Staten bør kjøpe inn regnskogsområder. Ikke sponse korrupte sluk

exian
23.10.2018 kl 16:17 455

https://www.dagbladet.no/nyheter/se-den-dramatiske-forskjellen--hver-dag-hogger-vi-ned-klimalosningen/70326160

Norge bør dreie sin regnskogssatsning fra sponsing av korrupte hull, til å kjøpe regnskogsområder som bevares og forvaltes som skog. Om det er
riktig for Norge å befatte seg økonomisk med regnskog i det hele tatt ? Om det er det, kjøp inn områder. Det kan leies ut o.lign. Uten at trær hugges.

Klimafolk som ikke tar opp dette, har problemer med å bli tatt seriøst. Å sponse korrupte diktatorer er det motsatte av målrettet effektiv klimapolitikk.