
Kvartal(90 dager) USD 97,536,853 USD 78,029,482
År(365) USD 395,566,126 USD 316,452,901
I følge konsernregnskapet hadde DOFCON 1070 millioner dollar i gjeld ved utgangen av 2020, hvorav 979 (881 +98) til kredittinstitusjoner. I 2020 ble gjelden kredittinstitusjoner redusert med 117 millioner. La oss anta at den blir redusert like mye i 2021 slik at gjelden til kredittinstitusjoner i begynnelsen av 2022 blir cr 862. Dette kan brukes som estimat for NIBD.
Nå kan vi regne NIBD/EBIDTA for 2022. 862/316 = 2.7 Strålende! Dette sier at DOFCON har bunnsolid økonomi og ingen utfordringer med å betjene gjelden sin.

I Q2 fikk DOF omtrent 110 millioner i utbytte fra DOFCON. Hvis kreditorene til DOFCOM er solidariske med andre kreditorene og gir lettelser i 2021 og 2022, vil DOF få mer ut av DOFCON. Dette forklarer hvorfor kreditorene til DOF sier at refinansieringen er avhengig av hva den Brasilianske utviklingsbanken (BNDES).
Redigert 18.09.2021 kl 17:11 Du må logge inn for å svare
viva1
18.09.2021 kl 17:18 3369

Ærlig talt.

Hvilke sikrede kreditorer er solidarisk med usikrede kreditorer!?!? Kanskje slikt som skjedd dersom SV og Rødt hadde styrt verden. I den virkelige verden får ikke selskaper disponere mer av kontantstrømmen enn covenants til den sikrede gjelden tillater.

Lovde meg selv å ikke skrive på denne tråden, da jeg har utrolig lite sans for ekkokammer der motstridene syn ikke tillates. Men har sett så mye rart på denne tråden at jeg bare må. Det er helt tydelig at denne tråden er for synsere og og ikke realister som ikke forstår DOF strukturen. Det er mye snakk om DOFCON her inne som skal redde DOF aksjonærene. Det var tidligere analyse av den norske konserntoppen til DOFCON her, der hele gjelden ikke er konsolidert inn. Størstedelen av gjelden ligger i underliggende brasiliaske skipseiende selskaper. Per 31/12/20 på 100% basis så var det 9,130 mrd i rentebærende gjeld som må betjenes. De sikrede lån i DOFCON strukturen sine covenants styrer hvor mye som eierne kan sende ut av DOFCON for å kunne disponeres i andre ledd av strukturen. Eventuelle utbytter fra DOFCON går direkte til DOF Subsea AS, de kan ikke routes til DOF ASA. For at aksjonærene i DOF ASA skal ha glede av disse verdiene så skal alle sikret gjeld i DOF Subsea sine datterselskaper ha dekket sine krav. Dette fordi DOF Subsea AS garanterer for alle underliggende sikrede lån i DOF Subsea. Dvs ca 5.5 mrd i sikret gjeld skal betjenes i DOF Subsea. I tillegg skal 2,5 mrd NOK i obligasjonsgjeld betjenes som ligger i DOF Subsea AS. Lånene i DOF Subsea er teknisk misligholdt så DOF Subsea disponerer ikke kontantene sine fritt. Alle krav er definert som kortsiktige og misligholdt og alle uttak oppover i strukturen til DOF ASA vil være på kreditors bekostning og slike transaksjoner vil være omstøtelige ved en konkurs, og kreditorene kan få disse omstøtt og ved evt tap på disse transaksjonene kan en kreve regress fra styremedlemmene i DOF Subsea.

For å oppsummer hvor mye gjeld som må betjenes/tilbakebetales før en i det hele tatt kan begynne å injisere kontanter videre opp til DOF ASA der dagens aksjonærer sitter med siste prioritet. 9,130 mrd nok i DOFCON (100% basis) må betjenes, det overskytende beløp kan routes inn i DOF Subsea. Der er det 8 mrd i mislighold gjeld som må betjenes. Etter dette er håndtert kan midler rutes oppover i systemet. Desverre for DOF aksjonærene så garanterer også DOF ASA for alle sikrede lån slik at evt tap på sikret gjeld skal betjenes av DOF ASA. Der ligger det vel nok en 8 mrd nok i gjeld relatert til PSV og AHT (har ikke analysert DOF ASA strukturen veldig nøye da jeg fokuserer på DOF Subsea.

Oppsummert så må 14-16 mrd i sikret og usikret gjeld i DOF gruppen betjenes og betales før aksjonærene får glede av verdien som ligger i DOFCON. En kan påstå så hardnakket som en bare ønsker at 2+2=10 i lukkede grupper der en ikke blir motsagt, men i den virkelige verden utenfor disse gruppene er fortsatt 2+2=4.
Redigert 18.09.2021 kl 18:10 Du må logge inn for å svare
suspekt
18.09.2021 kl 22:22 3170

Viva, du skriver som om du har innside info. Uansett har du peiling utover det de aller fleste har, her på forumet, skulle likt å vite hvilken stilling du har, tydeligvis innen finans og høyt på strå. Henger ikke med på alt du skriver, har heller ikke tid til slik fordypning.
Jeg resonerer mer logisk, kjøpte dof lenge før krisen og er blitt sittende.
Kreditorer er også i en skvis, de vet at en konkurs er en dårligere løsning enn å la dof drive videre og håpe på et oppsving, slik at de kan få mesteparten av pengene tilbake.
Det er tegn som tyder på at vi kan stå foran et oppsving innen offshore. Selv om det er grønne aksjer som er "inn" for tiden. Alt går i sykluser, Nye båter bygges ikke, derfor kan et oppsving komme.
Melding om forlenget standstill kan komme på mandag.
Redigert 18.09.2021 kl 22:24 Du må logge inn for å svare
Dofulf
18.09.2021 kl 22:26 3220

Viva1
Når krybba er tom bites hestene.!

Ærlig talt passer ikke inn. Det er misbruk av begrepet. Men som partsinlegg fra en
obligasjonseier er ditt bidrag velkommen, særlig korrigering av totalgjelden i DOFCON JV.

Hadde du presentert deg som obligasjonseier så hadde det vært mye bedre. Hadde du presentert deg som presset obligasjonseier hadde det vært enda bedre. I neste møte blir du nok enda mere presset og det er det som er årsaken til at du skriver. Det er nok dette som også er årsaken til din bruk av billige hersketeknikker og latterliggjøring av hva vi driver med. Men syte og delta må du og leser gjør du.

La oss ta det positive først. Du har helt rett i at totalgjelden i DOFCON var på 9130 mill NOK pr 31.12.20. Pr 31.12.19 var den på 10 351 mill NOK. Altså redusert med 1 221 mill i et veldig spesielt coronaår. Vi kan vel også kalkulere med at gjelden blir tilsvarende redusert i året vi er inne i.Synest det er bra at du påpeker dette ovenfor oss her inne.Noen var sikkert klar over det også, siden det er nevnt i årsrapporten.

Når det gjelder de andre anførselene dine er det veldig viktig å forstå med hensyn til den videre refinansieringsplanen.Det er jo nærmest et ekko fra dine tidligere anførseler og griper rett inn i DOFs problemer.

Forøvrig så synest jeg at det er veldig viktig at småaksjonærene har organisert seg på den måten de gjør.

https://www.youtube.com/watch?v=KbLNmFusBrc
AlanS
18.09.2021 kl 23:29 3196

viva1, takk for deling av ditt velbegrunnet syn. Dette er veldig bra. Ingen tvil om hvordan kontantstrømmen til DOFCON skal fordeles. Det er slik du beskriver.
Vi er enig i at DOFCON er ferdig med investeringer og har solide kontrakter.
Det er et godt spørsmål hvor mye vil overføres fra til DOF Subsea, men det er god grunn til å tro at det blir mer i 2022 enn i 2020.
Ingen snakker om at aksjonærene kan regne med noen utbytte fra DOFCON i flere år framover. Men vi tror på at det er mulig å finne en fornuftig løsning uten konvertering som kreditorene, særlig usikrede, ønsker. Klart at oppside i aksjen er betydelig mer enn i obligasjoner dersom offshoremarkedet snur som i andre shippingsegmenter. Men dette er annen sak.
Bra at du tror at DOFCOM er en pengemaskin:) Spørs om du undervurderer resten av flåten.
tobben
19.09.2021 kl 10:16 3030

Ja, hvor pengestrømmen til Dofcon "skal" og trengs, har det vel ikke vært noen diskusjon om ? At det kan overføres stadig større beløp fra Dofcon til Subsea, er jo avgjørende for hvordan en refinansiering kan se ut. Så kommer den positive utviklingen for resten av driften på toppen. Ser ikke uenigheten Viva1 , og ingen problemer med tilgang til å skrive på tråden :-)

For å få glede av kontantstrømmen må DOF refinansieres. I den løsningen må det komme nye lån og nye covenants, samt en plan som sikrer kreditorer recovery på gjelden. Som beskrevet, det er kreditorer med sikkerhet som bestemmer her , til syvende og sist. At obligasjonseier skal konvertere gjeld til aksjer i DOF subsea uten å involvere overordnet struktur, er en forhandlingsløsning som trolig ikke fører frem. Litt lenger frem i løypa , vil da obligasjonseier sitte med aksjer i DOFsubsea og fortsatt diskusjoner om DOF som going concern. Denne gangen med aksjer i stedet for obligasjonsgjeld. Da er sikkerheten i obligasjoner borte og dette kan umulig være en situasjon som er en forbedring for kreditor, med mindre tro på likvidasjon gir like mye igjen. Da er det bedre å fire litt mot at selskapet overlever og sikret gjeld må i disse forhandlingene også ta med usikret gjeld og aksjonærer , slik at selskapet kommer gjennom krisen. Småaksjonærene har ett mål om å unngå utvanning. Kreditoreres mål er 100 % recovery. Om alle skal skal sette hardt mot hardt , vil DOF halte videre og bli brukt som middel for deler av sikret gjeld sin store drøm ( Ref .DNB uttalse i E24) : bruke DOF sin størrelse til å få båter ut av markedet (og min tolking: dermed bedre sine utlån i andre shippingselskaper). Ser jeg en slik løsning på generalforsamlingen, hvor alle blir overkjørt og jeg taper aksjekapitalen, stemmer jeg nei og går for likvidering.
Redigert 19.09.2021 kl 10:23 Du må logge inn for å svare
AlanS
19.09.2021 kl 11:25 3026

xcountry70, Jeg synes at det er viktig å skille mellom 2 scenario for å forstå hva ulike interessegrupper taller om.

1) Konkurs: det viva1 argumenterer for, passer inn denne kategorien. Ulike aktører har ulike posisjoner som sikrer dem ulike rettigheter og krav på verdien dersom selskapet går konkurs. De som står bak i rekken har bare krav på rester etter de som står foran. Så enkelt er det. Aksjonærene i DOF ASA befinner seg helt bakk. Det er ingenting galt med dette.

2) Markedsbedring: situasjonen vil endre seg dramatisk dersom markedet styrkes og DOFs økonomi bedres. Selskapet er i stand til å betjene gjelden dersom gjelden er refinansiert og en langsiktig nedbetalingspal er på plass. I dette scenarioet snakker vi ikke lenger om krav på restverdier, men om posisjonering for verdistigning. Kreditorene har en begrenset oppside (100% av lån pluss kapital kostnader), men resten kommer til gode for aksjonærer.

Vi kan bli uenig om mye, men spørsmålet er hvilket alternativ er mest realistisk. Alternativ 1) virker nesten urealistisk. Dersom DOF likvideres nå, vil alle tape. Aksjonærenes tap er begrenset til 170 millioner, men kreditorene vil tape milliarder, særlig de usikrede som risikerer å sitte igjen med ingenting og, dermed, tape sine 2,5 milliarder. De som kjøpte obligasjoner billig, vil ha enorme tap.

Mye tyder at alternativ 2) er veien markedet kommer til utvikle seg. Klart at kreditorene har insentiver til å bytte sin plass i rekken for å nytte oppgangen. Og det haster for dem, fordi begrunnelser for konvertering blir tynnere og tynnere når det blir flere «lysninger» i markedet og DOF lander store kontrakter.
Det er viktig å forstå hva ulike interesser grupper slås for i denne saken og hva de posisjonerer seg for. Det er neppe konkurs. Særlig er det viktig å passe på at alternativ 1) ikke brukes som begrunnelse for posisjonering for utviklingen som alternativ 2 beskriver, mao konvertering av gjelden for å få mer for gjelden sin. Dette gjelder særdeles obligasjonseiere.

For eksempel er DNB involvert i forhandlinger om Iceman AS, DDW AS, og har en posisjon i DOFCON, som er helt uaktuelt for konvertering. Når det gjelder Iceman og DDW virker det at DNB ønsker å for mest ut av garantiordninger, men tvilsomt at konverteringen til aksjer i DOF ASA er aktuelt her. DNB burde gitt beskjed om at konverteringen handler om aksjer i DDW som ble tidligere meldt om av Akastor og DOF.
Redigert 19.09.2021 kl 16:35 Du må logge inn for å svare

Det er nettopp det den lange standstillperioden handler om : Sikret gjeld vil holde selskapet gående og brukte 2 år på å få en kreditor ,som satte hardt mot hardt ,ut. Så kommer det ett kreditor utspill som endrer hele balansen (DNB), ref. tidligere finansieringsløsning: Konvertering. Da reagerer de som blir overkjørt : obligasjonseiere og småaksjonærer. Obligasjonseier har makt til å stoppe en slik refinansieringsløsning, småaksjonærene er i ferd med å skaffe seg det. Og sluttresultatet er ett forhandlingsresultat tilslutt.
AlanS
19.09.2021 kl 12:47 3027

DNBs tenkning bør sees nærmere på
- Banken anbefaler kjøp av Subsea 7 fordi de ser en oppside i subsea.
- Banker snakker om konvertering i DOF av samme grunn. Her vil banken utnytte situasjonen til å sin fordel før konkursargumenter slutter å virke troverdig.
Kontur
19.09.2021 kl 12:48 3029

Ett spørsmål:
Hvem er det som faktisk som sitter rundt det mye omtalte forhandlingsbordet, hva ønsker de å oppnå, hvem og hva kjemper de for?
AlanS
19.09.2021 kl 13:06 3067

Om jeg ikke tar feil, er det 17 banker med pant i ulike skip og obligasjonseiere. Gjelden er ikke konsolidert. Låneordningene med sikkerhet handler om finansiering av spesifikke skip. Nordea har pant i flåten til DOF Rederi AS (om jeg ikke tar feil) som består av PSV og AHTS. Som følge får Nordea lite igjen dersom DOF Subsea går konkurs, etter at kreditorene til DOF Subsea overtar de moderne og avanserte skip.
Tenker på å se nærmere på finansieringsordninger til ulike skip, men er dette en krevende oppgave.
Redigert 19.09.2021 kl 18:47 Du må logge inn for å svare
AlanS
19.09.2021 kl 13:43 3026

http://www.westshore.no:
Date Vessel Charterer Scope of Work Comm. Rate
18/09/21 SIEM OPAL Aker BP All duties, D/D 14 20/09/21 NOK 800000
Ser vi rater over 1 mill i neste uke?
Redigert 19.09.2021 kl 13:48 Du må logge inn for å svare
Kontur
19.09.2021 kl 21:42 2788

Akkurat, tror faktisk det er enda ettpar banker (19)
+ obligasjonseiere osv. den er forsåvidt grei.
Men, jeg tenker på hvem sitter på den andre siden av bordet, hvem jobber de for og hvilket mandat har de/han fått?
Jeg har forstått det er en nokså lukket prosess. Noe som i og for seg er forståelig, men dette drar jo ut over år, og da kommer jo selvsagt spørsmålene.
Har alle aksjonærene tilgang på samme informasjon? Er selvsagt klar over innsiderne.
AlanS
19.09.2021 kl 22:28 2734

Dette kan vi bare spekulere om. Håper på at tiden jobber for oss og at markedet viser bedringstegn.
Dofulf
19.09.2021 kl 22:39 2733

Det er jo naturlig at Jan Nore ,tidligere CFO for DOFsubsea, sitter på den andre siden av bordet. Han sitter vel fortsatt på 710 000 aksjer gjennom Jan AS. De har jo en styringskommite for denne operasjonen. Noen av de som er med finnes sikkert blandt de som er nevnt under.
http://www.dof.no/en-GB/Media-Center/Story?M=NewsV2&PID=22144&NewsID=5069
http://www.dofsubsea.com/about/the-management-team/
http://www.dofsubsea.com/about/the-board/

Følg oss videre på
https://dofmg.blogspot.com/p/registrering.html
https://dofmg.blogspot.com/p/om-gruppen.html
https://dofmg.blogspot.com/

Har du noe å bidra med, så er mail adressen.
dof.minoritetsgruppen@gmail.comEn konkurs i eksempelvis Dof Subsea vil trolig føre til at obligasjonseierne taper alt mens bankene som har sikkerhet får dekning for det meste av sitt krav. Ikke umulig i en slik situasjon at Dof ASA får kjøpe flåten fra bankene med selgerkreditt slik at de får et datterselskap der de er kvitt hele obligasjonsgjelden 2,5Mill+. Den usikrede Obligasjonsgjelden i Dof Subsea har høy fin høy rente men er likevel rabatert med rette fordi den er usikret. Disse långiverne er de som vil tape alt på en konkurs så det er ingen tvil om at disse vil signere på utsettelser til ut i februar 2022. DOF ville aldri gått ut med en melding om at de foreslår utsettelser for den usikrede obligasjonsgjelden hvis de ikke visste at de sikrede bankene også støtter utsettelsen når de usikrede obligasjonseieren har signert. Historisk har det aldri skjedd tidligere at en selskap med så mange småaksjonærer har passert 25% støtte på noen få dager. Vi er nå på full fart til 30 og over 33% støtte. Selv med passerte 25% støtte har vi godt over det som skal til for å blokkere muligheter for 2/3 flertall. Bankene forsto raskt at i dette selskapet med så massivt med aktive ressurssterke småaksjonærer og gode bankkunder var det ikke lenger lurt å legge opp til "gribbefest". Den overskriften i finansavisen med "gribbefest" gjorde at de som hadde planer la planene på hylla. Det er ok å være gribbete når ingen gjennomskuer deg men hvem vil stå frem som "gribben" når småaksjonærene og avisene har gjennomskuet deg på forhånd? Den overskriften "Småaksjonærer går til krig mot Gribbeinvestorer " i finansavisen har vært veldig positiv for oss småaksjonærer. Den blir bare bedre og bedre for hver gang jeg leser den. Vi bør helt klart sende en megastor blomsterbukett til Andrea Bærland når nyheten om at DOF unngår gribbefest og gjeldskonvertering kommer for kanskje er det akkurat hun som har en stor del av æren!
viva1
20.09.2021 kl 00:52 2619

Vil de usikrede obligasjonene miste alt ved en konkurs? Selv obligasjonene er usikrede, er de i prinsippet sikret fordi det ikke finnes annen sikret gjeld i DOF Subsea AS utenom en kassakreditt på 250 mnok. DOF Subsea AS har stilt en garanti overfor datterselskaper sikrede gjeld, om at evt tap på sikret gjeld skal dekkes av DOF Subsea AS. Denne garantien er ikke sikret. Dvs obligasjonsgjeld er sidestilt ett eventuelt garantikrav fra sikret gjeld. At en obligasjon er usikret betyr ikke at de ikke har ett krav mot ett bo, det betyr bare at de ikke er sikret i en spesifikk eiendel. Og så til 1 000 kroners spørsmålet. Hvor ligger eierskapet til 50% av aksjene i DOFCON JV. I DOF Subsea AS. Ved en konkurs i DOF Subsea AS vil den usikrede obligasjonsgjelden har ett krav mot boet som er sidestilt morselskapsgaranti på sikret gjeld i datterselskap, og sekundært i forhold til opptrekt kassakreditt. Det er vel ikke noe tvil om at de 50% som DOF Subsea AS eier har positiv verdi? Hvem skal ta fra obligasjonseierne de verdiene som er igjen i boet når kassakreditten med 1 prioritet er dekket? Obligasjonseierne sitter godt plassert i prioritetskøen ved at det omtrent ikke finnes sikret gjeld i Dof Subsea, og Dof Subsea AS eier DOF gruppens klart mest verdifulle eiendel. Hadde ikke obligasjonseierne sittet godt plassert i forholdt til DOFCON, hadde refinansieringen vært over på 2 uker, og bankene hadde pressa igjennom en restrukturering på bekostning av obligasjonseierne og aksjonærene.
Redigert 20.09.2021 kl 00:54 Du må logge inn for å svare

DOF Subsea har stor verdi som going konsern men ved konkurs tapes verdien av kontrakter og konkurrenter vil betale minst mulig for båtene. Blir da lite eller ingenting igjen til andre enn bankene som har sikret gjeld i båtene. Derfor er det usannsynlig at obligasjonseierne nå vil seg selv så vondt og skjærer av den greina de sitter på.... Obligasjonseiere som ønsker mer gearing vil kjøpe aksjen i tillegg men som oftest er ikke obligasjonsinvestorene interessert i aksjer. De er nok heller av den oppfatning at obligasjonen er blitt litt i overkant spennende i forhånd til da de kjøpte dem....
viva1
20.09.2021 kl 02:07 2579

DOF Subsea AS er et holding selskap som sitter med aksjene i de ulike datterselskaper der båtene og kontraktene ligger. DOF Subsea AS har ingen andre inntekter enn utbytter/konsernbidrag fra datterselskaper, avdrag på aksjonærlån m.m. En konkurs i DOF Subsea AS vil ha null effekt på verdien av DOFCON JV aksjene. Ingen domstol i verden vil godta en konkurs i DOFCON JV med den backlogg, EK og inntjening som er i det selskapet. Petrobras inngår ikke kontrakter med for leie av PLSVer med DOF Subsea AS, men datterselskaper av DOF Subsea AS. Ved en konkurs i DOF Subsea AS vil en bobestyrers oppgave være å sørge for at kreditorer får best mulig dekning på sine krav. Kreditorer til DOF Subsea AS vil være en bankkredit med sikkerhet, obligasjonsgjeld og evt tap som følge av underdekning av sikret gjeld i datterselskaper. Jeg er 100% sikker på at verdien av 50% i DOFCON er stor, i milliard klassen, i tillegg så er jeg av den oppfatning at aksjene i DOF Installer har en positiv verdi. 3 skip, 1,3 mrd i bruttogjeld, 500 mnok i kontantbeholdning, med Skandi Vinland på kontrakt til 2027. Summen av disse verdiene vil gi obligasjonseiere en god dekning på sine krav. Ingen ønsker en konkurs, og det vil ikke bli initiert av obligasjonseiere. Men at obligasjonseierne taper alt ved en konkurs er en populær misoppfatning her på forumet.
tobben
20.09.2021 kl 08:37 2409

At vi snakker om miliardverdier og solide kontrakter er vi helt enige om :-) Så får vi håpe refi snart er i boks til glede for alle parter.
AlanS
20.09.2021 kl 08:47 2395

Bra, viva1. Vi er enige i det at betydelige verdier ligger i ulike deler av DOF Subsea, men andre deler sliter.
I 2006 eller rundt det, snakket DOF om muligheter for børsnotering av DOFCON. Spørs hva som skjer om DOFCON børsnoteres nå eller eventuelt selges til for eksempel TechnipFMC? Med alle skipene på kontrakt er det ikke så mye oppside i DOFCON, ikke sant?
Norskan vil selvfølgelig fortsette å drifte båter og dra litt inn i kassen for det.

Ellers synes at det var en god diskusjon. Takk for deling ditt syn. Lurer egentlig på om du har en mening om markedsutvikling i 2022 og framover.
Kontur
20.09.2021 kl 09:07 2364

Flotte informative innlegg. Takk
Håper partene nå bruker tiden på en fornuftig finansieringsløsning hvor forlengelse av tilbakebetalingstiden står sentralt. Det er jo det som er normalt i selskaper i en slik som er godt drevet.
Dofulf
20.09.2021 kl 09:16 2363

Viva1
Melder meg på! Dette var veldig konstruktive bidrag og er veldig takknemlig for at du deler her med oss.

PR 20.9.21 3 DAGERS DELAY HENTET FRA DOFS HJEMMESIDER

3 Bjarte Brønmo +224758
4 Nordnet Bank -70845
7 Nordnet Livsforsikring +276514
11 Avanza Bank +8457
12 Bjørn Herness +405178

De 20 største har økt med 944561 aksjer eller 0,30 % sist uke

Følg oss videre på
https://dofmg.blogspot.com/p/registrering.html
https://dofmg.blogspot.com/p/om-gruppen.html
https://dofmg.blogspot.com/

Har du noe å bidra med, så er mail adressen.
dof.minoritetsgruppen@gmail.com
Redigert 20.09.2021 kl 10:08 Du må logge inn for å svare
tobben
20.09.2021 kl 10:19 2292

Kanskje noen kan legge ut en topp 50 ? Mulig topp 50 også har økt ? Mange bra økninger her ja Dofulf, ellers er jo Morgan Stanley & Co inne igjen på 20. plass :-)
Redigert 20.09.2021 kl 10:56 Du må logge inn for å svare

Mange har spådd repetisjon av 2000 tallets dotcom. Jeg har selv også fulgt dette tett og jeg tror disse har rett. Det som da skjer de kommende måneder er at falltakten eskalerer i de nye "glasspærle aksjene" og de fleste av disse selskapene som er priset til milliarder vil ikke eksistere om 3-5år. Verdiaksjer vil også bli dratt med litt nedover i dragsuget til tider men pga fare for inflasjon og ekstrem prisøkning på olje, stå, kobber og alt som er i disse båtene vil vi få såpass kraftige rekyler opp i disse aksjene at de mest erfarne (over 99%) velger å sitte helt musestille for ikke å miste billettene helt plutselig rett før toget går. Dagens ekstremt lave volum kombinert med lite kursfall dokumenterer at vi kan få en ekstremt kraftig vakumeffekt i denne aksjen når markedet igjen korrigerer opp. Det ser ikke ut som det er veldig mange igjen av de som har sittet igjennom stormer og fall i 7 år som har planer om å selge.

Greitt med flere kilder enn børsmeldinger fra styreleder i DOF vedrørende marked. https://www.solstad.com/wp-content/uploads/2021/09/Solstad-Offshore-Pareto-Energy-Conference.pdf
AlanS
20.09.2021 kl 18:42 1903

Takk for deling presentasjonen.
Key take aways:
Side 6
▪ Several new contracts awarded YTD 2021 – All new contracts done at improved terms
▪ CSVs benefitting from growth in offshore wind and subsea activity – Some vessel types already in shortage
▪ Improved utilization is normally followed by improved rates
Side 7
Market outlook - konklusjon: Increased offshore activity will lead to improved market conditions

Dette synet deles av mange på denne tråden. Bra at noen tør å snakke om dette høyt.
Redigert 20.09.2021 kl 18:43 Du må logge inn for å svare
AlanS
20.09.2021 kl 18:49 1917

En liten smaksprøve på det grønne skiftet som starter med nedleggelse av olje og gassproduksjon.
E24 (https://e24.no/olje-og-energi/i/KzP904/regjeringen-i-storbritannia-holdt-krisemoete-om-gassprisene)
"Den britiske regjeringen holdt mandag et krisemøte med industrien og forbrukergrupper etter at prisen på gass i landet har nådd nye rekordhøyder. Frykten er stor blant forbrukere i Storbritannia for at strømprisene skal skyte i været til vinteren, og de høye kostnadene truer mindre britiske energiselskaper med kollaps"

Blir nok mindre offshore aktivitet av det skal du se. Akkurat som det er noen som tror at alt skal over på eleektrisk, når 70 prosent av verden er mest opptatt av å skaffe mat, å kjører med glede disel eller bensin bil.

Mindre offshoreaktivitet ? Dette her kan jeg mye om . Prisen for ett fat olje er nå litt over 70 dollar . Regner du om gass til oljeekvivalent , får du over 150 dollar fatet for gassen. Dette kan fort føre til kraftig økning i boreaktivitet . Om det skjer vil PSV fåten fort få mer å gjør .

Det var det jeg skulle ha frem også, dette bare øker aktiviteten, bygger opp under forbruksøkningen som også OPEC bekrefter, per i dag på høyde med etterspørrsel før pandemien. Så helt enig xcontry70, vil nok snart bli manko på båter.
tobben
20.09.2021 kl 21:16 1763

Utviklingen går på skinner for oss, og på et tidspunkt sier det bare smokk:-) Hvilken type båter kan det være Solstad viser til når ordet manko nevnes?
AlanS
20.09.2021 kl 21:25 1752

Mest sannsynlig handler dette om mellomstore konstruksjonsskip som er ettersport i havvind, som Skandi Constructor http://www.dof.no/en-GB/Media-Center/Story?M=NewsV2&PID=22144&NewsID=5173 og specs http://www.dof.no/en-GB/DOF-Fleet/CSV/Skandi-Constructor

Her er Solstads grønne flåte https://www.solstad.com/vessel-type/renewable/ Kan ikke se at dette er spesialdesignet skip. Det eneste at de har w2w utstyr. Utstyret kan leies og ettermonteres som DOF gjorde på Skandi Constructor - "SMST enters into first W2W contract with DOF Subsea" https://www.smstequipment.com/news-and-events/smst-enters-into-first-w2w-contract-with-dof-subsea/

Meningsløst å gjøre dette med store skip, som blir snart mangelvare også:)
Redigert 20.09.2021 kl 22:04 Du må logge inn for å svare
suspekt
21.09.2021 kl 10:38 1436

Det vil seg ikke i dag heller, trodde vi skulle få et lite løft på de høye ratene. Ne den gjelda til dof er det mange som holder seg langt unna, men en dag løsner det.