Prising Bra/Insta vs. TP Bank


Sektoren for forbruksbanker har lenge vært priset veldig lavt. Den siste måneden har utviklingen vært bedre. Insta og Bra har fortsatt å levere gode kvartalsresultater, mens Komp skuffet stort i 3. kvartal.

Men hvorfor skal Brabank prises til P/B ca. 0,75 og Instabank til ca. 1,15? Hvis de skulle prises likt, burde kursen på Bra vært kr 15,50.

Brabank vil ende året med et resultat på ca. MNOK 180(skattefritt), som tilsvarer et resultat pr. aksje på ca. kr 1,85.

Og hvis man ser på svenske TP Bank(som kjøpte BB Bank i Bergen for noen år siden), er på børsen i Stockholm priset til 5 milliarder, med utlån på ca. 10 milliarder. Dog har de ROE på godt over 20%. Sammenlignet med TP Bank, burde ikke da Brabank vært priset til ca. 2,5 milliarder, eller ca. kr 27,- pr. aksje?

Det må vel være mye å gå på for de norske forbruksbankene? Vil vi se flere oppkjøp i sektoren?

Jeg har tenkt det samme som deg. Kjøpte derfor BraBank på 8,8kr og mente det var ett veldig godt kjøp.
Vet at MyBank i sin tid brukte mer avansert statistisk modell for å gi lån eller ikke. MyBank overtok BraBank (verdstt høyere og ikke i «nød») men de beholdt navnet Bra fordi konklusjonen var at den merkevaren var bedre. Mao, når vi da snakker om stigende renter så endte jeg på BraBank nettopp pga den lave P/B mot peers når jeg også tror de vil ha mindre utlånstap (ikke sikkert).

Forståe ikke fallet idag. Jeg gleder meg til utbytte i 2022.
MrLarsen
16.11.2021 kl 18:45 3079

Du må ikke blande Mybank og Easybank! Mybank har tapt millioner av kroner siden oppstart, med emisjon(kanskje flere?) som resultat. Easybank, som kjøpte Brabank, har tjent over 300 millioner siden 2017.

Utfordringen med både Brabank og Instabank er at det ikke er mange selgere på nivåene vi er nå. Jeg tror på en snarlig reprising.

Prisningsforskjellen ligger selvsagt i vekst og ROE.
TF har en roe på solide 20 %
Insta hadde 16,6 I Q3.
Bra hadde roe på 11,7

Bra hadde ikke volumvekst og har tapt ca 15% av utlånsvolumet på en snaut år.
Insta ha vokst med ca 30% på et år.

Dersom veksten kommer tilbake i Bra vil nok kursen bevege seg.
Når man kan kjøpe solide sparebanker med roe på 10-12 og utbytter bedre enn Bra med langt større investorbase ,velger man selvsagt sparebankene.
Forøvrig har Spare1 et prismål på 14 for Bra
Redigert 16.11.2021 kl 20:44 Du må logge inn for å svare

Det er litt investortørke i sektoren.Aksjene er upopulære og forbruksbanker er litt som olje og tobakk.
Men med salget av Bano og de meget gode Q3 tallene for Insta,bra og kraft , med betydelig bedring i utlånstapene kommer snart investorene tilbake.
Utover Tvenges inngang i Insta har det ikke vært noen særlig ny interesse.

Har også kjøpt sparebanker :)

Jeg forventer at ROE skal ta seg opp i Bra når renten er økende i tiden fremover.
Tm3P
16.11.2021 kl 23:09 2928

På papiret så var jo Komplett bank en jævlig billig aksje før Q3 de og.
Alltid noen som vet noe mer enn andre og man kan ikke stole blindt på tallene som blir rapportert. Jeg kan ingenting om Brabank, men kan vel sikkert komme nedskrivninger etter en gjennomgang av forfalte lån der og.
MrLarsen
17.11.2021 kl 08:30 2855

Redusert lånevolum i Brabank skyldes primært salg av misligholdte lån fra «gamle» Brabank, uten regnskapsmessig påvirkning. Disse misligholdte lånene var noe ledelsen i Easybank var klar over ved overtagelsen, og er en del av ryddeprosessen etter fusjonen. Det er jo bra at det nå er borte fra balansen. Og det vil bli betydelig økt ROE fremover.
MrLarsen
17.11.2021 kl 08:39 2839

Det ville overraske stort, og er lite sannsynlig. Brabank(og tidligere Easybank) var tidlig ute med forward flow-avtale, og har solgt misligholdte lån meget sent i misligholdsprosessen; først når Namsmannen har konkludert med «intet til utlegg». Motsetningen er de som har solgt tidlig i prosessen, samt de som ikke har hatt forward flow-avtale. De har måtte ta store tap.
Mdg1
17.11.2021 kl 08:46 2824

Er det noe historien har vist så er det at mengden råtne lån er stor i tidligere brabank. Jeg vil anta at minst 50% av alle lånene som er betalt ut før gjeldsregisteret kom vil måtte skrives ned. Dette fordi de fleste som endte opp i Brabank allerede hadde forbrukslån i Bank Norwegian og opptrukne kredittkort. Disse lånene var tredje/fjerde/femteleddslån til å betale på annen kredittgjeld.
MrLarsen
18.11.2021 kl 09:16 2708

Med å mene det, undergraver du det solide arbeidet ledelsen i Easybank har gjort siden oppstart. Easybank kjøpte Brabank like for like, selv om Brabank hadde 60% mer bokført EK. De visste nok at det var mye dårlig bankhåndverk i Brabank. Det var nok også ledelsen og styret i «gamle» Brabank klar over, sett hen til bytteforholdet ved fusjonen.

Brabank har i år solgt misligholdte lån for 600 millioner, UTEN negativ regnskapseffekt. Easybank har bygget sten på sten, og har fortsatt dette arbeidet etter fusjonen med Brabank.

Mitt bet er Insta. Ser meget bra ut. God inntjening og vekst og godt omdømme blant brukerne.

Da var det slik Pilkasteren trodde.
Ny på listen i Brabank Grunde Eriksen ALTITUDE CAPITAL AS 2 645 751 aksjer 2,79 % eierandel.


Mvh The Dart Throw 😀😀😀

Guuz
22.11.2021 kl 08:24 2386

Hvem har solgt han disse? Det omsettes jo knapt aksjer over børs.

De er plukket over tid via DNB ser det ut som.

Mvh The Dart Throw 😀😀😀
MrLarsen
22.11.2021 kl 14:34 2263

Positivt med Altitude Capital som aksjonær.

Det har vist seg at store poster ikke omsettes via børs, men kun meglerhusene i mellom. Disse omsetningene fremkommer kun i VPS en dag eller to etter.
At det omsettes en god del aksjer utenom børs, er negativt, da det undergraver mange av grunnene til å være tilknyttet Euronext Growth, nemlig at det gir åpenhet om aksjen, gir et reelt bilde av markedet, osv.

Redigert 22.11.2021 kl 14:36 Du må logge inn for å svare

Ser ut til at FARVATN PRIVATE EQUITY AS og Songa Capital har solgt mye av dette i August 😀

Mvh The Dart Throw 😀😀😀
MrLarsen
23.11.2021 kl 17:48 2119

Erik Must har kjøpt ytterligere 0,3%, gjennom Must Invest AS. Han er allerede 5. største aksjonær i Brabank, gjennom Fondsavanse.

1,7 millioner aksjer omsatt for 10 kr i går og i dag .

Spennende hvem som kjøper 😀😀
Er det en veldig trøtt aksjonær som selger ??

Mvh Pilkasteren :-):-):-)
Redigert 25.11.2021 kl 17:48 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
25.11.2021 kl 18:29 1941

Jeg tenker at en kjøper av ca. 1,75% av aksjene, er en som har stor tro på Brabank fremover. Og med nesten 10% rabatt, er det jo et knallkjøp!

Og selger kan jo være en som stille og rolig har kjøpt på veldig lave nivåer, og som tar en fin gevinst.
Redigert 25.11.2021 kl 18:29 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
27.11.2021 kl 12:19 1774

Etter et lite «dypdykk» i Brabank’s presentasjon for 3. kvartal, er ikke ROE på 11,7 korrekt. Det er 12,1.
Og hvis vi tar med one-offs, altså salg av portefølje(ca. MNOK600), er ROE på gode 16,8.

Så da er det bare å få kapitalen i arbeid - eller betale utbytte.

Oppdaget nå at de avslutter kredittkorttjenesten sin. Synd for der var jeg kunde, men gode vilkår, så de kan ikke ha tjent mye på det. Får fortsette å tjene på aksjene istedenfor å opptjening av monobits😂. Hvis de klarer å oppnå målet på 16% ROE i 2023 så blir det gøy å være aksjeeier her. Da er det snakk om kurs mellom 20 og 40 vil jeg tro.
MrLarsen
04.12.2021 kl 14:52 1436

Kr 40,- er kanskje optimistisk?😅
Bank Norwegian ble solgt for rett over 2,1 P/B. Det tilsvarer en kurs på kr 28-29,- for Brabank(Bokført egenkapital pr. aksje er etter Q3 kr 13,43). Jeg tviler på at de største aksjonærene vil selge for under dette.

Gamle Brabank brukte mye penger på kredittkortsatsningen sin, inkludert utvikling av programvaren. Det har rett og slett vært et pengesluk! For å få lønnsomhet, må de ha volum. Samarbeidet med Widerøe har ikke gitt ønsket volum, og derfor avvikles kredittkort. Men løsningen er egenprodusert, har stor økonomisk verdi, og som eventuelt kan selges.

1,7 mill. aksjer som ble omsatt forrige uke, står på klientkonto hos Pareto. Spent på hvem som er kjøper av disse aksjene.
Redigert 04.12.2021 kl 16:09 Du må logge inn for å svare

De er flyttet fra Pareto

Dragesund Invest / Petter Dragesund Pareto har tatt 500.000
Minimum 800.000 aksjer er kjøpt av selskaper kontrollert av Roy Oddvar Myklebust tidligere ABG megler .

Pareto står oppført med 0 aksjer på siste oppdaterte liste jeg sitter med fra 03.12

Grunde Eriksen Petter Dragesund og Roy Oddvar Myklebust har kjøpt seg inn nå i BraBank i det siste
Vi aksjonærer går noen spennendes år i møte

Mvh The Dart Throw 😀😀😀
Redigert 05.12.2021 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
05.12.2021 kl 13:01 1310

👌

Dragesund Invest AS har vært aksjonær helt siden Monobank. At de kjøper seg ytterligere opp i fusjonerte Easybank/Brabank, er positivt.
Redigert 05.12.2021 kl 13:10 Du må logge inn for å svare

Ser ut som at Dragesund eide 43108 aksjer fra før ,da de nå eier 543108 aksjer på oversikten fra 3.12

Raiffeisen Bank har solgt 1,7 millioner aksjer i perioden 29.11-03.12 i følge oversikten jeg sitter på 22.11 overtok Raiffesen bank 3 483 313 aksjer fra Banque International i følge samme oversikt .

Ser nå at 1,2 Millioner aksjer av disse er kjøpt av selskaper Roy Oddvar Myklebust har tilknytning tilMvh The Dart Throw :-):-):-)
Redigert 05.12.2021 kl 14:29 Du må logge inn for å svare

Da ble det solgt 3 663 285 i Bra til 9,25 fredag da er nok Raiffesen bank ute av listen.
Spent på hvem som kommer inn billig må det jo uansett være😀😀😀

Mvh The Dart Throw 😀😀😀

Ja, kjøp til P/B på 0,68 må anses som billig!

Selger er nok 4Finance, som visstnok er store på SMS-lån i Europa. Sitter en rik russer på toppen av 4Finance, som sikkert er i beit for cash😊

Eieren av 4finance trenger nok ikke penger.
Dette var et rumensk (?) selskap som kjøpte 10% i Mono og tanken var samarbeid og domocilskifte grunnet norske ek-krav.
Etter at mono forsvant,forsvant også interessen fra øst Europa.

Verdipapirfondet Alfred Berg Norge ser ut til å være kjøper av posten.

Mvh The Dart Throw 😀😀😀

Strålende!

Alfred Berg’s Petter Tusvik sitter også i valgkomiteen i Brabank.