Oncoinvent ENESTE selskap som ikke er påvirket av corona! Bull


(lesestoff til helgen når det ellers skjer lite på forumet. Hvorfor bør du investere i Oncoinvent!? Har samlet opp litt punkter det er verdt å bruke tid på Øyvind Bruland og Roy Larsen sitt tredje bio eventyr)

Ja, du leste riktig! Rekrutteringen går faktisk raskere enn planlagt. Og de er det eneste biotech selskapet som ikke påvirkes av corona pandemien hittil. Hør podcast'en her https://soundcloud.com/user-972208711/episode-183

Dette er en Radium Radforsk episode gjort 23. Juni i sommer. Sjefen i Oncoinvent er invitert, og handler hovedsaklig bare om dem. Utdrag fra styreleder i Oncoinvent i samspel med daglig leder Jan Alfheim: "... jeg har lyst å si, at hovedgrunnen til at de store investorene stilte med kapital i kommende emisjon når Jan gav beskjed om at det trengte ny kapital, er først og fremst at de er SVÆRT imponert over gjennomføringsevnen i Oncoinvent! Dette er det ENESTE selskapet som kan faktisk kan si det Jan sa i sta (vi er ikke påvirket av covid 19 i fremdriften!). Tvert i mot! Det har gått raskere enn vi hadde trodd. Dette er kjempepositivt. Det skyldes flere årsaker. Skyldes fantastisk team i Oncoinvent. Og det skyldes det helt spesielle som Jan nevnte, at selskapet er det ENESTE selskapet som har FULL kontroll på hele produksjonen av et komplisert produkt.... de har vist at de har kontroll på hele cmc-og distribusjons logistikken allerede. Dette er ganske UNIKT for et selskap i en så tidlig fase"

Fra epsiode 184 den 30. Juni: Emisjonen i Oncoinvent ble inntil 100 millioner økt etter stor etterspørsel. Fått inn 250 millioner. Skal også ha en rep. emisjon på 52 millioner som pågår akkurat nå. https://podcasts.apple.com/no/podcast/radium/id1483387944?l=nb&i=1000527370122

"vi er veldig nøye å si hva vi skal hente inn pengene inn. Hvis vi skal hente inn 50 millioner til, har vi da noe vi kan gjøre for å utvikle selskapet videre som vi ikke kunne gjort uten de. Ja, vi har andre ting i pipelinen som har vært satt litt på sidelinjen for å prioritere andre ting. Nå kan vi kaste inn midler og prioritere på dette og få frem nye kandidater i pipelinen tidligere"

Mao planlegger de å komme enda mer foran skjemaet enn planlagt. Må jo være musikk i ørene for alle investorer som straffer alle forsinkelser i biotech selskaper på Oslo Børs.

- https://www.oncoinvent.com/wp-content/uploads/Oncoinvent-Company-Presentation-June-2021.pdf (selskapspresentasjon ved emisjonen)

- De har annonsert at de skal børsnoteres innen 12 måneder. Det kom i Juni, så da er det snakk om innen tidlig sommer 2022

- Når rep. emisjonen som pågår akkurat nå er ferdig, så har de faktisk fått inn 300 millioner. De annonserte 150-200 mill. de ville ha i starten, skulle holde i 2 år til godt uti 2023. Men 100-150 millioner ekstra, så står de ganske finansielt sterkt nå!

- Kursen lå jevnt og stabilt lenge rundt 75-80,- omsatt hos Pareto og Arctic. Sist omsatt på 77,- hos Pareto og 77,5 hos Arctic før emisjonskursen på 52,- kom som en liten bombe. Ca. 35% rabatt fra høyeste kurs. Mao meget godt tidspunkt å komme seg inn nå. Arctic har begynt å omsette på kurs 54,- og nå sist omsatt er på 55,- dagen etter denne uken.


- https://finansavisen.no/nyheter/helse/2021/06/22/7693556/kreftkongens-nye-borsrakett

(Kreftkongens nye børsrakett:
Roy Larsen startet med Algeta, som ble solgt for 17 milliarder. Snart går han på børs med sitt tredje kreftselskap med et arsenal av kjendisaksjonærer.)

- Roy og Øyvind løser nye kreftgåter: https://www.medxplore.com/roy-og-oyvind-loser-nye-kreftgater/?fbclid=IwAR173goi5pMNxBr8l1u5G-NqGK6FT29QGhaPqbVdOWMhFtIZbaTrFOBlz34

(Som å få ugress i kroppen:
– I den siste bedriften vi er igang med, Oncoinvent, handler det om kreft som flyter rundt i bukhulen etter spredning fra eggstokkene. Disse blir som løvetann. Fjernes de ikke, vokser de snart ut igjen. Derfor er også denne kreftformen ofte dødelig, sier Øyvind.
– Vår metode renser bukhulen helt for kreft Dyreforsøk har vært meget positiv, og nå tester vi det ut på mennesker med eggstokkreft. Vi har så stor tro på vår metode, og derfor er det ekstra gledelig å få med norske investorer som John Fredriksen, Stein Erik Hagen, Erik Must, Helene og Christian Sundt, sier Roy.)

- Her finner du tidligere intervju med Roy Larsen & Øyvind Bruland i Radforsk podcast, radarparet bak Algeta, Nordic Nanovector - og Oncoinvent: https://soundcloud.com/user-972208711/radium-ep-6?fbclid=IwAR0a12_f1-8oHISNVZmiScp4PO0sxGabBkI-0dM2eXHqKPRgifF5Q6P1fcw

Oncoinvent kan bli det neste Vaccibody kursmessig i fremtiden! Arctic har omsatt på 55,- denne uken, opp 3,- fra emisjonskursen. Pareto har laveste selger på kurs 60,-.
Redigert 28.08.2021 kl 23:24 Du må logge inn for å svare

Google translate:

Pressemelding 7. 2021 Oncoinvent presenterer fire plakater på den 34. årlige kongressen til European Association of Nuclear Medicine

Oncoinvent presenterer prekliniske dosimetridata som dokumenterer en terapeutisk relevant biodistribusjon av Radspherin® samt prekliniske data om de potensielle synergistiske effektene av Radspherin® med eksisterende kreftbehandlinger. Selskapet vil også presentere prekliniske resultater av en ny 212Pb produktkandidat

Oslo 20. oktober 2021

Oncoinvent AS, et selskap på klinisk stadium som fremmer en pipeline av radiofarmasøytiske produkter på tvers av en rekke solide kreftformer, vil presentere nye prekliniske data som støtter den fremtidige kliniske utviklingen av Radspherin®, en ny alfa-emitterende radioaktiv mikrosfæresuspensjon designet for behandling av metastaserende kreftformer i kroppen hulrom, i fire digitale presentasjoner på den 34. årlige kongressen til European Association of Nuclear Medicine (EANM).

"Vi er begeistret over å presentere disse dataene på EANM, og styrke vår tillit til potensialet til alfa-emitterende radioaktive partikler for behandling av metastaserende kreft i kroppshulrom," sa Jan A. Alfheim, administrerende direktør i Oncoinvent. "Disse dataene viser at Radspherin® har potensielt robust og beholdt biodistribusjon i kroppshulrom, og gir oss viktig innsikt i sikkerheten til kliniske doser. Vi ser frem til den fortsatte kliniske utviklingen av Radspherin® hos pasienter med kolorektal og eggstokkreft som lider av peritoneal karsinomatose.»

Synergi av 224Ra-merkede mikropartikler og kjemoterapi i en murin eggstokkreftmodell
Presenterende forfatter: Roxanne Wouters
Abstrakt nummer: OP-0108

Denne prekliniske studien hadde som mål å evaluere effekten av å kombinere 224Ra-CaCO3-MP, radium-224-merkede kalsiumkarbonatmikropartikler, med enten førstelinjekjemoterapi for eggstokkreft, karboplatin-paklitaksel eller andrelinjekjemoterapi, karboplatin-pegylert doxorubicinomal
(PLD), i en eggstokkreftmodell. Ovariekreft musemodeller ble behandlet med 224Ra-CaCO3-MP (5 mg, 14-22 kBq/dyr) en dag etter tumorcelleinokulering. I tillegg ble 224Ra-CaCO3-MP-behandling kombinert med enten karboplatin (100 mg/kg)-paklitaksel (10 mg/kg) på dag 14, 21 eller 28, eller karboplatin (80 mg/kg)-PLD (1,6 mg/kg) ) på dag 14.

Nøkkelresultater:
• Som en enkelt behandling forsinket 224Ra-CaCO3-MP begynnelsen av utviklingen av malign ascites sammenlignet med kontroll.
• Når 224Ra-CaCO3-MP ble administrert i kombinasjon med karboplatin-PLD, ble overlevelsen signifikant forlenget sammenlignet med mus som fikk karboplatin-PLD alene.

Synergi ved behandling av eggstokkreftcellelinjer med Radium-224 og PARP-hemmere
Presenterende forfatter: Marion Masitsa Malenge
Abstrakt nummer: EPS-064

Denne studien evaluerte potensialet ved å kombinere radium-224 (224Ra), en alfa-emitter med 3,6 dagers halveringstid med PARP-hemmere olaparib og niraparib for å hemme vekst av eggstokkreftcellelinjer. Effekten av 224Ra i kombinasjon med olaparib og i kombinasjon med niraparib ble evaluert i to humane ikke-BRCA-muterte eggstokkreftcellelinjer, ES-2 og SKOV-3. Celler ble samtidig behandlet med 224Ra- og PARP-hemmere ved økende konsentrasjoner, og celleproliferasjon ble målt 72, 96 og 120 timer etter behandlingsstart.

Nøkkelresultater:
• Kombinasjonsindeksen (CI) mellom begge evaluerte cellelinjene var heterogen over det testede området avhengig av PARP-hemmeren som ble brukt i kombinasjonen, konsentrasjonene av de kombinerte legemidlene og tidspunktet for vurderingen.
• Kombinasjonsbehandling med PARP-hemmere og 244Ra ble sett å være synergistisk.

Biofordeling og dosimetri etter intraperitoneal injeksjon av 224Ra-merkede mikropartikler i rotter
Presenterende Forfatter: Sara Westrøm
Abstrakt nummer: EP-118

Presentasjonen fremhever ex vivo biodistribusjon 224Ra-CaCO3-MP i prekliniske modeller. I tillegg ble dosimetri beregnet og ekstrapolert til de absorberte dosene til mennesker. 224Ra-CaCO3-MP (89 kBq/dyr, 30 mg CaCO3) eller bærer ble administrert til prekliniske rottemodeller intraperitonealt. Ex vivo biodistribusjon ble vurdert på tidspunkter fra 2 til 336 timer etter
injeksjon. For dosimetriberegninger ble den kumulerte aktiviteten bestemt ved lineær interpolasjon mellom de målte verdiene. Dosimetriresultatene ble ekstrapolert til mennesker og skalering med relativ biologisk effektivitet (RBE) faktorer ble utført.

Nøkkelresultater:
• Størstedelen av 224Ra ble beholdt etter intraperitoneal administrering av 224Ra-CaCO3-MP.
• Analyser av klinisk patologi viste ingen behandlingsrelaterte bivirkninger, bortsett fra en forbigående depresjon av nøytrofiler.
• Dosimetri viste at basert på de lave absorberte dosene for alt vev, anses administrering av opptil 7 MBq 224Ra-CaCO3-MP, maksimal aktivitet i pågående fase 1-studier, som trygg.

Doserespons av 212Pb-merkede kalsiumkarbonatmikropartikler hos mus med intraperitoneal eggstokkreft
Presenterende forfatter: Ruth Gong Li

Press Release 7. 2021 Oncoinvent to present four posters at the 34th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine

Oncoinvent presents preclinical dosimetry data documenting a therapeutic relevant biodistribution of Radspherin® as well as preclinical data on the potential synergistic effects of Radspherin® with existing cancer therapies. The company also will present preclinical results of a novel 212Pb product candidate

Oslo 20, October 2021

Oncoinvent AS, a clinical stage company advancing a pipeline of radiopharmaceutical products across a variety of solid cancers, will present new preclinical data supporting the future clinical development of Radspherin®, a novel alpha-emitting radioactive microsphere suspension designed for treatment of metastatic cancers in body cavities, in four digital presentations at the 34th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (EANM).

“We are thrilled to present these data at EANM, furthering our confidence in the potential of alpha-emitting radioactive particles for the treatment of metastatic cancers in body cavities,” said Jan A. Alfheim, Chief Executive Officer of Oncoinvent. “These data demonstrate that Radspherin® has potentially robust and retained biodistribution in body cavities, and give us important insights into the safety of clinical doses. We look forward to the continued clinical development of Radspherin® in colorectal and ovarian cancer patients suffering from peritoneal carcinomatosis.”

Synergy of 224Ra-labeled microparticles and chemotherapy in a murine ovarian cancer model
Presenting Author: Roxanne Wouters
Abstract Number: OP-0108

This preclinical study aimed to evaluate the effects of combining 224Ra-CaCO3-MP, radium-224-labeled calcium carbonate microparticles, with either first line chemotherapy for ovarian cancer, carboplatin-paclitaxel, or second line chemotherapy, carboplatin-pegylated liposomal doxorubicin
(PLD), in an ovarian cancer model. Ovarian cancer mouse models were treated with 224Ra-CaCO3-MP (5 mg, 14-22 kBq/animal) one day following tumor cell inoculation. Additionally, 224Ra-CaCO3-MP treatment was combined with either carboplatin (100 mg/kg)-paclitaxel (10 mg/kg) on day 14, 21 or 28, or carboplatin (80 mg/kg)-PLD (1.6 mg/kg) on day 14.

Key results:
• As a single treatment, 224Ra-CaCO3-MP delayed the onset of malignant ascites development compared to control.
• When 224Ra-CaCO3-MP was administered in combination with carboplatin-PLD, survival was significantly prolonged compared to mice that received carboplatin-PLD alone.

Synergy when treating ovarian cancer cell lines with Radium-224 and PARP inhibitors
Presenting Author: Marion Masitsa Malenge
Abstract Number: EPS-064

This study evaluated the potential of combining radium-224 (224Ra), an alpha-emitter with 3.6 days half-life with the PARP inhibitors olaparib and niraparib to inhibit growth of ovarian cancer cell-lines. The effect of 224Ra in combination with olaparib and in combination with niraparib were evaluated in two human non-BRCA-mutated ovarian cancer cell-lines, ES-2 and SKOV-3. Cells were simultaneously treated with 224Ra and PARP inhibitors at escalating concentrations, and cell proliferation was measured 72, 96 and 120 hours after initiation of treatment.

Key results:
• The combination index (CI) between both evaluated cell-lines was heterogenous across the tested range depending on the PARP inhibitor used in the combination, the concentrations of the combined drugs and the timepoint of assessment.
• Combination treatment with PARP inhibitors and 244Ra was seen to be synergistic.

Biodistribution and dosimetry after intraperitoneal injection of 224Ra-labeled microparticles in rats
Presenting Author: Sara Westrøm
Abstract Number: EP-118

The presentation highlights the ex vivo biodistribution 224Ra-CaCO3-MP in preclinical models. In addition, dosimetry was calculated and extrapolated to the absorbed doses to human. 224Ra-CaCO3-MP (89 kBq/animal, 30 mg CaCO3) or vehicle was administered to preclinical rat models intraperitoneal. Ex vivo biodistribution was assessed at time points ranging from 2 to 336 hours post
injection. For dosimetry calculations, the cumulated activity was determined by linear interpolation between the measured values. The dosimetry results were extrapolated to humans and scaling with relative biologically effectiveness (RBE) factors was performed.

Key results:
• The majority of 224Ra was retained after intraperitoneal administration of 224Ra-CaCO3-MP.
• Analyses of clinical pathology showed no treatment-related adverse effects, apart from a transient depression of neutrophils.
• Dosimetry demonstrated that based on the low absorbed doses for all tissues, administration of up to 7 MBq 224Ra-CaCO3-MP, the maximum activity in ongoing Phase 1 studies, is deemed safe.

Dose response of 212Pb-labeled calcium carbonate microparticles in mice with intraperitoneal ovarian cancer
Presenting Author: Ruth Gong Li
Abstract Number: OP-0111

This study evaluated the intraperitoneal retention and biodistribution of 212Pb-CaCO3 microparticles in mouse models of ovarian cancer. Mice received a single intraperitoneal injection of either 2-5mg with doses ranging from 57-390 kBq 212Pb-CaCO3 microparticles, or vehicle.

Key results:
• Calcium carbonate microparticles can be labeled with 212Pb in an easy, fast and efficient process; no chelator or co-precipitants are necessary.
• 212Pb-CaCO3 microparticles were retained in the peritoneal cavity.
• The increased survival of mice with tumors that were treated with 212Pb-CaCO3 was dose-dependent and significant for all evaluated doses.

Investordagene 2021: «vi bruker radioaktiviet til behandling av kreften, og all teori viser at det fungerer, sier Tore Kvam i Oncoinvent»

Popup mld fra Finansavis app i dag.

Ja, den er ferdig og de fikk inn en liten sum på den.

Ble reperasjonsemisjonen gjennomført ?

4 October 2021
Oncoinvent Strengthens Leadership Team

The company makes three important new appointments to the clinical and regulatory teams in preparation for the upcoming Radspherin® phase 2 clinical trials

Oncoinvent AS, a clinical stage company advancing a pipeline of radiopharmaceutical products across a variety of solid cancers, today announced that it has appointed Dr. Kari Myren, MD to the role of Chief Medical Officer, Dr. Anne-Kirsti Aksnes to the role of Vice President Clinical Operations, and Mr. Stian Brekke to the role of Head of Regulatory Affairs.

Dr. Kari Myren is a medical professional with a strong clinical background with specialty training in surgery. She has ten years of experience from leading positions in both the pharmaceutical and MedTech industries relating to oncology and early phase immuno-oncology, as well as clinical experience from oncologic surgery. Dr. Myren has previously held the positions of Medical Advisor and Senior Medical Advisor at Novartis and Roche Diagnostics respectively. Dr. Myren comes to Oncoinvent from Photocure ASA where she held the position of Vice President Global Medical Affairs and Clinical Development.

Dr. Anne-Kirsti Aksnes is a multi-disciplinary clinical research professional with more than 20 years of experience within clinical research and development in the pharmaceutical and biotech industry. Dr. Aksnes has a strong knowledge of all aspects of clinical development and operations and a broad and reputable experiences with clinical studies in all phases (I-IV). She is a physiologist by training with a Medical Doctorate Degree (PhD) from Karolinska Institute in Sweden. Dr. Aksnes has held multiple senior positions including VP Clinical Development at Targovax ASA and Director of Clinical Research at G.E. Healthcare. Dr. Aksnes also held the position of VP Clinical Development at Algeta ASA and was responsible for the clinical development of Xofigo, a product that has gone on to become the world’s most successful and largest selling radiopharmaceutical.

Mr. Stian Brekke has worked in regulatory affairs since 2005, as a regulatory affairs manager, regulatory project leader and QPPV during 11 years in Pharmaq AS, and since April 2019 as a regulatory affairs director at SMERUD, based in Oslo, Norway. Mr. Brekke has led multiple regulatory submissions to various competent authorities, including marketing authorisation applications, orphan drug designation applications, variation applications, clinical trial applications etc. He has ensured regulatory compliance in close collaboration with clinical R&D units, specialized laboratories, consultants, and regulatory authorities as the regulatory representative in drug development projects.

“I am very pleased that we have been able to attract qualified and experienced people such as Kari, Anne-Kirsti, and Stian to our team,” said Jan A. Alfheim, Chief Executive Officer of Oncoinvent. “I am looking forward to working with them to build Oncoinvent into a world leader in alpha-emitting radiotherapeutics. I would like to use this opportunity to thank Dr. Øyvind Bruland for all his efforts in the development of Radspherin® to date, and I look forward to continuing our fine collaboration as he steps into his new role as Senior Medical Advisor and Head of the Radspherin® Clinical Advisory Board for Oncoinvent”

Alfheim continued by saying, “I would also like to thank Kari Skinnemoen, our former Head of Regulatory Affairs for all her excellent work and contributions to the development of Radspherin@ these past four years and I look forward to her continued contributions to the Radspherin® development as she begins her transition to retirement.”

På norsk fra google translate:

Oncoinvent kunngjør avansering av Radspherin® til fjerde dosekohorte i pågående RAD-18-001 fase 1-prøve hos pasienter med kreft i eggstokkene

Sikkerhetsovervåkningskomiteens gjennomgang av tredje kohorte på dosnivå tillater progresjon av fase 1 RAD-18-001-studie til fjerde og siste kohortdosenivåkohort

Oslo 27, september 2021

Oncoinvent AS, et selskap i klinisk fase som utvikler en rørledning av radiofarmaka, på tvers av en rekke faste kreftformer, kunngjorde i dag at prøveovervåkingskomiteen for rettssaken godkjente sin første fase 1-i-kliniske studie av Radspherin® hos kreft i eggstokkene som lider av peritoneal karsinomatose. for å gå videre til fjerde nivå dosekohorte. Registrering i denne kohorten, hvor pasientene vil motta 7 MBq Radspherin®, forventes å begynne umiddelbart.

"Utviklingen av RAD-18-001-studien til det fjerde doseringsnivået, fortsetter å bygge vår selvtillit når vi fortsetter å utvikle Radspherin® for behandling av peritoneal karsinomatose, et område med stort uoppfylt behov," sier Jan A. Alfheim, administrerende direktør. Offiser i Oncoinvent. "Vi vil nå begynne å dosere pasienter på dosenivået på 7 MBq, et dosenivå som har vist seg å være trygt for pasienter med tykktarmskreft."

Om RAD-18-001

Fase 1, åpen, dose-eskalering klinisk studie er designet for å vurdere dosen, sikkerheten og toleransen for Radspherin®, en α-emitterende radionuklidbehandling, administrert i intraperitonealhulen hos personer med peritoneal karsinomatose fra eggstokkreft etter fullstendig cytoreduktiv kirurgi . Hovedmål i studien inkluderer å bestemme maksimal tolerert dose, biodistribusjon i magen og foreløpig antitumoraktivitet. Se www.clinicaltrials.gov for ytterligere detaljer om kliniske studier.

Oncoinvent Announces Advancement of Radspherin® to Fourth Dose Level Cohort in Ongoing RAD-18-001 Phase 1 Trial in Ovarian Cancer Patients

Safety Monitoring Committee review of third dose-level cohort allows progression of Phase 1 RAD-18-001 study to fourth and final cohort dose level cohort

Oslo 27, September 2021

Oncoinvent AS, a clinical stage company advancing a pipeline of radiopharmaceutical products across a variety of solid cancers, today announced that the trial Safety Monitoring Committee approved its first-in-human Phase 1 clinical study of Radspherin® in ovarian cancer patients suffering from peritoneal carcinomatosis to progress to the fourth level dose cohort. Enrollment in this cohort, where patients will receive 7 MBq of Radspherin®, is expected to begin imminently.
“The progression of the RAD-18-001 study to the fourth dose level, continues to build our confidence as we continue to develop Radspherin® for treatment peritoneal carcinomatosis, an area of high unmet need,” said Jan A. Alfheim, Chief Executive Officer of Oncoinvent. “we will now start dosing patients at the 7 MBq dose level, a dose level that has been found to be safe in colorectal cancer patients.”

About RAD-18-001

The phase 1 open-label, dose-escalation clinical trial is designed to assess the dose, safety and tolerability of Radspherin®, an α-emitting radionuclide therapy, administered into the intraperitoneal cavity in subjects with peritoneal carcinomatosis from ovarian cancer following complete cytoreductive surgery. Key objectives in the study include determining maximum tolerated dose, abdominal biodistribution, and preliminary anti-tumor activity. Please refer to www.clinicaltrials.gov for additional clinical trial details.

https://podcasts.apple.com/no/podcast/radium/id1483387944?l=nb&i=1000535289642

Radforsk episode 190 ute i dag! Oncoinvent fra ca 2,5 minutter. «rekruttering går over all forventning» «safety vært bra, ingen skjær i sjøen» «ting fungerer som forventet på forhånd»

Send mail til kvam@oncoinvent.com om man vil ha teamslink til presentasjonen kl 0900 i dag.

https://podcasts.apple.com/no/podcast/radium/id1483387944?l=nb&i=1000534699113

Ny episode av radforsk. Oncoinvent fra rundt 28 minutter. Q2-tall i morgen også.

Få dager igjen av rep. emisjonen for de som vil delta:

From 09:00 hours (CEST) on 23. August 2021 to 16:30 hours (CEST) on 3. September 2021

For de som vil kjøpe, kan kontakte Simen.Skagestad@arctic.com, +47 47399375. Pareto har også bra opplegg med handel på aksjen. Og det kan man følge med på kjøp- og selgerbildet i aksjen.