Hexagon kjøper opp amerikansk selskap


Dette må da være ett smart oppkjøp med tanke på ett mulig Nikola oppdrag snart ? https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/10/Hexagon-Composites-oppkjoep-i-USA . La oss håpe på HYON oppdrag
nokia123
26.10.2018 kl 18:52 1238

Godt med en nyhet her
Håper det bidrar til ..........
Sylfest
08.11.2018 kl 21:21 954

Både de to senest nevnte oppkjøp og inngåtte kontrakter innenfor hydrogen segmentet vil gi vesentlig økning i omsetning og resultat. Muligens vi kan se kurser over 30 igjen før nyttår ?. Hex er dessverre en glemt aksje, bare se på hvor få som bryr seg om å bidra på Hex trådene.

Enig , men tålmodighet lønner seg her - kanskje være glad for at det ikke skrives så mye kommentarer rundt Hex på veien oppover.
For denne kommer - bankers