PATIENSKY


Hva i all verden er det som går av denne i dag?
Stiger jo som bare....
sveipen
24.09.2021 kl 23:35 507

Her vil det lønne seg å ta et lodd. Flere kjente investorerhar allerede gjort det.
Tolmodighet er stikkord her.

Finner ingen med denne tickeren. Mener du PSKY?

Må isåfall være nærme bunnen nå på 3tallet vel? Ikke satt meg inn i denne, men frister litt å lese når jeg ser kursutviklinga.

Ingen omsetning. En glemt aksje. Prises til under bokført EK men har hatt 100% omsetningsvekst siste året. En glemt vekstaksje som kommer til å gå 2,3 og 4x i løpet av kort tid.
oboy88
25.09.2021 kl 09:17 393

Her er det mye tøv. Aksjen er ikke glemt, derimot har det vært veldig mye trading her den siste måneden - både av typiske bjellesauer og andre. Under bokført EK, ja, men nesten alle verdier er immatrielle, så har veldig liten verdi om ikke selskapet lykkes med forretningsplanen. Her kan det komme store nedskrivinger. Omsetningsveksten stort sett kjøpt vekst, den organiske veksten er omtrent lik null.

En mer nyansert fremstilling ja. Selskapet prises lavt nettopp fordi utviklingen av selskapet ikke har gått etter planen. Derfor har selskapet blitt straffet hard i forbindelse med resultatvarselet , på bakgrunn av manglende vekst og lavere marginer. Konkurransen i markedet er tøff- og oppsiden er høy for de selskapet innen helserelatert/IT som lykkes. Personlig er jeg svagt positiv til at selskapet vip lykkes i å gjøre de nødvendige justeringer, og få skuta tilbake på tett kjøl. Da vil oppsiden være høy, men foreløpig har de ikke levert.
sveipen
25.09.2021 kl 12:05 328

Tolmodighet er en god egenskap når du kjøper aksjer.
Her kan man komme inn på lave nivåer, og håpe på at selskapet lykkes.
Oppside kan være veldig stor