Erstatning til markedspris eller er ikke siste ord sagt?

ak78
QEC 19.11.2021 kl 00:00 14368

Fra Le Devoire i kveld, 18.nov:
Oversatt med google translate.

Utica Resources ønsker å restarte oljeleting i Gaspé og bekrefte dets kommersielle potensial, nå som domstolene har opphevet avslaget om å bore fra energi- og naturressursminister Jonatan Julien. Dokumenter som er innlevert i retten viser at statsråden hadde avvist oljeselskapets forespørsel til tross for råd fra hans departement, i en sammenheng der avdukingen av «Plan for grønn økonomi» var nært forestående.

Noen dager etter å ha vunnet saken mot Legault-regjeringen, håper presidenten for Utica Resources, Mario Lévesque, nå at henvisningen av hans søknad om boretillatelse til departementet for energi og naturressurser (MERN) vil bli avsluttet med grønt lys. for prosjektet levert i februar 2020.

"Vi ønsker å fortsette programmet, så lenge hindringene av politisk karakter er fjernet," sa han til Le Devoir. Herr Lévesque understreket også at dette prosjektet, kalt "Galt", er tilstrekkelig avansert til å snakke om et "foreløpig stadium for å sette i produksjon", det vil si kommersiell utnyttelse av det første oljefeltet i Quebecs historie. Han sendte oss også et depositum "notice of discovery" datert oktober 2019 og hvis "compliance" ble bekreftet av MERN, i henhold til det som kan leses på dokumentet.

"Regionen har allerede produsert en god mengde olje," sa Mario Lévesque, som også er president for "Gaspé Énergies", datterselskapet Utica Resources som ble opprettet for å utvikle "Galt"-prosjektet, som ligger 20 kilometer vest for Gaspé . Ifølge ham skal de to borehullene selskapet planlegger derfor gjøre det mulig å «kalibrere produksjonsmodellen», før de konverteres «til produksjonsbrønn når utvinningstillatelsen er gitt».


Det er imidlertid stor variasjon, avhengig av kildene, når det gjelder det virkelige oljepotensialet i denne sektoren, som har vært gjenstand for boring siden 1800-tallet. «Eksterne vurderinger viser et potensial på 540 millioner fat alene for Galt-tillatelsen. Regionen forventes å holde flere milliarder fat på plass, sa Mario Lévesque.

Dokumenter arkivert i 2017 av det tidligere Quebec-selskapet Junex, som da hadde letelisensen for prosjektet, spesifiserte imidlertid at Galt-prosjektet ville inneholde "mulige utvinnbare oljereserver" på åtte millioner fat olje. Men mer spesifikt ville den inneholde påviste og sannsynlige reserver på 161 000 fat.

Regjeringen i Quebec eier for tiden, gjennom Investissement Quebec, 17 % av Galt-prosjektet, etter å ha injisert $18,4 millioner i leting i denne sektoren mellom 2012 og 2017. Det er dessuten det mest avanserte oljeleteprosjektet i provinsen, mens regionen av tuppen av Gaspé-halvøya har vært gjenstand for det meste av oljeboringen som er utført i Quebec siden 1860.

Kompensasjon

Uansett oljepotensialet til "Galt"-sektoren, har Legault-regjeringen imidlertid gjentatt de siste ukene at den vil stoppe olje- og gassleteprosjekter i provinsen. Dette vil innebære avskaffelse av rundt 182 letetillatelser som dekker omtrent 32 000 km2 av territoriet.

Hvordan har statsråd Jonatan Julien tenkt å gå frem for å få slutt på prosjektene? «Det er ved lovendring at vi vil forby olje- og gassutvinning i Quebec. Et lovforslag er under utarbeidelse, "svarte kabinettet hans onsdag. Det vil da bli utbetalt erstatning, men detaljene rundt disse er foreløpig ikke kjent. – Bestemmelsene om erstatning vil bli gitt i lovforslaget. Regjeringen har heller ikke tatt stilling til om den vil anke rettens avgjørelse, som nettopp har opphevet avslaget på boring for Galt-prosjektet.

For Mario Lévesque er det imidlertid klart at Quebec-regjeringen vil måtte betale betydelige summer hvis den stenger døren for Utica Resources-prosjekter, som kontrollerer 29 tillatelser som dekker 4400 km2. «Hvis regjeringen stopper næringen, vil det utgjøre en ekspropriasjon. Ved ekspropriasjon forventer vi å bli kompensert til virkelig markedsverdi. En ekstern evaluering pågår nå, understreket han.

Klikk her for å se dommen i tvisten mellom Gaspé Énergies og minister Jonatan Julien
"Men vi foretrekker å utvikle ressurser og skape ekte arbeidsplasser," la Lévesque til. Dette var hva selskapet hans hadde til hensikt å gjøre, etter å ha overholdt alle nødvendige prosedyrer for å få sin undersøkelsesborelisens, i løpet av sommeren 2020.

Politisk inngripen

Dokumentene som er innlevert i retten i forbindelse med tvisten mellom Gaspé Énergies og minister Jonatan Julien viser at MERN-tjenestemenn gikk inn for å godkjenne boring. I sammenheng med diskusjoner og notater gjengitt i dommen avsagt 12. november, kan vi lese at "den enstemmige anbefalingen fra de forskjellige interessentene ved MERN", inkludert ingeniører, assisterende viseminister og nåværende viseminister, er "å gi autorisasjonen forespurt av Gaspé Énergies".

Alt tydet på at denne autorisasjonen ville bli gitt i slutten av august 2020, inntil kontoret til minister Julien og statsminister François Legaults kontor grep inn i saken.

I diskusjoner mellom de to kontorene kan vi lese at minister Juliens stabssjef i august snakket om «viktige politiske hensyn som må tas i betraktning» i denne saken. "Vil vi virkelig ha en debatt om boring etter hydrokarboner akkurat nå? Galt vil aldri bli et stort innskudd, ifølge den tilgjengelige informasjonen. Men det å ikke gå videre vil ha juridiske (og muligens økonomiske - andre selskapers implikasjoner) at gjeldende restriktive reguleringer er en form for ekspropriasjon, skrev han til statsministerens kontor den gang. .

Diskusjonene som fulgte viser at regjeringen var godt klar over at et avslag på å bore kunne føre til søksmål. I tilfelle avslag på anmodningen, blir regjeringen "plassert i en påtaleposisjon av selskapet som er i god anseelse, betaler sine rettigheter, foreslår et kompatibelt prosjekt, som har reelt potensial, som viser en viss sosial aksept og som var gjenstand for en avtale med det tilstedeværende innfødte miljøet», heter det i en presentasjon for statsråden 2. september 2020.

Noen dager senere sender ministerens kontor et "notat" som nevner at godkjenning av boringen imidlertid ville innebære "risikoer", inkludert et "utseende av inkonsistens med kampen mot klimaendringer", i sammenheng med en "overhengende kunngjøring" av grønn økonomiplan. Dette ble annonsert en måned etter det offisielle avslaget på boretillatelsen.

I tillegg avslører et annet notat at ideen om å stenge døren for hele industrien allerede var en del av regjeringens tenkning i september 2020. For Centre québécois du droit de l'environnement er det klart at regjeringen kan gå videre i denne måten, og uten å tilby økonomisk kompensasjon til selskaper, "så lenge loven er klar i sin intensjon", spesifiserer advokat Marc Bishai. Dette er hva regjeringen gjorde i 2011 ved å kansellere alle letelisenser for elvedelen av St. Lawrence og øyene i elvemunningen.
sigj2
19.11.2021 kl 06:27 8192

Dette blir spennende men lurer jo på når ting blir avgjort
uptrade
19.11.2021 kl 07:13 8117

"Alt tydet på at denne autorisasjonen ville bli gitt i slutten av august 2020, inntil kontoret til minister Julien og statsminister François Legaults kontor grep inn i saken"

So close..
sigj2
19.11.2021 kl 07:46 8026

Men å mye kan dette være verdt når de sier markedspris?
Neppe småtterier sånn som alt har gått opp nå🤑🤑🤑
1013
19.11.2021 kl 07:55 7995

Man kan undre sig over dem der sælger aktier nu. De må jo tro at der ikke kommer erstatning selvom regeringen siger de vil betale erstatning
Jensi
19.11.2021 kl 08:18 7923

ja man undres over mange ting
Spec. Quebecs politikere !
Redigert 19.11.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Kvike11
19.11.2021 kl 08:21 7906

Utroligt , at have en sådan holdning. Quebec importerer masser af olie, ov vil blive ved med det, samtidig med de får statsstøtte i milliard klassen.
Der findes ikke alternativer for olie og vil heller ikke de næste mange år.
Importerer olie, bruge masser af borgernes skatte kroner på det, i stedet for egen produktion, under kontrol, skabe arbejspladser, tjene milliarder i skatte kroner, i stedet for at nasse på resten af landet.
Legault ønsker at gøre Quebecers rigere, med det mål at vænne provinsen fra føderale udligning betalinger,
det hænger overhovedet ikke sammen med hans politik, med mindre han ønsker at tage røven på alle selskaber der har med energi at gøre og selv vil have alle indtægter.
Manden virker ikke for klog, en typisk politiker men utrolig grådig.
sigj2
19.11.2021 kl 08:56 7790

De burde sette krav til quebec de som betaler ut støtte.dere har olje/gass selv nå så få det opp acap
ak78
19.11.2021 kl 09:03 7755

Enig! Mange kjenner ikke aksjen godt nok rett og slett. Eller politikken i Quebec og Canada føderalt.
Her er ikke siste ord sagt for QEC.

Som sagt før her inne; her er det mye politikk, samt posisjonering i forhold til valget neste år. Jeg har vært litt i politikken har hjemme og det vil ikke forundre meg om Legault er bestemt på at han ikke vil være «han med ettermæle som han som utvidet olje og gass sektoren i Quebec», så da står han heller steilt imot som et ledd i det som helt fint kan være en del av en hestehandel….zero emission prosjekter godkjennes til tross for Legault da det ikke finnes hjemmel i lovverket til å stanse det, og Legault vinner heder og ære uansett utfall…altså han blir husket som han som stod opp mot konvensjonell oljeutvinning, men også han som i sin periode fikk karbonfangst i system…eller noe slikt. Politikk dreier seg dessverre alt for mye om ettermæle og ære.

Fikk svar fra Jason i natt (finansdirektøren i Qec) vedr artikkelen:

Hi xxx xxxxxxx

That is exactly what we are looking to confirm with the government: Are their taking away the rights to conventional fossil fuel development that adds to emissions? What about zero-emissions projects and carbon capture?

We agree that if they are going to expropriate all the rights, then the compensation should be the market value.

Best regards

Jason

AK78 - takk for at du deler god info, flott å ha deg tilbake, alltid god info du kommer med!😀👍
tuja
19.11.2021 kl 09:47 7579

Nydelig, ak78. Vi går en spennende tid i møte. Uansett utfall er oppsiden fra 1kr pr aksje meget bra. Men selvfølgelig større ved godkjenning clean tech.

Takk for deling :)
sigj2
19.11.2021 kl 10:01 7529

Hehe fikk noen tusen aksjer til nå 🤣🤑
Du snakker,reine loppemarkedet 🤣🤑
tuja
19.11.2021 kl 10:21 7480

Tok vist noen ekstra selv. Dette er vel tilnærmet det man kaller "penger på gata".

easygo
19.11.2021 kl 10:56 7388

Innlegg 16. november på Stockhouse forumet fra «livermore2»:
Why we all invested- Quebec Ad for our $ for O&G

https://mern.gouv.qc.ca/english/publications/energy/Exploration.pdf


Den er fra MERN i 2001, og lover (blant annet):
‘in the case of a discovery, the applicant is ensured of obtaining the resource exploitation rights’
‘industry know-how determines how fields are discovered and developed.’
Ikke så rart at olje/gass selskaper lot seg lokke til Quebec!
Blir vanskelig for Quebec å hive ut alle disse selskapene uten en klekkelig erstatning.
uptrade
19.11.2021 kl 11:16 7337

Den var fin 😉

Nærmeste flyveblader til alle verdens oljeselskaper.

Og de som kom ble møtt med røde løpere i skogen med korpsmusikk.
sigj2
19.11.2021 kl 12:01 7228

Hehe du snakker

Jaja er jo godt i pluss allerede på de jeg kjøpte idag jo.

Det er det jeg sier........money on the streets.
🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑

Nå ble det stille her… olje pris ned, QEC ned å 9% ned i Canada, lover bra dette!
Ikke produserer de olje, ikke har de felter som produserer.

Morgendagen - ned i Canada på syltynt volum, 20000 aksjer omsatt. Sikkert noen som prøver å styre kursen ned med lavt volum, i håp om å få kjøpt litt fra nervøse småaksjonærer her hjemme😉

Jeg tar gjerne imot mer så langt nede som mulig, bare erstatningen er nok verdt 2-5 kroner, pilot vil gi 2 sifret kurs over natta. Mange som får seg tidlige julegaver i år😀🎄
Redigert 22.11.2021 kl 23:06 Du må logge inn for å svare
tuja
22.11.2021 kl 23:51 6356

Ja, kursen gikk ned i Toronto, men sluttkurs i norske kroner ble godt over sluttkurs i Oslo.

Sluttkurs Toront 0,145 cad, tilsvarende minus 9,4%. Volum 25,9 k.

Omregnet til norske kroner : 0,145 cad x kurs 7,0642 = 1,024 kr.
Børs58
23.11.2021 kl 07:29 6149

takk for deling ak78 dette er spennende nyheter, bare å sitte rolig i båten her :-)
Jensi
23.11.2021 kl 07:47 6085

også her , vi kan kun vente !
1013
23.11.2021 kl 07:58 6039

Køb en aktie for 1 kr. og få minimum 3 kr om få måneder, det kan man ikke få mange steder.

Det største drivkraften i aksjemarkedet et grådighet.
Dersom 1 krone hadde vært et godt kjøp ville gribbene svelget unna øyeblikkelig. Jeg også.

Det er kun de som sitter «stuck» i aksjen som forsøker å skape et fantasiibilde.
Redigert 23.11.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
tuja
23.11.2021 kl 08:49 5830

Du følger tydeligvis ikke med. Om du hadde lest alle artikler og relevante opplysninger, så hadde du fått med deg at myndighetene ikke har annet valg enn å betale erstatning. Det er lovfestet. Men om de åpner opp for pilot, og clean tech, blir det en annen sak. Og Jason D.Silva har i klartekst svart på henvendelse, at erstatning vil variere fra 150mill cad til uendelig mye mere om prosenter av ressurser også skal legges til grunn. Og du har sikkert ikke fått med deg dommen i favør Utica Resources heller. Den bare styrker saken energiselskapene har mot myndighetene i Quebec. Nei, gutten min, her følger du nok ikke med i timen. Og QEC kan også få tillatelse karbonlagring. Bare det vil løfte aksjen kraftig. Og ikke glem at de nå er gjeldfri, og leverer positive kvartaler. De har tross alt produserende felt som også har sin verdi.

Hvordan forklarer du da at ingen vil ha aksjene som selges på 1 krone ?

Er alle andre dumme ?

Det vekker stor tillit å hevde at "alle andre er dumme".
mofi1
23.11.2021 kl 09:31 5674

Hjelpe meg for en diskusjon!
Cph2500
23.11.2021 kl 09:44 5636

Godkendelse af pilot kan komme som en lyn.
Så ryger aktien op til direkte 2 cifre tal 2😊
1013
23.11.2021 kl 09:48 5621

Man kan ikke lukke et erhverv uden at betale erstatning, det er international lovgivning som også gælder i Canada. regeringen har jo offentlig sagt at de vil betale erstatning. derudover kommer kakwa north lige om lidt jeg forventer opdatering inden jul. så defor skal man købe. jeg har købt over 4 millioner aktier så sidder roligt og venter på at pengene kommer.
Børs58
23.11.2021 kl 10:27 5503

Stevepick XL skrev Innlegget er slettet
Ja SP her gjelder det å være drit forsiktig for det kan jo komme både erstatning eller pilot så dette er risiko av på øverste hylle....du må ikke skrive sånn SP, vi blir så nervøse at vi selger oss ut hvis du fortsetter å skremme oss!!
tuja
23.11.2021 kl 10:43 5460

Med den siste tids utvikling, ref Utica Resources, føler jeg QEC er ett safe bet på enten erstatning samt Kakwa(som vil gi flere kr på kursen), eller tillatelse pilot, som vil gi tosiffret kurs i kroner. At noen velger å selge på 96 øre eller lavere, er en gavepakke til de som ser verdiene. Bare å takke og bukke.
Vikingen
23.11.2021 kl 11:18 5365

Det bliver spændende at se hvad der kommer til at ske - men QEC er blevet skuffet så mange gange, når det gælder Quebec og regeringen i Quebec.
Så at kalde det et "safe bet" vil jeg mene er alt for optimistisk.
Børs58
23.11.2021 kl 13:05 5205

Enten så blir det erstatning eller så blir det pilot, hva er optimistisk med det da Vikingen?
Vikingen
23.11.2021 kl 13:16 5183

Hvis du har fulgt QEC over en længere periode, så vil du vide at det sjældent går som man forventer i Quebec.....
tuja
23.11.2021 kl 13:21 5206

Svar til ak78 på mail:

Fikk svar fra Jason i natt (finansdirektøren i Qec) vedr artikkelen:

Hi xxx xxxxxxx

That is exactly what we are looking to confirm with the government: Are their taking away the rights to conventional fossil fuel development that adds to emissions? What about zero-emissions projects and carbon capture?

We agree that if they are going to expropriate all the rights, then the compensation should be the market value.

Best regards

Jason


Det burde ikke være ett snev av tvil på at det blir erstatning eller pilot.

VINN-VINN
Vikingen
23.11.2021 kl 13:41 5154

Jeg håber du/I har ret - men husk nu på sidste gang....
Regeringen i Quebec havde selv lavet lovforslaget omkring udnyttelse af ressourcer - og samme regering stemte det ned.

Alt kan ske og intet er sikkert mht. aktier.
BY THE WAY - sikke en møg dag :-)
HitIT
23.11.2021 kl 20:18 4858

Skjer i Toronto da? up13%