guiding videre


selskapet må guide bedre fremover

dette tatt i betraktning at det tidligere er uttalt fra ledelse at Azt i løpet av noen år skal bli Europas ledende enzymselskap

da vet de markedspotensialet og hvor stor andel av dette de forventer å ta

guiding er en vesentlig brikke i å bygge tillit i markedet

håper ledelse og styre tar sterkt signal fra Pareto om guidin

Det tror jeg ikke kommer til å skje, denne ledelsen har kjørt veldig nøkternt mhp guiding/mål. Så når de sier 120mill, så kan du være ganske sikker på at det ikke blir det, det vil bli høyere. Sikkert derfor de ikke vil komme med mål for 2023 ennå, da de faktisk kan ende opp med å guide høyere enn det faktisk blir,skule de ta med f.eks Reithera senarioet. Til høsten/vinteren er det nok ,mer sannsynlig det kan komme med noen hint ifra dem. Da er nok Reithera & ukjent avklart, og lettere å gi mer riktig guiding. Skulle en av disse 2 slå til,vil guiding måtte hoppe noe voldsomt.
Yzf R1
21.08.2021 kl 14:09 548

Skjønner ikke va pareto suttrer etter syntes de har vær både gode å konservative på sine guidinger .
Lasta opp mer på det store fallet og er veldig fornød med det, kursen kommer opp igjen å vil gå videre .