SSO kraftig kjøp, ved stikk over 50


SSO har vandret under kr 50 i lengre tid nå og før vi et brudd, endelig av den kraftige motstands-linjen vil jeg anbefale å ta plass. Jeg sitter på denne som en del av min pensjons-portefølje og ser med stor glede at sannsynligheten for et brudd nå er økende. Markedet for sol-fabrikker er sterkt voksende og råstoffprisen stadig på veg nedover, år for år.
PU
Redigert 20.01.2021 kl 02:09 Du må logge inn for å svare
Daggers
28.12.2017 kl 21:49 8441

Siste sjanse for å nå kr.50.00 i år er i morgen.
SSO har sett sterk ut de siste dagene. Har stor på at vi slutter over 50,00 i morgen.
Har også SSO som min foretrukne aksje i min pensjonsportefølje.
Ønsker alle SSOere et riktig Godt Nytt År
Perlugla
28.12.2017 kl 22:49 8379

Nå er det ikke nødvendig at 50 brytes denne gangen heller men det er nå meget sannsynlig, vi var i 50 i dag på det høyeste og forventninger om gode 4Q tall vil med stor grad av sannsynlighet dra aksjen mot 55++ i løpet av vinteren.
Perlugla
29.12.2017 kl 12:51 8264

50,25 akkurat nå men hva den slutter på er viktig, ser lovende ut
Perlugla
02.01.2018 kl 09:19 8055

En ny spennende dag, vi fikk forsøk på gjennombrudd på fredag men sluttet på 50 blank. Nå 50,50 og bruddet kan være i ferd med å sette seg, jeg vil kjøpe litt til også i dag.
PU
02.01.2018 kl 11:12 7984

Hva tror dere Statoil må by for å få Scatec? 75-100?
Perlugla
09.01.2018 kl 09:21 7770

Ved stikk over 50 setter den fart? det virker som om vi i dag får gjennombruddet. Oppgangen er sterk nå på morgenen til SSo å være og børsens mes fremtidsrettede selskap viser muskler. Vi gleder oss PU
09.01.2018 kl 09:33 7758

Jeg vil tro Statoil må gi opp mot 100 og det kommer til å skje!! Statoil må satse på grønn energi for å overleve på sikt.
Perlugla
10.01.2018 kl 11:41 7583

Ja det er selvfølgelig en mulighet bland t mange andre, klart venter de et år så må de gi over 100 mend nå må de vel gi mellom 75 og 85. SSO veldig lenge siden vi har sett så kraftig oppgang og med nyt topp i går også i dag. Som jeg skrev vil den ta fart om 50 ryker.

SSO er sterkt overpriset. Scatec Solar ASA has a PB Ratio: 6.62. Dette er altfor høyt. Da må selskapet være mer lønnsomt enn Google og Apple som har lavere P/B. Normal P/B skal ligge mellom 1.2-2.2. Ved 6-tallet er det luftballongeffekten dere spiller på. Dette er en dyr aksje som har gått bra i en periode. Nå kan det være lurt å gevinstsikre og kjøpe seg inn i billigere aksjer.

Scatec tilbake i ny drakt?
10.01.2018 kl 14:02 7476

Scatec er priset det samme som det var i 2016 på topp, skal opp til 75 i det kort bilde.

Hva er argumentet for at SSO skal prises til 75 NOK og dermed være et av verdens best prisede aksjer? SSO er et bra selskap, men nå priser dere selskapet 6,68 ganger mer enn boken.

Apple has a PB Ratio: 6.72

Er SSO like verdifult som Apple? Har de like lite gjeld, like stor kontanbeholdning, like stor markedsmakt, like stor inntjening?

REC og SSO er på hver sin ende i samme verdikjede. Likevel er det som natt og dag hvilken oppfatning OSE har om markedsituasjonen for REC og markedssituasjonen for SSO. Mens REC rammes av hver minste fis f.eks. i USA om Section 201 eller whatever... så er SSO helt immune og helt bull på de samme nyhetene... det er til tross for at disse nyhetene i større grad traffer SSO enn REC. Det er komisk. Jeg er glad SSO har en god prising... men det mangler konsekvent tankegang på OSE. Forskjellen mellom REC og SSO er at REC omsetter mer aksjer per dag og dermed holder seg dårligere i pris, mens SSO stiger på få aksjer. Men husk REC og SSO er i samme bransje... her er det noe med OSEs vurderingsevne som ikke stemmer!

Mange av de som gikk inn i SSO er tidligere optimistiske REC'ere. Kanskje det er feilen.

Det er selvfølgelig på det rene at det ene selskapet er sterkt underpriset og det andre selskapet er sterkt overpriset.Forklar meg hvorfor jeg skal betale 51 NOK per aksje og hvorfor jeg kan forvente 75/85 NOK per aksje om kort tid?

Jeg er tidligere SSO-aksjonær så jeg er grunnleggende positiv til selskapet og solar generelt, men denne prisingen kan ikke rasjonaliseres på noen god måte.
Redigert 10.01.2018 kl 14:50 Du må logge inn for å svare
thomasb
11.01.2018 kl 09:31 7349

Scatec er et tredelt selskap. Drift av assets - kan som aksje sammenlignes med et eiendomsselskap. Bygging av energianlegg - kan sammenlignes med et entreprenørselskap. Identifisering og utvikling av forretningsmuligheter - kan sammenlignes med et konsentrert PE-selskap/tilsvarende. Å bringe inn Apple og Google og P/B som faktor er vel kanskje ikke veldig seriøst ment? Jeg tror du bør se noe mer på vekstfaktoren ved din analyse.

Analysene fra alle meglerhusene som har en target i område 48-60, som vel er 5-6 stk legger til grunn samme modeller med noe ulike risikotillegg for prising av cashflow fra assets. Disse priser etablerte assets i område 20-28 per aksje. Tilsvarende kommer nye assets fra backlog inn med en verdi i område 20-25 ved ferdigstillelse. 70% av dette er nå under bygging. Så hvis man ønsker å tro på disse analytikerne sitter man på eiendeler med en avkastning priset til ca 45-50 per aksje om ca 18 mnd.

Prisingen av construction-divisjonen spriker modeller og prising mye mer. Jeg mener det er fair og legge til grunn snitt bygging av kraftverk på 300-400 MW per år fremover. Capex for bygging ligger for tiden i område 10 MNOK per MW. Dette gir snitt EBITDA fra C på ca 500 MNOK, om man tror på Scatec sin gliding. Hvis man priser som et entreprenørselskap, er det fair å kjøre EBITDA * 5,5 som gir en verdi på C lik 30+ per aksje. Der har du dine fair value på 75-80 per aksje på et tidspunkt 12-18 mnd. frem i tid.

I tillegg er det liten tvil om at utviklingsdivisjonen har en betydelig verdi - den har fremkommet i flere sammenhenger - sist ifm Statoil sin inngangspris i Brasil. Strategisk har selskapet også betydelig kompetanse og nettverk i solbeltet i en industri i rask utvikling - prisen for disse komponentene får den enkelte vurdere selv.

I mitt hode, om det ikke dukker opp viktige uønskede overraskelser(eller betydelige positive nyheter for den saks skyld) før den tid, bør ha en verdi lik min 75 per aksje 31/12 2018. Hva markedet priser en slik forventet verdi og videre vekst til i dag og frem mot det tidspunktet blir spennende. Jeg sitter godt her.
Redigert 11.01.2018 kl 09:33 Du må logge inn for å svare

Fair value på SSO er mellom 30-40 NOK.

Jo, P/B er en viktig faktor om man skal være seriøs. SSO har skyhøy P/B som er "off the charts".
Jeg forstår godt at folk som kjøper på 50 NOK ønsker å selge på 75 NOK. Hvem pokker er da så dum at de kjøper på 75 NOK? Disse må selge på 100 NOK osv. Det er primært tradere med boblevest på.

Som nevnt er REC og SSO i samme båt. Likevel vurderer OSE selskapene totalt forskjellig. Og som nevnt er det SSO som primært rammes av newsfeeden inne solar, mens det er REC som kursmessig har fått merke det. I USA vil f.eks. Section 201 ramme selskaper som SSO. REC har allerede en tariff. Men på OSE har man tolket det som negativt for REC og positivt for SSO?

SSO er det bra selskap, men en P/B på over 6 er hinsides all fornuft. SSO må bruke inntektene sine på å redusere gjeld og bygge opp eierandelen i assets om man skal kunne forsvare høyere kurs. En "asset light" metode er prøvd ut før med SunEdison Inc. og endte med konkurs når man mistet kontrollen. SSO må begynne å betale ned gjelden sin med inntekene sine. Selskapet har inntekter på 922.0 MNOK og EBITDA på 500.3 MNOK. Det er bra det! Men det la vi til grunn da vi kjøpte aksjen for 18 NOK også.

Aksjen er på ATL ved 53 NOK. Den har slitt lenge med å karre seg over 50-tallet. Mange har gevinster de vil realisere om det stiger videre, og det blir da opp til nye kjøpere å ta det videre. Skal noen kjøpe aksjen så er det de som må ha argumentene for at aksjen er verdt 60-75 NOK for å forsvare innganger på 50-53 NOK.

Alle solarnyheter omkring tariff, installasjoner, moduler, celler, wafer som er negative.. ja selv økning i spotpris for poly... er negative nyheter for de som utvikler prosjekter da det er deres marginer som vil bli redusert fremover mens marginene fordeler seg delvis på lavere priser til kundene for å øke veksten og høyere marginer til underleverandører slik at de skal tjene penger. Solar har i 5 år vært i en fase hvor de som er med på å lage moduler har måtte tåle marginskvis mens selskaper som SSO har tjent grovt med penger som siste bindeledd. Fremover vil kostnadsfordelingen justeres på nytt slik at marginene refordeles igjen. Så alle nyheter som er negative for solar eller som gjør at marginer og kostnader i bunn øker, reduserer vekstpotensialet for installatører og utviklere som da må kjempe stadig hardere kamper om å finne lønnsomme prosjekter i ledige områder. Videre skal SSO klarere å finansiere nye prosjekter for å holde vekstraten i gang. Da må gamle prosjekter bli gjeldsfrie slik at man kan ordne finansiering på nye prosjekter.

Det er rasjonalet på OSE som ikke er bra nok justert. Der tar man samme informasjon å gruser en og har mirakler i en annen.
Jeg er glad i SSO, jeg har vært aksjonær selv... men jeg ville ikke betalt 50 NOK per aksje og sitte i prosjekter herfra og utover. Jeg tror det er større avkastningsmuligheter i andre deler av verdikjeden som har vært utbombet de siste 5 årene og som nå ser en reprising. F.eks. var kjøp av REC til 0,90 et veldig godt kjøp i 2017, mens SSO har ligget å vaket omkring 50.

Man kan ikke utelukke at lav omsetning i aksjen fører til at det er et overskudd av kjøpere som driver SSO mot 75 NOK. Men det blir et tilsvarende lite volum som får solgt på 75. Da er det ikke selskapets fundamentale data som driver opp kursen, men ivrige aksjonærer og spekulanter som hele tiden kjøper på høy. Det er galt grunnlag å gå opp til 75 på!

OSE må også være konsekvent i sin oppfatning av solar. Man må skille klinten fra hveten. Man kan ikke undervurdere på den ene siden, og overvurdere på den andre. Man må ha en balansert vurdering f.eks. for både SSO og REC som er i samme verdikjede. Mesteparten av nyhetene i dag rammer SSO. Da kan ikke REC ta støyten. REC er en forutsetning for at selskaper som SSO skal gå bra. Går det dårlig med REC vil det merkes for selskaper som SSO. Tar vi f.eks. vekk REC fra ligningen ville kostnadsnivået til SSO øke radikalt. Section 201-tiltaket rammer hvor mange prosjekter som kommer i USA og kostnadsnivåene på disse. Tax credit likeså. For REC vil Trumps politikk om den fører til mer "made in US" føre til potensielt mer salg i USA på sikt og mindre avhengighet av Kina. For SSO er billige produkter fra Kina en kilde til gode marginer.

MEN uavhengig av USA... som OSE har overvurdert risikoen til for REC (ikke for SSO)... er det fortsatt solid vekst for solar hvor veksten drives av Kina. SSO bidrar for eksempel med prosjekter i Brasil som gjør at Sør-Amerika er et vekstmarked (emerging market). Jo flere prosjekter SSO lander, jo mer etterspørsel etter moduler, jo mer etterspørsel etter polysilikon.

SSO er et bra selskap, men markedsplassen OSE har ganske så rare vurderinger omkring solar og måten man da priser selskaper på.

Jeg tror jeg blir rikere på volatiliteten og berg- og dalbanen i REC enn om jeg skal kjøpe SSO til 52 NOK og satse på 75 NOK. Om det er 50 % avkastning som er målet så er det lettere å få til i et utbombet selskap. Kjøper man REC til 1,5 og plusser 50 % er man på 2,25 og det er sannsynlig at vi kan se i 2018 med vekst igjennom JV-selskap og refinansiering på plass. For REC-aksjen er på vei ut av shortermodus hvor den har blitt utbombet og hvor assets har vært priset i null. Da skal det ikke mye til for at man ser verdi igjen når ting snur positivt igjen. RECs TianREC-selskap i Kina vil bidra til at SSO i fremtiden vil få forsatt gode innkjøpspriser for nye prosjekter.
thomasb
11.01.2018 kl 14:57 7284

Lykke til med REC!

Morsomt at dersom noen stiller spørsmål omkring mcap på SSO og lurer på hvorfor man skal kjøpe på 50 NOK og forvente 75 NOK... så styrer man helt enkelt bare utenom og gjentar et rop på 75 NOK. Som selgere gjør dere jobben deres med å prate opp kursen. Det er en fordel med SSO kontra REC hvor selgerne har pratet ned kursen. Kjøpere derimot skal være kritiske. Er SSO til 50 NOK virkelig et godt kjøp eller har de som selger aksjen fått avkastningen de ønsker å realisere? Om jeg kjøper aksjen til 50, finnes det kjøpere som kan tjene penger på 75?
Redigert 11.01.2018 kl 15:06 Du må logge inn for å svare

AntonBerg: "Fair value på SSO er mellom 30-40 NOK."

Fortsatt går aksjen for over 50 kroner. Hvordan tenker aksjekjøperne som gir over 50?Kan du dele utregningen din for P/B 6,68? Det ser ikke ut til å stemme.
Redigert 12.01.2018 kl 13:10 Du må logge inn for å svare

@bergstrand

Den hentet jeg raskt fra gurufokus. Jeg har ikke validert den. Men om det er 4-6 er egentlig av mindre betydning for argumentet, da alt indikerer at man priser selskapet ekstremt høyt i forhold til assets.

"Scatec Solar ASA PB Ratio (OSL:SSO) - GuruFocus
https://www.gurufocus.com/term/pb/OSL:SSO/PB-Ratio/Scatec-Solar-ASA
Scatec Solar ASA has a PB Ratio: 6.62 (OSL:SSO). Scatec Solar ASA PB Ratio description, competitive comparison data, historical data and more."

Dersom SSO blir en boble så tiltrekker den seg i økende grad tradere, og deretter kommer shorterne. Får aksjekursen en smell pga teknikere som skal suge ut gevinster, så rammer det SSO negativt. SSO bør ha en fornuftig prising. Når selskapet reduserer gjeld (finansiell risiko) og opprettholde vekst kan man gradvis øke. Jeg forstår at folk som kjøper på 50 vil ha 75... men man må ha substans og ikke bare blåse inn luft i en luftballong for at noen skal få en kortsiktig gevinst.

Så må OSE være mer konsekvent omkring sin kunnskap på solar. Man kan ikke ha natt og dag tilstander for solar-segmentet på OSE. Da er man igjen i gamblingens hjemland hvor det er hipp som happ hvor seriøst man priser aksjer. REC er f.eks. veldig sensitiv mot negative solarnyheter fordi gamblere bruker det for alt det er verdt, mens SSO som ligger nærmere disse nyhetene med sine prosjekter som skal ha gode konkurransevilkår, er immune. Da har man deler av OSE som vurderer informasjon på en måte og en annen del av OSE som vurderer det helt annerledes. Da har OSE åpenbart en feilvurdering i lufta. Et velfungerende marked avdekker feilvurderinger og korrigerer dem.
Redigert 12.01.2018 kl 15:32 Du må logge inn for å svare

Markedsverdien er ca 5,2 milliarder, og total equity er på 1,85 milliarder, ref siste kvartalsrapport. Det gir en P/B på rundt 2,8. Man kan diskutere om det er høyt eller ikke, men tallet fra Gurufocus er hvertfall svært misvisende.

For normale selskaper bør PB ligge fra 1,2 til 2,2. Alt under dette indikerer ofte underprise, og alt over indikerer ofte overpris.

Aksjen har hatt en topp på 50-53 NOK og det er per i dag nok en fornuftig topp.

SSO gir i consolidated statement en equity på 25 % (1,85). Det er en økning fra forrige kvartal og equity stiger gradvis som er bra! Men den bør øke ytterligere før man sender opp kursen til nye nivåer. Aksjekursen har gått raskere opp enn finansiene. Forventningene er skyhøye. Aksjonærene må eie assets de ønsker å selge videre.


Bloomberg
Price to Book Ratio3.8331

Mange tall ute å går, så man skal være kritisk til alt.
Redigert 12.01.2018 kl 16:05 Du må logge inn for å svare
bokaj70
14.01.2018 kl 13:56 6794

Et rimeligt niveau for P/B afhænger af mange faktorer og kan slet ikke fremstilles så enkelt som AB fremfører.

For at give et eksempel har det danske smykkeselskab Pandora P/B>10. Det kræver ikke dyre fabrikker at fremstille smykker og en stor del af egenkapitalen udgøres af kontantbeholdning. En stor del af denne udloddes til udbytter og aktietilbagekøb hvert år, hvilket er helt uproblematisk rent finansielt. Skulle kursen bringes ned til P/B=2 ville selskabet indtjene hele sin markedsværdi (på bundlinjen) på mindre end to år.

Blot et eksempel og der er en række andre faktorer man må se på i vurderingen af P/B. Værdien alene siger intet!

Når markedet har forventninger til SSO er det fordi at selskabet vil gå fra nuværende 322 MW til 1300-1500 MW færdiginstalleret eller under konstruktion i løbet af 2018. Derudover er der 745 MW i pipeline som groft kan estimeres til 50 % chance for success. Denne enorme vækst afspejles ikke i dagens bogførte værdi.

I værdisætningen af selskabet ser markedet naturligvis frem og ser på lidt flere faktorer en AB's forsimplede betragtninger.
Uanset hvilke nøgletal man opererer med er det komplekst pga. finansiering og indtjening igennem de forskellige projekters levetid og fordelingen mellem SSO og deres partnere.
Ved en forenklet tilgang hvor SSO andel på omkostninger og indtjening svarer til deres gennemsnitlige andel i de forskellige projekter opererer jeg selv med et kursmål på 69 NOK. Som sagt er SSO svær at regne på, og det er et kursmål, som uden tvivl vil blive justeret efter hvert regnskab. Og jeg forventer ikke at den kurs opnås i morgen, men SSO er IMO attraktivt prissat og jeg tror kursudviklingen vil være opadgåender i årene der kommer, efterhånden som nye projekter bliver operationelle. Det er Top Line Growth hver eneste gang!

Jeg har også aktier i REC som nævnes i denne tråd. Det er et helt andet selskab med helt andre muligheder og udfordringer, og jeg anbefaler ikke den ene frem for den anden. Men at sammenligne dem på dagens P/B er volapyk.
Redigert 14.01.2018 kl 14:17 Du må logge inn for å svare

Det er lite hensiktsmessig å snakke om et slags P/B snitt for børsnoterte selskaper. P/B varierer kraftig fra bransje til bransje. I visse industrier vil en multippel på 2,8 være svært billig, i andre svært dyrt. Bokførte verdier må sees i sammenheng med hvordan selskaper klarer å sysselsette disse verdiene, og for meg ser det ut til at dette gjøres på en god måte i Scatec. I tillegg kommer det potensielle konkurransefortrinn som thomasb nevner som ikke kan bokføres.

Når det er sagt, så har du rett i Scatec er i en relativt industriell bransje, som generelt betyr at P/B bør være lav. Jeg har ikke fått lest meg opp på bransjen, men jeg tror også at man bør ta en titt på REC om man vurderer solindustrien som helhet.
ken-guru
14.01.2018 kl 17:42 6737

Når installert økes fra 322 til 1500 MW, blir dagens P/B redusert til veldig lav, dersom kursen ikke stiger mye.
Far-far
16.01.2018 kl 09:21 6534

16. januar 2018 - 08:36
Lest av
985

Silicon Ranch Corporation, en ledende amerikansk produsent, eier og operatør av solkraftverk, inngikk mandag kveld en avtale med Shell.

Avtalen gjør Shell til den største aksjonæren i solarselskapet Silicon Ranch Corporation med en eierandel på 43,8 prosent mot en betaling på inntil 217 millioner dollar, melder Silicon Ranch mandag kveld.

Shell har også opsjon på å øke eierandelen etter 2021, opplyses det.

Det Nashville-baserte selskapets ledelse vil fortsette å lede selskapet, og man beholder også navnet, Silicon Ranch.

Silicon Ranch har 880 megawatt med PV-systemer under kontrakt, bygging eller i drift i 14 stater i USA. Prosjektporteføljen er på nær ytterligere en gigawatt, opplyses det i meldingen.

shellsolkraftverksolcellepanelersolarprodusentnashvillesilicon ranch

Da er luftballongen på vei oppover igjen i det alle de som ønsker å selge seg ut forsøker å prate opp kursen... :)
Perlugla
17.01.2018 kl 22:13 6298

Denne er nå etablert over 50 og tar snart sats mot 60, økte utbytter og høyere verdivurdering? vil bli gull
17.01.2018 kl 22:15 6280

Og så kommer Statoilbudet som løfter rec opp mot 100....
thomasb
19.01.2018 kl 09:33 6117

Handelsbanken nedgraderer fra kjøp til akkumuler - men oppjusterer kursmål fra 56 til 58:

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/01/Meglerhus-nedgraderer-solaksje

Alle disse ropene om høyere kurs kommer fra folk som vil realisere gevinstene sine.

Jeg kan ikke tenke meg å betale 50+ per SSO-aksje. Da kjøper jeg heller bitcoin.
Perlugla
19.01.2018 kl 13:25 6052

Hyggelig utvikling i pensjons aksjen min i dag, etter å ha vært nede å testet bruddet ved ATH fortsetter den stødige ferden mot nord. Ser at enkelde ergrer seg grønn av misunnelse over ikke å ha blitt med på eventyret.
Vi er med gutta og forventer massive utbytter fremover og håper ikke på oppkjøp for jeg tror dette blir en slager.

@perg

Jeg har vært SSO-aksjonær og fått med meg mesteparten av oppgangen.
Jeg liker også SSO som selskap og ønsker at de skal lykkes.

Det er traderne på OSE man bør være en viss smule kritisk med. Prisingen er høy og debatten domineres av skyhøye forventninger fra folk som allerede har aksjen og leter etter en exit de vil tjene penger på. Da ønsker man å dytte kostnaden over på småaksjonærer som må betale f.eks. 75 NOK og kanskje ender opp med et krakk.

Jo mer SSO vokser på børs, jo mer en tradingaksje og shortkandidat vil den bli. Den tiltrekker seg spekulantene.
Perlugla
24.01.2018 kl 09:34 5493

Hva er spekulanter? er vi ikke alle det som investerer i aksjer? Fremgangen for SSO ser ut for å fortsette og kursmål kr 60 i løpet av 2018 er et greit mål og kr 70 noe hårete. Samme for meg har investert en god slump penger på at denne skal trigge pensjonen på 20 års sikt med kursstigning og utbytte. Mere fremtidsrettet aksje finner du ikke på OSE.