Et godt grønt alternativ til Nel


Jeg anbefaler alle Nelaksjonærer til å lese seg opp på Vow. Dette er et grønt selskap med positive regnskapstall som med sine innovative produkter og tekniske løsninger vil bli det neste store industrieventyr.

Vow er et internasjonalt selskap. De er store innen cruiseindustrien og har løsninger for omdanning av plast til energi og trevirke til biocarbon.
Nettopp biocarbon er svært etterspurt av verdens metallindustri, med store internasjonale selskaper som kunder vil Vow vokse enormt.
Vow har skilt ut selskapet Vow Green Metals for biocarbonsatsingen, Vow eier 30,5% av VGM.
VGM er notert på Euronext Growth og har allerede en 100% økning på 1mnd.

Videre har VGM allerede solgt hele første års produksjon av biocarbon til Elkem fra fabrikken de bygger på Hønefoss. Fabrikkanlegget vil stå ferdig om 1 år.
Vow selger alt produksjonsutstyr til datterselskapet VGM og tjener gode penger på det.
Dette er altså en VINN/VINN situasjon.

Noe å tenke på.............


Vow er en av de få miljøaksjene som tjener penger. Synes prisingen er høy, men mye bedre enn de andre boblene. Jeg holder meg til kjedelige aksjer som tjener gode penger i forhold til markedsverdi.