Ja, endelig! Temaet må bankes ut i NyMedia igjen og igjen for å vinne oppslutning! ?
Okulus
24.10.2018 kl 11:04 190

Vi må bare først omdefinere dagen styresett til "partikrati", altså en styring fra partienes bakrom. Derved blir ordet "demokrati" klart stående på egne ben, og oversatt til Folkestyre.

Ja endelig altså! Nå er det like før forslaget blir vedtatt :-)

atnorhe
24.10.2018 kl 15:26 169

Det har jeg ingen tro på. Det blir rett og slett for mye tilfeldigheter, da kun et fåtall vil makte å sette seg inn i alle sider ved det de skal stemme på. I de store saker med god belysning av alle aspekter, er noe annet. En annen sak er at stortingets sine utallige kompromiss-vedtak ofte er så utvannet, og dermed fritar de deltagende partier for et hvert ansvar for noe som ikke fungerer slik det var ment,(og her er det mye rart), resulterer også i tilfeldigheter.

Akkurat nå er det humøret "følelsene" og muligheter for personlig vinning av noen få som kan avgjøre om landet skal få en ny regjering bestående av valgtaperne, med den aller største taperen sin personlige ambisjon som utgangspunkt.

Hvis det stiller opp 5000 mennesker på slottsplassen med pipekonsert i stedet for blomster, når Støre og Hareide danner ny regjering, skal jeg revurdere det, men jeg tviler. Nordmenn flest godtar hva som helst så lenge pengene kommer på konto.


artig
24.10.2018 kl 17:20 161

Jepp, ikke et sekund for tidlig at uavhengige medier får et kraftig oppsving.
Og gammelmedia går på skraphaugen.