Q2 DOF og veien mot 2022 !

tobben
DOF 09.08.2021 kl 15:33 152955

Kan Q2 bli et økonomisk vendepunkt for DOF ? Moderne båter og flere langsiktige kontrakter er et godt utgangspunkt for veien videre.
Sunnyboy
24.11.2021 kl 15:33 2909

Hypotetic !
Historisk betyr ikke at det blir det samme i fremtiden ..!?. Det vil tiden vise om er sant eller ei . Dof minoritetsgruppa har sitt syn på Dof sin verdier og snakker for oss i den gruppa . Du trenger ikke reklamere for det her på denne tråden . Vi som er her er veldig klar over situasjonen . Du trenger heller ikke hausse her med kursmål som nå er helt oppi det blå. Setter pris på dine innlegg her så vet du det …:-).
AlanS
24.11.2021 kl 16:17 2922

MPCC har ikke gått so mye som 3000%. Emisjonen var på kr 1, men kursen var ikke så lav. Ellers er det greit å sammenligne DOF med MPCC for å illustrere hva som skjer med selskap som sitter med eierandelene når de fundamentale forholdene endres betraktelig og verdiene reprises etter det.
Nedgangen i offshoremarkedet er usedvanlig i omfang og varighet. Som følge av systematiske underinvesteringer, er verdikjeden nå nedskalert i mange led og har dermed en begrenset fleksibilitet til å takle økt aktivitet. Hvor mye markedet skal opp før flaskehalser blir synlige, er vanskelig å vurdere. Mange skip som ligger i opplag er utdatert mht alder, spesifikasjon(størrelse, arbeidskrav, osv), og, ikke minst, miljøkrav. Mye tyder på at det skal ikke så mye til. Ikke godt å si hva som kommer til å skje når selskaper skal jakte ledige skip og overby hverandre for å sikre kapasitet. Her er MPCC eksempelet meget relevant. I 2020 var MPCC et konkurskandidat. Nå snakkes det om hvor mye utbytte blir utbetalt i Q1 2022. Gjelden er delvis nedbetalt og resten er refinansiert til lavere rente.
AlanS
24.11.2021 kl 16:50 2886

Oljeprisen er en viktig faktor, men det er behov for DOFs tjenester og skip som teller. Energiselskap bør øke investeringer, men de er meget forsiktige med det til tross for en sterk oljepris.

Når DOF handles med prising 180Mill og når totalkapitalen er over 10 000% høyere så er aksjen fortsatt konkurspriset og handles som en opsjon. Det har vært enorme nedskrivninger siste år som ikke kan forsvares hvis markedet forbedres så kraftig som konkurrenter og eksperter spår. Hvis ratene stiger mange hundre prosent i Subsea slik de har gjort i andre sykliske bransjer nylig blir ikke kostnadene mye større men overskuddet vil fort mangedoble seg. Hva du er fornøyd med er ikke nødvendigvis noe fasitsvar for hvilket potensiale aksjene i dette selskapet har uten utvanning. Hvis markedet blir så sterkt som det ser ut til tror jeg både gjelden og aksjene i selskapet i 2023 blir priset til ca. 18 Milliarder. Jeg tror selskapet vil ha gode utsikter og levere ca. 1 milliard i årlig overskudd fra 2023 noe som forsvarer at aksjene prises til 18 milliarder.

Jeg tror pendelen i ekstremt gearet Subsea vil svinge mye mer "fra den ene grøftekanten til den andre" enn de fleste hadde trodd i forkant og veldig mye mer enn for MPCC og container shipping der det stemmer som du skriver at kursen kun gikk fra 1kr opp 2800% til 28kr ved dagsslutt men kan nok ha vært opp mot 30kr 3000% intradag. Uansett 2800% eller 3000% kursstigningen viser potensialet i sykliske gearede aksjer. Det tar så enormt lang tid å bygge disse skipene og ingen nye skip er bygd eller vil bli bygd og skipene er skrevet ned enormt mye siste år og det vil bli enormt mye dyrere å bygge dem i fremtiden.
AlanS
24.11.2021 kl 18:33 2779

DOF økonomien vil styrkes betraktelig dersom flåteutnyttelsen økes til 90% og rater styrkes. PSV rater i Nordsjøen er allerede sterke, men AHTS og Subsea har en del å gå på.
AlanS
24.11.2021 kl 19:14 2773

Det er en uoverensstemmelse mellom DOF Subsea og DOF ASA rapportering av ordreboken til JV.
DOF Subsea kvartalsrapport Q3 side 4 - http://www.dofsubsea.com/media/1521/546399_dof_subsea_q3_2021.pdf
År 2021 2022 2023 2024 2025 2026+
DOF Subsea - JV 372 1615 1613 1445 697 464
DOF ASA kvartalsrapport Q3 side 4 - http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2021/546404_DOF_ASA_Q3_2021.pdf
År 2021 2022 2023 2024 2025 2026+
JV 333 1429 1459 1327 719 454

Har ingen god forklaring på det.
Redigert 24.11.2021 kl 19:14 Du må logge inn for å svare
AlanS
24.11.2021 kl 21:23 2691

Refleksjon over avskrivinger
Det var et stund jeg studerte regnskap. For å å friske opp begynte jeg å lese en bok som heter "Business Analysis Valuation: Using Financial Statements" skrevet av Paul M. Healy og Krishna G. Palepu. Kapitelet om underrapportering av verdier til eierandeler er spesielt interessant. Akkurat nå ser jeg på effekter av forutsetninger om levetid på avskrivinger. Dette er grunnen til å tenke kritisk på hva som står i DOF rapporter
q3 side 19 : "The Group has reassessed useful life of the subsea vessels and from 01.01.2021 the useful life has changed from 20 years to 30 years for these vessels. The change in useful life has increased the monthly depreciation with about NOK 16 million."
DOF bruker lineær avskriving om jeg husker riktig. For å gjøre beregninger enklere la oss anta at restverdiene er lik null.
X vil være verdien som avskrives.
Før: månedlig avskriving X/(20*12) = X/240, Etter: X/(30*12) = X/360
Differansen i månedlig avskriving X/360 - X/240 = X/120*(1/3-1/2) =-1/720*X. Minus betyr at månedligavskriving skal reduseres med 1/720 eller 0.139% av den opprinnelige verdien. Hvordan DOF kommer fram til økt avskriving er dermed uforståelig.
kontroll: 16 millioner / (1/720) = 11,52 mlrd som er omtrent som den bokførte verdien til skipene per 1.1.2021 (side 19)
Det et spørsmål til: redusert avskriving bør føre til oppjustering av den bokførte verdien til eierandelene siden den akkumulerte avskrivingen går ned. Dette er ikke gjort.
vil sette stor pris om noen viser meg hvor jeg tar feil.
Redigert 24.11.2021 kl 21:28 Du må logge inn for å svare

Restverdien på skipet etter 20 år = salgsverdi -salgskost. Restverdi etter 30 år =0 ( Salgsverdi = kostnaden med å blir kvitt skipet på en ansvarlig måte). Så du får en ny 10 periode med nedskriving av skipsverdi til 0. Det er altså ikke samme X som brukes.....
AlanS
24.11.2021 kl 22:55 2635

DOF er fremdeles innenfor 20 årsperioden i snitt :-)
Grunnlaget for avskriving er kostpris eller innkjøpspris under normale forhold. I realisten endres grunnlaget opp eller ned. X vil variere mye.
Slik jeg forstår avskrives den bokførte verdien med 1/720 per måned nå. Det eneste jeg ikke klarer å begripe er at økt levetid øker månedlig avskriving. Dette er umulig siden månedlig avskriving = verdi som avskrives / antall måneder.
Redigert 24.11.2021 kl 23:03 Du må logge inn for å svare

Du tar utgangspunkt i en linær avskriving mot 0 . Men den linære avskriving er mot en salgsverdi etter 20 år. Den verdien er tydeligvis satt høyere i 20 års avskrivingen . Fasit er jo at det avskrivingen øker og da må det være slik.
AlanS
25.11.2021 kl 08:37 2491

Takk for forklaringen. Den gir meningen. Uansett er det EBITDA og gjelden som er mest relevant ift refinansieringen.
Redigert 25.11.2021 kl 10:05 Du må logge inn for å svare
Dofulf
25.11.2021 kl 10:33 2462

AlanS skrev Innlegget er slettet
Redigert 25.11.2021 kl 11:33 Du må logge inn for å svare
AlanS
25.11.2021 kl 11:20 2429

Var ikke helt våken og bommet på tråd :)
Snart kommer MPCC med sitt første og meget solid utbytte. Håper på at DOF blir liggende på dagens nivå for å fylle litt på.
Redigert 25.11.2021 kl 11:29 Du må logge inn for å svare

EUs sin taksonomi ordning vil snart sikre et mer riktig grunnlag for å vurdere hva som er beste miljømessige grep de neste år og ikke. De siste år har det vært fritt frem for totalt inkompetente i styrer i banker og pensjonsfond å definere selskaper som DOF som brune og ukritisk kreve salg av både gjeld og aksjer i slike. Disse forhastede inkompetente ESG grepene forsterket en allerede ekstrem vanskelig situasjon under Covid og har forlenget krisen i denne næringen. All leting etter overgangsfasens mest miljøvennlige alternativ dvs Gass og olje i Norge har stanset opp. Det blir mer og mer opplagt for alle hvor miljøfiendtlig og inkompetent denne dumskapen har vært når verdens kullpriser og ekstremt forurensende kullforbruket i verden øker mange hundre prosent. Alt topper seg med at Jo Biden kommer med den "geniale" løsningen å tappe strategiske kriselagre. Man kan jo spørre seg om kvalifiseringsskriterier for ledelse er å "snakke alle rundt seg etter munnen" og være mest mulig korttenkt. Jeg tror det er gode sjanser for at denne dumskapen reverseres og at inkompetente i banker og pensjonsfond blir forklart at det minst forurensende i overgangsfasen er gass og olje fra Norge slik Rystad klart har forklart og at de nå må stanse med å boikotte denne næringen som er helt nødvendig for å kunne gjennomføre det grønne skiftet.
AlanS
25.11.2021 kl 12:57 2438

Bankene er nokså kompetente og smarte, men enig i det at det er alt for mye politikk i det grønne skiftet og tiltakene kan slå feil vei på kort sikt.
Det er kanskje best å forholde til DOFs forretning og refinansiering fremfor politikken, bankene, eller konspirasjonsteorier.
AlanS
25.11.2021 kl 16:36 2341

Presentasjonen av den strategiske plan til Petrobras for 2022-2026 https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/2f9ccf1c-e389-8ac0-16ad-3e74135b32d3?origin=1
E&P CAPEX økes fra 46,5 til 57,3 billion USD (=milliarder) ift til 2021-2025 plan.
plansje 40: 15 NEW FPSOs IN 6 FIELDS: 2022 - 2026, Høy aktivitet i 2023 - 2025 (cr 13 mlrd per år mot 8 i 2022)

Kort sagt - Mange gode muligheter for DOF.
Redigert 25.11.2021 kl 20:30 Du må logge inn for å svare
AlanS
25.11.2021 kl 16:41 2290

https://theseabay.com/Public#
25/11/21 Skandi Hera DOF Subsea All Duties D/D 10 27/11/21 P&C
25/11/21 Skandi Rona Total Energies UK Supply Duties D/D 14 27/11/21 P&C ( GBP 10,500)
Skandi Iceman 28128 800 319 In House Bergen 07/12/21 -
Redigert 25.11.2021 kl 18:38 Du må logge inn for å svare
AlanS
25.11.2021 kl 20:52 2233

Solstad leverte Q3 tall og vi kan sammenligne hvordan DOF og SOFF presterte i Q3 (side by side).
Tok med både DOFs management og financial reporting
2021Q3 DOF(MR) DOF (FR) SOFF
Inntekt 2052 1738 1500
EBITDA 865 695 500
EBIT 488 405 152
NIBR 19847 16631 19440

Vil bare minne på at SOFF er refinansiert og selskapets kreditorer er fornøyd med selskapets betalingsevner , mens DOF refinansiering er ikke på plass enda.

Flåteutnyttelse Totalt CSV/Subsea AHTS PSV (Det bør tas hensyn til at selskapene beregner flåteutnyttelse på forskjellige måter)
SOFF 89% 90% 86% 90% (av aktiv flåte)
DOF 83% 86% 80% 81% (av samlede flåte)

SOFFs markedssyn:
"The combination of the current oil & gas price and increasing investment plans within offshore-wind is expected to have a positive impact on the demand for offshore vessels. Particularly for the CSVs serving both segments, the demand for vessels [dvs Subsea] are increasing and commercial terms are improving.
The subsea contractors continue to build their backlog and there are a number of tenders for “year- around” and seasonal contracts."
Redigert 25.11.2021 kl 23:26 Du må logge inn for å svare
tobben
25.11.2021 kl 21:12 2212

Blir nydelig dette ja for hele sektoren vår :-))
AlanS
25.11.2021 kl 21:27 2294

Ingen tvil om. Utviklingen i Brasil er meget lovende. Det blir mye arbeid på dypvann hvor kreves store skip både for å utvikle nye felt og vedlikeholde etter hvert.
AlanS
25.11.2021 kl 22:10 2241

Topp50 oppdatering
Endringer fra 10.11 til 24.11 (Data er forsinket med 3 virkedager noe som betyr at tallene gir status per fredag uken før)
Total beholdning er redusert med 407 221.
Reduksjon: Dragesund Invest AS som er ute av topp50, Nordnet Bank reduserte med 670 424, ENSIGN PEAK ADVISORS, INC. - 74 814. THE BANK OF NEW YORK MELLON rykket ut fordi topp50 terskel ble hevet noe opp. Resten er bare mindre endringer. Avanza reduserte med 9 429
Økning: To nye private aksjonærer dykket opp på listen: en med 1 007 000 og andre med 900 000. Flere private aksjonærer økte betydelig: +674 321, +570 000, +200 000. SVENSKA HANDELSBANKEN AB økte med 170 000 (trolig en privat beholdning også).
Redigert 25.11.2021 kl 22:36 Du må logge inn for å svare
suspekt
25.11.2021 kl 23:59 2139

Debatt
Teknisk analyse
Krypto
Makro
Offshore

Opprett ny tråd
Tråden er privat, og bare inviterte kan svare
DOF EN PENGEMASKIN MOT 2030
seasin
DOF
16.09.2021 kl 12:01
1594
DAGENS GJELD


LANGSIKTIG 12,5 milliarder


KORTSIKTIG 3,5 milliarder


Bond oblig 2,5 milliarder

Det er den kortsiktige gjelden på 3,5 milliarder med alle ballong forfallene altså med store innbetalinger som er problemet
Den langsiktige sikrede gjelden er det stort sett EXPORTKREDITT NORGE gamle giek og BNDES i brasil som står får og er lettere å komme til enighet om

Så er det en del banker som staten gjennom EKSPORTFINANSIERING og gamle giek har gitt garantier for som bankene uansett får tilbake

Obligasjonsgjeld


DOF har jo KONTANTER på 1617 millioner stående på kontiHvis man bruker 617 millioner til å kjøpe opp obligasjons gjeld som nå ligger ute nesten gratis så har man ennå 1 milliarder altså 1000 millioner igjen på konti

Et av de gamle OBLIGASJONS GJELDEN ble jo slettet i juli altså vises det ikke før i 3 kvartalet og de andre må det jo gå ann å cashe ut til en rimelig pris
Et obligasjonslån ble som sagt slettet fra Oslo børs i juli og det ligger nå 2 obligasjonslån med 80 prosent rabatt som selskapet NÅ bør cashe ut
DEN GAMLE OBLI GJELDENMan kan ikke først publisere en løsning med kreditorer og deretter prøve å kjøpe ut obligasjoner da går jo obligasjons gjelden som nå ligger nesten gratis ute RETT OPP I PRISSÅ CASH UT DENNE GJELDEN NÅ TIL MINI PRIS


DA HAR VI ALTSÅ GJELD SITUASJON ETTER Å HA KJØPT BILLIG TILBAKE OBLIG GJELD
LANGSIKTIG 12,5 MILLIARDER


KORTSIKTIG 3,5 MILLIARDER


OBLIG KJØPT TILBAKE


KONTANTER 1 MILLIARDHOVEDPROBLEMET ER NEMLIG DEN KORTSIKTIGE GJELDEN PÅ 3,5 MILLIARDER

Her er det veldig mange små og store øktører som nå prøver å få MEST MULIG penger ut av dof systemet


NÅR DET GJELDER DELER AV DEN KORTSIKTIGE GJELDEN ER DEN SIKRET I ENKELTE GAMLE BÅTER


HVIS ENKELTE AV DISSE IKKE VIL VÆRE MED KAN DE BARE OVERTA DISSE GAMLE BÅTENE DET GJELDER
ER DE PÅ KONTRAKTER KAN DOF ERSTATTE DE MED ANDRE BÅTER I DOF SYSTEMET

Det må jo gå ann til å få en avtale med disse at de får alt igjen med renter fra januar 2023 og en 7 års periode slik at alt er betalt SENEST 31.desember 2029

DOF HAR IDAG EN ORDRERESERVE PÅ RUNDT 15 MILLIARDERTAR MAN MED OPSJONENENE NÆRMER ORDRERESERVEN SEG 35 MILLIARDER

Ordrereserven er helt i verdens toppen når det offshore rederiene og grunnen er selvfølgelig de nye avanserte båtene som fremtiden etterspørALLEREDE NESTE ÅR KOMMER DOF SYSTEMET TIL Å FÅ EN OMSETNING PÅ MINST 2,5 MILLIARDER I KVARTALETALTSÅ MINST 10 MILLIARDER I ÅRSOMSETNING i 2022


OVERSKUDD MINST 3 MILLIARDER
DETTE ER LØSNINGEN


UTSETTE DAGENS STAND STILL PERIODE UT NESTE ÅR ALTSÅ UT 2022 OG GEVINSTEN TIL KREDITORER ER AT DE FÅR IGJEN ALT INKLUSIV RENTERTILBAKEBETALING BEGYNNER JANUAR 2023 OG ALT ER TILBAKEBETALT INNEN 2029
Et alternativ til å få ned gjelden ytterligere kan jo være å selge båten over alle båter SKANDI AFRIKA i slutten av 2022 til feks subsea7 som trenger nye båter i 2023 eller andre som byr på denne båten over alle super båten


BUDET BØR LIGGE OVER 4 MILLIARDER for denne super avanserte båtene som er en av få båter som kan ARBEIDE ned til 4000 meter


Å bygge en sånn ny båt ligger mellom 5 og 6 milliarder


Hvis man feks selger den for mellom 3,5og 4,5 milliarder og i og med at gjelden på båten BARE ER IDAG PÅ 1,5 milliarder vil dette frigjøre kapital
Dette vil selvfølgelig føre til at den langsiktige gjelden går ned med 1,5 milliarder og man har ytterligere 2,5 milliarder plutselig til disposisjon
2 milliarder kan brukes å betale ned kortsiktig gjeld og 0.5 milliarder kan gå inn i kontantbeholdningDa blir regnestykket om gjeldenLANGSIKTIG 11 milliarder

KORTSIKTIG 1,5 milliard

Obli gjeld 0

KONTANTER 1,5 MILLIARDDa har man nesten bare langsiktig gjeld igjen å betjene som er levelig på lang siktHvis dette ikke er nok så kan man jo lage en avtale med bankene om å lage en plan om å selge 35 av de eldste båtene opp til 2011for 110 millioner I gjennomsnitt i tillegg til 40 ROV


Dette vil gi mellom 4,5 og 5 milliarder og regnestykket blir
når det gjelder GJELDEN som går ned
LANGSIKTIG 7,5 milliarder

KORTSIKTIG 0

OBL GJELD 0


KONTANTER 1,5 milliard


DA STÅR MAN IGJEN MED EN NETTOGJELD PÅ 6 MILLIARDER omtrent det som det koster å bygge 1 av de 4 nye plsv i brasil


For å få mest mulig for salg av båter må man bruke hele 2022 på dette og at alt av salg skal være klart til 1.januar 2023

De aller fleste av båtene er jo på kontrakt og overlevering skjer når de går ut av kontrakt


AlanS
26.11.2021 kl 10:01 2016

Solstad Q3 presentasjon - https://www.solstad.com/wp-content/uploads/2021/11/3Q-2021-SOFF-Presentation..pdf
Plansje 6 Market Update
- The global demand for offshore vessels continue to improve
- A record-high new back-log of NOK 2,000M has been booked in the quarter, at improving terms.
- A continued high tendering activity from oil & gas and from offshore-wind activities.
- Improved utilization are normally followed by improved rate-levels.
Plansje 11 Summary
- The expected growth in offshore activity will be beneficial for offshore vessels.

Oppsummering: positiv utvikling i Q3 - bedre flåteutnytelse og rater. Utsikter er positive.
tobben
26.11.2021 kl 10:21 1989

Er jo hyggelig å se responsen til Solstad aksjen ;-)
AlanS
26.11.2021 kl 19:03 1784

Joe kaster seg på Black Friday med olje fra strategisk lager :-) lol.
God fredag og god helg!
Redigert 26.11.2021 kl 19:15 Du må logge inn for å svare
suspekt
26.11.2021 kl 19:18 1767

Hvorfor er 0,56 "sementert" i dof. Det var lite som ble omsatt på 0,56, og vi har vert nede der flere ganger. Den beveger seg heller ikke særlig over 0,58. Er det noen som har interesse av at vi skal ligge der lengst mulig til de har fått lastet opp?
AlanS
26.11.2021 kl 19:48 1736

Det er rom for konspirasjonsteorier. Ingen vits å følge kursen på timebasis. Det blir mer spennende når offshoremarkedet endelig våkner. Da vil det bety lite om inngangsprisen er 0.4, 0.56, 1 eller 2, tenker jeg.
suspekt
26.11.2021 kl 20:26 1691

Var ikke bare i dag, men kursen har vel lagt slik i uker og mndr nå. Alt annet, innen offshore falt markant i dag, derfor lurer jeg. Det er vel mest sannsynlig lav omset, som gjør det. Ingen som sitter i dof er villig til å selge under 0,56, det er jo et godt tegn. Du sier kr 1 og 2, når ser vi 2 tallet trur du?? Kjøpte forøvrig litt mer i dag, men måtte gi 0,5610.
tobben
26.11.2021 kl 21:17 1708

Jammen ikke godt å si suspekt, men kjøpte noen tusen selv på 0,5620 idag . Ting går stadig fremover :-) Nydelig å se en Dofbåt sammen med vindmølleunderstell fra Vindafjord nå på TV2nyhetene :-)) Mulig det er summen av mange oss trofaste aksjonærer som utgjør gulvet ? Virker litt som det blir færre og større.
Redigert 26.11.2021 kl 21:19 Du må logge inn for å svare
AlanS
26.11.2021 kl 21:45 1702

DOF, SOFF og andre rederier er opsjonspriset og knapt omsettes på børs.
Andre selskap som AKSO, SUBC, og oljeselskap var påvirket av oljefallet. Rykter om mutert virus er triggeren for den voldsomme reaksjonen.
suspekt
26.11.2021 kl 22:48 1674

Lange responstider og problemer med å komme inn på forumet

Begynner å bli lang og treg denne tråden, ihvertfall på min maskin!
Kansje på tide med en ny desembertråd? Da ting begynte å skje i dof??
Redigert 27.11.2021 kl 11:51 Du må logge inn for å svare
tobben
26.11.2021 kl 23:25 1642

Skal fikse ny tråd neste uke suspekt :-) Tenker neste melding fra selskapet kan være en passende anledning til oppstart. Tar med alle som ligger i denne tråden nå.
Redigert 26.11.2021 kl 23:28 Du må logge inn for å svare

Ja, mine aksjer får de ikke tak i tobben. Fint at du lager en ny tråd, blitt lang denne nå.
AlanS
27.11.2021 kl 21:32 1403

Alle selskap snakker om høy anbudsaktivitet og melder om kontakter.
Den siste kontrameldingen til DOF ble publisert den 14 september 2021. Lager DOF en spesial adventskalender for oss? :-)
Sunnyboy
27.11.2021 kl 22:35 1367

AlanS !
Vi får håpe det kommer en Julespesial 2021 …:-). Vi får være tålmodige …:-).
Dofulf
28.11.2021 kl 00:20 1281#FleetFriday features Skandi Singapore and team, seen here completing the quarantine period before mobilising for her current offshore campaign in Australian waters. We also take the opportunity to celebrate the teamwork and skill it takes to solve the operational challenges and deliver subsea and marine services, safely, in our "new normal" world. DOF’s onshore and offshore team has successfully planned and executed Skandi Singapore’s five significant offshore campaigns, has a campaign underway, as well as completing a 10-year Main Class Renewal Docking. To achieve all this within last 10 months across three countries is a Great Effort, Great Work and a BIG thank you to the entire team. Learn about our capabilities: http://www.dofsubsea.com
https://www.linkedin.com/company/dof-subsea/videos/
https://www.linkedin.com/company/dof-subsea/posts/?feedView=all