Realrenten-/kost opp 14,28 %poeng etter renteoppgang på 0,25 %


Små renteendringer gir enorme utslag i økning rentekostnadene når man kommer fra lave nivåer.

For den gjennomsnittlige boliglånskunde som hadde 1,75 % i rente tidligere

Det er varslet 6 rentehevinger til Ila neste 2 år. Etter 4 rentevniger på tilsammen 1 % gir det 57 % høyere renteutgifter og hele 85 % på 1,5 %

Hvordan vil dette kunne påvirke boligprisene framover