Ny tid for IOX


For 1 år siden stod IOX i 1,3 kroner, oljen lå på 30 tallet og vi var midt i en Covid krise
Nå står IOX i 0,95, oljen står snart på 80 tallet og vi er på vei ut av Covid krisen. I tillegg rapporteres IOX om positive resultater, har penger og er klare til å sette boret i bakken. Denne meldingen må komme innen kort tid

Dette gir forventninger om en medium til rask økning av prisen, først tilbake til nivå før de siste emisjonene, ca. 1,6 kroner. Deretter bør den øke til minimum rundt 2 kroner før årsskifte.
Vi krysser fingrene for et julegratiale og ser frem til en ny topp innen sommeren 2022.
God tur til alle langsiktige aksjonærer.

Comments

In October, average daily production was 2,896 barrels of oil equivalents per
day (boepd), compared to 2,994 boepd in September for Argentina and Colombia
combined. The slight decrease in production is mainly due to certain temporary
operational issues that are further explained below.
Leoløve
14.11.2021 kl 21:19 4508


Production report for October 2021
Oslo, 14 November 2021

Below please find average gross operated production in October 2021 and
corresponding numbers for September 2021.

+----------------------+---------------------+---------------------+
| IOX operated | October 2021 | September 2021 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| | Boepd(1) | Bopd (2) | Boepd(1) | Bopd (2) |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Colombia | 782 | 556 | 747 | 507 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Argentina (3) | 2,114 | 382 | 2,247 | 431 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+

(1) Barrels of oil equivalents per day
(2) Barrels of oil per day
(3) Operated by Selva Maria Oil on behalf of IOX until local authorities
approve operator's licence.


Comments

In October, average daily production was 2,896 barrels of oil equivalents per
day (boepd), compared to 2,994 boepd in September for Argentina and Colombia
combined. The slight decrease in production is mainly due to certain temporary
operational issues that are further explained below.

In Argentina, a combination of operational commercial issues in the Campo Molino
field affected oil and gas production. Campo Molino is one the most important
fields among the Santa Cruz concessions. On other fields production remained
stable regardless some minor gas sales problem related with compression spare-
parts; a situation affected with the pandemic COVID-19 restrictions imposed by
local authorities.

In Mata Magallanes Oeste (MMO) Covid-19 restrictions continued to delay the
specialist's arrival to the operations. Nevertheless, environmental remedial
actions in MMO-27 were completed. Final site-inspection from the local
environmental authorities is still pending.

In Colombia, Interoil was finally able to successfully move and rigg-up a
pulling unit. Repair of the oil and gas producing wells in Puli C commenced on
October 15(th). Whilst the pulling unit was working the second well, eleven out
of the twenty-three workers engaged at the site unilaterally decided with legal
union assistance to strike and to block the entrance to the Mana Treatment
Facilities, requesting additional benefits and compensation.

On November 4(th), after conducting friendly conversations with the workers and
Union Representatives, workers agreed to reassume field operation and continue
negotiations with the Company in parallel.

Interoil emphasises that production from the wells was flowing as normal
throughout the strike, and only oil commercial sales were stopped due to the
blockage. As a result of the actions taken by Interoil management, entrance
blockage was removed and oil sales dispatch resumed with no major consequences
to the personnel, environment, facilities and the operation itself.

In the Llanos area, Interoil continues stable production in Vikingo. Start of
the drilling campaign of exploration wells in the Altair and LLA-47 blocks
remains on hold and pending approval from the related authorities.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section
5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.

***************************

Please direct any further questions to ir@interoil.no (mailto:ir@interoil.no)

Interoil Exploration and Production ASA is a Norwegian based exploration and
production company - listed on the Oslo Stock Exchange with focus on Latin
America. The Company is operator and license holder of several production and
exploration assets in Colombia and Argentina with headquarter in Oslo.
Leoløve
14.11.2021 kl 22:14 4438

Er det noen som har grovregna på noen omsettingstall for de tre siste produsjons mnd..?
Akte
15.11.2021 kl 05:50 4292

Det bliver spændende at se folks reaktion på de nye tal.
Tror vi ser 1kr igen i løbet af dagen
hauka
15.11.2021 kl 08:14 4166

Tror nok der er informasjonen omkring borrekampanjen som kan gi utslag her. Utrolig dårlig info omkring dette. Har de feks søkt om utsettelse på Lla 47, fristen er 3 mnd før avtale går ut. Samme med Altair, hva er status ?
Mdg1
15.11.2021 kl 08:14 4175

I sum litt bedre enn september da de øker med 50 tønner olje i Colombia. De reduserere med 50boe * 0.083 med gass i Argentina. Men, sammenlignet med 2017 er nettoproduksjonene til IOX falt med over 50%. Når myndighetene godkjenner boring på LLA47 er jo ikke godt å vite

Jamen hold nu op da.et enferno af oplysning og brugbar materiale,og enda en explosiv øgning af produktion😂.NOT.kom nu lidt forum,kan vi ikke snart stoppe dette naive rygklapperi, og kalde en skovl en skovl og en spade en spade.IOX skal se at komme igang.ud med alle i ledelsen.jeg ved der herinde sidder folk herinde og snøfter at de stadig har tillid til ledelsen,jamen hvordan og hvorfor🤔.alle andre steder ville CEO blive skiftet.OG NEJ,jeg skal ikke bare sælge hvis jeg er utilfreds.hvorfor er det jeg ber om urimeligt.
qestador
15.11.2021 kl 12:20 3912

At arbeiderne krever bedre betingelser ser jeg bare som positivt da de kjenner Iox bedre der borte enn oss. Videre er korona nok den bremsende faktor enda .
qestador
15.11.2021 kl 12:44 3866

Argentina, en kombinasjon av operasjonelle kommersielle problemer i Campo Molino
felt påvirket olje- og gassproduksjonen. Campo Molino er en av de viktigste
felt blant Santa Cruz-konsesjonene. På andre felt gjensto produksjonen
stabil uansett et mindre gasssalgsproblem relatert til kompresjonsreserve-
deler; en situasjon påvirket av pandemien COVID-19-restriksjonene pålagt av
Lokale myndigheter.

I Mata Magallanes Oeste (MMO) fortsatte Covid-19-restriksjonene å forsinke
spesialists ankomst til operasjonene. Likevel miljøutbedrende
handlinger i MMO-27 ble fullført. Siste inspeksjon fra lokalområdet
miljømyndighetene er fortsatt under behandling.

I Colombia var Interoil endelig i stand til å flytte og rigge opp en
trekkeenhet. Reparasjon av olje- og gassproduserende brønner i Puli C startet
15. oktober(th). Mens trekkenheten jobbet med den andre brønnen, elleve ut
av de tjuetre arbeiderne engasjert på stedet ensidig besluttet med juridisk
fagforeningshjelp til å streike og blokkere inngangen til Mana-behandlingen
Fasiliteter, ber om ekstra fordeler og kompensasjon.

Den 4. november, etter å ha gjennomført vennlige samtaler med arbeiderne og
Fagforeningsrepresentanter, arbeidere ble enige om å gjenoppta feltdriften og fortsette
forhandlinger med selskapet parallelt.

Interoil understreker at produksjonen fra brønnene gikk som normalt
under hele streiken, og kun oljekommersielt salg ble stoppet pga
blokkering. Som et resultat av handlingene utført av Interoil-ledelsen, inngang
blokkeringen ble fjernet og oljesalget ble gjenopptatt uten store konsekvenser
til personell, miljø, anlegg og selve driften.

I Llanos-området fortsetter Interoil stabil produksjon i Vikingo. Start av
borekampanjen av letebrønner i Altair- og LLA-47-blokkene
forblir på vent og venter på godkjenning fra de relaterte myndighetene.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til pkt

Jøss, kvartalsrapport i dag.

Financial calendar for Interoil Exploration and Prod. ASA

FINANCIAL YEAR 2021


16.11.2021 - Quarterly Report - Q3
25.02.2022 - Quarterly Report - Q4
Mdg1
16.11.2021 kl 09:04 3599

Et resultat på nesten 2 000 000 kr med dagens oljepris er jo kruttsterkt. Fortsatt bare 4,5m$ i non restricted cash som holder til 50% av to brønner. Om de noensinne får lov til å bore

Litt å litt så lysner det for IOX. Riktige vegen dette, mtp resultatet. Kjedelig at det er flere utfordringer med transport, vegødeleggelser,blokkader, å corona. Skulle gjerne sett at det gikk raskere. Men slik er ståa. De har søkt utsettelser mtp borefase II i Colombia. Jeg Satser fortsatt på at dette er underveis mot noe større. At ledelsen nok en gang får forhandlet frem en god utsettelse. Utsettelser er trasige greier, men det ser ut til at disse tingene er det vanlige, sett tilbake noen år. Men det har ordnet seg. Colombia er avhengig av inntekter fremover, å har gitt ut nye direktiv å nye ordninger, slik at selskaper som har vært forhindret i gjennomføringen av sine planer, både pga Korona og pga sosial uro,streik, blokkader m.m , kan søke å få kompensert i form av utsettelser på sine forpliktelser knyttet til tildelte lisenser.
De tjener penger nå, enda mer når de får igang full prod. Å dersom/ når boring på Altair og lla47, iverksettes, kan det bli riktig festlig 🦟🐝🐝
Redigert 16.11.2021 kl 09:43 Du må logge inn for å svare
hauka
16.11.2021 kl 14:08 3299

Greit å få avklart hvofor borring ikke kommer i gang. Må få klarsignal fra ANH på søknader om utsettelser. Håper de snart melder at dette har ordnet seg..
qestador
18.11.2021 kl 09:43 2945

https://stockcharts.com/freecharts/pnf.php?c=%24WTIC,P&listNum=
Ja nå er jeg spent på om Biden klare å få prisen ned. egentlig viser det salgskanal men WTI har nå lagt seg ned på
to kraftige støttelinjer både ovenfra og nedenfra som vi ser for de som kjenner analysene i P&F .
Vi ser vel at oljen ligger i en stor trend kanal opp over her :-))

De må få godkjenning på omgjøring av brønn på Altair. Å alle godkjenninger som har med fase II på lla47 også. Det er flere godkjenninger som må oppfylles. Ikke minst miljømessige godkjenninger. Ut fra dokumenter fra Colombianske oljemyndigheter nå i senere tid, ser det ihvertfall ut til at det er bevegelser i forhold til disse saker ? Så får vi se hva tiden mot og etter jul kan føre til !

Questador: Å der gikk olja i blått. Å jeg kjøpte noen T til i dag. ☺️

Å i det samme området (meget nært lla 47) som IOX opererer så sier Ecopetrol dette nå i november:

The company found a light oil and gas well in Casanare and is finalizing details to deploy a field and start commercial activity there.
At a crucial moment for the country’s energy future because the transition to renewable sources is beginning to take shape and it is known that oil and gas reserves remain for 6.3 and 7.7 years –with data from 2020–, respectively, Ecopetrol made An important announcement for what is to come: he found a light oil and gas well in Casanare.

Specifically, it was in the municipality of Aguazul and the company assured that, in initial tests, it achieved a maximum daily crude oil production of 804 barrels and a gas flow of up to 8.2 million cubic feet per day, which adds up to 2,240 barrels of oil equivalent per day.
Videre:
Ecopetrol clarified that the daily production figures disclosed do not correspond to the total potential that exists in this area of ​​the Piedemonte Llanero, because as new wells are drilled they will continue to grow. In fact, a field in Colombia can have more than 100 wells in production.
Redigert 18.11.2021 kl 16:44 Du må logge inn for å svare

Sælg til ECOPETROL så skal du se, så erLLA47 at sammenligne med en swieserost på 6 måneder.
Redigert 19.11.2021 kl 13:36 Du må logge inn for å svare

👍🏻 Salg er en flott ide

Ja overdrag alle aktiviter i col til ECO/parex.iox magter jo ikke engang at få et stykke papir hvorpå der står de gerne må.👏👏👏👏
Ulrik1
19.11.2021 kl 11:08 2411

Kanskje på tide å sende noen sure emojier til ledelsen sånn at de skjerper seg 😕😕😕😩😡

on Nov 17, 2021
Oil & Gas Firm's Cash Flow Expected to Remain Strong Through 2022, Analyst Says
Nov 17, 2021 (MENAFN via COMTEX) -- (MENAFN - Investor Ideas)November 16, 2021 (Investorideas.com Newswire) "Higher commodity prices are providing Gran Tierra Energy with additional financial flexibility to service debt and to fund growth in 2022,…
Source: Tradingcharts.com - NEUTRAL

Jeg fatter simplehen efterhånden ikke din tilgang til situationen.du poster den ene positive ting om olie og col firmaer m.m.jeg syntes jo det må sætte iox i en endnu mere problematisk situation når alle kan se at de ikke formår at præstere bedre ud fra de sernarier de blir stillet over for.🤔 syntes du skulle holde dig lidt mere til virkeligheden,vi er faktisk nogle der sidder urokkelig fast i denne,og kunne helt sikkert godt bruge din ekspertise hvis du bare ville være mere til at se iox fra begge sider. Go dag.
Redigert 19.11.2021 kl 13:34 Du må logge inn for å svare
Riggsjef
19.11.2021 kl 13:38 2354

Denne vil gå mange prosenter når det borres i LLA 47 i 2025.

Jeg lover dig, hvis der ikke bores i 22,trækker de stikket i col.
Riggsjef
19.11.2021 kl 13:47 2341

De sitter i det minste på verdifull informasjon om 3D da :)
Kostet bare 220 millioner NOK.

Iøvrigt får de aldrig lov at beholde rettigheder til LLA 47 så længe uden at bore.

Det betragter jeg som et nej.dette er et af de største problemer jeg har med iox,de forstår ikke at det faktisk er mig der som aktionær ejer iox og dermed retten til Sådan info ift som tingene har udviklet sig.jeg kan berette at iox er ligeglad, og børstilsyn ligeledes.
Riggsjef
19.11.2021 kl 14:43 2311

Carsten1972 skrev Har du set denne.
Spurte om den allerede om den rett etter at den ble tatt måtte mase 3-4 ganger og fikk aldri svar. Det ble stille fra Fjell og Sandøy da vi påpekte flere "merkelige forhold". Fant ut at en lisens i Afrika bare forvant, enda noen millioner som forduftet. Der ser du hvor serigøs selskapet er. Har siden 2015 sagt at dette er et svindelselskap og melkeku for de som var med i seismikk selskapet(marine subsea) fra starten av. Til og med han Perugi(husker ikke navnet hans) Eller noe var med i selskapet fra starten og han var innom i interoil også etter Fjell. Kistefoss/Pareto er heller ikke uskyldig her, de var med på "kuppet" da Rød ble fjernet. Er så utvannet at det er sykt, men jeg trodde at i år ville de borre i LLA 47 da partene har røvet til seg nok andeler, men jeg jeg forsiktig med å handle her. Var innom en kort tur for noen måneder siden, men er skeptisk og da er det like greit å la være. Med oljeprisen som er i dag. Hvorfor er det ikke noen fremgang i selskapet ? Det ville vært en god mulighet å synliggjøre verdiene.
Redigert 19.11.2021 kl 14:50 Du må logge inn for å svare

Eneste grund til at de ikke sælger LLA47 er vel at der er mere bøvl en olie.
Riggsjef
19.11.2021 kl 15:25 2362

Rart at ikke finanstilsynet tar tak i slikt ? Skulle være enkelt å få se dette "magiske" 3D seismikk resultatet de omtaler.
Ransen
19.11.2021 kl 15:27 2371

Du har åpenbart ikke fulgt med i timen. Husk at alt vrøvl fra deg slukes rått av vår danske storaksjonær.
Ulrik1
19.11.2021 kl 16:00 2343

Eneste som ikke har fulgt med i timen er du Ransen. I årevis har du lovet gull og grønne skoger. Kursen skulle i både 17 og 20kr. En var idiot om en ikke hoppet på toget som var på full fart ut av startgropen. Iox har ikke vist seg en eneste investors tillit verdig. Et forbannade møkkaselskap, er selv ned 500.000kr og aksjene ligger godt i skuffen. Svindlerselskapet klarer ikke en gang å reagere positivt på oljepris og info til markedet er stort sett dårlig og intetsigende. Måtte ledelsen bli trampet på av løpske buffaloer

Her ble handlet etter børsslutt. God helg ;-)

M.Binnion: ja noe er optimister å tar i mot nedfallsfruktene. Go Helg alle pessimister å go helg til alle optimister. 🦟🐝🐝

Iox har ikke levert, slik er det bare. Men desto større oppside når de starter opp igjen. Har nå en ok beholdning og står klar til å øke om selskapet melder bore start😎