Bruker Vaccibody (tilhørende i Oslo) AZT’s enzymer i forskning?


Vi har tidligere fått nyss i at Regeneron bruker AZT sine enzymer. Kan dette ha en sammenheng med følgende:

Fra AZT - Q3-2021. In supporting organic growth, AZT is establishing a laboratory in Oslo which will focus efforts to develop applications around its existing and new enzymes.

Hentet fra DN. Avtalen med Regeneron inkluderer fem forskjellige forskningsprogrammer, der tre vil dreie seg rundt kreft og to innen smittsomme sykdommer. Hvert av disse programmene kan inkludere flere vaksinekandidater, der alle kan være kvalifisert for milepælbetalinger og royalties. Vaccibody vil være ansvarlig for å lage vaksinene, karakterisere dem og produktforsyning gjennom slutten av fase 1-prøver.