Frontline klar for rally!


Har fått kjøpssignal i FRO og er nå inne fra bunnen idag.
I USA har vi fått en fin dobbelbunn på dag chartet, tror vi har sett bunnen og aksjen er klar for turnaround.

https://www.tradingview.com/x/7eYDpMG1/
;o
Nilsinini
14.09.2021 kl 22:47 7083

Knirker i den amerikanske indeksen nå, så det tipper jeg
Nilsinini
15.09.2021 kl 00:59 7040

Morten Astrup: Når tank kommer tilbake går det bedre enn man kunne trodd pga. skraping og høye stålpriser. Han har skin in the game.
Nilsinini
15.09.2021 kl 01:03 7056

Jeg er enig med Astrup i at vinteren kommer til å bli tøff, med mer tiltak enn folk tror pdd.

Kjøpte fler Frontline aksjer idag etter å ha realisert tap i taperaksjen som brenner i Danmark....
da er jeg klar for rally, hvis det er noe sted man kan ta igjen tapet så er et av de i FRO. Her er svingningene store både opp og ned, i motsetning til noen som kun svinger ned. Tvi tvi
Flipper
17.09.2021 kl 13:14 6252

Fornebu (TDN Direkt): Konsernsjef Lars H. Barstad i Frontline sier under Pareto Securities 'energikonferanse torsdag på nybyggordrene har vært begrenset de siste månedene. Tankmarkedet har ikke prestert noe bra, og det er relativt høy korrelasjon mellom spotmarkedet og villigheten til å investere i noe som skal vare i 20 år, overraskende nok, sier Barstad.

-Ordreboken er på 78 VLCC-enheter og i samme periode vil 124 enheter være over 20 år i samme periode. For suezmax er ordreboken på 41 enheter, mot 123 enheter over 20 år, sier han.

Lagrene av olje i OECD er nå nede på 2019-nivåer, og Frontline mener det er en grei proxy for globale lagere. Når det ikke lenger blir trukket fra lager, vil oljetransporten "komme i spill", ifølge ham.

En nøkkelfaktor er imidlertid det Barstad kaller for "VLCC-flåtens paradoks".

-Vi handler tankere hver dag. Vi tilnærmer oss Shell, BP, Equinor og andre aktører hver dag og vi vet at veldig få fartøy over 20 år er akseptert i handel. De er ikke en del av spotflåten. Vi har hatt 660 VLCC-slutninger hittil i år og bare tre av dem er i området av 20 år. Tar vi dermed bort fartøy eldre enn 20 år har siste års flåtevekst ikke vært særlig dramatisk, sier han.

Han sier det finnes et parallelt oljemarked der ute for sanksjonert olje. USA har innført sanksjoner mot Venezuela og Iran, som fortsatt flytter olje med Kina som den største kjøperen.

-Det er vanskelig for oss å si om IEA eller Opec omfatter disse fatene eller ikke, og det er betydelig volumer. Ingen vet hvem eierne er, ingen vet hvem som opererer dem. Og de tjener mye penger, sier han.

Han sier en avtale mellom USA og Iran vil hjelpe. Forholdet mellom Venezuela og USA kan løsne, hvor det er en pågående progresjon med fredssamtaler i Mexico. Eventuelt kan det "globale politiet" slå ned på praksisen.

-Når vi gjør våre analysatorer Ønsker vi egentlig å ekskludere 2020 i sin helhet siden det var pakke med Black Swans i alle retninger, sier han.

Oppsummert sier Barstad at det skjer masse i energisektoren om dagen og refererer blant annet til oppgangen i uranprisene, og tror dette snart vil treffe tanksektoren.

-Opec planlegger å øke produksjonen med 400.000 fat pr dag hver måned og mitt store spørsmål er; Hvis eller når oljeprisen treffer 80 dollar fatet, hvor disiplinert vil Opec være? Frontline har større vår posisjon, vårt inntjeningspotensial, og er klare, sier han.

Har fulgt med på FRO de siste 15 år.
Når den først begynner å tanke oppover, da går det i store steg. Det samme gjelder forøvrig i nedturene, men nå skal det bli opptur.
Flipper
17.09.2021 kl 13:52 6181

Kanskje litt Contango igjen, men tror ikke det selv; men vil dele en fin link som gir oversikt over trusler, også som har sin opprinnelse fra Sahara.

Flytt på Curser, da får man detaljer

https://www.nhc.noaa.gov

Ratene opp 2,2%.
Det går mot nedgang på børsen i dag, men oppgang for Frontline.
Vintersesongen for tank står for døren, skraping av gamle tankskip tar seg kraftig opp, produksjonsvolumene av olje øker stadig og oljelagrene er under 5 års gjennomsnitt.
Nå er det alvor...Kursen skal kraftig opp mot jul.

Fallende stålpriser pga Evergrande kan gi redusert skraping og dårlige baljepriser.

Ikke gitt at dette er spesielt hyggelig for tank, eller shipping generelt.
cheezy
20.09.2021 kl 13:32 4727

Med dagens rater blir ikke tankskipene tatt gjennom 20-års klassing, uavhengig av hva stålprisen er.
Flipper
20.09.2021 kl 15:35 4610

rotweiler1

Hva bygger du på av info når du sier - ''skraping av gamle tankskip tar seg kraftig opp, ''

Det er kun et skip som er bekreftet skal hogges, 3 andre ikke bekreftet.

Totalt snakker vi om 4 skip, det monner ikke.

Hva jeg har spurt meg selv om; hvorfor legger ikke redere med legitimate tonnasje i
varmt opplag, Varm i så henseende, kjører hoved maskin fra tid til annen + auxiliaies
med'' skeleton crew '' ? Markedet for illegitimate trading vil selvfølgelig gi dem en fordel,
men som jeg ser det; andelen av skip som seiler uten forsikring etc. bør og kan, pr. FN
inspiseres i Internasjonalt farvann for å kartlegge. Ikke sikker, men US er sikkert aktive
med samarbeid med nasjonene ved Malacca Stredet, samt andre steder.

Taiwan er for Hot, men Kinas stadige oppførsel i hva som anerkjennes som Internasjonalt,
hvor Kina rasler med sablene, ikke uten grunn hvor de også lager kunstige øyer går ikke
Australia, USA, Nederland, UK m/fler, også Danmark sender krigsskip til sørkinahavet.

Alle mener biz, og vil ikke nøle med å legge enormt press på Beijing, sann mine ord.

Dessverre kan dette utløse WWIII, Samme skjedde da Japan så seg truet av embargo
av råvarer hvilket de ikke har. Alt må importeres.

Historie lesson 2.

Flipper.

Flipper
20.09.2021 kl 15:48 4578

Are U kidding me - 1st China is the CREDITOR and the the company is on the OTC listing.

Temporary Watsen

China Evergrande Group ADR (EGRNY)

OTC Markets

Add to Portfolio

Se selv storm i et vannglass.

Kina VIL importere stadig mer av kull og iron ore, wheat, U name it.

LINK :

https://www.investing.com/equities/china-evergrande-adr

Skrap prisene vil ingen ende ta; dette er en Dip to purchase

Det skal ikke mye til for verdensamfunnet å sulte ut Kina på energi og råvarer.
Flipper
20.09.2021 kl 16:38 4551

Sontarach

Eksakt - La oss legge til; Kina har eget kull, men det er ikke bra not kvalitet til cooking,
brukes kun til.kullkraftverkene som de bygget 2 av per uke.

Legg til ytterlige:

EN lyspære ekstra til alle Kinesere vil DOBLE behoved for energi, og så har vi jo nå sett at Kineske
myndigheter har gitt forbud av eksport av stål, for å kompensere sin egen verft industri.

Container skip er bestilt '' en masse '' og hva gjelder ordre på LPG, men ikke minst ''' LNG '' tonnasje tar
dobbelt så lang tid å bygge, hvor Kina ikke har nødvendig kompetanse til å bygge; kun Korea og Japan,
dersom jeg husker rett.

Bland ikke LPG med LNG.

For lettest å forklare brukte jeg Norske Leksikon:

LNG lages av tørrgass og skiller seg fra NGL og LPG ved at produktet i hovedsak består av metan. Når gassen er kondensert til væskeform, reduseres volumet med en faktor på rundt 600. Gassen kan da fraktes over store avstander der bygging av gassrør ikke kan gjennomføres av tekniske og økonomiske grunner.

Tilhørende emnesider Artikkelen inngår i temasiden #Olje- og gassutvinning
LNG som energivare
LNG er en viktig energivare i internasjonal handel. Som naturgass er den regnet for å være miljøvennlig, men ikke like brukervennlig som flytende petroleum. Energitettheten er også lavere. Avhengig av sammensetningen er nedre brennverdi rundt 45 megajoule per kilogram (MJ/kg), men siden massetettheten bare er fra 0,4–0,5 kg/liter, blir energitettheten kun 20–22 MJ/liter, mot rundt 36 MJ/liter for lettolje.

Produksjon og omsetning
I et LNG-anlegg blir gassen som ledes inn behandlet for blant annet å fjerne vann, karbondioksid og hydrogensulfid. Innmatet gass kan også inneholde tyngre hydrokarboner som etan, propan og butan. I ulik grad blir gassen renset for disse gasskomponentene. Gassen gjøres flytende ved å kjøle den ned til under –161,4 °C, som er normalkokepunktet til metan.

Produksjon av LNG foregår over hele verden og mesteparten av produksjonen går til eksport. Norge har et større LNG-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest, som prosesserer utvunnet gass fra Snøhvitfeltet.

Frakt
LNG fraktes med egne LNG-skip som er konstruert for dette formålet, og som sørger for at gassen holdes nedkjølt under frakt. Ved ankomst blir den gassifisert for så å bli matet inn i et lokalt gassnett, eventuelt omdannet til CNG for videre transport.

Omsetning
Omsetning av LNG på verdensmarkedet har hatt en sterk vekst i de senere årene. I 2016 økte omsetningen med tolv prosent til totalt 293,1 millioner tonn.

De største eksportlandene er Qatar og Australia, som i 2016 sto for henholdsvis 27,6 og 19,2 prosent av verdensmarkedet. Den norske anden var 1,4 prosent. De største importlandene er Japan (28,8 prosent), Kina (13,5 prosent) og Sør-Korea (13,2 prosent).

Les mer i Store norske leksikon
LNG-skip
LPG
NGL
CNG
petroleum

https://snl.no/LNG

History Lessen 3

Redigert 20.09.2021 kl 16:43 Du må logge inn for å svare
Flipper
20.09.2021 kl 20:48 4380

Jeg kjenner Historie men alt sitter ikke lenger i hodet av detaljer, men jeg vet jo hvor og hva jeg skal lete etter.

{ Hvorfor man i middelalderen ikke bare omringet fort/slott/ etc. må være at styrker fra sistnevnte angrep angriperne, siden vi vet at mennesker ikke kan leve mer enn ca. 3 dager uten vann.

Mat er ikke like viktig, så sulte dem ut hadde ikke samme effekt; jfr. Mafiaen. Behøvde ikke skyte noen; kun kjøre stakkakne ut i ørkenen, ( Arizona) uten vann, med mindre vedkommende hadde viten om at kaktus, når kuttet opp har mye å drikke.} Jeg burde slanke meg litt. Kanskje jeg burde ta med meg godt med vann og vandre rundt i fjellhaven og kun spise mose/ sopp/bær ) ?
Ovennevnte kun en diskresjon; la oss nå snakke om det vesentlige.

BLOKADER i Historisk sammenheng, har det noen gang fungert ?

Blokader som våpen, re: Japan og nå Kina, uten egene mineraler kull til mat laging etc. paralleller som forårsaket krig. Japan ikke minst, i hine tider. Husker at øverste kommanderende admiral sa
Når han ga ordreom angrep på Pearl Harbor. Vi har nettopp vekket en sovende bjørn. Ingen i USA ville en gang til delta i krig for å redde Europa, de hadde mistet en hel genrasjon i WWI, men vendepunktet var Pearl Harbor.

Battle of Copenhagen
European history [1801]

Battle of Copenhagen, (April 2, 1801), British naval victory over Denmark in the Napoleonic Wars. There were several reasons for the animosity between the countries. The armed-neutrality treaty of 1794 between Denmark and Sweden, to which Russia and Prussia adhered in 1800, was considered a hostile act by England. Conversely, while at war with Franceduring the Napoleonic Wars, Britain’s naval operations against French trade also hurt neutral nations’ shipping. Such hostility brought Britain into conflict with Denmark in 1801, resulting in a successful British attack on Copenhagenand, shortly after, the demise of an anti-British alliance.
In early 1801, Russia, Prussia, Sweden, and Denmark formed a coalition to protect their own shipping and cut Britain’s supplies from the Baltic of timber and other products vital to the navy. The British sent a fleet to break the coalition. Admiral Hyde Parker, a suitably senior but rather unenterprising officer, was in charge; Adm. Horatio Nelson was his second in command.

https://www.britannica.com/event/Battle-of-Copenhagen-1801

Alt du vil vite om Suezkanalen
Suezkanalen, som ligger i Egypt , er en kanal som forbinder Middelhavet med Gulf of Suez, en nordlig gren av Rødehavet. Det offisielt åpnet i november 1869.
Suezkanalen Construction History
Selv om Suezkanalen ikke var offisielt ferdig før 1869, det er en lang historie med interesse i å koble både Nilen i Egypt og Middelhavet til Rødehavet. Det antas at den første kanalen i området ble bygget mellom Nilen-deltaet og Rødehavet i det 13. århundre f.Kr. I løpet av de 1000 årene etter dens konstruksjon, ble den opprinnelige kanalen neglisjert og bruken endelig sluttet i det 8. århundre.
Napoleons Canal Plan
https://www.greelane.com/nb/humaniora/geografi/suez-canal-red-sea-mediterranean-sea-1435568/

Lesson 4 Kommer til dere yngre, før jeg er 6’’ under…

Flipper


Nytt ratehopp:
Det ble rapportert om 7 VLCC-slutninger mandag, ifølge en slutningsliste fra Fearnleys.
Fraktraten fra Midtøsten til Singapore lå foregående handelsdag på 37,32 worldscalepoeng, opp 3,4 prosent fra forrige oppdatering, ifølge data fra Infront.
Duppen i går pga Evergrande er en gavepakke etter min mening og jeg øket beholdningen med 50%.
Flipper
21.09.2021 kl 10:29 4001

Japan hadde ikke stor rolle i Europa under andre verdenskrig, men i Asia og i Stillehavet hadde de en mye større rolle, USA ble med i krigen på grunn av angrepet på Hawaii, Japanere okkuperte mange stater i Asia, de ville ha bort de europeiske kolonier og de ville bli en stormakt.

BAKGRUNN FOR JAPAN BLE MED I ANNEN VERDENSKRIG
Under siste halvdel av det 19. århundre utviklet Japan seg fra å være en føydalstat til en industrialisert nasjon på linje med Europa og Nord-Amerika. Under første verdenskrig allierte Japan seg med den seirende Trippelententen. Som belønning fikk Japan de tidligere tyske besittelsene i Kina og Stillehavet. Japan kom også inn i en dyp økonomisk og politisk krise etter børsen i USA brøtt sammen. Det som skjedde da var at de økonomiske polikerne ble skjøvet til siden og ble erstattet av militære grupper.

Noen år etter på, 1931 okkuperte Japan, Mandsjuria og opprettet lydriket Mansjukuo. Folkeforbundet nektet å godkjenne den nye staten, så Japan meldte seg ut i 1934. I Tyskland kommet til makten, med nye ekspansjonspolitikk og som forbilder begynte Japanske ledere å legge planer for å få bort de Europeiske kolonimaktene og etablere Japan som en ledende stormakt i Øst-Asia og Stillehavet

Japan begynte å innvandre i 1937, sitt første skritt med å oppnå herredømme over dem. Under krigen med Kina, så var det borgerkrig i der, så i starten vant Japan rekke med seire og erobret store deler av Nord-Kina. Under disse kampene led Kina med store tapp og de kinesiske generalene bestemte seg for å unngår større salg og benytters den brente jords taktikk. Resultatet ble at Japans fremrykking ble bremset ned kraftig. Stadig når hæren trengte større forsterkninger. Et problem var at Japan var avhengig av de vestlig kolonimaktene for å produsere nødvendig mengde krigsmateriell. Det samme problemet hadde Kina, men de fikk større fra bla. Tyskland og Sovjet.

Etter krigsutbruddet i vesten 1939, så kunne ikke Japan forvente å importere de nødvendige råstoffer fra vesten. Som betydde at Japans erobring på kina måtte oppgis på sikt. Etter Tysklands seier våren 1940 lå Frankrike og Nederland dårlig, og Storbritannia så til å falle når som helst. Slik lå muligheten åpen for Japan og erobre land i Asia. Under krigsplanleggingen begynte, inngikk Japan Triparitite-pakten med Tyskland og Italia. Året etter ga Vicky-regjeringen i Frankrike Japan tillatelse til bruke franske baser i fransk indokina. Svaret til den aggressive japanske poltikken besluttet presidenten i USA og starte en handelsblokade mot Japan. Storbritannia og Nederland sluttet seg også til denne blokaden.

De japanske oljelagrene ville ta slutt engang i desember , mens de 11 divisjonene som skulle avses fra Kina ikke ville være klar før november, så et angrep måtte finne sted en plass i denne perioden. En invasjon på det amerikanske fastlandet var dømt til å mislykkes. Så planen ble til et overraskelseangrep og sikre de viktigste ressursene. Og håpet var at USA skulle bli krigstrette og forlange fred. Hovedmålet var å skre nederlandsk Østindia, og de oljekildene som var det. Noe Storbritannia og USA var uenig i dette og ville ikke godta det. Dermed måtte også Britisk Malaya og Amerikansk-kontrollerte Filippinene erobres. I den amerikanske generalstaben hadde de på 1920-tallet utarbeidet en plan for en eventuell krig mot Japan. I følge den skulle den amerikanske stillehavsflåten, som var i fredstid og oppankret ved Pearl Harbor på Hawaii, seile vestover til Filippinene via flåtebaser på Wake Island og Guam for å innlede en flåteblokade av Japan. Men i tillegg til å erobre Wake og Guam ville japanerne angripe Pearl Harbor med hangarskip, og 26. Nov begynte japanere og ferde østover i all hemmelighet.

Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Stillehavskrigen
https://snl.no/Andre_verdenskrig

JAPANSKE FANGESLEIRER
Det var mer enn 140 000 hvite fanger i de japanske fangesleirer. Og det var en av tre som dødde av sult, hard arbeid, og straff, elle fra sykdommer, og det var ikke tilgang til medisiner
Fangesleirene var i Japan, Taiwan, Singapore og andre land som Japan hadde okkupert.
Fangene var amerikanske soldater og sivile som hadde vært i Østen før krigsutbruddet.
Vilkårene i Genève-konvensjonen ble ignorert av de Japan som gjaldt regler og påføring av straff på innfall av Camp Kommandant.
Rundt leirene var det piggtråd eller høyt tre gjerde og de som prøvde å rømme ble henrettet foran de andre fangene, i noen leirer ble også andre fanger henrettet. Dermed var rømmingsforsøkene sjeldne i Japan.

Fangene bodde i brakker med matter de fikk sove på. En problem var kommunikasjon for de japanske vaktene snakke svært lite engelsk, så fangene ble tvunget til å lære japansk, for å forstå kommandoene de ble gitt. De som ikke fikk det til fikk juling. Tenko ble navnet på den daglige navneopprop og fangene måtte si sitt fangenummer på japansk.

Fangene måtte jobbe i gruver, felt, og i fabrikker, og fangene fikk omtrent 600 calorier per dagn. Fangne fikk sjelden noe fett i kostholdet sitt, og alle var konstant sultne. De fleste fikk, bygg og grønn lapskaus, og kjøtt eller frisk, tang lapskaus en gang i måneden.

De som fikk det verst som krigsfanger i Japan, var de som måtte bygge Burma-Thailand jernbanen. De måtte bygge broer, sprenging gjennom fjell og legging av spor. Det var 13 000 som døde av ca 61 000 som ble satt til å bygge denne jernbanen. Alle fangene led av underernæring, sår og kolera.

JAPAN ETTER 2. VERDENSKRIG

Når andre verdenskrig tok slutt har Japan blitt et fredelig og demokratisk land. Med en god og stabil økonomisk utvikling, , til tross for at mange fabrikker lå i ruiner etter krigen og dårlig til gang på råvarer. Koreakrigen hadde stor betydning for økonomiske utviklingen. De fikk hundre millioner dollar som betaling for japanske bygde lastebiler og annet tungt utstyr. Og i tillegg til innkvartering og tjenester for FN-tropper som brukte forsyningsbaser i Japan. Så Japans industri kom raskt til hektene igjen etter atombombingen i 1945. Det med at landet ble utsatt for atombomber, har preget landets holdning til militære, forsvar og utenrikspolitikk, for landets krigsmakt ble lagt ned, og i grunnloven står det at Japan ikke skal forsøke å løse konflikter med vold eller trusler om vold. Dermed mener mange at landet ikke får ha noe militære i det hele tatt, men styremaktene har hevdet at FN-pakten gir alle rett på selvforsvar, selv Japan. Landets politiske system er blitt inspirert av den amerikanske styreformen. Og etter terrorangrepet 11.sep 2001 har Japan stilt seg bak USAs krig mot terror og hatt bakkestyrker i Irak og Afghanistan.

Et lite problem er at det har vært litt ubalansert i handelen med USA, med et stort japanske overskudd. De har også måtte bøye seg for enkelte amerikanske krav, om ”frivillige” eksportrestriksjoner. Takket for overskuddene har Japan imidlertid bidratt vesentlig til finansieringen av den amerikanske stat, om størst direkte kjøper av amerikanske statsobligasjoner. Senere har Japan siden 1970-årene vært den fremste kilden til rimelig kapital for både regjeringer, bedrifter og privatpersoner i mange land.
Flipper
21.09.2021 kl 13:07 3830

Finnes mye mer om blokader, men dette er den mest relevante, 6 dagers krigen Egypt - Israel, 7 skip ble senket i Suez Canal, flåten som lå under vann ble navngitt som '' The Yellow Sea ''.

Ratene blåste himmelhøyt, og redere kunne nedbetale et nybygg med kun 2 til 3 reiser til USA.

Redigert 21.09.2021 kl 13:11 Du må logge inn for å svare
diamant fuglen
21.09.2021 kl 15:28 3734

Lettelser i innreise til Usa. mere Flytrafikk.
Positiv artikell i Kapital.
I begynnelsen av oktober går som regelinvestorene inn i tank aksjer,da det er tid for høy sesong.
WINTER IS COMING
ingen hvet det riktige tidspunktet for å gå inn i Frontlie,og kanskje det var idag?
Redigert 21.09.2021 kl 15:32 Du må logge inn for å svare
diamant fuglen
21.09.2021 kl 15:49 3918

Ikkeså mange ørene før vi paserer kroner 70.
Jopaul
21.09.2021 kl 20:21 3820

Hva er forskjellen om jeg kjøper FRO på NYSE eller OSLO?
Flipper
21.09.2021 kl 20:21 3877

Forsvarsekspert om den nye forsvarsavtalen: – Kan få konsekvenser for Norge

Professor ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) Øystein Tunsjø forventer at Nato vil bli mer involvert i konflikten i Sør-Kina-havet, og tror den nye forsvarsavtalen Aukus vil kunne få konsekvenser for Norge.

Forrige uke kunngjorde USA, Storbritannia og Australia at de går sammen i en ny forsvarsavtale de har gitt navnet Aukus. Den innebærer blant annet at Australia skal bygge tolv atomdrevne ubåter, og at de dermed vraker en storkontrakt om å kjøpe konvensjonelle ubåter fra Frankrike. Som konsekvens har Frankrike trukket sine ambassadører ut av Australia og USA, og eksperter frykter at avtalen vil kunne resultere i splittelse mellom sentrale Nato-land. Det vil også kunne få konsekvenser for Norge, mener professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Kina er USAs største utfordring, både økonomisk og militært. Som resultat har Nato-makten i en lengre periode prioritert Kina og Stillehavsregionen, og Tunsjø anser det som svært sannsynlig at Nato vil bli mer involvert i Sør- og Øst-Asia enn det alliansen er i dag. Et stålfokus på Asia-området vil kunne påvirke Norges sikkerhet.
– Norge vil kunne påvirkes negativt i en slik utvikling fordi det kun er USA som er en troverdig sikkerhetsgarantist mot Russland i nord. Det er derfor viktig at Norge fortsetter å legge til rette for mer samarbeid med USA, sier Tunsjø til ABC Nyheter.
Tunsjø påpeker at selv om Nato trolig vil bli mer involvert i konflikten i Sør-Kina-havet, så ønsker ikke USA å dra europeiske land for langt inn i området og ber landene ta mer ansvar for europeisk sikkerhet.
– USA etterspør en bedre arbeidsfordeling, hvor europeiske land tar større ansvar for Europa, sier Tunsjø.

Mer på linken

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/09/21/195788600/forsvarsekspert-om-den-nye-forsvarsavtalen-kan-fa-konsekvenser-for-norge

Nok en dag med oppgang i ratene, denne gang 0,9%
Flipper
22.09.2021 kl 11:09 3600

Valuta - Dobbel satsing, kurs NOK vis a vie $ kurs og omvendt,

uavhengig av PPS begge børser, som begge gjenspeiler seg
DAGLIG som følger hverandre so skygger.
Redigert 22.09.2021 kl 11:18 Du må logge inn for å svare

Ferden mot 80 kr i første omgang har startet :)

Tank stiger (alle ruter)......:

TD3C-TCE AG - Kina $/DAY $2697 Usd/dag Opp $705 Usd/dag

diamant fuglen
22.09.2021 kl 14:59 3403

Det gikk fort ,og nå er vi over kr 71.

FRO har knust de andre tankaksjene de siste to dagene, og også den siste måneden. Tok derfor gevinst der nå og har kjøpt NAT, TNK og STNG som har hengt etter.
Nugatti
22.09.2021 kl 16:22 3256

FRO er kvalitet, og kvalitet skal koste litt mer :)
diamant fuglen
22.09.2021 kl 17:38 3124

Ja nå må vi ta en dag om gangen,men oddsen er på fronltine sin side.
Vekk med litt kull kan bli Gull for Frontlie,da etterspørselen etter olje mest sansynligvis vil øke.
Frontlie er i vinden igjen.
dersom det skulle bli litt shorh inndekning så kan det bli bra.Det er sjelden vi ser noen shorth indekning så det blir bare prat.
kurs nå i usa opp over 6% til 71.20.
diamant fuglen
22.09.2021 kl 18:40 3016

Ja det var en fin dag igår,og litt bedre idag.
thypoon
22.09.2021 kl 20:40 2855

Blir det noe fart i ratene her snart. Vært begredelig lenge i tank, nå må det snart skje litt!

VLCC AG - Kina har gått kraftig opp siste 2 dager målt i %. Fortsetter det i dette tempoet blir det bra. Straks $3,000 Usd/dag nå.
Redigert 23.09.2021 kl 12:23 Du må logge inn for å svare