Vinden snur til fordel EAM: Høgsterett gir EAM medhold

tuja
EAM 08.10.2021 kl 16:50 12403

EAM Solar ASA: Criminal Proceeding in Italy - Supreme Court has annulled the acquittal decision by the Appeal Court of Milan.

7 October 2021 The Supreme Court of Italy held a hearing on the 6th of October on the appeal of the acquittal sentence decided by the Milan Criminal Court of Appeal issued the 20th of January 2021. The Supreme Court of Cassation decided to annull the judgment of acquittal of the indicted by the Milan Court of Appeal, and consequently the criminal proceedings will return to the Milan Criminal Court of Appeal for new proceedings. As far as EAM understands this reinstates the validity of the first instance ruling from April 2019 whereby the Court of Milan found EAM to be victim of criminal contractual fraud in conjunction with the P31 acquisition. The detailed basis and arguments for the Supreme Court's decision will be published at a later date. The Italian Supreme Court of Cassation is the highest court of Italy. Appeals to the Court of Cassation generally come from the Appellate Court, the second instance courts. The Supreme Court can reject, or confirm, a sentence from a lower court. If it rejects the sentence, it can order the lower court to amend the trial and sentencing, or it can annul the previous sentence altogether.
topp20
14.03.2022 kl 08:52 4672

Bare så det er sagt så er jeg allerede long i aksjen og mine utsagn er dermed preget av det. Likevel vil jeg påstå at muligheten for at det faktisk blir privatsrettslig prosess i Oslo Tinghus har økt betraktelig pga sanksjonene i Russland og at man dermed også tvinger Oligarkene til å komme til bordet. Nå er jo saken i Oslo tingrett en sak som gjelder Enovos i Luxembourg, men her kan det skje et par spennende utfall:
- det vil bli vanskelig for Oslo tingrett å se bort i fra fakta i saken - og her mener jeg vi har alt på det tørre. Saken er utredet og EAM har fått medhold i Milano på dette. Vi har grundig dokumentasjon på sakens fakta
- Representanter fra Enovos må nå faktisk bestille flybilletter til Oslo og møte i Oslo tingrett for den første høringen. Her skal det avgjøres om det er grunnlag for en sak og det er berammet 2 dager - 21. og 22. april. Dette betyr at presset, og behovet for eskalering av den interne diskusjonen i Enovos øker.
- Forholdet til Viktor Wexelberg blir også et tema. Vil man, som statlig energiselskap, ønske å distansere seg fra dette systemet ? Jeg anser da dette som en mulighet for at Enovos kan ønske å inngå et forlik med EAM og bli ferdig med saken. Da kan de si at "hele svindelen" ligger i Wexelberg sin ende og vi distanserer oss fra det. De kan videre anlegge en sak mot Wexelberg som en måte å vise dette på (men dette er en parantes i mitt argument)
I dette scenariet får vi i EAM en delvis erstatning som ikke er i de 2-3 milliardene vi skulle ønske oss, men likevel flere titalls kroner per aksje.

Skulle man i forlengelsen fortsette å vinne frem i Italia så har man muligheten til å gå etter Wexelberg, men det blir nok en lengre prosess å få tak i disse pengene.
- likevel er prosessen i Italia et bakteppe for Enovos nå når de reiser oppover til Oslo for å møte i retten. Dette er en kriminal sak som de ikke kan gjemme seg fra og slik sett mer påtrengende enn en sivil sak i Oslo. Sannsynligheten for at det kun er et spørsmål om (relativt kort) tid for at de likevel blir dømt i Italia og dermed må betale full erstatning er såpass høy at et forlik i Oslo kan begrunnes veldig rasjonelt.

Jeg tror vi nærmer oss sjakk matt i dette spillet.
tuja
05.04.2022 kl 09:27 4476

Nærmer seg nå :

Hearing in Oslo District Court in the fraud case against Enovos Luxembourg SA A new hearing date has been set for April 21st and April 22nd, 2022. Originally a hearing was set for January 31st and February 1st , 2022, but it was later postponed due to illness at the court.
andreast
05.04.2022 kl 21:23 4423

Ser Viktor Heidelberg har fått beslaglagt yachten sin. At verdenssamfunnet nå er ute etter å ta Russiske oligarker må jo være positivt for kommende rettssaker :)
tuja
12.04.2022 kl 23:39 4374

https://www.advokatbladet.no/ber-oslo-tingrett-behandle-milliardkrav-i-privat-straffesak/177112

Tre advokater i Elden har på vegne av det norske aksjeselskapet EAM Solar saksøkt et kraftselskap i Luxembourg for grovt bedrageri i forbindelse med oppkjøp av italienske solkraftverk.
Nina Schmidt Redaktør og journalist
Publisert tirsdag 12. april 2022 - 04:00 Sist oppdatert tirsdag 12. april 2022 - 08:59

Oslo tingrett har satt av 21. og 22. april til et forberedende rettsmøte for å ta stilling til om den private straffesaken skal henvises til hovedforhandling, eller avvises.

Det er det norske, børsnoterte selskapet EAM Solar ASA, representert av de tre Elden-advokatene Thomas Skjelbred, Arnt Angell og Tormod Tingstad, som saksøker kraftselskapet Enovos Luxembourg S. A.
Annonse

Enovos er representert av advokat Espen Ostling i Thommessen.

EAM Solar ASA krever 1,5 milliarder kroner i erstatning fra Enovos, samt at det Luxembourg-baserte selskapet idømmes en bot på 20 millioner kroner.

Søksmålet ble levert Oslo tingrett i mai i fjor, ifølge Finansavisen, som opplyste at rettsprosessen er finansiert av investeringselskapet Therium.
topp20
13.04.2022 kl 00:06 4352

Dette er super bullish. Tormod Tingstad er dratt inn i caset av Thomas Skjelbred. En av de smarteste juridiske hjernene i landet.
topp20
13.04.2022 kl 00:07 4372

Dette er super bullish. Tormod Tingstad er dratt inn i caset av Thomas Skjelbred. En av de smarteste juridiske hjernene i landet.

Hva er det realistisk at vi aksjonærer får?
tuja
19.04.2022 kl 12:54 4119

EAM Solar ASA: Court meeting to be held in Oslo District Court on fraud case against Enovos Luxembourg SA.

Newsweb
19 April 2022 The court meeting in Oslo District Court in the private criminal fraud case against Enovos Luxembourg SA will take place in Oslo District Court on the Thursday the 21st and Friday the 22nd of April. The purpose of the Court meeting is for the Oslo District Court to decide if the fraud charges shall go to main trial proceedings. The court meeting will take place from 09:00 to 16:00 both days in court room nr. 317. The court meeting is open to the public.
Kadden
21.04.2022 kl 10:04 4026

Er det noen som skal møte opp?

Jeg er her i dag. Enovos prøver sno seg unna ved å henvise til at Oslo er feil juristiksjon. De prøver ikke å bestride svindelen. Ikke foreløpig i alle fall.

Takk for oppdatering. "Keep us posted"
topp20
21.04.2022 kl 16:05 3908

Dette er spennende. Å henvise til feil jurisdiksjon er muligens det eneste kortet de kan spille og dette vet EAM veldig godt. Motsvar til dette har de forberedt i lang tid.

Har du tid til å skrive litt mer om dagen i retten? Ble det kun ført dokumentbevis i dag eller var det også satt av tid til parts- og vitneforklaringer?
Redigert 21.04.2022 kl 20:11 Du må logge inn for å svare
topp20
21.04.2022 kl 22:27 3756

ref artikkel i dagbladet: Elden fant et perfekt smutthull for å ført denne saken for retten i Norge

Men - jeg er ikke bekymret hvis den avvises - for saken kommer opp i Milano igjen om ikke lenge

Yepp, skal få skrevet et litt lengre notat om saken hvis ikke selskapet skriver noe selv. Men bottom line er Enovos prøver ikke snakke seg bort fra svindelen; men at det er Avelos som burde vært tiltalt. Christian Begby fra Carnige som var med på forhandlingene gjorde en veldig god jobb ved å si at foretningsmessig var Enovos motpart. Og siden Enovos beriket seg på svindelen, tror jeg det er vanskelig for dem å snike seg unna. Men jeg er ikke jurist.

Dommeren sier nå det kan ta tre uker før dommen faller. Så da vet vi i alle fall tidsrammen. Hvis det blir rettsak vil jo Enovos limes på Vekselberg; noe de gitt dagens klima nok er villig til å betale ganske mye for å slippe; men vi får se...
topp20
22.04.2022 kl 20:42 3412

Takk for at du deler. Skulle gjerne visst litt mer hvordan Elden kontret spml om jurisdiksjon og motpart.
tuja
25.04.2022 kl 10:06 3190

EAM Solar ASA: Oslo District Court fraud case update

Newsweb
25 April 2022 The Oslo District Court conducted a two day preliminary hearing in the private criminal fraud case against Enovos Luxembourg SA on the 21st and 22nd of April. The Oslo District Court expect that the decision whether main trial proceeding shall commence will be made during the first half of May. EAM Solar ASA will revert with more information as soon as this is available.

Angående motpart var argumentet at EAM ble svindlet av ENOVOS ved Peter Hamacher. Altså: ENOVOS har et selvstendig straffansvar i tillegg til Avelos sitt ansvar. (Peter Hamacher var Head of Corporate Development & Strategy I ENOVOS da solparkene ble solgt og satt i styret i Aveleos. Han var motpart i forhandlingen med EAM og tilrettelegger Carnegie)

I en sivilrettslig sak er det vanskelig å gå etter Enovos fordi begrenset ansvar står sterkt. Det er kanskje grunnen til at Enovos advokat Espen Ostling i Thommessen prosederte hardt på nettopp at Peter Hamacher ikke opptrådte som utviklingsdirektør i ENOVOS i forhandlingene, men kun som styremedlem i Aveleos. Selv om EAM og Christian Begby fra Carnegie (som vitnet) opplevde ENOVOS og Avelar som motpartene, er kjøpskontraktene gjort med AVELEOS (og det virker på meg som EAM ikke fikk noen garantier fra ENOVOS). I en sivilrettslig prosess kan ENOVOS lykkes med å gjemme seg bak begrenset ansvar for datterselskaper. I en straffesak derimot vil det vektlegges at det var Hamachers ansettelsesforhold i ENOVOS som muliggjorde svindelen; fordi dette var grunnen til at EAM gikk fem på. Thomas Skjelbred (som prosederte for EAM) var raskt ut med å avfeie Ostlings fokus på Aveleos som eget rettssubjekt, som lite relevant for denne saken.

Min vurdering: Når man gjennomfører en straffbar handling muliggjort av stillingen man innehar i et selskap; for dette selskapets vinning, blir selskapet strafferettslig ansvarlig.

Anåegnde motpart poengterer EAM at de er et børsnotert i Norge og at en rettsak i Norge er eneste mulighet til å få rettferdighet; siden deres anmeldelse i Luxenburg ikke har blitt fulgt opp.
topp20
25.04.2022 kl 15:36 3033

Takk for oppsummering

Det viktigste nå blir om Oslo Tingrett lar saken komme opp. La oss si det er 50/50 tjanse - her er det jo prinsipielle spørsmål som taes opp, men som du sier så er sammenhengen mellom Enovos sin mann i styret til Aveleos og det faktum at han var motpart i forhandlingene relativt sentral fra et legmanns perspektiv.

ift Risk / Reward i aksjen tenker jeg det er verdt å kjøpe EAM nå. Hvis saken kommer opp er kursen raskt oppe i 30+ - hvis saken ikke tas opp så faller vi tilbake til 9 tallet (dvs der vi var før hele saken i Oslo ble en sak).

Det er viktig å huske på at verdien i EAM til syvende og sist ligger i Milano - og der tikker klokken i vår favør.
HP17
07.05.2022 kl 10:10 2566

Gikk inn igjen i EAM denne uken.
Nå er det kun dager igjen til det blir avgjort om saken kommer opp i Oslo Tingrett og gjør den det kan det bli godt fart oppover i EAM

Markedsverdien er kun 74 millioner og det er latterlig lavt når en både har erstatningskravet som er potensielt i milliardklsssen.
+ EAM har verdien av dagens 4 solparker + har en verdien av børsnoteringen og det fremførebare underskuddet.

Selskapet har tidligere oppgitt at de samlede tapene som følge av at de fleste solparkene EAM Solar hadde kjøpt ble kastet ut av subsidieordningen er på over to milliarder kroner.

ift Risk / Reward i aksjen tenker jeg det er verdt å kjøpe EAM nå. Hvis saken kommer opp er kursen raskt oppe i 30+ «.
Selv tror jeg (og bør) kursen raskt dobles om det blir Oslo Tingrett

EAM har lenge vært en aksje med null interesse fra media, investorer og andre.

Dette kan snu med sak i Oslo Tingrett. Det øker også sannsynligheten både for medhold i erststningssaken og et mulig forlik av en betydelig størrelse.

Noen som husker NOR?
Gikk fra kr 15 til over kr 370 på litt av et år. Med en markedsverdi på kun 74 millioner har EMA et potensial til å mangedobles i løpet av 2022/2023.
Redigert 07.05.2022 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
Last79
07.05.2022 kl 11:46 2511

Litt oppsummert står det at Thommessen ber tingretten kreve garanti på 18,75 millioner i advokatkostnader av EAM dersom EAM ikke vinner en eventuell sak.
De begrunner det med at det vil ta flere tusen timer å gå gjennom alle dokumentene/bevisene som han britiske intelligence fyren har fremskaffet for EAM. Thommessen advokaten påstår også at EAMs økonomi er usikker.
Thommessen påstår også at det vil ta årevis denne prosessen med rettslige prosesser i utlandet for å eventuelt tvinge vitner til å møte, undersøkelser. Og bla bla…

Eam mener de har en god sak og mange av solcellene er produsert i Kina.
Da ble det ikke subsidier på EAM = grovt bedrageri siden Enovos visste om dette.

Mine tanker : en eventuell hovedforhandling skal ta 7 uker hvis jeg leste rett i en tidligere artikkel, ikke årevis. Stemmer ikke det ?Etterforskningen er gjort.
Rart hvis dommeren vil godta at Enovos ønsker å bruke flere år på å lese gjennom bevisene, se om de godtar bevisene, og anke hvert eneste bevis. Har inntrykk av at norsk rettsvesen er mere effektiv enn som så, og at etterforskning er ferdig. Enovos ønsker nok bare å trenere så mye som mulig…hvis saken kommer opp.
Redigert 08.05.2022 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HP17
07.05.2022 kl 12:03 2496

Fin dobbeltside i dagens FA (s32-33)
EAM krever 1.5 milliarder og forhåptenligvis kommer saken opp i Norge.

Det vil sette press på Enovos da de fleste saker blir avvist og sannsynligheten for forlik øker. Da kan det være i begge parters interesse å få sluttført saken mot et betydelig forlik.

Snart vet vi om saken kommer opp i Oslo eller avvises. Får EAM medhold at saken kvalifisere til å få opp i Oslo Tingrett bør kursen kunne gå til +kr 20-25 på kort sikt.
Redigert 07.05.2022 kl 12:04 Du må logge inn for å svare

Det er bare 1 måte å tolke det på hvis en ikke velger å kjøre med skylapper og tolkningen er ingen overraskelse.
Skal Eam kjøre sak videre trenger de penge påfyll, de vil kjøre sak videre, da blir det kapital innhenting i dette selskapet.
Denne saken er på ingen måte i noen avsluttende fase, kun første akt, om det er verdt risken å kjøre sak videre.
Dett vil fortsatt ta mange år, og fasit blir uansett at Eam aldi får kloa i noen av de svindlede pengene.
At Eam har et krav er ingen nyhet, det fikk vi allerede vite om i 2016.
De som tror på oppgang her nå lever i en drøm.

Hp17 du har ikke nylig kjøpt deg inn her, du har eigd aksjen i flere år.
Redigert 08.05.2022 kl 09:03 Du må logge inn for å svare
topp20
09.05.2022 kl 13:00 2209

Påstanden om at EAM trenger påfyll må underbygges om den skal ha noen troverdighet. Selskapet har gjort alle de undersøkninger og forberedelser de trenger - man har vedlig begrenset juridiske og andre administrative kostnader fremover. Nå er det egentlig bare å la tiden jobbe til vår fordel og stille i de rettsakene som blir berammet.
- det er Milano rettsaken som kommer opp til høsten som blir den avgjørende

At det er en advokat fra motparten som skaper litt støy i media er bare å se igjennom.

Nice try Longsitinbulk!
HP17
10.05.2022 kl 08:08 2110

For noe vås. Jeg har vært inne i EAM to ganger tidligere, men sitter aldri i en aksje i flere år (kommer etter all sannsynlighet til å fravike dette prinsippet nå med BCS).

Dersom saken blir tatt opp i Oslo Tingrett så kortene i spillet delt ut på nytt og det vil sette press på motparten og øke sannsynligheten for et betydelig forlik. Kravet på 1,5 milliarder (så kommer rente/saksomkostninger m.m) tilsvarer over kr 200 pr aksje så her er det mye kjøtt på beinet når aksjekursen i dag er rundt kr 10. Verdien på solparken EAM har tilsvarer alene børskursen.
Redigert 10.05.2022 kl 08:12 Du må logge inn for å svare
tuja
10.05.2022 kl 10:46 2049

Nærmer seg en oppdatering fra EAM:

25 April 2022 The Oslo District Court conducted a two day preliminary hearing in the private criminal fraud case against Enovos Luxembourg SA on the 21st and 22nd of April. The Oslo District Court expect that the decision whether main trial proceeding shall commence will be made during the first half of May. EAM Solar ASA will revert with more information as soon as this is available.

Er “first half of May” ikke snart passeret ?
tuja
19.05.2022 kl 10:53 1634

Burde snart komme en oppdatering. Enig der. First half of may, er passert med god margin.
Last79
22.05.2022 kl 13:46 1436

Det drøyer ut nå ja...
Det tar tydeligvis tid for dommer å fastslå at en spade er en spade her..
Juridisk så må man kanskje se om spaden kanskje er f. eks en spikerpistol selv om den er en spade, for da må dommer isåfall avvise hele saken fullstendig.
Dersom han fastslår at spaden er en spade (noe som motpart synes er frekt og freidig å påstå), så tillates det å starte en sak der alle bevisene legges frem på at den er en spade.😁

Blir litt sånn på den måten føler jeg her, men sånn er det bare. Sånn er rettsvesenet lagt opp.
Vi får håpe avgjørelsen blir gitt snart. 🤞
I morgen er det GF i EAM.
Redigert 22.05.2022 kl 14:58 Du må logge inn for å svare

Jeg har erfaring som meddommer og representat for staten i skjønnssaker og normalen er at det ALLTID tar lenger å avsi en kjennelse enn det man blir lovet. At det går noe tid ekstra betyr ingen ting for utfallet.
Dette går vår vei 😊
Redigert 22.05.2022 kl 23:09 Du må logge inn for å svare

Så gik der endnu en måned med at vente, utroligt at det kan lade sig gøre

Halvanden måned med at vente på et usselt ja eller nej, må realisere at Norges retsvæsen hører til i et 3 verdens land, imponerende

Noen som har en formening om hva neste steg i prosessen er? Sånn jeg har forstått det har det alltid vært et long shot å få saken behandlet i Norge