Argeo kursmål 18 kr, 125% til kursmål Sparebanken 1


Jeg er generelt en kortsiktig investor. Men Argeo skal bli med litt lengre horisont. Argeo handles nå nær støtte på 8 kr og er i ferd med å sette en teknisk dobbel bunn.

Ifølge CEO tar Argeo sikte på å omsette for 250 millioner kroner i 2022 – det tilsvarer over dagens børsverdi. Argeo-sjefen anslår at verdensmarkedet for undervannskartlegging er på 20 milliarder dollar årlig.

– Vi har ambisjoner og å bli et selskap som satser globalt, sier han.

I den nylig gjennomførte emisjon på 175 millioner kroner, som priser selskapet til 225 millioner kroner når handelen starter mandag morgen, har flere kjente investorer tegnet seg. Noen av disse er nå på vei ut som gir kurspress.
- Urbanium Gruppen AS har igjen ca. 315,000 aksjer pr tirsdag close.
- Aars As har igjen 328,000 aksjer pr tirsdag close.
- Minotaurus Energi 100,000 igjen pr tirsdag close

Onsdag, torsdag og fredag ble det omsatt ca. 1,3 millioner aksjer. Så det er sannsynlig at dem straks er tom.

I tillegg fikk Argeo 22. september tildelt 12 millioner kroner fra innovasjon Norge.

Samlet har da Argeo fått ca 187 millioner kroner. Av disse er 60 mill investert.

16. august 2021.
Sparebank 1 Markets tar opp dekning på undervannsrobotselskapet Argeo med en kjøpsanbefaling og kursmål 18 kroner.
Meglerhuset anslår at selskapets omsetning øker fra estimatet på 66 millioner kroner i 2021 til 506 millioner kroner i 2024, samt at driftsresultatmarginen øker fra 5 prosent til 27 prosent i perioden.

Selskapet har bestilt en AUV til 65 millioner kroner. Fartøyet går under navnet SeaRaptor 6000, fordi det kan dykke ned til 6.000 meter. Fartøyet blir levert Q1 2022. Og har allerede fått kontrakter verd 60-70 mill NOK. Man forventer ca 30-40 % margin på kontrakter. Da skjønner man at man kan tjene inn utstyr og investeringer fort.

Vi ønsker å bygge et stort, internasjonalt selskap. Internasjonaliseringen har vi allerede startet på gjennom å etablere et kontor i Houston. Nå er vi i ferd med å fylle ledige posisjoner både her i Norge og i USA, sier Crantz.

Meld deg inn, skjer mye her neste tiden, mulige kontrakter – nedsalg ferdig, rekyl og masse retail inn. Det er også opprettet en selskapsspesifikk facebookgruppe der jeg skriver en del fremover.

https://www.facebook.com/groups/298002078820866/

Kilder:

Artikler fra Finansavisen
Infront


Spennende aksje - tok et lite jafs i dag.

Argeo holder presentasjon på Deep Sea Mineral konferansen i Bergen i morgen.
Redigert 20.10.2021 kl 22:26 Du må logge inn for å svare

Spennende å se om selskapet lander en 20 millioner dollar kontrakt denne uken.
Viro
24.10.2021 kl 23:10 4117

Jupp, da tar det virkelig fyr her.

Hentet fra FB gruppen tirsdag 2/11
https://newsweb.oslobors.no/message/545759
For meg var det flere detaljer som ikke var kjent og særlig hvor mange sensorer og især dette med twin tek. Og andre punkter som bør fremheves er.
- For ytterligere å forbedre både horisontal og vertikal avgrensning av skorper og SMS, har Argeo Robotics utviklet et nytt elektromagnetisk system som kan monteres på flere AUV-er og forbedre leteeffektiviteten og nøyaktigheten betraktelig.
- Argeos Digital Twin-løsning, sammen med kravet om kontinuerlig miljøpåvirkningsovervåking som allerede har blitt en frivillig driftsstandard.
- Argeo har ekspertise i verdensklasse innen sensordata for undervannsundersøkelser og inspeksjoner og kombinerer multisensordata ved bruk av kunstig intelligens (AI)/Machine Learning (ML) tolkning for å få informasjon av høy kvalitet, som eiendeler vil bruke for optimalisert vedlikehold og inspeksjon tidsplaner.

Børsmeldingen i sin helhet oversatt på google translate.
Argeo presentasjon Abstrakt:
Tiår med forskningsstudier og offshorecruise har etablert en solid kunnskapsbase om ulike typer dyphavsmineraler. Aktive hydrotermiske ventilasjonsfelt, i stor grad på grunn av deres geologiske og biologiske betydning og ikke minst på grunn av den relative enkelheten av deres identifikasjon gjennom vannkolonnemålinger, har blitt utforsket.
Massive havbunnssulfider assosiert med hydrotermisk ventilasjon drar nytte av størrelsen deres ofte rundt 250×250×150m. Dette er ikke tilfellet for skorper som kan nå tilsvarende areal, men som sjelden overstiger 0,25 m tykkelse.
Den tredje typen mineral, knuter, kan spres enda bredere, hundrevis av kilometer, men utgjør dekker med inkonsekvent tykkelse på 0 til 0,25 m. Med slik rekkevidde i dimensjoner og svært begrenset vertikal eller horisontal utstrekning av avsetningene sammenlignet med vanndybden de kan finnes på (3500 m i gjennomsnitt), er vannprøvetaking og andre havoverflatemålinger ikke lenger effektive for å identifisere eller løse disse avsetningene.
Denne skalaforskjellen og den geologiske konteksten til de marine mineralene er av største betydning.

del 2
Mens undervannsrobotløsninger med Autonomous Underwater Vehicles (AUV) nær havbunnen tar tak i skalautfordringen ved å øke dataoppløsningen betydelig, f.eks. når en oppløsning på 5 cm med Hi-SAS-undersøkelser, blir en multifysisk tilnærming kritisk for å adressere variasjonen i de geologiske kontekstene. I tillegg til akustiske målinger, mye brukt i havriket, spiller andre geofysiske metoder som magnetikk og elektromagnetikk en avgjørende rolle i avgrensningen av avsetningene og reduserer risikoen for prøvetaking og boremål.

De siste årene har en vanlig letemetodikk formet seg til å inkludere bruk av ulike høyfrekvente sonarer sammen med magnetometer og passive elektriske feltsensorer montert på undervannsfarkoster. Et slikt oppsett gir mulighet for mer sikker identifikasjon av forekomstene, og gir i noen tilfeller innsikt i forekomstens utstrekning under overflaten. For ytterligere å forbedre både horisontal og vertikal avgrensning av skorper og SMS, har Argeo Robotics utviklet et nytt elektromagnetisk system som kan monteres på flere AUV-er og forbedre leteeffektiviteten og nøyaktigheten betraktelig.

Fra et operasjonelt perspektiv kreves det også at letestrategier og sensorkonfigurasjoner kontekstualiseres og planlegges grundig før hver undersøkelse i samsvar med geologisk kontekst, miljøfaktorer og mange andre hensyn.
Dette innebærer at undersøkelsesplanlegging og datainnsamling bør være en del av den kontinuerlige datasløyfen som sikrer at ingen data går tapt eller underutnyttes.
I riket av dyp og ultra-dyp hav, blir en digital representasjon (Digital Twin) av havet rommet der operasjoner overvåkes og administreres gjennom prosjektets livssyklus. Evnen til å undersøke endringer over tid, det vil si bruk av 4D-data, er lett tilrettelagt i en Digital Twin-løsning. Korte behandlingstider og høyrisikomiljøer krever dessuten sanntidsoversikt over prosjektaktiviteter for å støtte beslutningstaking. Dette kan tilfredsstilles med Argeos Digital Twin-løsning, sammen med kravet om kontinuerlig miljøpåvirkningsovervåking som allerede har blitt en frivillig driftsstandard.

Argeos Digital Twin-løsning er en virtuell og digital representasjon av undervannsinstallasjonene, deres plass i havet og deres forhold til enhver tid fra planlegging til dekommisjonering samt en digital simulering av innhenting av data for den digitale representasjonen. Representasjonen er bygd opp av 3-dimensjonal digital visualisering av objekter og sensordata som direkte eller indirekte gir informasjon om den fysiske verden.

Kompetanse i verdensklasse
Argeo har ekspertise i verdensklasse innen sensordata for undervannsundersøkelser og inspeksjoner og kombinerer multisensordata ved bruk av kunstig intelligens (AI)/Machine Learning (ML) tolkning for å få informasjon av høy kvalitet, som eiendeler vil bruke for optimalisert vedlikehold og inspeksjon tidsplaner. Digital Twin kan gi overvåkingsdata automatisk til brukerne som tidlig varsling eller varsling om problemer. Brukerne kan også aktivt utføre analyser av vedlikeholdsbehov gjennom prediksjons- og analyseverktøy, lett tilgjengelig ved å navigere i en 3D digital representasjon av havrommet. Brukerne kan hente statusinformasjon fra fortid og nåtid samt simulering av fremtiden. Derfor er Digital Twin et kraftig verktøy for å effektivt kontrollere og administrere inspeksjons- og vedlikeholdsbehov for eiendelen.

Her er det laber interesse, er det virkelig "ingen" småsparere som har funnet denne enda?
Ventes kontrakter inn, når brytes 9 og ferden fortsetter..?
Anbefaler flere å lese seg litt opp på selskapet og gjøre egne vurderinger, selv har jeg kjøpt meg inn og ser selvfølgelig mulig oppkjøp og oppgang mot jul ;)

Er selv særdeles tungt lastet i Argeo. Kontrakter kan ramle inn når som helst, og grunnet svært lav free float, vil den nok stige markant på en positiv nyhet.
Spennende selskap.
Jokoman
26.11.2021 kl 13:27 3124

Når denne først går, så vil den gå fort. Litt "bortgjemt" aksje, tror få har hørt om selskapet, og enda færre forstår dets unike markedsposisjon. Kontrakter/oppkjøp er ikke usannsynlig i nærmeste fremtid, håper personlig på førstnevnte.
Jokoman
29.11.2021 kl 14:15 3013

Iflg. børsmelding 10. vil den amerikanske kontrakten trolig starten ila. desember. Får håpe vi hører noe snart! Vurderer å øke i mellomtida, nedsiden virker dessuten å være begrenset. Godt etablert støttenivå ned mot 8-tallet.
Jokoman
02.12.2021 kl 10:43 2904

Dette er trolig anbudet for India-kontrakten: https://www.tendersontime.com/india/details/man-portable-auvs-all-sub-systems-396c4ff/

Avsluttes 13. desember. Blir spennende å se om det kommer en børsmelding etter det.
512tr
10.12.2021 kl 09:17 2670

Tok en lyttepost i ARGEO, aksjen virker spennende, men den har vel ikke klart å vekke noen interesse ut i det store markedet, noe som både kurs og omsetning viser.

Kursen er vel på det laveste siden børsnotering i April, kan ikke se at det er kommet noe negativt som tilsier lavere børskurs.
Noen kjennere her inne som kan gi litt mer info å tygge på?😊
512tr
10.12.2021 kl 10:24 2611

Argeo – Minutes from Extraordinary General Meeting

https://newsweb.oslobors.no/message/548994

Veldig rart at aksjen står helt stille på positive nyheter. Jaja - denne kommer som ei kule i 2022 uansett.
512tr
16.12.2021 kl 16:01 2293

Tror det er mange som har gått lei og benyttet dagens melding til å komme seg ut,

Mange som går etter rask gevinst andre steder? 2021 var jo et varslet oppskaleringsår. 2022 tror jeg blir enormt
512tr
21.12.2021 kl 11:45 2003

Argeo AS – Argeo signs contract with undisclosed customer for ultra-deep water AUV survey work

https://newsweb.oslobors.no/message/550018

Enig i at 2022 kan bli enormt🙂

I 2021 har der vært fokusert på utviklingen av teknologi. Der tid har vært brukt på testing, trening av nye ansatte , samt videreutvikling.

Nå når vi endelig har tatt fatt på 2022, vil Argeo starte opp i 1q med prosjektet i Brasil som ble annonsert i Desember.

Dette er et gjennombrudd for Argeo siden prosjektet er det første i denne regionen.
Samt at flere prosjekter i denne regionen ventes, med leveranse iløpet av 2q.

Med høye priser på olje samt gass forventes der økt etterspørsel etter undervannsrobotikk.
Og husk på det at Olje og gass er bare 1 av 4 kjerneområder der Argeo kan levere sine tjenester.

2022 blir et spennende år for vi som er aksjonærer
Redigert 05.01.2022 kl 18:20 Du må logge inn for å svare

Har noen gjort en kvalitativ analyse av Argeo?
Hvor solid er egentlig managementet i Argeo?
CEO; Trond Crantz
COO; Ronny Bøhn
CFO; Odd Erik Rudshaug
CTO; Thorbjørn Rekdal
HSEQ; Bjørn Jensen

Mye erfaring og tyngde i utdannelse i gutta her, men kan man stole på at de vil levere det de guider?

jess23
09.01.2022 kl 14:49 1452

Det er jo nettopp det man IKKE kan. I mai 2021 guidet de inntekter på 70-80mill for 2021. Vi ser alle at det er en gedigen skivebom , og da var det kun var snakk om drøyt 7 måneder frem i tid på guidingen.
Når det er sagt, så tror jeg absolutt de har livets rett. Og vurderer selv en inngang. Men avventer inntil videre.

Skal si meg enig i det. Hmm, har egentlig klokketro. Det samme ha topp 50 som holder seg stille og rolig, men guidingen bommer noe verre.
Fogge
14.01.2022 kl 11:37 1192

Spennende teknologi, jeg sitter også å venter på en inngang. Tar heller en inngang litt lengre opp om de treffer noe bedre på guidingen fremover. Akkurat nå er iallefall ikke markedet helt overbevist, så er redd for å ta en fallende kniv her.

Hvordan er stemningen blant retail? Har de fleste solgt, eller sitter dere stille i båten?

Topp 50 eier nå godt over 91% av alle aksjer, altså svært lav free flaot.

2022 blir svært spennende, og gleder meg til å se Q1 rapport i mai på hva kontraktene på Hugin 1000 som er i Brasil nå, samt SeaRaptor som skal i arbeid hele Mars, genererer av inntekter. Dette blir jo det første kvartalet med ordentlig inntekter.

Blir iallefall svært trangt om plassen når/hvis Argeo begynner å tjene godt med penger.

Priset til godt under 200 millioner kroner, og guider selv en omsetning på 399 millioner kroner i år. Bommer nok på denne, men blir spennende å se. EBITDA-Marginer på 30-35% oppgis også.

Leverer de i det hele tatt i nærheten av guiding, så smeller det.

Likviditeten er også solid per nå. 70 millioner på bok (Q3) og 6 millioner i kortsiktig gjeld, samt 7 millioner i langsiktig gjeld. Cashburn på 6 millioner kroner per kvartal. Omløpsmidlene skal nok vare et stund til, selvom uten inntjening. Tror ikke det blir noen emisjon med det første.

Ser unektelig spennende ut.

Dagens oppgradering!
SB1M oppgraderer aksjen fra nøytral til kjøp, kursmålet økes til NOK 9 (6).