DNB Biotek


Noen som kan forklare kort forskjellen eller hvorfor DNB har 3 forskjellige Biotek fond.
Makan til rot.
For meg virker dem ganske like og presterer likt bortsett fra kostnadene:

DNB Biotek A, pris 1,45%
DNB Biotek R, pris 1,06%
DNB Biotek N, pris 1,16%

De som gjør store innskudd får rabatt.