NEL -Q3 TORSDAG 1.NOV NÆRMER SEG


Mange er nok meget spent på hva vi kan vente oss av tall, kontrakter inngått og ikke minst veikartet fremover.

Er det noen som har litt mer oversikt over hva vi kan vente oss på torsdag?

Fra SYSLA:

«NEL fortsetter å håve inn kontrakter og inngår et nytt partnerskap med transportkjempen Alstom»


https://sysla.no/snappet/nel-blir-medpassasjer-hos-toggigant/
Redigert 30.10.2018 kl 07:57 Du må logge inn for å svare
Bastis
27.10.2018 kl 17:39 9978

Når ble den artikkelen skrevet?
27.10.2018 kl 20:15 9883

Dagsavisen i dag: ""Samme dag sendte sistnevnte parti forslag til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med forslag om et pilotprosjekt for utprøving av hydrogentog på minst én av de ikke-elektrifiserte linjene.
I sitt svar skriver Dale blant annet følgende:
«For å redusere risikoen for jernbanedrifta har Noreg ei haldning om at vi ikkje skal vere pionerar, men heller basere opp på utprøvd teknologi».
Dale skriver videre at «eg meiner tida ikkje er inne for hydrogentog i Noreg no». ""
27.10.2018 kl 20:55 9805

Følger ikke Nel like tett lenger, men tror nok at en fortsatt må påregne et negativt resultat, mest sannsynlig betydelig høyere enn q2.
Det eneste som er helt 100% sikkert er at utgiftene i q3 vil overgå utiftene i q2 som var på 173 mill.
Dette begrunnes med at Nel har fortsatt sin ekspansjon/økt ressursbruk i både USA og Asia. I tillegg får en nå et forlik med utgifter i størrelsesorden 7-20 mill inkludert saksomkostninger.
Minner om at utgiftene for q3 17 var på 145 mill.

Så jeg vil anta at for å få et pluss resultat må inntektene overstige 200 mill.
profit1
27.10.2018 kl 23:00 9645

Nel og Alstom i hydrogentogallianse

02.10.2018 · Marius Lorentzen

Det norske hydrogenselskapet Nel melder at de nå skal delta i gruppen som kaller seg H2-Consortium Westküste i Tyskland, etter å ha blitt valgt som togprodusenten Alstoms partner for en mulig utrulling av fyllingsutstyr og en 20 megawatts elektrolysør til en flåte av hydrogentog i landet.
Gruppen skal etter planen levere et anbud for nullutslippstog, som vil bli avgjort i starten av 2019 med mulig utrulling fra 2021, ifølge Nel. Gruppen har også planer om å installere hydrogenfyllestasjoner på bussdepoter og distribusjonssentre for lastebiler, i tillegg til togstasjoner.

Var det ikke f.o.m. Q3 2018 at NEL skulle gå i pluss? Dette i følge Løkke selv i en eller annen guiding for en tid tilbake, mener jeg å huske.

Det blir spennende å se hvor stort overskuddet blir dette kvartalet for historiens mest opphaussede selskap på OSE.
gunlove
28.10.2018 kl 00:17 9402

Løkke sa vel et positivt resultat i løpet av 2018 og holdt fast ved det målet i q2 2018. Vi får se hvordan det går, tror mange regner med et minus resultat på Q3, men mye er på gang her og 2019--2020 er nok det mange venter på..
OZZY
28.10.2018 kl 02:08 9219

mest sannsynlig blir det ikke overskudd før i Q4. må nok regne med solig unnerskudd i Q3. som nevnt her før gjentok Løkke at det blir overskudd i løpet av 2018.
m73102
28.10.2018 kl 05:32 9098

Løkke ga tidligere uttrykk for at NEL ville få minst ett Q i 2018 med overskudd. Det gikk han tilbake på, slik jeg oppfattet det, under Q2 - og vi må nok ikke påregne noe overskudd i noen av Q i 2018. Underskuddet i Q2 var på 40 mill - jeg tror vi vil få ca det samme underskuddet i Q3 (kanskje noen mill mer pga kostnadene til rettssaken i USA (advokatkostnad/forliksbeløpet)og satsningen i Asia). Selv med et slikt underskudd i i Q3, vil NEL ha ca 300 mill i EK etter at kostnadene på kr 150 mill til utbyggingen på Notodden er dekket. Har ingen gjeld.

Må huske at NEL er i stor vekst - vil øke omsetningen i 2108 med over 100 % - men gjennombrud vil først virkelig komme i 2019/2020 (bl.a. gjennom Nikola kontrakten) - og det sentrale vil etter mitt syn være å høre på fremtidig guiding og hva som skjer ift nye kontrakter. Jeg mener, i likhet med det Løkke gå uttrykk for i Q2, at NEL er godt posisjonert for det som skjer fremover (ny fabrikk i DK og øker produksjonen i Notodden betraktelig) og har mer enn nok EK til inntektene/omsetningen virkelig "tar av", særlig gjennom Nikola kontrakten.

Jeg ser frem til å høre hva Løkke sier om det som vil skje fremover- men jeg har som nevnt ingen forventninger om overskudd i Q3 og det er ikke sentralt i den posisjonen NEL er pr i dag.

Lykke til!

Lökke sa som sagt att man växer og att det blir underskodd i long tid. Känns som det mot slutet av 2021 möjligen kan bli vinst.
Som det ser ut, men om vi ägare ställer krav på marginer og besparingar kan det gå fortare

Vi har idag en leder som själv har sagt att han inte har koll på capex.

Det man säljer idag, på riktigt, det är nån enstaka tankstasjon. Här är det låga marginer
Det man påstår sig kunna sälja är större anläggningar som ska klara förnybar el, här är det möjligen större marginer..

Men tyvärr har nel inte den tekniken.

Det finns ett annat norskt företag som heter hydrogen pro som drivs av tidigare anställda inom nel. De har den här tekniken, samt billig tillverkning i Kina. Då är man i en helt annan position. Jag misstänker att nel vill köpa upp hydrogen pro för att komma åt tekniken.
Redigert 28.10.2018 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
28.10.2018 kl 09:13 8709

m73102,
Ca. 300 mill igjen i cash beholdning ved ca. 40 mill i underskudd q3?
Har du da trukket fra de ca. 43 mill som de har skutt inn i Nikola?
Framtia
28.10.2018 kl 10:14 8437

De 43 millionene ble betalt inn i rep. emisjonen i september...
Redigert 28.10.2018 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
28.10.2018 kl 10:28 8326

Ok,
Det er greit, men like fullt er de 43 mill ikke lenger i cash beholdningen. September hører inn under q3.
Derfor lurer jeg på hvor stor en kan anta at cashbeholdningen vil være pr. 30.september dersom en antar at q3 18 ender på minus 40 mill.

Jeg er ikke negativ til Nel overhodet og tror det kan bli riktig bra. Utfordringen er at dette tar lenger tid enn mange av oss kunne tro. Løkke antydet at minimum et kvartal i 2018 ville bli med positiv EBITDA og har i q2 18 gått tilbake på dette ifølge m73102. Selskapet er i stadig vekst og analytikere forventer ikke at selskapet skal begynne å tjene penger før fra 2019, så således er de fortsatt innenfor.
Selskapet har også valgt å gå inn i en Nikola med som de selv sier en symbolsk sum, men denne symbolske summen er uansett i overkant av 40 mill, ikke ubetydelig for et selskap som er prisgitt å fortsatt leve av emisjoner i noen kvartaler framover.
Nikola kontrakten vil først for alvor begynne å generere inntekter av betydning neste år på denne tiden, det er realitetene.
Nel har idag utestående 1,13 mrd aksjer, ikke et ubetydelig antall. Ved enda en eventuell ny emisjon vil dette antallet økes ytterligere, derfor er det av interesse å vite hva en cashbeholdning kan utgjøre ved Q3.
Dersom en legger til grunn at selskapet kan måtte notere seg for 30-50 mill i minus også i kvartalene q4 18, q1 19, q2 19 og q3 19 er poenget mitt at da er cashbeholdningen igjen nullet ut.
For selv om det skulle bli positivt EBITDA i q4 19, vil da kassen være så slunken at de trenger påfyll til arbeidskapital rett og slett.
Redigert 28.10.2018 kl 10:40 Du må logge inn for å svare
Framtia
28.10.2018 kl 11:09 8081

Vet ikke helt hvor det ender, men Nel hadde 388 mill i ordre boka ved utgang av 2Q18. Da er ingenting fra Nikola tatt med...478 millioner i cash, pluss 46,8 mill. fra rep. emi...Bidrag Nikola på 5 mill $...Ser vi effekt av en full automatisert fabrikk i Herning allerede? Stipuleres min. 40% kost reduksjon over tid...
Nødvendige nyansettelser er kostbart, men nødvendig i et ekspansivt selskap som Nel.
Uvisshet om forlik med PDC Mashines, samt påløpende kostnader forbundet med Notodden utvidelser. Disse kostnadene(150mill.) blir fordelt over 6-7 kvartaler, med oppstart 3Q18...
Ser vi inntekter på 200mill.?? Nærmer vi oss "brake even"? Mulig vi må avvente positiv bunnlinje enda 2 kvartaler...Tror forøvrig ikke balansen blir så gal, dersom signalene om full produksjon ved Herning/ Notodden er reelle...Noe må da nødvendigvis komme inn i form av inntekter...!?
28.10.2018 kl 11:26 7985

Etter mine vurderinger var det mest oppsiktsvekkende i q2 presentasjonen at selskapet nesten klarte å opprettholde backlog. Den ble kun redusert med 17 mill. fra 405 til 388 mill. Det vitner om at selskapet mottar en del mindre ordrer som de ikke melder over børs. I tillegg kan det tenkes at inntekter ved rep/vedlikehold er større enn tidligere antatt.
Selskapet er gjeldfritt og det er flott, men uansett om selskapet er i en vekst/ekspansjonsfase krever det store ressurser og Nel er fortsatt i en slik fase. Spesielt i nye områder som Kina. Det koster å bygge opp og forhåpentligvis vil dette bære frukter over tid. På q2 ble vel også Seoul nevnt.
m73102
28.10.2018 kl 12:05 7807

Elvo - jeg har også oppfattet det slik Framtia beskriver, at NEL hadde 480 mill i cash (før rep emi), og ved å trekke fra kr 150 mill til fabrikken i Notodden, 40 mill i ev underskudd i Q3 og at rep emi gikk til å kjøpe seg inn i Nikola - har NEL ca 300 mill i kontanter. Jeg er derfor ikke bekymret, med dagens kontrakter og planlagte ekspandering, at NEL ikke har nok kontanter frem til inntektene begynner å strømme inn fra de nye kontraktene:)

NEL hadde en stor backlogg i Q2 (husk Nikola) - og i Q3 har vi inngått 3 nye kontrakter som er børsmeldt. Videre har Løkke uttalt at Nikola vil dekke de løpende kostnadene NEL har ifm utbyggingen av stasjonene, NEL vil på sikt også få redusert kostnadene ifm driften med inntil 40 % og det er ikke veldig lenge til de virkelige store inntektene kommer. Jeg oppfattet det slik under Q2 presentasjonen at en ikke kan regne med overskudd i ett av Q i 2018. Selv om NEL skulle få 40 mill i underskudd pr Q de neste 8 kvartalene - hvilket jeg mener er helt urealistisk, vil NEL likevel ha nok kontanter frem til Q3 i 2020. Jeg tror det er realistisk at en i første del av 2019 vil se overskudd - og jeg er helt sikker på at dersom Løkke hadde ment det var stor risiko for at NEL ikke ville oppfylle sine forpliktelser gitt dagens inngåtte kontrakter, ville en ikke investert i Nikola (hvilket jeg tidligere har argumentert for er forretningsmessig riktig av NEL å gjøre).

Jeg mener NEL virkelig er på rett vei og har full kontroll - inngått mange spennende og store kontrakter, besluttet nødvendig ekspandering, kapasitet til å inngå flere kontrakter og har full kontroll på den finansielle situasjonen (300 mill i kontanter og er gjeldfri). Jeg er derfor veldig positiv for fremtiden til NEL og mener de har gjortt de riktige grepene (herunder også sist emisjon)- og en må ikke glemme at NEL opererer i et marked som virkelig er i vinden om dagen.

Hva tenker dere andre? Jeg setter stor pris på konstruktive og begrunnede kommentarer - ikke kun flåsete hausser eller baisse innlegg om at nå vil NEL stige eller synke....

Ha en fortsatt fin helg. Lykke til!

Jeg har handlet Nel på sunn fornuft og magefølelse siden 2015/16. At jeg fortsatt sitter godt med aksjene er fortsatt den samme årsak. At det nå i tillegg er store kontrakter som er inngått siste året og i tillegg 3 store bare i Q3 må jo sies å være i overkant. Betyr fint lite om q3 viser røde tall. Tror mye skal gå galt om ikke NEL blir god butikk for de av oss som velger å satse fornybart. Tror faktisk Løkke sjøl er i overkant fornøyd med alle kontraktene som er signert i det siste. Lykke til!
Redigert 28.10.2018 kl 12:36 Du må logge inn for å svare

Här gör man samma tankefel som i alla andra bolag. Nel har 300 miljoner, det blir inte emission på många år.

Man antar att de fyller på vid 0 kr. Det gör de ju inte. Kanske de fyller på vid 250 miljoner, och där kan vi vara redan efter resultatet q3. Husker ikke når de fyllt på tidligere.

Sen må de köpa upp hydrogen pro annars är de ute. Det kan kosta 500 miljoner minst.
28.10.2018 kl 13:08 7619

Helt feil, uten noe spesielt fyller de ikke på ved 250 mill, men det er riktig at de venter ikke til 0.
Derfor antar jeg at det vil komme en ny emisjon på vårparten neste år når cash beholdningen nærmer seg 150 mill.

Trodde Nikola inntekter ville starte og rulle for fullt en gang i 2019, men etter å ha lest presentasjonen fra q2 ser det ut som den store kontrakten med dem først vil bære større inntekter fra 2020 og da blir det etter alle solemerker påkrevd med nok en større emisjon.
Redigert 28.10.2018 kl 13:10 Du må logge inn for å svare
Overogut
28.10.2018 kl 13:20 7536

Tror 1 november blir en fin fin kjøpsdag for NEL aksjer!?
m73102
28.10.2018 kl 13:24 7488

InvestorXYZ- for meg er det sentrale bakgrunnen for at en trenger emisjon. Jeg anser det ikke som negativt å hente inn penger gjennom emisjon i en oppbyggingsfase - når pengene brukes for å skaffe fremtidig inntekt. Hvis alternativet er ikke å få Nikola kontrakten eller utføre enn emisjon for å hente inn 300 mill, hva ville du valgt? Det er annerledes dersom en må hente inn penger gjennom emisjon for å overleve og betale sine kreditorer (hvilket helt klart ikke er tilfelle for NEL). Mitt poeng er at NEL i dag har inngått mange store kontrakter i år som vil gi store inntekter (som vil komme lenge før kontantbeholdningen er brukt opp), har gjort de nødvendige kapaitetsutvidelsene for å kunne levere, har i tillegg kapasitet til å inngå flere kontrakter og har full kontroll på det finansielle. Snart (2019/2020) vil også de store inntektene komme, og Løkke har også gitt uttrykk for at på sikt kan det også være aktuelt med lån dersom en vil inngå andre store kontrakter/prosjekter.

Jeg ser derfor ingen grunner til nye emisjoner - og dersom det blir behov for det skyldes det at en ønsker å bygge fabrikker andre steder nettopp for å øke omsetningen ytterligere. NEL trenger i alle fall ikke ny emisjon for å innfri dagens forpliktelser, herunder Nikola kontrakten som foreløpig er ansett for å gi en økning i omsetningen på 10 mrd. for de første 56 stasjonene.

Jeg skjønner derfor ikke hvilken tankefeil vi her gjør InvestorXYZ? Mener du at NEL vil trenge mer penger for å oppfylle sine forpliktelser iht alle kontraktene de har inngått? For meg er ditt innlegg igjen like useriøst som det alltid pleier å være...

Lykke til!
Redigert 28.10.2018 kl 13:33 Du må logge inn for å svare
m73102
28.10.2018 kl 13:47 7389

Elvo - der er jeg ikke enig med deg:) For det første tror jeg NEL allerede i 2019 vil gå med overskudd, og jeg tror ikke kontanteholdningen kun vil være 150 mill høsten 2019. Husk at Løkke har gitt uttrykk for at Nikola dekker de løpende kostnadene - samt presisert at de har nok cash. Legger vi likevel til grunn den forutsetningen som du forespeilet, at de kun har 150 mill i kontanter høsten 2019 - hvorfor skal de da gjennomføre en stor emisjon når en i løpet av veldig kort tid vil få en kraftig inntektsøkning? De første 56 stasjonene vil være ferdig innen de første årene (10 mrd i omsetning). Til orientering oppfattet jeg Løkke også dithen på Q2 at de hadde nok kontanter.
Redigert 28.10.2018 kl 13:49 Du må logge inn for å svare
28.10.2018 kl 13:52 7346

m73102,
Håper du har rett.
Løkke har bommet med årets guiding samt søksmålet fra PDC Machines.

De måste framförallt se till att få bort den alkaliska hydrogenprocessen, ta bort produktionen av hydrogen med icke-förnybar energi(t.ex.brunkol) och se till att det blir storskalighet i NEL’s hydrogenproduktion.
Klarar de inte av detta så återstår leverans av tankningsställen med allt vad det innebär av sämre avkastning på kapital. Räknar med förlust Q3 och vill gärna e satsning på ny produktionsteknik för hydrogen.
28.10.2018 kl 14:43 7112

Igjen dukker denne påstanden opp: ""Det man påstår sig kunna sälja är större anläggningar som ska klara förnybar el, här är det möjligen större marginer..
Men tyvärr har nel inte den tekniken.""

Påstanden har før blitt avvist i dette fora. Kan noen med den nødvendige seriøse kunnskap avvise eller bekrefte dette. ? Dersom det fortsatt er noe usikkerhet rundt dette, vil et konkret spørsmål til styret den 1.11. være på sin plass.

JosefK
28.10.2018 kl 15:16 7011


Mye fokus på bunnlinje her. Jeg fokuserer på topplinje og klasker til med følgende hårete anslag:

250 mill

Hvorav 50 kommer fra pilotanleggene til Nikola. Og resten er business as usual.

m73102
28.10.2018 kl 15:22 6969

Elvo - det håper jeg også:)

Det er ikke ofte jeg er uenig med deg, Elvo... Det er riktig at Løkke gå uttrykk for at det ville komme overskudd i minst ett av Q - men slik jeg har forstått det endret de faktiske forholdene seg, vet at en har brukt flere kostnader knyttet til nye prosjekter (som gir større inntekter i fremtiden) og som en muligens nå ser resultatet av gjennom flere nye kontrakter i 2018.

Det at en har inngått forlik trenger ikke bety at en har innrømmet skyld - og jeg har erfart i flere sammenhenger at en velger forlik i stedet for lange rettsprosesser. Det er alltid en risiko - og her har en også hatt et ønske om et fortsatt fremtidig samarbeid. Det er ikke like enkelt gjennom en lang og tung prosess i retten. Jeg mener derfor det blir feil å si at Løkke har bommet ved at en inngikk forlik - særlig ift prosess i USA - selv om en tidligere har sagt at en har en sterk sak. Men dette har vi diskutert tidligere:)

Lykke til videre Elvo!
28.10.2018 kl 16:10 6819

m73102,
Endret guiding, ved at en ikke opprettholder eller oppjusterer estimatene, men heller reduserer vil jeg se som en ørliten proft warning.
Når det gjelder forliket er ikke jeg uening i at det er å foretrekke foran en rettsak, for det er det helt klart. Det som jeg har pekt på og som jeg mener ikke var bra, var at ledelsen kategorisk avfeide søksmålet og derav valgte å ikke foreta noen avsetninger regnskapsmessig. det er på det punktet jeg mener at han bommet.
Hadde Løkke gjort dette ville de økonomiske avsetningene allerede vært tatt, nå kommer regningen.....

Men er sikker på at det blir mye glede framover i Nel.
Hydrogenmarkedet er i sterk vekst og Nel er helt klart blant aktørene som er i førersetet til å lykkes. Ekstremt tungt og en vanskelig øvelse å vite hva en skal satse ressursene på når det skjer så mye innen dette markedet. mener bestemt det var riktig å satse på Nikola, samtidig som de også er med på mange flere fronter.

Lykke til videre m73102, leser dine innlegg med stor interesse.

Därtill kan vi få se nedskrivningar knutet till rotolyzer, samt enorma kostnader kring utbyggnad Notudden. Som vi minns så skulle H2V betala utbyggnaden sa Lökke, men det blir det inget av med nu. Det hjälper inte att hydrogenmarknaden är i växt når NEL ikke kan leverere det som marknaden vill ha. De kan nu bara leverera tankstatsjoner. Er det en framtidsbransch? Vad jag ser så går hydrogenmackarna i Norge i konkurs. Många bensinmackar stänger också.

Därför ska vi den 1.11 fokusera frågorna kring om eller när deras teknik klarar av förnybar energi. Jag kan inte förstå att det ska vara så svårt att få till. De borde köpa upp Hydrogen Pro, men nu har de istället förnärmat deras direktörer, så en sådan affär ser väldigt svår ut. Så har man köpt Proton som bara bidrar med förluster.

abroker
28.10.2018 kl 17:13 6564

De har tydeligvis ombestemt seg???

Tidligere denne måneden skrev Dagsavisen at både Høyre, Venstre, Ap, MDG og SV ville teste hydrogentog på norske skinner.

Samme dag sendte sistnevnte parti forslag til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med forslag om et pilotprosjekt for utprøving av hydrogentog på minst én av de ikke-elektrifiserte linjene.

I sitt svar skriver Dale blant annet følgende:

«For å redusere risikoen for jernbanedrifta har Noreg ei haldning om at vi ikkje skal vere pionerar, men heller basere opp på utprøvd teknologi».

Dale skriver videre at «eg meiner tida ikkje er inne for hydrogentog i Noreg no».

Les også: Flertall for hydrogentog
– Eksplosjonsfare

I sin argumentasjon mot at jernbanen skal ta i bruk ny teknologi, skriver Dale også følgende:

«Biogass og hydrogen har nokre tryggleiksmessige utfordringar i kombinasjon med utslepp og eksplosjonsfare i dei norske jernbanetunnelane som er konstruert for å kunne drenere vatn. Tunellar der begge opninganene ligg på same høgde er difor bygd med det høgaste punktet midt i tunnelen. Ved uønska hendingar vil då eksplosjonsfarlege gassar kunne fangast inne i tunnelen og utgjere ein tryggleiksrisiko for dei som er inne i tunnelen.»

Dagsavisen har spurt Bane NOR om hvor mange av de godt over 700 jernbanetunnelene dette gjelder for.

– Bane NOR har ikke gjort noen kartlegging av dette foreløpig, men vil gjøre det dersom dette blir et konkret oppdrag fra våre myndigheter. Da vil vi også kunne gi svar på om dette er en utfordring og hvordan det vil kunne håndteres, svarer pressesjef Thor Erik Skarpen.

Han viser videre til at hydrogentog er under utprøving i noen delstater i Tyskland, og at «det er et spennende prosjekt.»

Les også: – Snart har jeg ikke annet valg enn å gå på sosialkontoret
– Vil krevje investeringar

Dale er også imot hydrogentog på grunn av kostnaden ved å ta dem i bruk.

«I tillegg til naudsynte tilpassingar av infrastrukturen, vil eit prøveprosjekt med hydrogendrift eller liknande krevje investeringar i rullande materiell, samt infrastruktur for produksjon og distribusjon av hydrogen. Kostnadene ved eit slikt prosjekt kan bli høge. Det er viktig at vi ikkje påfører jernbane kostnader som gjer den mindre konkurransedyktig samenlikna med transport på veg», skriver Dale.

Like fullt skriver Dale også at «Jernbanedirektoratet har i sitt konkurransegrunnlag for Trafikkpakke 2 Nord lagt inn ein økonomisk bonus for uttesting av nullutsleppsteknologi (...). Bonusordninga i Trafikkpakke 2 Nord gjeld kun for togmateriell som har eit framdriftssystem som ikkje slepp ut CO2, NOx, partiklar eller andre klima- eller miljøskadelege stoff under drift.»

Dette er nettopp hva som er tilfellet for hydrogentog.

Jernbanedirektoratet opplyser til Dagsavisen at bonusordningen er begrenset til 2,5 millioner kroner i året, og at det totalt sett er snakk om 10 millioner kroner til formålet.

Les også: Voldtatt av 30 menn - må bruke bleie (DA+)
– Har abdisert

Aps Sverre Myrli, som tidligere har argumentert for testing av hydrogentog i Norge, konstaterer at regjeringen ikke er interessert i hydrogentog.

– Dale skriver jo det svart på hvitt!

– Hva tenker du om det Dale skriver om eksplosjonsfare og at vi i Norge ikke skal være pionerer?

– Som en følge av jernbanereformen er det ingen som har noe overordnet ansvar lenger. Alle har bare ansvar for sin lille firkant. Derfor er det heller ingen som tar ansvar for slikt som dette. Regjeringen har abdisert i jernbanepolitikken.

Akk ja sann.......
abroker
28.10.2018 kl 17:14 6537Tidligere denne måneden skrev Dagsavisen at både Høyre, Venstre, Ap, MDG og SV ville teste hydrogentog på norske skinner.

Samme dag sendte sistnevnte parti forslag til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med forslag om et pilotprosjekt for utprøving av hydrogentog på minst én av de ikke-elektrifiserte linjene.

I sitt svar skriver Dale blant annet følgende:

«For å redusere risikoen for jernbanedrifta har Noreg ei haldning om at vi ikkje skal vere pionerar, men heller basere opp på utprøvd teknologi».

Dale skriver videre at «eg meiner tida ikkje er inne for hydrogentog i Noreg no».

Les også: Flertall for hydrogentog
– Eksplosjonsfare

I sin argumentasjon mot at jernbanen skal ta i bruk ny teknologi, skriver Dale også følgende:

«Biogass og hydrogen har nokre tryggleiksmessige utfordringar i kombinasjon med utslepp og eksplosjonsfare i dei norske jernbanetunnelane som er konstruert for å kunne drenere vatn. Tunellar der begge opninganene ligg på same høgde er difor bygd med det høgaste punktet midt i tunnelen. Ved uønska hendingar vil då eksplosjonsfarlege gassar kunne fangast inne i tunnelen og utgjere ein tryggleiksrisiko for dei som er inne i tunnelen.»

Dagsavisen har spurt Bane NOR om hvor mange av de godt over 700 jernbanetunnelene dette gjelder for.

– Bane NOR har ikke gjort noen kartlegging av dette foreløpig, men vil gjøre det dersom dette blir et konkret oppdrag fra våre myndigheter. Da vil vi også kunne gi svar på om dette er en utfordring og hvordan det vil kunne håndteres, svarer pressesjef Thor Erik Skarpen.

Han viser videre til at hydrogentog er under utprøving i noen delstater i Tyskland, og at «det er et spennende prosjekt.»

Les også: – Snart har jeg ikke annet valg enn å gå på sosialkontoret
– Vil krevje investeringar

Dale er også imot hydrogentog på grunn av kostnaden ved å ta dem i bruk.

«I tillegg til naudsynte tilpassingar av infrastrukturen, vil eit prøveprosjekt med hydrogendrift eller liknande krevje investeringar i rullande materiell, samt infrastruktur for produksjon og distribusjon av hydrogen. Kostnadene ved eit slikt prosjekt kan bli høge. Det er viktig at vi ikkje påfører jernbane kostnader som gjer den mindre konkurransedyktig samenlikna med transport på veg», skriver Dale.

Like fullt skriver Dale også at «Jernbanedirektoratet har i sitt konkurransegrunnlag for Trafikkpakke 2 Nord lagt inn ein økonomisk bonus for uttesting av nullutsleppsteknologi (...). Bonusordninga i Trafikkpakke 2 Nord gjeld kun for togmateriell som har eit framdriftssystem som ikkje slepp ut CO2, NOx, partiklar eller andre klima- eller miljøskadelege stoff under drift.»

Dette er nettopp hva som er tilfellet for hydrogentog.

Jernbanedirektoratet opplyser til Dagsavisen at bonusordningen er begrenset til 2,5 millioner kroner i året, og at det totalt sett er snakk om 10 millioner kroner til formålet.

Les også: Voldtatt av 30 menn - må bruke bleie (DA+)
– Har abdisert

Aps Sverre Myrli, som tidligere har argumentert for testing av hydrogentog i Norge, konstaterer at regjeringen ikke er interessert i hydrogentog.

– Dale skriver jo det svart på hvitt!

– Hva tenker du om det Dale skriver om eksplosjonsfare og at vi i Norge ikke skal være pionerer?

– Som en følge av jernbanereformen er det ingen som har noe overordnet ansvar lenger. Alle har bare ansvar for sin lille firkant. Derfor er det heller ingen som tar ansvar for slikt som dette. Regjeringen har abdisert i jernbanepolitikken.


Ikke bra for NEL - vel?

Explosionafara, trodde man kommit längre än det.

Vad skiljer faran, jernbane mot vei? Vad om en Nikola exploderar i oslofjordstunneln?

Egentligen löjliga argument av politikern. Hvis hydrogen blir stort vill sikkert nsb frakte vogner med hydrogen.
Furuen
28.10.2018 kl 18:11 6287

m73102,
veldig enig i mye av det du skriver, MEN det ser ut som om du vil belaste hele Notodden-fabrikken på 150 mill. i Q3. Det vil vel bare bli en liten del av dette som belastes i dette kvartalet. Arbeidet med fabrikken er vel så vidt påbegynt. Det skulle jo ta et år før den stod ferdig. Hva tror du?
ruda
28.10.2018 kl 18:30 6187

Slapp av. Det tar tid å bygge dette selskapet. Vi får se om ikke dette gir gode resultater hver q fremover
m73102
28.10.2018 kl 18:50 6112

Furuen - skjønner at det jeg skriver kan misforstås, at alle kostnadene til Notodden fabrikken skulle belastes Q3. Riktig som du skriver at ikke alt vil periodiseres til Q3. Det jeg forsøkte å få frem er at dette er en kostnad som er kjent og som vil ha betydning for NELs kontantbeholdningen fremover. For enkeltthetsskyld har jeg derfor i regnestykket mitt trukket fra hele beløpet for å synliggjøre hvor mye kontanter NEL vil ha igjen.

Nel er et selskap i vekst, og da må man være innforstått med at røde tall vil vare en tid. Kanskje ut 2019. Det som virkelig teller er at Nel får kontrakter, og da helst større.
profit1
28.10.2018 kl 20:52 5701

Har en følelse av at det kommer News fra Nikola i forbindelse med Kvartallsrapporten. Da vil og aksjen skyte videre fart.
Framtia
28.10.2018 kl 22:27 5371

Det kan ikke være opp til 'en person om vi skal ha Hydrogen tog i Norge eller ikke....Vi frakter i dag gass/ propan etc. med tog og dette er regulert i et regelverk for farlig gods. Det å bruke sikkerhet som et brekkjern mot hydrogentog blir rett og slett for dumt! SINTEF har bevist at hydrogen/ batteritog gir årlige besparinger på ca 300 mill i året. Sintef er såpass våkne at de har iberegnet utstyr for hydrogenfylling. På Nordlandsbanen kan det distribueres H2 fra Glomfjord, som etter hva jeg forstår bare venter på kunder med stort hydrogenbehov...