SIEM OFFSHORE - En annen glemt perle


Nedenfor vil jeg vise det svært spennende potensialet som ligger i Siem Offshore for investorer, der jeg dels viser til sentrale regnskapstall, dels ser på sentrale nøkkeltall, dels foretar en fremskriving av størrelsen på egenkapitalen i SIOFF og også foretar en sammenligning med selskap Siem Offshore er naturlig å sammenligne med.

Fremskriving egenkapital.
I 2Q 2021 hadde SIOFF 26,373 MUSD I operating margin (revenues – operating expenses – administrativ expenses) og 9,073 MUSD I rentekostnader. Hvis en legger inn en viss økning i operating margin med 5 mill. USD som følge av bedre marked som følge av den høye oljeprisen, høyere etterspørsel etter OSV og lavere kapasitet i næringen blir operating margin i beregningen ca. 31,4 mill. USD.
Samtidig vil rentekostnadene som følge av refinansieringen reduseres betraktelig, og jeg anslår at netto finans vil bli 5 mill. USD per kvartal (SIOFF oppgir et vektet gjennomsnitt for kapitalkostnad etter refinansiering på 3,4 prosent). I tillegg legges til grunn 16 mill USD i kvartalsvise avskrivinger.

Egenkapitalen var 30.6.2021 på 333,3 MUSD. Med en økning på 10,4 MUSD hvert kvartal følger denne fremskrivingen av SIOFFs bokførte egenkapital.
Fremskriving egenkapital:
30.9.2021: 343,7 MUSD
31.12.2021: 354,1 MUSD
31.3.2022: 364,5 MUSD
30.6.2022: 374,9 MUSD
30.9.2022: 385,3 MUSD
31.12.2022: 395,7 MUSD
Ved utgangen av 2021 vil SIOFF ha en bokført egenkapital på 354,1 MUSD mens dagens børsverdi på selskapet er 600 millioner kroner. Med en kurs USD/NOK på 8,5 innebærer dette at SIOFF vil prises på en Pris/BOK på 0,199, dvs. under 20 prosent av bokførte verdier 31.12.2021.

Ved utgangen av 2022 vil bokført egenkapital være 395,7 MUSD og Pris/BOK vil da ha falt til 0,178.Selv i det korte bildet ved utgangen av 2021 er pris/bok estimatet på så lavt at det i seg selv indikerer en kraftig stigning i aksjekursen. Poenget er at det for SIOFF etter siste refinansiering ikke finnes sterke argumenter for at selskapet skal prises vesentlig under bokførte verdier. Dette til forskjell fra SOFF som også er refinansiert, men som ikke er solid.

I SOFF fortsetter underskuddene etter refinansieringen. Båtene til selskapet er også i gjennomsnitt klart eldre enn hos SIOFF. Underskuddene medfører at SOFF får en helt annen utvikling enn SIOFF. I 2Q 2021 var underskuddet på 270 millioner kroner og for første halvår 2021 på 580 millioner kroner. Samtidig har SOFF en forholdsvis skjør egenkapital på 3675 millioner kroner ved utgangen av 2Q 2021, sett ut fra at selskapet har en rentebærende gjeld på formidable 20 675 millioner kroner. Poenget med denne vesle beskrivelsen av SOFF er bare å få frem at SIOFF og SOFF er to helt forskjellige selskap finansielt, SIOFF går med overskudd hvert kvartal, SOFF med underskudd, og SOFF har en formidabel gjeld, det har ikke SIOFF.

Vel, dette var et sidesprang for å få omtalt SIOFF målt opp mot SOFF, og at det ikke er en relevant sammenligning.
En sammenligning med EIOFF er langt mer reelt og interessant. EIOFF har en børsverdi per i dag på 348 MNOK og hadde 30.6. en egenkapital på 372 MNOK. Det gir en Pris/Bok multippel på 348/372= 0,935.

Dersom SIOFF skulle prises til samme Pris/Bok multippel som EIOF på 0,935 skulle aksjekursen i SIOFF vært 11,08 kroner, sammenlignet med dagens aksjekurs på 2,5 kroner. Hvor mange prosent stigning i aksjekursen dette utgjør kan en selv regne ut.

Dette viser klinkeklart potensialet i SIOFF.

Og det er ikke slik at EIOF har en bedre balanse/finansiell stilling eller bedre fremtidsutsikter enn SIOFF. Viktigst her er det at SIOFF går med betydelige overskudd mens EIOF har underskudd. I andre kvartal 2021 hadde EIOF et underskudd på 22,3 millioner kroner. EIOF tærer derfor på egenkapitalen mens SIOFF bygger den opp.

EIOF har heller ikke en vesentlig bedre gjeldssituasjon enn SIOFF. EIOF hadde 30.6.2021 en total rentebærende gjeld på 2256 millioner kroner, sammenlignet med SIOFF som hadde 663 MUSD. Dette må imidlertid måles opp mot selskapenes størrelse og inntekter. I 2Q 2021 hadde SIOFF inntekter på 66,5 MUSD, mens EIOF hadde inntekter på 157,6 millioner kroner.

Gjelden må også måles opp mot at SIOFF hadde en egenkapital på 2851 MNOK sammenlignet med EIOF på 373 MNOK. SIOFF har ved at selskapet har betydelige overskudd også langt bedre evne enn EIOF til å nedbetale gjeld i kvartalene fremover. Dette skulle faktisk tilsi at SIOFF hadde en høyere Pris/Bok multippel enn EIOF, fordi aksjer prises ut fra fremtidig økonomisk utvikling.

Sammenligningen med EIOF viser så tydelig hvor feilpriset SIOFF er sammenlignet med EIOF. EIOF er fornuftig priset i dagens marked, der oljeprisen er over 80 dollar, investeringsviljen er stor og vindsektoren er i sterk vekst. Derfor burde prisingen av SIOF også være vesentlig høyere i dagens marked.

Derfor er SIOFF en annen glemt perle i dagens marked, med et enormt verdistigningspotensiale opp mot tilsvarende prising som EIOF. I kvartalene fremover vil SIOFF bare styrke seg i en finansiell sammenligning med EIOF noe som enda tydeligere viser potensialet for verdistigning.
Redigert 21.10.2021 kl 16:10 Du må logge inn for å svare
Viro
11.10.2021 kl 17:35 24879

Alt med Sioff som du beskriver er vel og bra og ikke uenig.
Utfordringen og årsaken for at flere ikke rører aksjen er at banker selger seg ned etter tur og det er ikke småtterier dem selger og muligens skal fortsette å selge.
Men, når dette en dag tar slutt vil sioff reise kjerringa, men om det blir fra kurs 2,60, 2,30 eller 2 vites ikke.
HP17
11.10.2021 kl 17:56 24856

Alle bankene skal nok først ut med alle aksjene de er blitt påtvunget gjennom refinansieringen. Kursen skal ned fremover helt til åle banker og kreditorer er ute.

Det nytter ikke hause denne aksjen nå.
Viro
11.10.2021 kl 18:25 24810

Nei, enig i det.
Her må man bare avvente til bankene er ferdige, å tro på oppgang før det er ferdig blir som å tro på nissen.
tybring
11.10.2021 kl 19:20 24767

Umulig å forutsi når tid kreditorene er ferdig med å selge alle aksjene. Når tid som helst kan det være en stor aktør som kjøper disse aksjene utenom børs, og da åpner ikke kursen på 2.70.

Tybring
BørsMR
11.10.2021 kl 19:22 24797

Gleder meg til du har kjøpt deg inn hp17. Da blir det mildt sagt haussing fra din side
mimer
12.10.2021 kl 09:49 24585

Synes det er litt merkelig at ikke SR-Bank ikke har funnet noen som vil kjøpe de ut. Istedet for å ligge og file på salg dag ut og dag inn...Men de må vel begynne å nærme seg ferdige?
kvirrevi
12.10.2021 kl 09:59 24572

Jeg tror SR-bank nærmer seg å ha solgt seg ut.
En annen ting er at SR-bank gjerne kan få to-tre ganger høyere pris enn i dag dersom de venter 1/2 år med å selge seg ut. Jeg tror potensialet på et halvt års sikt er så godt i SIOFF.

Men SR-bank har sikkert ikke lov til å tenke og lov til å vente.
mimer
12.10.2021 kl 10:28 24530

Strengt ass hvis de ikke får lov til å tenke 😎
Det kan kanskje være andre "konverterte långivere" som ikke har lov / mandag til å eie aksjer også?
kvirrevi
12.10.2021 kl 12:39 24443

Jeg reflekterer over børsmeldingen 18.6 om salg av to AHTS-båter: Fra børsmeldingen fremkommer at:

Siem AHTS Pool AS (“SAP”), a subsidiary of Siem Offshore Inc which owns 10 large AHTS vessels, has agreed to sell two AHTS vessel (“Siem Garnet” and “Siem Diamond”) to an independent third party.....This sale is done on market terms and at book values. Surplus cash after debt repayment on the two vessels sold will be used for additional debt repayment on the 8 remaining AHTS vessels in accordance with the restructuring plan agreed with our secured lenders last month. The debt in SAP will be reduced to USD104.6 million.

Kommentar: Gjenstående gjeld i balansen til SIOFF på 8 store AHTS-båter er altså lave 104,6 MUSD eller ca 890 millioner kroner. Svært forsiktig formulert, Det er ikke store faren for ytterligere nedskrivinger i AHTS-segmentet til SIOFF.

Men det sier også noe om potensielle betydelige merverdier i balansen til SIOFF.
kvirrevi
12.10.2021 kl 13:06 24390

På kurs 2,60 kr prises SIOFF til skarve vel 600 millioner kroner, mens bokført egenkapital der verdier allerede er kraftig nedskrevet er på 2,9 milliarder kroner. Jeg tror ikke aksjen blir stort billigere enn dette, både fordi selgerne vil tenke at å selge til 20 prosent av bokførte verdier i et etter hvert solid selskap blir for lavt, og fordi kjøpere vil ta imot og se potensialet i SIOFF gitt dagens kursnivå.

SIOFF lå lenge på nivå 3,70-3,80 i sommer, og aksjonærene som kjøpte da så også et stort potensiale, dette potensialet er bare større nå, med vesentlig større prosentvise gevinster.

Som skrevet på Sioff tråder tidligere, så lenge aksje konvertører skal ut, trolig mest mulig før nyttår og så lenge ikke Kristian eller andre større aktører tar store bolker med aksjer, da kan denne like gjerne falle til 2kroner som 1 krone.

Så fort en kjøper vises i boka pøses det på.
Velg et tall, så lenge ingen ønsker stor possisjon og så lenge aktører skal kvitte emi aksjer, er dette et papir en bør holde seg vekke i fra.
Redigert 12.10.2021 kl 13:14 Du må logge inn for å svare
Teslabear
12.10.2021 kl 13:34 24359

Noen som veit hvor mye Sr-bank sitter igjen med?
kvirrevi
12.10.2021 kl 13:42 24346

God omsetning i aksjen så langt i dag med 1,2 millioner aksjer.
Det kan fort være at SR-banken snart er tomme for aksjer med de volumene vi nå ser. SR-banken har trolig bidratt til kursfallet i SIOFF i ganske lang tid, men nå er det kanskje snart slutt.
Tradinator
12.10.2021 kl 14:47 24260

Det tror jeg også at de snart er, heldige er de som kjøper under tre kroner, om ikke lenge vil den eksplodere.
Kjakan95
12.10.2021 kl 16:40 24140

Dette står jo i flaggmeldingen, SR banken har ca 12M aksjer igjen etter siste salg 01.oktober.
Tilsvarer 4,998% eierandel.
HP17
12.10.2021 kl 20:03 24013

SR banken skal nok ut med alle de 12 millioner av aksjene. Det er ikke bankens policy å sitte med aksjer etter refinansiering. Tror dere kursen faller ned på 1 tallet innen SR og evt andre er ferdige?
Teslabear
12.10.2021 kl 21:32 23899

SR-banken har definitivt solgt en del etter 1.okt, så det er uinteressant.
kvirrevi
13.10.2021 kl 09:36 23704

Fra 2Q rapporten til SIOFF fremgår at: "The weighted average cost of debt for the Company was approximately 3.4% p.a. at 30 June 2021. The Company has
terminated all debt-related derivatives such as interest rate swaps and cross currency swaps."

Det er svært positivt for selskapet at refinansieringen både har fått ned gjelden og har redusert rentenivået på gjenstående gjeld til 3,4 %. Cash sweep mekanismen sikrer i tillegg effektiv nedbetaling av gjenstående gjeld.

Ta i tillegg en kikk på flåten til SIOFF, den er moderne og attraktiv i et kommende sterkere marked.
Redigert 13.10.2021 kl 10:02 Du må logge inn for å svare
Tradinator
13.10.2021 kl 09:40 23695

Noen som kjenner til de to nye styremedlemmene som foreslås?
kvirrevi
13.10.2021 kl 10:30 23637

Fra note 5 i 2Q rapporten fremgår også at : "Siem Diamond" and "Siem Garnet", two of the AHTS were sold and delivered in June 2021, resulting in a gain of
USD1.0 million."

Dette underbygger at egenkapitalen i selskapet på 333,3 MUSD fullt ut er reell. Siden salget av de to båtene har markedet styrket seg, som følge av en vesentlig styrking av oljeprisen. Bokført egenkapital per aksje er 11,90 kroner med en dollarkurs på 8,53.

Det blir spennende å se hvordan SIOFF kommer til å satse på vind-segmentet i tiden fremover.

Forholdsvis stille dag i SIOFF, omsetningen er mindre enn den var i går, men SR1 sin beholdning er også mindre. Mitt anslag er at de nå har 3-5 millioner aksjer igjen, det kan fort bli litt kamp om å få tak i disse, fordi en ikke kan vite om det da er stopp for nedsalg på disse nivåene, eller om det er noen andre som fortsetter.

Det vi kan vite er at SIOFF er ekstremt lavt priset på disse nivåene, og at selskapet finansielt og posisjonsmessig nå er en attraktiv investering.
Redigert 13.10.2021 kl 12:37 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
13.10.2021 kl 15:28 23521

Omsetningen nærmer seg en halv million aksjer, og SR-1 bank sin beholdning har krympet ytterligere. Siste del av eierposten deres på trolig 3-5 millioner aksjer kan bli plukket når tid som helst, og de som ikke har kjøpt seg inn da risikerer at det ikke dukker opp nye selgere.

SIOFF prises nå helt ned mot 20 prosent av bokført egenkapital, og ingen selskaper som er solide som SIOFF blir priset så lavt. SR-1 har dermed laget en meget god kjøpsmulighet, som raskt kan forsvinne. En mulighet er at SR-1 legger seg opp i pris nå som mesteparten av eierposten er solgt.

Jeg er godt lastet og har benyttet anledningen.
Redigert 13.10.2021 kl 15:32 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
14.10.2021 kl 09:51 23349

Jeg har lagt sammen omsetningen i SIOFF de siste dagene for å gjøre en kvalifisert gjettning på hvor mye SR-1 banken kan ha igjen av sin eierpost.
1.10 – 3 202 000
4.10 – 1 137 000
5. 10 - 556 000
6. 10 – 517 000
7.10 – 813 000
8. 10 – 436 000
11.10 – 920 000
12. 10 – 2 019 000
13. 10 – 665 000
Hittil i dag 137 000
Totalt er det fra 1.10 solgt 10 402 millioner aksjer siden meldingen fra SR-1 banken om at de hadde under 5 prosent eierandel kom. Meldingen kom 09.35 så en kan trygt legge til grunn hele omsetningen 1. oktober i beregningen.

Rent teoretisk kan ST-1 banken dermed nærme seg utsolgt, men siden andre også selger er det sannsynlig at beholdningen fortsatt er på 3-5 millioner aksjer. Hvis det blir en dag med omsetning som 1. oktober vil SR-1 banken kanskje gå tom i dag. Hvor mange dager det tar før de er tomme avhenger av hvilket dagsvolum det blir.

Rimelig full fart i SIOFF nå: Ca. 800 000 aksjer omsatt, og jeg tror ikke det stopper her.
Redigert 14.10.2021 kl 11:05 Du må logge inn for å svare
Kjakan95
14.10.2021 kl 10:59 23283

Takk for info kvirrevi, tok ut gevinst fra Eiof for 2 dager siden, og posisjonerte meg her med en mindre post idag :) blir spennende
Redigert 14.10.2021 kl 11:01 Du må logge inn for å svare
Teslabear
14.10.2021 kl 11:18 23242

Håper på en dump på restbeholdningen til SR-bank, men virker som de er tålmodige...
Redigert 14.10.2021 kl 11:19 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
14.10.2021 kl 11:33 23217

Sjekk listen over alle "term" oppdrag som ligger ute på Westshore.no sin hjemmeside, sammen med rater på over 200 000 kroner lover dette godt for tiden fremover for OSV-selskap.

Ytterligere ca. 1 mill. aksjer omsatt siden min forrige oppdatering. Antatt restbeholdning hos SR-1 bank er nede i 2-4 millioner aksjer, dersom antallet er ned mot laveste del av intervallet er SR1-bank rimelig snart utsolgt.

Det er artig å følge med nå og spennende å se hvor denne ender i dag.
Redigert 14.10.2021 kl 12:49 Du må logge inn for å svare

Har tatt sioff på 2,6 i dag. Kan være litt tidlig mht sb1 selger, men erfaringsmessig går det ofte fort i svingene når slikt salgspress nærmer seg slutten.
Tradinator
14.10.2021 kl 13:27 23140

Snart selger jeg en stor aksjepost og dundrer inn med dobbelt av dagens. 🧨🚀
Dolly
14.10.2021 kl 13:29 23139

Det var en på xtrainvestor som ønkset å kjøpe blokk men måtte kjøpe 2.6, så virker ikke som de ønsker å selge lavere. Hvis det stemmer så er nedsiden omtrentlig her, med mindre flere hiver seg på salget.
mimer
14.10.2021 kl 14:42 23048

Fint, det vi ikke trenger nå er nok en superkortsiktig trader som skal flippe et lass med aksjer. Bedre å kjøpe ut bankens aksjer over børs da...
kvirrevi
14.10.2021 kl 14:48 23037

En ny halv million aksjer omsatt etter samme mønster.

Antatt restbeholdning hos SR-1 banken er falt ytterligere til 1,5-3,5 millioner aksjer, og kjøp av større poster på 2-3 millioner aksjer er derfor trolig ikke mulig lenger.

Ny oppdatering: Nå passeres øyeblikk 2 millioner aksjer omsatt og SR-1 bankens restbeholdning har falt ytterligere.
Redigert 14.10.2021 kl 16:14 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
15.10.2021 kl 09:12 22806

I går var det aktiv omsetning I SIOFF der nye 2 054 000 aksjer ble omsatt. Totalt er det da siden 1. oktober omsatt 12 219 000 aksjer og jeg anslår at SR-1 Banks restbeholdning er 1-3 millioner aksjer. Dette beregnet ut fra at handelsmønsteret ser ut for at det i all hovedsak er SR-1 bank som har solgt.

Det blir en ny spennende dag for å se om sluttsalget blir ferdig, for kursen holdes definitivt kunstig nede av dette salget. For de som ønsker større eierandel tror jeg må være raske i dag, dette er jo nesten som å kjøpe til fast pris.
Redigert 15.10.2021 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
15.10.2021 kl 10:09 22735

Siem Opal sluttet på 210 000 kroner for supply oppdrag. Dette skyldes bare at markedet for PSV er utsolgt akkurat nå, og at det derfor er regningssvarende å brukt AHTS båter til supply. Dette skjer fra tid til annen.
kvirrevi
15.10.2021 kl 10:51 22670

Vel, snart en halv million aksjer omsatt, så SR-1 banks beholdning krymper videre mot null,

Nå kan potensielt en større kjøper på 0,5-2 millioner aksjer fjerne hele restbeholdningen. Større kjøpere tenker jeg derfor har dårlig tid, og det har vært god omsetning i aksjen den senere tiden, så det er sannsynlig at slike finnes.

Jeg vil tippe det har kommet flere nye investorer inn på topp 20, selv er jeg rett utenfor den gamle topp 20 listen.

PSV er nå forresten totalt utsolgt i nordsjøen.
Redigert 15.10.2021 kl 11:10 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
15.10.2021 kl 12:09 22559

Da var 11000 nye aksjer på plass.

God helg til dere alle.

Ha tolmodighet, avvent kjøp, mye skal fortsatt dumpes.

La de dumpe ferdig før nytt år
Redigert 15.10.2021 kl 12:12 Du må logge inn for å svare
Brixer
15.10.2021 kl 12:24 22525

Tydelig at SR Bank fremdeles ikke ønsker å selge under 2.6. Det var nok en utålmodig trader som presset seg ut på 2.57, men kursen gikk raskt opp igjen til 2.6.
Jeg har relativt stor andel av kapitalen syltet ned i sioff, og vil selvfølgelig at den skal opp, men erfaringer fra andre nedsalg er at de ofte er veldig aggressive på slutten, så vær forsiktig med automatisk stop-loss.
Hvis noen kjøper blokka er det selvfølgelig ikke noe problem da de ikke har noe å dumpe, men man ser tydelig i boka at flere og flere posisjonerer seg for å fange en dipp nå mot slutten.
kvirrevi
15.10.2021 kl 12:31 22504

Jeg har ikke sett noen grunn til å vente. Denne er svinebillig allerede, bla. når en sammenligner med EIOF som prises helt opp mot bokførte verdier, er dette så tydelig. SIOFF prises ned mot 20 prosent av bokførte verdier, og SIOFF har en like god eller kanskje enda bedre finansiell løsning på plass, og SIOFF går med overskudd, noe EIOF ikke gjør.
Også selgere har sine reservasjonspriser. Det er ikke slik at selv om en aktør kan ønske seg ut vil de selge for enhver pris. SIOFF.

Så en reprising av SIOFF kan bli heftig og langt overgå det vi nylig har sett i EIOF. Dette skyldes først og fremst at SIOFF starter fra mye lavere nede, ned mot 20 prosent av bokførte verdier.