Den digitale yuanen utfordrer amerikanske dollar


Den digitale Yuan og Kinas potensielle økonomiske revolusjon,

IDEX Biometrics valgt for sentralbankens digitale valuta løsning
Union Smart og Chutian Dragon er i ferd med å lansere RMB Hardware Wallet. Det kinesiske produksjonsselskapet støtter den massive adopsjonen av den digitale yuanen, den digitale lommeboka vil bli sikret med IDEXs TrustedBio ™ fingeravtrykkgodkjenningsteknologi.

Med dette i tankene, hva er potensialet for den digitale yuanen til å erstatte eller i det minste utfordre amerikanske dollar som den globale reservevalutaen?

Russland, Iran og andre land som er underlagt amerikanske sanksjoner har vært ivrige etter å unngå SWIFT -nettverket i mange år, og det kan godt være konsekvenser for ting som atomspredning som et resultat av et overføringssystem som er utviklet som er utenfor internasjonal granskning. Den digitale Yuan -appellen trenger heller ikke begrenses til pariah -stater. Hvis den digitale Yuan og betalingssystemet skulle gi økt effektivitet, raskere oppgjør og lavere transaksjonskostnader med clearing gjennom en sentralbank potensielt med betalingsgarantier, kan det være slik at det utkonkurrerer det sittende systemet for internasjonale betalinger og tilhørende instruksjonsnettverk

83 land vurderer å innføre CBDC- som utgjør over 90% av verdensøkonomien, :

Introduksjon
Kina er ledende blant de store økonomiene når det gjelder å prøve en CBDC. Gitt Kinas teknologiske evne og den påviste hastigheten med å ta i bruk nye betalingsmetoder av kinesiske forbrukere, bør vi ikke bli overrasket om CBDC tar av på en stor måte, og fordriver fysiske kontanter i økonomien i løpet av de neste årene. Makten som dette potensielt gir staten er enorm, både når det gjelder rettshåndhevelse og forbedring av økonomisk styring gjennom veier som overvåking av skyggebanksystemet, skatteøkning av skatter og mer effektiv gjennomføring av pengepolitikken, inkludert fjerning av nedre grense begrensning fra rentepolitikk. CBDC har potensial til å transformere effekten av statlig engasjement i økonomisk styring og utvider omfanget av potensielle statlige økonomiske tiltak. Private agenter i privat sektor kan dra fordel av informasjonstjenester i sanntid.

Kina er ledende blant de store økonomiene når det gjelder å prøve en sentralbanks digitale valuta (CBDC). Gitt Kinas teknologiske evne og hastigheten til å ta i bruk nye betalingsmetoder av kinesiske forbrukere, bør vi ikke bli overrasket om CBDC tar av på en stor måte, og fordriver fysiske kontanter i økonomien i løpet av de neste årene. Makten som dette gir staten er enorm, både når det gjelder rettshåndhevelse og potensielt for å forbedre økonomisk styring gjennom veier som overvåking av skyggebanksystemet, skatteøkning av skatter og mer effektiv gjennomføring av pengepolitikk. En CBDC har potensial til å transformere effekten av statlig engasjement i økonomisk styring og utvider omfanget av potensielle statlige økonomiske tiltak.

People's Bank of China (PBOC) har startet forsøk på sin sentrale banks digitale valuta (CBDC). Det offisielle navnet er Digital Currency Electronic Payment system (DCEP). I motsetning til si, Bitcoin, som ikke har juridisk status som valuta, er den digitale Yuan ganske enkelt en elektronisk versjon av fysiske Yuan1 -kontanter. Innføringen og utviklingen av en CBDC i Kina og andre steder har potensial til å transformere eller i det minste meningsfullt endre betalingssystemet, finanssystemet, driften av pengepolitikk og finanspolitikk, og dramatisk endre balansen mellom statens og den private sektorens økonomiske agenter. Denne artikkelen tar sikte på å introdusere konseptet og noen av de mulige konsekvensene for den kinesiske økonomien og samfunnet, samt konsekvensene for handel og internasjonal økonomi. Det er verdt å påpeke at Kina i stor grad "føler for småstein mens de krysser elven" med sin prøve på CBDC, og dets opprinnelige form og egenskaper kan godt endre seg før det blir fullstendig implementert og utviklet seg deretter. Vi bør derfor ikke bare vurdere forgreningen av den nåværende formen, men hvordan den kan brukes med andre designegenskaper.

Innføringen av en CBDC i Kina har potensial til å lukke skattegapet veldig meningsfylt. Reduksjonen i bruk av fysiske kontanter vil bidra til å bringe en del av den "svarte økonomien" inn i den målte (og avgiftspliktige) økonomien. Enda viktigere er imidlertid at sporbarheten til transaksjoner gjennom digitale overføringer av penger fra en elektronisk lommebok til en annen vil gi en udiskutabel oversikt over hvordan penger har sirkulert i økonomien. Med tiden kan skattehevingen skje i sanntid med andelen av inntekt, fortjeneste eller inntekt som skal betales i skatt, som trekkes direkte fra den relevante digitale lommeboken etter en transaksjon. Effektivitetsgevinsten ved et slikt skattesystem ville helt klart være enormt

En utbredt bruk av CBDC har potensial til å endre dynamikken for bankens fremtid. Risikoen for at banker blir avviklet i løpet av de neste ett -to årene virker usannsynlig. Fordi CBDC er valuta, og forutsatt at de ikke betaler renter, kan deres innflytelse på bankinnskudd være begrenset under normale omstendigheter. Virkningen kan være mer uttalt på lavkostnadsinnskudd, og også i det nåværende ultralave rentemiljøet hvor avkastningen for sparer er lav.

CBDC vil trolig forbli integrert i finansielle tjenester i mange land,Oversikt hvilken land som vurderer innføring av DCEP/CBDC

https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/?fbclid=IwAR0Cz0TEo4WVqgZaxktImez7AJVdR_6K9T92SbC1BG93EwoYVVg9iJBGVvU

Redigert 17.10.2021 kl 06:53 Du må logge inn for å svare

People's Bank of China (PBOC) har avslørt som mål å lansere den digitale valutaen e-CNY innen 4. februar 2022.

Peoples Bank of China (PBoC) har arbeidet kuttet for det i sitt oppdrag å gjøre den digitale yuan til standarden. For dette formål har skaperen av digital lommebok Union Smart inngått et samarbeid med IDEX Biometrics, med planer om å integrere sistnevnte identifikasjons- og autentiseringsteknologi i sine egne tjenester.

Dette partnerskapet er spesielt bemerkelsesverdig på CBDC -fronten, ettersom Union Smart digital lommebok er beregnet til å brukes av 6 banker i landet. Den ble bygget med det mål å gi tilgang til den digitale yuanen for de som ikke har smarttelefoner, noe som sikrer en høyere grad av økonomisk inkludering.

“Sentralbanken har til hensikt å tilby inkluderende, brukervennlig, digital sentralbankvaluta for alle mennesker, og dette produktet vil være spesielt effektivt for å betjene behovene til de i landlige områder og underbetjente grupper ... Vårt nye Cold Wallet Visual Payment Card er den mest komplette og brukervennlige løsningen for kald lommebok som er tilgjengelig. ” - Jiang Kai, administrerende direktør i Union Smart

For å kunne levere kortene til Januar 2022 så må kortene produseres i Desember 2021, som betyr bestillingen på kortene bør være inne rundt November 2021.

https://www.securities.io/wearables-to-play-key-role-in-digital-yuan-rollout-cbdcs-weekly/?fbclid=IwAR09I7B1Q8MJ1m2QGuXEDuieEVZwJsTRw5oko-XMtEOH-zMJJuBP81_0MxY
Redigert 14.10.2021 kl 03:00 Du må logge inn for å svare

"For å kunne levere kortene til Januar 2022 så må kortene produseres i Desember 2021, som betyr bestillingen på kortene bør være inne rundt November 2021"
... og Idex må få ordre i Juni 2021. Det er litt knapt om tid. Men de har nok en del 1000 på varelager som de muligens kan levere.

Knapt om tid, tenker du emisjon?

Hvis IDEX skulle trenge penger ut mot Q2 2022, så økes aksjemengden med 20 mill aksjer for 3kr = 60mill,
Om aksjene blir utvannet 1,8% hva gjør det?

Idex må selge rundt 1mill sensor/kort månedlig for brake even,

Hardware Wallet mulighet
• Distribusjon innen 4. februar 2022 OL
• Finansiell inkludering for 225 millioner borgere
$ 1B+ potensial

Side 9.
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/8e2218bd-19b5-4bdf-bdb5-588392f94873

Å være redd en emisjon som kansje kommer våren 2022, og som reduserer verdien med 2%,... ?
Dagens kurs er 2.29kr
kursmål til Q2 er 4,1kr (+80%) og kursmål Q3 er 6,2kr (+180%)
Redigert 14.10.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Det er din TRO. Jeg tror at Idex vil sette en emisjon før Q3 legges fram og at den blir på ca 10%, noe som vil gi dem 3 kvartaler før neste emisjon.

Første halvår, underskudd 139 millioner

30. juni 2021 var Kontantbeholdning på 184 millioner, med dette har IDEX kapital ut februar 2022,
I tilegg kommer inntektene fra 2021 pluss salg av digital wallet i Q1 2022,

Da greier IDEX seg økonomisk til Q2 2022
Redigert 14.10.2021 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
Sente
14.10.2021 kl 10:13 3012

Idex trenger en emisjon for å ha nok penger til å behandle en eventuell stor ordre.
En emisjon i ca. 200-300 millioner klassen i November virker sannsynlig. Idex har lov til å utvanne aksjen med 10-15% om jeg husker rett fra generalforsamling, så 100 millioner aksjer kan de nok få til.
En emisjon i forbindelse med sertifisering fra Idemia eller en større ordre trenger ikke være negativt for aksjen.

Du har rett i det Sente
IDEX trenger penger for å kunne behandle besttillingene, idex får ikke penger før produktet er levert.


Du tror altså at styret vil legge fram et Q3 hvor det er klart at pengene vare kun et kvartal til uten å vise til grep etter Q avslutting for å gjøre noe med det.
De setter alltid emisjonen før Q resultatet legges fram slik at rapporten kan si "Ja vi vet det ser ille ut, men vi har handlet og gjennomført en PP".
Det de eventuelt kan få av salg før kassa er tom må komme fra varelager som har en kost på ca 1 MUSD, så det er bare en dråpe i havet i forhold til forbrenningen (ca 14 dagers brann om de har OK marginer).

TRADER09 du og Sente har rett, Sett meg på plass når jeg tar feil.
Noen ganger kobbler jeg ut og trenger å rettes..
Redigert 14.10.2021 kl 12:02 Du må logge inn for å svare
kaunis
14.10.2021 kl 14:35 2784

Det har aldri sett lysere ut for IDEX en no, det vil si, at en emi kan settes til en ganske høy kurs. Det vil være viljen til å sette en relativ høy kurs, og ikke markedet det vil stå i. Med et så stor marked og fremtiden som skal ha millioner av kort med TrustedBio sensor, så snakker vi om flere hundre mill i årlige inntekter til IDEX. En emi i morgen ville vært gull for oss aksjonærer, så emier som gir fremtidige kontantstrømmer er HJERTELIG VELKOMMEN. De som ikke forstår dette bør selge alle sine aksjer i IDEX og ikke skrive så mye om økonomi som de ikke forstår. Heilfint, takk for dine innlegg.

IDBA IDEX Biometric er opp 12% på Nasdaq i dag :)
kaunis
14.10.2021 kl 20:24 2639

Ja de som kjøper har forstått potensialet, 12% er mer i tråd med virkeligheten en ræva børsen her hjemme.

16 oktober 2021. Beijing skal tilby en Mao Metro -tur og "hardware" -lommebøker i en ny runde med digitale Renminbi -forsøk. Den kinesiske hovedstaden Beijing har slått seg sammen med de store statseide bankene for å lansere en ny runde med digitale renminbi-forsøk for byens transittsystem.

Oktober lanserte Beijing offisielt digitale renminbi -forsøk, i samarbeid med långivere inkludert Agricultural Bank of China (ABC) og Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). ABC vil samarbeide med smartkortleverandøren Yikatong for å tilby rabatterte metropriser på så lite som en mao for betalinger som gjøres ved hjelp av digitale renminbi -lommebøker.

Statseide medier sa at hardware lommebøkene fortsatt er i testfasen, og at de ennå ikke er åpne for søknader fra medlemmer av allmennheten.
https://www.chinabankingnews.com/2021/10/16/beijing-offers-one-mao-metro-ride-and-hardware-wallets-in-new-round-of-digital-renminbi-trials/?fbclid=IwAR0RiHUoqRg3e41BrsajYWUjD-5apCZJMXxUMr5NJHE6ZoS7ip5zgKhYlHo


IDEX Biometrics valgt for sentralbankens digitale valuta løsning
https://identityweek.net/idex-biometrics-selected-for-digital-currency-solution/

Kinas nye Digital Currency Electronic Payment (DCEP) forventes å erstatte fysiske kontanter fullstendig.
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-s-digital-currency-takes-shape

Hvordan Kinas digitale valuta kan utfordre den allmektige dollar
https://time.com/6084146/china-digital-rmb-currency/

Asiatiske CBDC -prosjekter: Hva gjør de nå?
https://cointelegraph.com/news/asian-cbdc-projects-what-are-they-doing-now?fbclid=IwAR37i0ZR6OfnUwxgTnvm6AWJJAPOjOmktQvqwZgmqHLUk8P8RB0VC2XlpBg
Redigert 17.10.2021 kl 06:01 Du må logge inn for å svare

CNA China News.
Kina ruller ut sin nye digitale valuta i større skala i februar.
https://www.youtube.com/watch?v=J-V-hmSpBEc

IDEX Biometrics ble valgt for sentralbankens digitale valuta løsning DCEP Hardware Wallet som er rettet mot 40% av den kinesiske befolkningen, 630millioner mennesker,
Redigert 17.10.2021 kl 16:16 Du må logge inn for å svare

CBDC: tidligere sentralbanksjef ser at det er behov for mindre bruk av amerikanske dollar globalt

Lord Mervyn King, den tidligere guvernøren for Bank of England, hevdet indirekte at global bruk av amerikanske dollar sannsynligvis vil avta fordi noen land ønsker å unngå å bruke dollar. Han uttrykte sine synspunkter som en del av en høring tidligere denne uken om sentralbankers digitale valutaer (CBDC) av Storbritannias House of Lords Economic Affairs Committee, hvor han er medlem.


https://www.ledgerinsights.com/cbdc-ex-central-bank-head-sees-drive-for-less-us-dollar-usage-globally/