Brabank med rekordresultat for Q3


Brabank leverte resultat for Q3 på MNOK 50,3, det beste kvartalsresultatet i bankens historie. Banken har dermed levert positive resultater i 18 kvartaler.

Hittil i år er resultatet på hele MNOK 132,7.

Utbyttepolitikk ble vedtatt av styret i går.

Dette er BRA!

En fantastisk god offensiv BraBank presentasjon av Q3 også.

Gleder meg til fortsettelsen .

Mvh The Dart Throw :-)-:)-;)

Beste i bankens historie.
Skulle bare mangle. Brabank er ett resultat av 3 banker som har slått seg sammen.
Kitchen
30.10.2021 kl 12:16 846

Tittet tilbake på prospektet som ble sendt ut før sammenslåingen. Der oppgav de mål om å levere 111 mill netto i 2021. De har allerede passert 100 mill i år og vil antagelig nærme seg 140 for året. Så pluss i margen for å overgå egne mål.

For neste år var målet fra prospektet 206 mill netto og selv om veksten pga Covid19 har vært fraværende så kan de fort nærme seg det målet. De guidet i Q3 på at de vil kutte ytterligere kostnader på 20 mill for neste år hovedsaklig knyttet til avtaler som løper ut ved nyttår. Så i et flatt scenario der porteføljen forblir på nåværende størrelse kan vi guestimere Q3x4 + 20 mill = 170 mill netto for 2022.
Men nå er rentetaket i Finland borte, banken har åpnet lånebøkene på ny i Sverige og Covid19 er på retur. Så det blir vekst i porteføljen neste år også. I tillegg kommer B2B-satsingen i Norge. Bra kan fort nærme seg 200 mill netto i 2022.
Ser meget lovende ut, helt ubegripelig at Bra har en P/B på ca 0,7
JTC
30.10.2021 kl 12:46 826

Ja, dette begynner å se veldig solid ut og virker som banken drives godt nå.

Enig.

I tillegg har de fremførbart underskudd(fra gamle Brabank, som Easybank kjøpte), og har ikke betalbar skatt i 2021. Hittil i år har de mao. netto resultat på hele MNOK 132,7. For hele 2021 vil de ende på nærmere MNOK 190.

Og nytt innsidekjøp av Jan Kleppe: https://newsweb.oslobors.no/message/545591

Jan Kleppe er styremedlem i Brabank. Han er også adm.dir i Skagerrak Sparebank, som er 3. største aksjonær i Brabank. De var forøvrig også en av de største i Ya Bank, som ble solgt til Ressurs Bank.
Kitchen
02.11.2021 kl 21:03 502

kursen i BRA går jevnt og trutt oppover. ca halve omsetningen i dag var på 11 blank, kursen endte på 10,90kr.

Også et heftig innsidekjøp i Komp i dag, ny CEO kjøpte for 1,7 mill. Et sterkt kjøpssignal