Enig i at hvis man skal investere her så må man være forberedt på å kunne miste alle pengene.
Uenig i at bankene sitter på all makten.

Ingen er mer interessert i å konsolidere bransjen enn bankene. Solstad er den klart største aktøren og har en veletablert organisasjon med et ekstremt bredt nettverk. Hvis bankene skulle slå selskapet konkurs vil de også miste kontrakter som er inngått.
Bankene vil altså ha klart størst mulighet til å få mest mulig igjen ved å la selskapet leve videre enn at skipene blir solgt i et konkursbo i dagens marked. Dette gir aksjonærene en viss makt.


Re firkløver

Jeg har ingen som helst tro på at kreditorene ønsker å slå Solstad konkurs. Det ligger alt for store verdier i selskapet til det, verdier som de på ingen måte vil klare å hente ut ved å tvangssalg eller konkurs salg. Jeg er derfor temmelig sikker på at selskapet vil bestå. Derimot må de få gjort noe med gjeldsbelastningen og da kan konvertering av gjeld til aksjer være et veldig reelt alternativ. Det er her gribbene kjenner sin besøkelsestid. Slik konvertering skjer gjerne til skammelig lav kurs, som dermed vanner ut eksisterende aksjonærer fundamentalt. Et annet alternativ er emisjon, men det er ofte ikke særlig bedre da også dette ofte skjer til svært lave kurser.

Tenker bare at det et greit at alle tenker over egen risiko vilje når det gjelder SOFF. Jeg tar som sagt ikke i selskapet med ildtang på nåværende tidspunkt.
danm
02.11.2018 kl 19:43 4104

Det er muligt det bliver nogle hårde måneder hen over vinteren, men som 2019 og frem tegner nu, vil bankerne strække sig langt og derfor tror jeg, man finder frem til en løsning uden at konvertere lån til aktier. det er klart, at baisserne, der gerne vil ind endnu billigere bruger udvanding som spøgelse. Baisserne kom også med alle mulige scenarier i forbindelse med Archer inden Q3, men de fik som bekendt ikke ret.
5198
02.11.2018 kl 21:02 4075

Her kan alt skje, skal være ydmyk nok til å si at alle med en mening her inne egentlig kan få rett. Men utfra tidligere restruktureringer og erfaringene fra 2014 og frem til i dag så tror jeg det vil skje en emisjon før mars 2019, her vil de største aksjonærene kjøpe seg inn ( beholde eller øke eierandelen) før markedet tar seg opp mot sommeren 2019. Oljeselskapene renner over av penger og 2019 tror jeg det blir året det løsner. Dette ser de store og posisjonerer seg for det.

Når de store skal ut med penger i emisjonen tipper jeg det er nærmere 1kr en 3 kr, men alle får ta sine valg jeg har satset på den solide broren til SOFF
kontra
02.11.2018 kl 21:40 4043

Selvfølgelig kan ikke kreditorene slå Solstad konkurs; først må det finnes et grunnlag. Solstad har sendt melding om samtaler med sine "samarbeidsparter" med grunnlag i en mulig likviditetsituasjon etter vinteren 2019. Registrerer at enkelte ynder å tegne skrekkscenarioer med bakgrunn i denne, det får så være. Bokførte verdier i Soff er mange ganger høyere enn det markedet vil ha det til. Jeg tror ikke hverken ledelsen eller hovedeierne lar seg "pelle på nesen" av geskjeftige representanter for kreditorer, om diskusjonen om konvertering av gjeld til aksjer skulle bli et tema. Om det hele hypotetisk skulle ende opp med emisjon, så er lovverket entydig. Vi får alle samme mulighet, og har vi ikke muligheten, kan vi selge tegningsrettene. Spørsmålet dreier seg utelukkende om en tror på selskapet over tid. Personlig har jeg gjort opp mitt bestikk forlengs. I mellomtiden får en regne rater og telle skip i opplag.
marco83
02.11.2018 kl 22:09 4008

De som tror markedet skal totalt snu på 6 mnd'er bør tro om igjen.
kontra
03.11.2018 kl 00:26 3943

Nå er cet vel ikke alle investorene som tenker 6 mnd`er eller mindre i bransjen for avkastning. Kanskje noen ser litt lengre enn som så...
really
03.11.2018 kl 08:44 3845

Fooled by randomness heter en bok som tar for seg temaet tilfeldighet som spiller en mye større rolle i det som skjer rundt oss enn det vi har lett for å tenke.
Redigert 03.11.2018 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
danm
03.11.2018 kl 09:36 3802

Mange baissere fokuserer på aktiviteterne i Europa, hvor vinteren betyder svag aktivitet, men der er altså en hel verden, der skal betjenes og aktiviteten på den anden side af jorden er tiltagende. Jeg forstår udmærket, at daytraderne(baisserne) fortsat prøver at tjene penge, men jeg kan ikke rigtig se, at der er penge at tjene i SOFF, med den ringe omsætning. Folk holder på deres aktier og det gør det svært for daytraderne. De bruger meget energi på at tale SOFF yderligere ned, men jeg tror, det er forgæves.
03.11.2018 kl 10:46 3764

Om kursen er 1kr eller 8kr er ikke store forskjellen i forhold til gjeldsberget. Jeg tror etter at kjeltringer hauset aksjen med etterfølgende kollaps som selvfølgelig er lovlig i dette landet vil bare et lite signal fra ledelsen om positive forhandlinger med kreditorer fyre aksjen i 10kr
kontra
03.11.2018 kl 11:23 3716

Er enig i at gjelda høres høy ut, om en legger dagens rater og aktivitet til grunn. I så måte har situasjonen ikke endret seg så mye etter forrige strukturering og da Røkke og Fredriksen kom i bildet med en inngang på 12-13 kr. Tror heller ikke disse herrene så for seg overskudd og utbytte fra første dag, men derimot frem i tid. Begge disse har hatt og har sine ben godt plantet i det maritime miljø, og det blir for dumt å underkjenne deres evne. Med seg på lasset har de en rekke investorer med store og små poster, og som har tiltro til herrenes evne til å analysere fremtiden i bransjen. Tror ikke disse lar seg affisere av "noen" journalister kommer med personlige "drittpakker" når det tilsynelatende butter i mot. Derimot tror jeg, i den grad Røkke og Fredriksen er involvert i samtalene med lånegiverne, at alles interesser blir ivaretatt. Selv om kursen i dag ligger 30-40% lavere enn inngangen, er jeg rimelig sikker på at denne begynner å gi avkastning om en tid.
hara-a
03.11.2018 kl 11:24 3715

Legg også merke til at ingen av de store aksjonærene har kastet kortene. Hva er det de vet eller har troen på? Tror de tenker at Soff har gode kort i forhandlingene og at de skal lager seg dyrt da de har tatt mye av regningen allerede gjennom restruktureringen som har vært gjennomfort.
danm
03.11.2018 kl 14:25 3623

Baisserne er meget klogere end alle andre, - indtil de ikke er det længere og så hører vi ikke mere til dem :-)
05.11.2018 kl 08:49 3243

Ser at en "bekjent" av Solstad kryper oppover aksjonærlista ;)
Boss 99
05.11.2018 kl 09:15 3193

Tørr jeg spørre hvem det er ?

Det er vel da den andre personen fra Karmøy området som har kjøpt seg opp det siste året. Tror ikke han og Einar Magne Jansen har gått blindt inn i dette. Har nok tatt et par ord med sjefen først :)

Kommer resultatet i kveld eller i morgen kveld? De pleier jo å sende på kvelden.

Tror de skal komme i kveld hvis de følger samme skjema som sist. Men det har jo ikke engang kommet en invitasjon til presentasjonen så hvem vet :)

Re kontra

Fint om du gidder å lese hva som skrives før du fyrer løs. Det er jo nettopp det jeg sier - jeg tror heller ikke at kreditorene ønsker å slå SOFF konkurs. Verdiene er for store og de får ikke samme verdi ved konkurssalg.

Folk må gjerne kalle meg en baisser. Når det er sagt sier ikke jeg mine meninger her for å få en billigere inngang. Jeg kommer som sagt ikke til å vurdere SOFF uansett hvor langt ned den faller før restruktureringen er gjennomført. Helt avhengig av kurs og antall aksjer "KAN" det da være interessant så se nærmere på denne. Ikke før.

Samtidig sitter jeg ikke med inngående kjennskap til SOFF som selskap, bortsett fra at jeg fra regnskapene ser at gjelden er alt for høy. Jeg sier bare det som historien viser oss gang på gang. Eksisterende aksjonærer som sitter i selskaper som sliter med for høy gjeld og som trenger hjelp blir dessverre raukjørt av kreditorene. Slik er det stor sett alltid. Spiller ingen rolle om selskapet har kjente investorer med store poster som aksjonærer. De lider samme skjebne. Aldri undervurder empiri.

De vil vel ikke at folk skal komme, det er vel ikke så mye gode nyheter der :P
kontra
05.11.2018 kl 12:16 5784

Tror jeg leste deg godt nok, det er vesentlig forskjell på å ønske og kunne i denne fasen. Så vidt jeg vet er ikke Soff kommet i den situasjon at kreditorene kan anvende et ønske, om de aldri så mye skulle ønske. Hvilke motiver du måtte ha for dine kommentarer har jeg ingen oppfatning om, så vidt jeg kan huske har jeg ikke tatt ordet "baisser" i bruk i mine kommentarer. I det ene øyeblikket sier du at du ikke har inngående kjennskap til Soff som selskap, men i neste kommenterer størrelsen på gjelda. Gjeld i forhold til hva? hvordan måles gjeld?.

Jeg har tidligere, til privataksjonær å være, vært tungt inne i selskaper, også der Røkke har vært hovedeier, som gjennomføre en emisjon for å komme gjennom en bølgedal. Jeg kan forsikre om at hverken liten eller stor aksjonær ble rævkjørt av hovedeier og kreditorer, og mine innskutte midler 6-doblet i løpet av et par år. Men jeg kan forsikre om at det ikke var måte på advarsler her på forumet.

Jeg har aldri lagt skjul på at dagens rater ikke er bærekraftig, hverken for Soff eller andre offshorerederier. At dette har sammenheng med den totale kapasiteten i flåten og dagens petroleumsaktivitet offshore, er nok noe de fleste forstår. Som tidligere skrevet har offshorerederiene i hovedsak sin opprinnelse fra fiske- og fangstflåten. Disse folkene har erfaringer fra å håndtere opp og nedturer også ved hjelp av brutale strukturtiltak i form av kondemneringer av overflødig kapasitet. Tror vi vil få erfare at tilsvarende tiltak kommer også i offshore.

Det som er tillitsskapende i forhold til samtalene Soff har tatt initiativ til, er at selskapet ønsker å komme potensielle utfordringer knyttet til likviditetssituasjonen i forkjøpet. På den måten påvirker selskapet premissene for samtalene både for egne vegne, og for andre rederi som måtte komme til lignende erkjennelser. Om noen måneder vet vi mer enn i dag.
danm
05.11.2018 kl 15:14 5645

Raterne har ikke været gunstige hidtil i år, bortset fra enkelte gange på specifikke fartøjer, men det er trods alt bedre end 2017:
- Aktivitetsnivået i oktober var lavt, men gjennomsnittsratene har vært dobbelt så høye sammenlignet med snittet for oktober i fjor, skriver Westshore.
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/11/Ratene-er-ventet-aa-vaere-paa-et-lavt-nivaa

DOF is going up but SOFF is not going anywhere...
05.11.2018 kl 22:10 5249

Potensialet i SOFF er bare så mye større.
Ikke glem at en av norges beste aksjeguruer er styreformann og sitter på 740.000 aksjer.
marco83
05.11.2018 kl 22:12 5236

Equinor ferdig med sitt siste rig flytt for året visstnok, to SOFF båter til under 50k dagen. Det er sykt!
Kontur
05.11.2018 kl 22:12 5230

Ja det er vel litt sent å angre nå men advarslene har jo vært mange. Dof er et mye bedre kort, dertil ingen tvil slik markedet har utviklet seg. Styrken ligger i Subsea elementet i all hovedsak.
Eierstrukturen til Soff er og skummel for de mindre aksjonærene det har lenge ligget i kortene at de må gjennom en runde til.
Håper imidlertid at Soff lykkes det er bra for næringen, vi trenger ikke mer negativ omtale.
Men skrot gjerne 20-30 båter, bourbon kan skrote enda flere det hadde hjulpet mye
marco83
06.11.2018 kl 08:19 5029

Bourbon har konkrete planer om å skrote en hel del faktisk
Nikko
06.11.2018 kl 08:48 4977

Tenker SOFF er et bra kjøp i dag. Tror neppe de tar kontakt med bankene og ber om forhandlinger hvis de legger fra et drittresultat i Q3. Eller hva?
Met1976
06.11.2018 kl 08:54 4963

Bourbon, SOFF, og de andre store aktørene burde skrotet litt alle sammen samtidig. Virke rosm ingen vil være dne første til å skrote i frykt for å miste konkurranseevne men det må gjøres.
Nikko
06.11.2018 kl 09:24 4922

Time will show...
danm
06.11.2018 kl 09:56 4865

Der er ikke nogen kendebevægelse i kursen, der er ingen omsætning. Top 20 venter stille og roligt, de har længere horisont end nogle få dage, som kendetegner de fleste her på HO, INGEN tålmodighed.
marco83
06.11.2018 kl 11:07 4775

Som sagt så skal Bourbon skrote en del nå hvert øyeblikk
Kontur
06.11.2018 kl 12:24 4698

Top 20 skal delta i emisjonen, kurs har liten betydning for dem. Håper det går bra, men synes det virker skummelt. Soff må sannsynligvis ta en emisjonsrunde og hva kursen blir satt til er vanskelig å si.
Næringen er i opptur, men Soff må fikse likviditeten sin for de kommende 2-3 årene. Først da får vi et løft i kursen. Småsparere bør holde seg unna denne inntil dette er på plass.
kontra
06.11.2018 kl 13:06 4627

Bourbon er alene like stor som de norske offshoreselskapene tilsammen. Det er liten tvil om at også norske selskap må gjennom en lignende prosess, problemet er at selv om de ønsker det, har de vanskeligheter med å få igangsatt en slik prosess. Noe så banalt som loven knyttet til kartellvirksomhet kan komme i bildet. Det er også liten tvil om at tas 30% av kapasiteten ut, vil markedet ganske raskt prise den resterende kapasitet langt høyere enn 30% påslag. Det blir først når kreditorene banker på døren og krever kondemneringer/skroting at det vil bli fart i dette. Antar dette er et tema som diskuteres i de "lukkede rom" mellom Soff og "kreditorene". Resten av rederiene vil måtte forholde seg etter den samme malen. I ettertid får vi vite hvem som har trukket det lengste strået av alle de lange stråene.
Redigert 06.11.2018 kl 13:08 Du må logge inn for å svare
danm
06.11.2018 kl 14:00 4565

Når gælden bliver lagt om, kommer SOFF til at stå stærkest, når efterspørgslen på både stiger i 2019. Der bliver ingen emission, da det ikke er nødvendigt.