Erstatning til markedspris eller er ikke siste ord sagt?

ak78
QEC 19.11.2021 kl 00:00 14367

Fra Le Devoire i kveld, 18.nov:
Oversatt med google translate.

Utica Resources ønsker å restarte oljeleting i Gaspé og bekrefte dets kommersielle potensial, nå som domstolene har opphevet avslaget om å bore fra energi- og naturressursminister Jonatan Julien. Dokumenter som er innlevert i retten viser at statsråden hadde avvist oljeselskapets forespørsel til tross for råd fra hans departement, i en sammenheng der avdukingen av «Plan for grønn økonomi» var nært forestående.

Noen dager etter å ha vunnet saken mot Legault-regjeringen, håper presidenten for Utica Resources, Mario Lévesque, nå at henvisningen av hans søknad om boretillatelse til departementet for energi og naturressurser (MERN) vil bli avsluttet med grønt lys. for prosjektet levert i februar 2020.

"Vi ønsker å fortsette programmet, så lenge hindringene av politisk karakter er fjernet," sa han til Le Devoir. Herr Lévesque understreket også at dette prosjektet, kalt "Galt", er tilstrekkelig avansert til å snakke om et "foreløpig stadium for å sette i produksjon", det vil si kommersiell utnyttelse av det første oljefeltet i Quebecs historie. Han sendte oss også et depositum "notice of discovery" datert oktober 2019 og hvis "compliance" ble bekreftet av MERN, i henhold til det som kan leses på dokumentet.

"Regionen har allerede produsert en god mengde olje," sa Mario Lévesque, som også er president for "Gaspé Énergies", datterselskapet Utica Resources som ble opprettet for å utvikle "Galt"-prosjektet, som ligger 20 kilometer vest for Gaspé . Ifølge ham skal de to borehullene selskapet planlegger derfor gjøre det mulig å «kalibrere produksjonsmodellen», før de konverteres «til produksjonsbrønn når utvinningstillatelsen er gitt».


Det er imidlertid stor variasjon, avhengig av kildene, når det gjelder det virkelige oljepotensialet i denne sektoren, som har vært gjenstand for boring siden 1800-tallet. «Eksterne vurderinger viser et potensial på 540 millioner fat alene for Galt-tillatelsen. Regionen forventes å holde flere milliarder fat på plass, sa Mario Lévesque.

Dokumenter arkivert i 2017 av det tidligere Quebec-selskapet Junex, som da hadde letelisensen for prosjektet, spesifiserte imidlertid at Galt-prosjektet ville inneholde "mulige utvinnbare oljereserver" på åtte millioner fat olje. Men mer spesifikt ville den inneholde påviste og sannsynlige reserver på 161 000 fat.

Regjeringen i Quebec eier for tiden, gjennom Investissement Quebec, 17 % av Galt-prosjektet, etter å ha injisert $18,4 millioner i leting i denne sektoren mellom 2012 og 2017. Det er dessuten det mest avanserte oljeleteprosjektet i provinsen, mens regionen av tuppen av Gaspé-halvøya har vært gjenstand for det meste av oljeboringen som er utført i Quebec siden 1860.

Kompensasjon

Uansett oljepotensialet til "Galt"-sektoren, har Legault-regjeringen imidlertid gjentatt de siste ukene at den vil stoppe olje- og gassleteprosjekter i provinsen. Dette vil innebære avskaffelse av rundt 182 letetillatelser som dekker omtrent 32 000 km2 av territoriet.

Hvordan har statsråd Jonatan Julien tenkt å gå frem for å få slutt på prosjektene? «Det er ved lovendring at vi vil forby olje- og gassutvinning i Quebec. Et lovforslag er under utarbeidelse, "svarte kabinettet hans onsdag. Det vil da bli utbetalt erstatning, men detaljene rundt disse er foreløpig ikke kjent. – Bestemmelsene om erstatning vil bli gitt i lovforslaget. Regjeringen har heller ikke tatt stilling til om den vil anke rettens avgjørelse, som nettopp har opphevet avslaget på boring for Galt-prosjektet.

For Mario Lévesque er det imidlertid klart at Quebec-regjeringen vil måtte betale betydelige summer hvis den stenger døren for Utica Resources-prosjekter, som kontrollerer 29 tillatelser som dekker 4400 km2. «Hvis regjeringen stopper næringen, vil det utgjøre en ekspropriasjon. Ved ekspropriasjon forventer vi å bli kompensert til virkelig markedsverdi. En ekstern evaluering pågår nå, understreket han.

Klikk her for å se dommen i tvisten mellom Gaspé Énergies og minister Jonatan Julien
"Men vi foretrekker å utvikle ressurser og skape ekte arbeidsplasser," la Lévesque til. Dette var hva selskapet hans hadde til hensikt å gjøre, etter å ha overholdt alle nødvendige prosedyrer for å få sin undersøkelsesborelisens, i løpet av sommeren 2020.

Politisk inngripen

Dokumentene som er innlevert i retten i forbindelse med tvisten mellom Gaspé Énergies og minister Jonatan Julien viser at MERN-tjenestemenn gikk inn for å godkjenne boring. I sammenheng med diskusjoner og notater gjengitt i dommen avsagt 12. november, kan vi lese at "den enstemmige anbefalingen fra de forskjellige interessentene ved MERN", inkludert ingeniører, assisterende viseminister og nåværende viseminister, er "å gi autorisasjonen forespurt av Gaspé Énergies".

Alt tydet på at denne autorisasjonen ville bli gitt i slutten av august 2020, inntil kontoret til minister Julien og statsminister François Legaults kontor grep inn i saken.

I diskusjoner mellom de to kontorene kan vi lese at minister Juliens stabssjef i august snakket om «viktige politiske hensyn som må tas i betraktning» i denne saken. "Vil vi virkelig ha en debatt om boring etter hydrokarboner akkurat nå? Galt vil aldri bli et stort innskudd, ifølge den tilgjengelige informasjonen. Men det å ikke gå videre vil ha juridiske (og muligens økonomiske - andre selskapers implikasjoner) at gjeldende restriktive reguleringer er en form for ekspropriasjon, skrev han til statsministerens kontor den gang. .

Diskusjonene som fulgte viser at regjeringen var godt klar over at et avslag på å bore kunne føre til søksmål. I tilfelle avslag på anmodningen, blir regjeringen "plassert i en påtaleposisjon av selskapet som er i god anseelse, betaler sine rettigheter, foreslår et kompatibelt prosjekt, som har reelt potensial, som viser en viss sosial aksept og som var gjenstand for en avtale med det tilstedeværende innfødte miljøet», heter det i en presentasjon for statsråden 2. september 2020.

Noen dager senere sender ministerens kontor et "notat" som nevner at godkjenning av boringen imidlertid ville innebære "risikoer", inkludert et "utseende av inkonsistens med kampen mot klimaendringer", i sammenheng med en "overhengende kunngjøring" av grønn økonomiplan. Dette ble annonsert en måned etter det offisielle avslaget på boretillatelsen.

I tillegg avslører et annet notat at ideen om å stenge døren for hele industrien allerede var en del av regjeringens tenkning i september 2020. For Centre québécois du droit de l'environnement er det klart at regjeringen kan gå videre i denne måten, og uten å tilby økonomisk kompensasjon til selskaper, "så lenge loven er klar i sin intensjon", spesifiserer advokat Marc Bishai. Dette er hva regjeringen gjorde i 2011 ved å kansellere alle letelisenser for elvedelen av St. Lawrence og øyene i elvemunningen.
mofi1
24.11.2021 kl 14:55 5643

Vi har altså en aksje som nå omsettes for ca kr 1.

Selskapet tjener penger og er i praksis gjeldfritt.
De gjør klar for flere produserende brønner i Kakwa North hvor inntjeningen vil øke.
De har etter alle solemerker rett på erstatning fra Québec dersom de ikke får sette i gang med en pilot.
Erstatningen vil da måtte bli på minimum 1 milliard n.kr tilsvarende ca 2,45kr pr. aksje.
De har også inne søknad om karbonfangst i Québec.
De har spennende uprøvd nullutslippsteknologi.
De har urealiserte verdier i Jordan ++

Men likevel tror mange at denne skal halveres, og ikke har livets rett?
Kvike11
24.11.2021 kl 14:56 5641

Jeg er begyndt at tror mere og mere på pilot.
Ingen selv en canadier, kan være så dum, samtidig med han er grådig og lever at støtte fra andre steder i Canada.
Quebec er de største synder, med olie import, de må da snart vågne op.
Et mindre tal råber utroligt højt bla bla og bal og bestemmer alt

Mofi1/Kvike1 - så enig så enig!
«Penger på gata» har jeg aldri trodd på i aksjemarkedet, men tror QEC nå er unntaket…..

Blir spennende å se i Canada nå i kveld, men mest spenning / forløsning tror jeg vi får en eller annen gang før jul som nevnt.
utkant
24.11.2021 kl 15:13 5568

Kjøpte meg inn med 10K siden jeg leste denne tråden og fant ut at det er interessante ting på gang.
mofi1
24.11.2021 kl 15:16 5543

Hyggelig med noen som innrømmer at de også handler på bakgrunn i hva de leser på HO, man hører jo alltid at det bør man i hvert fall ikke gjøre:-)
Jensi
24.11.2021 kl 15:18 5537

fornuftigt (jeg har dog mange flere og kan være lidt farvet i min mening (den er qec skulle pt. ligge i 3-4 Nok)
utkant
24.11.2021 kl 15:21 5509

Jeg er ikke redd for å kjøpe basert på ting jeg leser her inne. Men jeg siler jo ut en del ting og tang. Dog kjenner jeg til potensialet til QEC så hvis de skal kompenseres til fair value eller få lov til å utvinne hva de sitter på så skal jeg i alle fall ha 10K aksjer... Er ikke utenkelig at jeg kan finne på å tidoble den posten hvis ting går som jeg håper i North...

Ditt resonnement vedrørende erstatgskravet rimer ikke med kursutviklingen. Men hvis dette er så soleklart som du vil ha det til, hvorfor har ikke da finansdirektør Jason D'Silva utøvd sin oppsjonsrett som Biinnion gjorde.

Questerre Energy Corporation (the "Company") reported Michael Binnion, President

and Chief Executive Officer of the Company, acquired 1,000,000 Common Shares on

the exercise of stock options with an exercise price of $0.18 per common share.

Upon completion of this transaction and the issuance of the common shares, he

will own directly 11,615,227 Common Shares and exercises control and direction

over an additional 7,657,864 Common Shares held through affiliate companies.

Jason D'Silva, Chief Financial Officer, surrendered to the Company for

cancellation 600,000 stock options with an exercise price of $0.18 per common

share expiring on June 15, 2021. The Company made a payment of C$9,120 net of

withholding taxes on the cancellation of these stock options.

We seek Safe Harbour.

https://newsweb.oslobors.no/message/536010
Børs58
24.11.2021 kl 15:32 5453

Det er vel ikke alle som sitter på 1 mill sånn uten videre heller så akkurat det ser jeg ingen bekymring i SW!

Stock W - disse opsjonene måtte innløses tidlig i sommer (MB kjøpte vel for ca 1 mill), ikke alle har penger til å kjøpe når opsjoner forfaller heller. Så kom melding om st utvinning ikke er mulig = da går det mot erstatning kom i oktober/november. Så er jo ikke siste ord sagt vedr om det ikke blir utvinning/pilot, gjør det ikke det erstatning.
Redigert 24.11.2021 kl 15:39 Du må logge inn for å svare
mofi1
24.11.2021 kl 15:38 5426

Det er nå ikke jeg som hevder dette, jeg referer kun hva Jason har sagt som en følge av den nylige dommen til fordel for Utica Resources. Dette ligger fremme på hele denne tråden.

Jeg påstår ingenting eller råder heller ingen den ene eller andre veien, men prøver å sette sammen det vi vet og dermed kan anta. Hva Jason måtte gjøre eller ikke gjøre med sine penger, kan ikke jeg svare for.

https://www.newswire.ca/news-releases/utica-resources-court-victory-means-the-government-must-choose-develop-quebec-s-hydrocarbons-or-compensate-companies-at-fair-value-849197314.html

Så kunne han satset en mindre sum. og ifølge mofi vært sikret en fetta fortjeneste.

Ser ut som man gevinstsikrer i Canada så langt, ned litt over 11% ( kurs 0,15, ned 0,2) og omsatt over 200.000 aksjer.

Men, kvelden er ennå ung :-)
Redigert 24.11.2021 kl 15:51 Du må logge inn for å svare
utkant
24.11.2021 kl 15:51 5346

Vel. Om de eneste to mulighetene er å betale selskapene basert på fair value eller la de få lov til å utvikle områdene så er denne en sikker vinner.

Haha, pump and dump, slik gjøres ikke på Canada børsen.
tuja
24.11.2021 kl 16:48 5123

Bærre lækkert:

0.1750+0.0050 (+2.94%)
As of 10:39AM EST. Market open.

Volume 326,788
sigj2
24.11.2021 kl 17:16 4989

Noen som gidder sjekke hva som skjer i ATI?
Jeg står i sement 💪

0,18 i Canada nå, videre opp 3% etter opp 17% i går, volum nærmer seg 350k nå😀

Må jo være noe grunnlag for oppgangen i Toronto i går og idag, som ikke investorene på Oslo børs har fanget opp. Pent volum er det jo også. Jeg er først og fremst teknisk investor, men ser endel her inne legger vekt på at det kan bli stor erstatning om det blir endelig forbud. Håper fortsatt at forbudet ikke blir endelig vedtatt, for slike erstatningsoppgjør mot det offentlige er jeg redd vil ta lang tid. Men imellomtiden får vi glede oss over litt positivt moment i aksjen igjen - ihvertfall i Toronto.

Men så var vi på vei ut for stupet igjen.
Cph2500
24.11.2021 kl 20:46 4347

Fjellbris skrev Opp 6% nå😀
Jeg er ret sikker på at godkendelse af pilot kan når som helst
😁
Redigert 24.11.2021 kl 20:47 Du må logge inn for å svare

Tror det är ersättning som ligger i korten. Legault skryter ju att de har ett överskott på 4 miljarder Cad.
För min del vore det bäst med ersättning, är innerligt trött på Quebec och dessa Fransmän.
Redigert 24.11.2021 kl 21:50 Du må logge inn for å svare

Sedan sälja Questerre till minst 1 C$ per aktie

Domus - er du med oss fortsatt? Hva tror du, erstatning eller pilot? Hadde vært veldig hyggelig dersom du hadde delt dine tanker rundt dette med oss, på forhånd takk!😀
MC Axel
25.11.2021 kl 00:46 3785

I AGREE!!!

I prefer a compensation

You are not alone, everyone is tired of the Quebec French
MC Axel
25.11.2021 kl 01:35 3746

QEC has a strong case, so the compensation will at least be the entire investment plus a little extra on top

In short, QEC can seek compensation under the Canada-U.S.-Mexico Agreement, if they fail to negotiate a compensation agreement with Quebec

""""""The statement noted that the Calgary-based company filed the paperwork under NAFTA rules that allow companies to seek compensation for lost investment""""" 😁"Net Zero: TC Energy wants to recoup $15B for Keystone XL losses

By iPolitics. Published on Nov 24, 2021 11:39am"

TC Energy is looking to recoup more than $15 billion from the U.S. government in “economic damages,” after President Joe Biden killed the Keystone Xl expansion project in his first day in office. The energy giant filed a request for arbitration earlier this week with the U.S. State Department.

“As a public company, TC Energy has a responsibility to our shareholders to seek recovery of the losses incurred due to the permit revocation, which resulted in the termination of the project,” read a statement from the company.

"""""""""The statement noted that the Calgary-based company filed the paperwork under NAFTA rules that allow companies to seek compensation for lost investment. This particular case is operating under NAFTA rules and not the Canada-U.S.-Mexico Agreement because it is a legacy case, which means that NAFTA was the trade law in effect when the project started."""""""""

It should be noted that although TC Energy is trying to get compensation for the money it spent trying to develop the project, it has no intention of reviving the pipeline. The Canadian Press has more details.


https://ipolitics.ca/2021/11/24/net-zero-tc-energy-wants-to-recoup-15b-for-keystone-xl-losses/
Redigert 25.11.2021 kl 10:23 Du må logge inn for å svare
MC Axel
25.11.2021 kl 16:08 3188

"The Association de l'énergie du Québec, which represents oil and gas companies, has already indicated that very high compensation will be required should the ban proceed."

"Premier François Legault had mentioned earlier this year that his government was looking into buying back permits granted to companies."

https://montreal.ctvnews.ca/mobile/petition-launched-against-compensating-companies-affected-by-quebec-oil-and-gas-ban-1.5678994
mofi1
25.11.2021 kl 16:16 3160

Slik jeg har skjønt Jason er det to lover som står opp mot hverandre; The Expropriation Act og The Petroleum Resources Act, den første tilbakebetaler reelle verdier den andre reelle utgifter. Jason mener også et the Expropration Act har prioritet framfor alle andre lover.
myrafta
26.11.2021 kl 01:42 2610

Dersom Expropriation act blir brukt snakker vi vel om betydelig erstatning. Verdien under bakken er ikkje akkurat småpenger. Da kan det bli intrisant å sjå kordan man regner på den verdien. Påviste reserver gass priser etc. Holy grail
da blir det fest
Elly
27.12.2021 kl 17:54 1494

Stevepick XL skrev Innlegget er slettet
Stevie, er det sidste ord mon sagt i denne sag 🤔 og hvor blev kurs 0,50 NOK mon af 🤷‍♂️ Jeg savner svar fra dig, da du jo er vores helt store selvudnævnte QEC-ekspert 😉

Limer inn fra en annen tråd, info lagt ut fra Jason, så da ser vi 2 sifret igjen i QEC😀🚀
…..
Ærligtalt
I dag kl 16:58
592
...You are correct. I don’t think the investors realize that the downside for the situation in Quebec is that we get $175MM (~$0.40/share). The upside is we get fair value or in excess of $1,000-$2,000 MM ($2.30-$4.60/share). This is on top of the existing production...
MiniMe
I dag kl 17:25
385
Og dette kommer fra CFO Jason him self. Jeg mener dette burde blitt børsmeldt… men skit la gå! Her er det bare å hamstre.

Flott info og tråd fra AK78 som alle bør lese, samt ha dette i bakhode! Riktig god helg!😀
.,….
Glem ikke hva Jason tror / har kommunisert til diverse aksjonærer (limer inn under, er også sitert i Finansavisen/på HO) så får jo hver og en shorte så mye de vil fremover. SPB1 er ikke så positive som Jason/finansdirektør i QEC, men erstatning som de tror på gir uansett kr 4-10, så lykke til med å «shorte mot strømmen» fremover😀
….
...You are correct. I don’t think the investors realize that the downside for the situation in Quebec is that we get $175MM (~$0.40/share). The upside is we get fair value or in excess of $1,000-$2,000 MM ($2.30-$4.60/share). This is on top of the existing production...