HAVI .. vinner som kan gå 10 ganger

alex70
24.09.2021 kl 00:18 1952

Havila Shipping klar for reprising, stålpriser mm.
Markedsverdi: 100 mill NOK.
Bokført verdi på flåten er NOK 1 827 million pr. 30.06.21
Kontantbeholdning: 86,1 mill NOK
Rentebærende gjeld NOK 1 657 mill NOK, total gjeld ca. 2,00 mrd.
Antall aksjer: 23,7 millioner aksjer
Topp 20: 71,62% av aksjene.
Turnover topp 50 siste 3 mnd. – ca. 1,1 mill. aksjer. – lav free float.
Havila Shipping leverte onsdag 25.08 kvartalstall for andre kvartal 2021.
Selskapet leverte solide tall og en utnyttelse av den aktive flåten på solide 90%.
Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 53,7 million i 2. kvartal 2021, mot NOK 40,6 million i 2. kvartal 2020. Totale inntekter var NOK 145,2 million i 2. kvartal 2021, mot NOK 201,0 million i 2. kvartal 2020. Rederiet hadde pr. 30.06.21 23 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere. Konsernet hadde 3 AHTS og 3 PSV fartøy i opplag ved utgangen av 2. kvartal 2021. Flåteutnyttelsen i 2. kvartal 2021 var på 90 % eksklusive fartøy i opplag.
Bokført eiendeler og gjeld er likevekt. Selskapet hadde et driftsresultat før avskrivninger ble NOK 53,7 millioner. Selskapet leverer kontantstrøm.
Konsernets PSV-fartøy oppnådde bedre rater og utnyttelse i andre kvartal. Ett PSV-fartøy ble tatt ut av opplag og var på kontrakt fra mai 2021. Konsernets subsea-fartøy bidro også til forbedret inntjening i andre kvartal. Ett av konsernets subsea-fartøy gikk på en 3 måneders kontrakt i midten av april 2021, som senere er forlenget frem til februar 2022. Avtale med långiverne inngått i 2020 avklarer selskapets forpliktelser overfor långiverne for perioden ut 2024. Avtalen hindrer ikke at selskapets flåte kan bli redusert som følge av salg av fartøy med lavere inntekter enn driftskostnader for det enkelte fartøy. Selskapet har inngått en avtale med skipsmeglere om å selge 4 skip for å styrke EK, og kontantbeholdning. Kilde. Havila q2-21.
Nedskrivninger vs potensielle oppskrivninger
Nedskrivninger på flåtene siste året er COVID og at Solstad sitt brannsalg av skip siste tiden, dem har vel solgt 15 skip siste 6 mnd, og kommer til å kaste 22 til ut ila Q3 og Q4.
Dem er blitt solgt til lave bokførte verdier – så lavt som 6% av kontraheringsverdi,, og noe under, på allerede utraderte bokførte verdier. Faktisk flere av transaksjonene er under stålpris. Dette setter standarden for resten av bransjen, men hva skjer når brannsalget av skip er over og markedet reiser seg, inflasjon og kraftig varig bedring i stålverdier?
Havila foretok nedskrivning på flåten på 780 millioner kroner siste 15 mnd – etter covid.
Selskapet eier 17 fartøy som inngår i beregningen av gjenvinnbart beløp. Av disse er 9 plattform forsyningsfartøyer (PSV) hvorav 2 fartøy var i opplag ved utgangen av 2020, 5 ankerhåndteringsfartøy (AHTS) hvorav 3 fartøy er i opplag, og 3 subsea (Subsea) fartøy. Jeg tror minst 3 AHTS blir solgt neste halve året.
Nedenfor er synergiene som gjør at jeg tror på en reprising av de underliggende verdiene på sikt.
- Etterspørsel. Seismikk/Havvind/oljeprisen tror jeg vil være stabilt høy gjennom vinterhalvåret, tror jeg etterspørselen vil holde seg høy gjennom vinteren for første gang på flere år. Ledene investeringsbankers estimat konsensus 78 – 84 dollar fatet neste 12 mnd.
- Stålprisen har gått opp 40-60 % siden nyttår, så samman med prisstigning for øvrig ser jeg ikke bort fra at nybyggprisen i dag blir 50 % høgere enn det den var for 10 år siden, kanskje mer. Stålprisen er også viktig mtp skappris, noen som gir en viktig nedsidebeskyttelse
- Oljeskatteforslaget som kom nå vil føre til mindre boring blant noen av de mindre oljeselskapene (hvis) dette kan være en negativ trigger for ATHS. Nå har derimot Havila kun 5 stk. ATHS – og 3 av dem er i opplag fra før. Jeg tror også disse blir solgt i i overskuelig fremtid fremtid.
-
Disse synergiene kan faktisk føre til at Havila Shipping kommer i en situasjon der dem er nødt til å skrive opp verdiene sine. Dette kan få store regnskapsmessige positive utslag, i 2022.
Hvorfor er det stillstand i kursen?
Selskapet har en gjeld og har kommet til enighet med sine lånegivere – om forfall på langsiktig rentebærende innen starten av 2025. Selskapet er altså fredet og har pusterom til å jobbe opp verdiene sine.
Dette er lang tid. Slik markedsutviklingen har vært i år så er Havila i stand til å betjene sin netto rentebærende kortsiktige gjeld. Noe jeg ikke mener er priset inn i aksjekursen.
Siste slutninger nordsjøen for PSV ligger på ca. 180.000 kr dagen, Ankerhåndterting ca 700.000 kr, Kilde: Seabrokers
Å dra paralleller til conteinermarkedet er ikke usannsynlig. På et tidspunkt skal alle aktørene i Nordsjøen ha kapasitet fordi vedlikeholdsetterlepet er stort og særlig på britisk sektor. Det ser det rett og slett ikke ut. Det er en HMS bombe.
Dvs. supersykel i seismikk, havvind, subsea og annen daglig drift og vedlikehold. Alt kan komme på en gang her. Jeg tror at det å posisjonere seg nå med en horisont kan være en spennende investering.
At selskapsverdien kan forsvare mellom 350-400 millioner i markedsverdi hvis overnevnte synergier slår til og da en følgelig aksjekurs mellom 13-16 kr er ikke utenkelig. Aksjen handles nå til 4,08 på Oslo Børs.
Jeg har tidligere vært bullish på Eidesvik og Solstad. Sistnevnte er i en særegen posisjon men er pr nå litt for avhengig av en lang kontrakt på Normand Maximus for at investorene skal komme tilbake.
Eidesvik har et ballonglån som forfaller om 9 mnd som tilsvarer hele gjelden til Havila.
Jeg anser derfor Havila som den med størst potensiell oppside, med lavest kortsiktig (1år) risiko. Det kan være dette tar noe tid. Havila kan bli et flott turnaround case.
Det er lite free float i selskapet – og hvis spekulanter kaster seg over denne kan nok det bli store bevegelser i tiden som kommer. Tidligere var Havila en tradingfavoritt og det kan skje igjen.
Det er inngått avtale med meglere for salg av fire fartøy i opplag etter ønske fra långivere i henhold til bestemmelser i restruktureringsavtalen. Dette vil styrke EK til selskapet.
Tekninsk
Havila Shipping har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 3.19 kroner. Objektivet ved 4.44 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 3.85-3,50 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Aksjen omsettes nå kl. 11.15 på kurs 4.08 kr og er ned 8%. Mener det er en god kjøps mulighet i dag.
Dette er ikke en kjøps anbefaling. Alle som leser denne innlegget må undersøke noe selv og ta sine investerings beslutinger selv. Det er kun min syn på aksjen og mener det kan være på tide å se på aksjen. Aksjen er høy risiko gruppen.


https://www.havilashipping.no/.../40E1B16F463C40B683C673C...
https://www.havilashipping.no/
https://finansavisen.no/.../havila-shipping-utvider-kontrakt
https://finansavisen.no/.../total-forlenger-havila-kontrakt
https://finansavisen.no/.../havila-shipping-rapporterer...
https://finansavisen.no/.../alle-piler-peker-oppover-i...
– Alle piler peker oppover i havvind
alex70
24.09.2021 kl 00:20 1951

Den over ble lakt ut 13.septemer og siden den er lakt ut har aksjen gått 50% opp. heftig oppgang. Men, det er bare begynnelse. Denne aksjen kan bli årets vinner.
https://www.facebook.com/groups/Aksjeforum/?multi_permalinks=3063512020598279&notif_id=1631911648171311&notif_t=group_highlights&ref=notif
Redigert 24.09.2021 kl 00:25 Du må logge inn for å svare
alex70
24.09.2021 kl 00:22 1949

HAVILA SHIPPING har 2 stk i spotten I Nordsjøen, Havila Jupiter og Havila Venus😀
1 milion kr vær dag på 2 stk blir det penger av, der driftskostnader er 100000 pr dag
Jupiter fikk oppdrag for noen dager siden 350k/dag, Venus fikk igår, foreløpig ukjent rate, men tipper 500-700k/dag.
Så for de to i jobb på ca 1 mill tilsammen/dag snakker vi ca 7-800k ekstra på bunnlinjen hver dag. Når de går på ny jobb igjen vil vi se 1 milion kr pr båt Pr. dag.
Det er nettopp dette scenariet jeg så for meg når jeg tror på god overskudd i q3.
PSV'ene Havila Borg og Havila Clipper er også på oppdrag i spotten nå, Borg fikk 120k/dag og det er en grei rate.
Tipper en psv må ha 60-70k for å dekke drift. Mens en ahts mellom 90-140J.
Siste slutning igår på NOK 800,000.- ifølge Clarkson.
17 Sep 21 AHTS SIEM OPAL AKER BP N ALL DUTIES, D/D 14 20 Sep 21 NOK 800,000
Så nå renner pengene inn for rederiene og spesielt for Havila vil det merkes på bunnlinjen i q3. Årsaken er enkel, 30-40% av flåten deres er i Nordsjø spotten.
Så når spotten er som nå merkes det best hos Havila er min klare formening.
Motsatt dersom det er dødt
Det er helt utsolgt, sier befraktningssjef og skipsmegler Wilhelm P. C. Blystad i Clarksons Platou Offshore.
HAR SETT RATENE GÅ I TAKET: Befraktningssjef og skipsmegler Wilhelm P. C. Blystad i Clarksons Platou Offshore.
Markedet for ankerhåndteringsskip (AHTS) – skipene som benyttes til å flytte og anker opp borerigger – har vært svakt i lang tid. Man skal ikke lenger tilbake enn til forrige uke da ratene lå på 100.000 kroner pr. dag. Det dekker bare så vidt redernes driftskostnader.
Denne uken har imidlertid markedet strammet seg til og ratene skutt i været. Siste rapporterte slutning er gjort til 750.000 kroner pr. dag.
Noe av årsaken er at mange riggflyttingsoppdrag skal gjøres på samme tid. I tillegg peker Blystad på at fundamentale endringer i ankerhåndteringsmarkedet bidrar til at markedet strammer seg til og ratene skyter i været.
– Det er mye færre båter i markedet i dag enn for tre-fire år siden. Etter at båtene ble lagt i opplag ble aldri markedet godt nok over tid til å forsvare å ta dem ut igjen. De som er igjen, er de beste båtene, sier Blystad.
Utsolgt på nytt
Mens det for et par år siden kunne være inntil 20 AHTS-er som kjempet om oppdragene på norsk side av Nordsjøen, er antallet nå nede i rundt 10 skip.
– Før måtte det kanskje 4–5 riggflyttingsoppdrag til for at markedet skulle bli utsolgt. Av de 10 skipene som nå er igjen, er det alltid noen som er på prosjektjobber, og derfor skal det nå bare et par–tre riggflytt til før markedet er utsolgt, sier befraktningssjefen.
Det er denne situasjonen man er i denne uken, der DNO, Lundin og Aker BP skal ha flyttet flere rigger samtidig.
– Ankerhåndteringsmarkedet er nesten utsolgt to ganger ved at båtene også har ny jobb neste uke etter nåværende jobb, sier Blystad.
Dermed kan rederne oppleve enda høyere rater.
– Jeg tror ikke vi har sett toppen ennå, og ser ikke bort fra at ratene kan nå 1 million kroner. Skulle man ha sluttet en båt i dag ville det ha kostet godt over 1 million.
Forsiktig optimist
Det veldig stramme markedet man ser nå ventes imidlertid ikke å vedvare over lang tid. Likevel er befraktningssjefen forsiktig optimist på redernes vegne. Han forklarer at om høsten og vinteren er operatørene avhengige av vær og vind for å få flyttet riggene, og dermed kan man i månedene fremover få perioder der flere riggflyttingsoppdrag kommer oppå hverandre i de samme værvinduene og markedet vil stramme seg til.
– Selv om det er færre rigger som opererer i vintermånedene, er ankerhåndteringsmarkedet så finbalansert at det er lite som skal til før man får et løft i ratene, sier Blysta
Snuser på millionrater i offshoremarkedet
auxe
24.09.2021 kl 21:34 1763

Veldig bra oppsummering av HAVI
alex70
26.09.2021 kl 14:52 1617

Torsdag og fredag var den høyeste omsetningen på flere år nå på stigende kurser. Sektoren som er virkelig kjørt, våkner nå for alvor. Aksjen steg kraftig siste dagene. Men, den aksjen kan virkelig gå 10 gangeren fort. Markedsverdien er latterlig lav. selskapet reprises nå og er beste valget innen sektoren. Aksjen prises som en opsjon ennå. Vi kan se kurser på 50-60 kr løpet av 2022 her
Liffo
29.09.2021 kl 11:54 1431

Ingen meldte kontrakter siden 23.8.21, so tenke at det tikker inn nye kontrakter snart.

Hva tenker folket om uken som kommer. Her ligger det flere triggere. Jeg har lastet litt den siste tiden senest på fredag. Her kan det pluttselig komme et voldsomt rykk opp mot 7-8 igjen. Nå er Mcap skarve 115 mill. Her er det mulig å gjøre minst 3 gangen på litt sikt om man laster nå.
Redigert 31.10.2021 kl 11:16 Du må logge inn for å svare
Myra2
31.10.2021 kl 11:17 1098

Enig bør vel begynne klatring snart👍

Teknisk så måtte nok denne ned her igjen før den fyker nordover. Flott inngang nå. Tipper at traderene følger med og kommer på banen ganske snart. Økt aktivitet i Nordsjøen fremover blir gull her.
oppturen
31.10.2021 kl 12:43 1048

Leser man regnskapene så ser man at Havi er innsamlingsaksjon til banker og kreditorer. Er ikke verd ei krone.
murpy
28.12.2021 kl 12:22 644

Ny kontrakt i dag også !!