Vow med formidabel ordrebok.


Jeg minner om at Vow har en ordrebok på 1,1 milliarder + opsjoner for kr 700.000 millioner . Dette garanterer fremtidige inntekter og viser at Vow skiller seg klart fra andre selskaper i det grønne skiftet som er helt uten inntekter.
Rensing av fiskeslam for oppdrettsnæringen seiler opp som et stort fremtidige marked for Vow. De har allerede leveranser innenfor dette segmentet.
Høsten 2021 blir tiden for de store avtaleinngåelser og ordreboken vil vokse ytterligere.

Selv om VOW tar en dipp for tiden er det jo helt klart at de strutter av potensiale og muligheter med sin pyrolyse, nesten for mye av det gode. Håper de rendyrker noe de kan holde seg verdensledende på for det er nå etterhver flere som mestrer pyrolyse ganske bra.
Hva mener du forresten med opsjoner for ”kr 700.000 millioner”?
Frodon
08.09.2021 kl 18:10 561

Mulig et dumt spørsmål, men vet du marginene på de kr 1,1 milliardene og har opsjonene samme margin eller har de ikke sagt noe om det enda?