Generelt styring av bedrifter

tom
28.10.2018 kl 00:27 190

Som verdens økonomi blir styrt er det stort sett børsen som setter verdien på et hvert lands økonomi/stabilitet.
Dette går jo på til en hvis grad kun på tiltroen til selskapet og eller børsen i landet,egenkapital og soliditet er av mindre betydning.
Strategiske ledere som blir geni erklært for selskapets børsverdi økning går jo som oftes på akkord med utgifter/ inntekter å egenkapital
er jo som å banne i kjærka
Når en vet at ustabilitet/stabilitet i landet/verden er knyttet 100% til økonomien å ikke gale politikere er det jo en hvis trøst i dette.(en kan jo bare se på
det politiske miljøet i dette landet hvor de fleste små partier er prostituerte. Etter det jeg forstår er det ikke lettelser i skattelegging/regelverk finansmiljøet har som førsteprioritet men forutsigbarhet,men hvordan skal en få dette med politikre som knapt kan administre sin egen livssituasjon.(look to KRF)
Som et eksempel,studer hvordan Singapore blir styrt som vel er det mest stabile enklaven i verden etter 1950.
Nei la økonomene styre,men under kontroll.
Tom