Kjøpe Prime? - kjøp heller Saga Pure- råsmart!

Fox
SAGA 07.10.2021 kl 11:07 2101

Saga Pure er storeier i Pryme, OG Saga tjener penger......har mange andre spennende case som Bergen Carbon osv. Vi har solgt i prime og kjøpt i Sag Pure, som har en helt annen kost pris enn det vi hadde, men det ble en ok gevinst. Reisen vider, Om?? Den tar vi hos Saga Pure. Smart? Råsmart
GPACTOR
07.10.2021 kl 11:22 2067

STATUS: Saga Pure currently holding 3.9% of the shares in Pryme. Storeier? Nei. Feilinformasjon.

Hvem er "vi"?
Fox
07.10.2021 kl 12:03 1989

Ingen majoritets eier men stor opprettholdes, selv om det er bare noen få prosent. SagaPure har mange tusen aksjer og kan kalles stor eier. Poenget kan du ikke se bort i fra, samt at de eier Bergen carbon som også er i siget. Vi er et gammelt firma som stort sett eier lange poster i den "etablerte" økonomien, vi tar også noen korte klipp i det som vi synes er verdt å ta tak i - mer spekulative poster. Vi har 40 års erfaring på børs - noe mer får du ikke vite. Se våre innlegg mrk Fox.
nopetter
07.10.2021 kl 12:41 1916

Den første fabrikken til Pryme i Nederland er i drift tidligst om 8 mnd kanskje så lenge som 12 mnd. De har forskjøvet på oppstarten som skulle i utgangspunktet være om 3-4 mnd. Så får man se om de klarer å holde til disse planene. I tillegg til dagens samarbeidsavtale med Shell rundt selskapets første anlegg som er under bygging og ventes ferdigstilt i 2022, innebærer avtalen muligheter videre samarbeid og levering også fra Prymes andre lokasjon i Nederland-regionen. Det forventes å konvertere 60.000 tonn plastavfall til pyrolyseolje årlig og Shell vil bruke Prymes pyrolyseolje i Moerdijk (Nederland) og Rheinland (Tyskland) for å lage sirkulære kjemikalier, fremkommer det videre.

"Det mye større andre anlegget har et unrisked potensial på over 300 kroner pr aksje. Dette gir et veldig høyt oppsidepotensial til dagens pris hvis Pryme er i stand til å skalere teknologien - som vi tror raskt vil bli priset inn i aksjen hvis det første anlegget er vellykket", skriver Pareto.

Hva som skjer i BCS er ennå å se. De har iallfall ikke gjennomført den forestående emisjonen
Redigert 07.10.2021 kl 15:38 Du må logge inn for å svare
zxcvbnm
08.10.2021 kl 07:57 1526

Horisont Energi inngår intensjonsavtale med Koole Terminals om utvikling av ammoniakkterminal og lagringsanlegg i Rotterdam havn

SANDNES – 8. oktober 2021 – Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) og Koole Terminals BV (Koole Terminals), et ledende uavhengig selskap for lagring av flytende bulk, offentliggjør i dag en intensjonsavtale om å samarbeide for å utvikle et terminal- og lagringsanlegg i Rotterdam havn. I henhold til avtalen vil Horisont Energi og Koole Terminals utforske etableringen av et strategisk samarbeid om lagring av ammoniakk produsert og transportert fra Norge til Rotterdam. Avtalen vil også omfatte tekniske og kommersielle konseptmodeller for lagring av ammoniakkprodukter, tjenesteløsninger og teknologier for videre distribusjon for å dekke forventet etterspørsel i Nordvest-Europa. Koole Terminals har en lagringskapasitet på over 4,1 millioner kubikkmeter og er integrert med flere transportmetoder (det vil si skip, veitransport, jernbane og rørledninger) med direkte rørledningstilkoblinger til viktige kunder. – Jeg er svært fornøyd med å kunne annonsere denne avtalen. I og med at Horisont Energi og våre partnere jobber for å utvikle Europas første rene ammoniakkprosjekt i verdensklasse, er det helt avgjørende å etablere samarbeid med viktige partnere i regionen innen lagring, håndtering og transport for å sikre at vår ammoniakk kan nå alle potensielle kunder, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi. Horisont Energi offentliggjorde nylig en samarbeidsavtale med Equinor og Vår Energi, de to største offshore olje- og gassprodusentene i Barentshavsregionen, om felles utvikling av Barents Blue-prosjektet, Europas første store produksjonsanlegg for blå ammoniakk. Barents Blue-prosjektet er basert på bruk av naturgass, rent vann og fornybar energi for å produsere ren ammoniakk, en svært viktig industrigass som brukes globalt i gjødsel og kjemisk sektor og som dessuten er en meget effektiv hydrogentransportør, noe som gjør dette til et av de mest lovende drivstoffene for å avkarbonisere deler av maritim sektor. Under produksjonsprosessen ved Barents Blue ammoniakkanlegget, vil mer enn 99 prosent av CO2 fanges opp og lagres permanent i Polaris-reservoaret under havbunnen utenfor Finnmark. Koole Terminals vil spille en viktig rolle i å tilrettelegge for og støtte distribusjon av ammoniakk fra Barents Blue-anlegget i Hammerfest. – Vi er svært motiverte for å samarbeide med Horisont Energi om å realisere deres europeiske distribusjonsnav for blå ammoniakk. Vi mener ammoniakk vil være en viktig fremtidig flytende energibærer, og derfor passer dette prosjektet godt inn i Kooles bærekraftige energistrategi, sier John Kraakman, administrerende direktør i Koole Terminals. Mer informasjon:


Perpus
08.10.2021 kl 09:27 1390

Ny person (Pedersen Atle Sandvik) inn på Topp 10 listen https://www.sagapure.com/investor-relations .

Har økt med over 500 000 siden kom inn for noen dager siden
nopetter
08.10.2021 kl 09:42 1353

Problemet med HRGI er at det ennå ikke er tatt en endelig investeringsbeslutning om barents blue prosjektet blir realisert, jeg ser bare at de har forskjøvet denne beslutningen framover i tid. det ser ikke lyst ut med de vanvittige gassprisene som er per idag. yara stengte ned flere ammoniakk anlegg i europa pga de høye gass prisene
nopetter
08.10.2021 kl 22:06 1165

Nytt rally i Pryme på mandag

Boudewijn van Vliet, a member of the board of directors of Pryme BV, has on 6 and 8 October 2021 acquired 103,205 shares in Pryme at an average price of NOK 37.62 per share. Following these transactions, he will hold 1,903,205 shares in Pryme (of which 1,800,000 through Oliphant Holding SA).

For more information, please contact: Stephan Anzenhofer, CFO
Email: sa@pryme-cleantech.com

Andre dag på rad med kun grønne selskaper på vinnerlistene, her er grunnen til det. særlig dette sitatet sier at Hyon investeringen var en veldig klok besluting av ledelsen i saga som skal være operativ i 2023: "Det vil også stilles krav om lavutslippsløsninger fra 2025 og nullutslipp fra 2030 til offshore supply-skip"

Det skriver Arbeiderpartiet i et pressenotat relatert til Hurdalsplattformen onsdag.

"Vi skal i samarbeid med næringen sørge for at utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050, og redusere den samfunnsøkonomiske risikoen og finansielle klimarisikoen som investeringer i olje og gassvirksomhet medfører", skriver Arbeiderpartiet.

I pressenotatet fremgår det at man vil legge føre-var-prinsippet og best tilgjengelig kunnskap til grunn i tildeling av nye konsesjoner og ikke åpne for petroleumsvirksomhet i Skagerrak og på Mørefeltet, Iverryggen, Trænarevet eller ved Jan Mayen i denne stortingsperioden. Arbeiderpartiet vil ikke gå inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Nordland VI og VII og Troms II.

Den nye regjeringen vil også legge vekt på forutsigbarhet i rammebetingelser for sektoren, der hovedlinjene i Solbergregjeringens forslag til kontantstrømskatt for næringen legges til grunn, herunder at det midlertidige petroleumsskatteregimet fra 2020 består slik det var tiltenkt.

Det vil også stilles krav om lavutslippsløsninger fra 2025 og nullutslipp fra 2030 til offshore supply-skip.

Martin Brennmoen martin.brennmoen@tdndirekt.com Infront TDN Direkt

Dette må være musikk i ørene til ledelsen i Horisont

NORGE: REGJERINGEN VIL VURDERE ET STATLIG HYDROGENSELSKAP

Lukk
13.10.2021, 14:24·
TDN Finans
Oslo (Infront TDN Direkt): Regjeringen vil vurdere å etablere et statlig hydrogenselskap.
Det fremkommer av Hurdalsplattformen onsdag.

Regjeringen ønsker å bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. De vil også sette et mål om årlig produksjon av blå og grønn hydrogen innen 2030. I tillegg vil det vurderes å etablere et statlig hydrogenselskap, skrives det.

Regjeringen vil stille langsiktig kapital til rådighet der dette kan spille en avgjørende rolle for å få til nye

industrielle satsinger i Norge, eksempelvis innen helseindustrien, hydrogen- og mineralnæringene.

Mari Nøvik mn@tdndirekt.com Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 71

denne sitter nok godt i sikringsskapet for BCS mot framtidige kontrakter i Nordsjøen m.fl. særlig det som står i siste avsnitt

Oslo (Infront TDN Direkt): Regjeringen vil legge til rette for utvikling av en robust verdikjede for karbonfangst- og lagring i Norge med mål om minst to fullskala fangstanlegg og et lagringsanlegg i Nordsjøen.
Det går frem av Hurdalsplattformen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt frem onsdag.

Det fremkommer at regjeringen vil legge til rette for CO2-fangst og -lagring på alle større forbrenningsanlegg på sikt, og utnytting av CO2 i industriell produksjon gjennom karbonfangst,- utnyttelse og -lagring (CCUS).

Mari Nøvik mn@tdndirekt.com Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 71

Enda et innside kjøp i Pryme

Mandatory notification of trade by primary insider
Boudewijn van Vliet, a member of the board of directors of Pryme BV, has on 14 October 2021 acquired 90,000 shares in Pryme at an average price of NOK 41 per share. Following these transactions, he will hold 1,993,205 shares in Pryme (of which 1,800,000 through Oliphant Holding SA).