Skal du spare pensjon med ny IPS?


Hvis svaret er ja, hvilken leverandør vil du velge?

Har du muligheten til å handle enkeltaksjer med IPS hos Storebrand?

Innlegget er slettet
Forvaltningskostnad på over 0.5% er uaktuelt for forvaltere som ikke klarer å levere statistisk signifikant meravkastning over tid, men Storebrand Index Norge (0.2%) og Storebrand Index Alle Markeder (0.3%) kan være interessante fond. Ligger nok selv på mellom 0.1% og 0.2% i kurtasje per år som andel av aksjeinvesteringer. Må selvfølgelig vurdere skattefradrag og mindre formueskatt med IPS, opp mot forventet meravkastning som kan forventes med å investere i enkeltaksjer.

Nei. Det er sannsynlig at fremtidens pensjonsutbetalinger vil måtte beskattes mye høyere enn i dag pga at det over tid blir stadig færre arbeidsføre pr pensjonist (eldrebølgen). For at regnestykket skal gå opp må politikerne øke beskatning av pensjonsutbetalinger (de kan ikke tillate at pensjonistene sitter igjen med høyere levestandard enn de arbeidsføre). Derimot vil politikerne vanskelig kunne øke beskatning av ordinær aksjesparing pga at de da rammer næringslivet. Altså: spar langsiktig (gjerne samme indeksfond som du ville valgt i IPS), men utenfor IPS. I tillegg får du fordelen av at investeringen (sparingen) ikke er låst.
cnbc
11.11.2017 kl 17:28 4337

Jeg synes du har et godt poeng med tanke på beskatning av pensjonsutbetalinger. Dette vil være et veldig lett bytte for politikerne lenger frem i tid når realitetene åpenbarer seg. Sparere i IPS-ordningen vil ikke ha noen muligheter til å tilpasse seg annet enn å slutte å spare videre i ordningen. Jeg skulle helst sett at stortinget tok tak i pensjoner i enda større grad, eventuelt understreket at fremtidige pensjoner vil være opp til den enkelte. Dette er jo ikke noe nytt og veldig overraskende - og det er et globalt fenomen.
jeg har sett frem til at den gamle IPS-ordningen skulle bli erstattet med noe nytt og bedre, men nå er jeg ikke helt sikker lengre.
Haje
22.11.2017 kl 11:02 4043

NEI, NEI og NEI...... fordi jeg ikke lenger har tror på politikken. Med den stygge innvandringen som vi nå opplever samt at vi har i vente blir det behov for enorme pengesummer som kun kan hentes hos dem som har "mest fra før", pensjonistene med noe sparepenger og noe ekstra i tilleggspensjoner, disse blir helt sikkert tatt. Hvis man har behov for sykehjemsplass kan du bidra med alt som du har spart i livet ditt.
Best er nok ASK og flytt ut av landet når sosialistene tar over igjen. De kommer til å konfiskere pengene for de stakkars flyktninger.
10.03.2018 kl 12:17 3228

Det kan være et poeng med at staten i framtida vil ta mer fra pensjonsinntekter enn det som forespeiles nå, men man må ta et valg. Spare eller ikke spare..? Skal man være fullstendig paranoid, så bør man vel ikke spare noe som helst, eller..? Jeg skal spare på IPS fra og med i år, maks innskudd hvert år, og det kommer i tillegg til det på ASK og andre verdipapirer. For meg er det ikke enten eller, og sparing til IPS kommer kun fra arbeidsinntekt. Skiller totalt mellom IPS og alt det andre, så derfor velger jeg å ha IPS isolert hos en annen aktør enn den jeg har ASK med mer hos.

Innskudd blir først stående som pengebeløp i påvente av børskrakk! Så skal jeg i størst grad kjøpe fondsandeler innen teknologi og helsevern! Blir to store troll som skal vokse mye i åra som kommer! Øst-Europa-fond kan også bli aktuelt! Det hele går ut på å få mest mulig igjen for innskutte beløp, og gjerne langt mer enn hva gjennomsnittet får til. Albuene mine skal være langt framme i flokken, blant dem som presterer best.

Kommer det et helvetes krakk i 2020 f.eks., så er jeg der med 120.000 kr og kjøper mens mange andre ikke er i posisjon til det. 120.000 kroner er kanskje ikke så mye, men tross alt en start, og maks det jeg kan ha som innskutt beløp til og med 2020 (+ noe i påløpte renter). Starten vil bli meget god den om det krakker stygt, og innen 2020 så kan det skje.

Blir å bruke Nordnet, som har et svært fondstorg å velte seg i. Siste jeg fikk av opplysninger fra dem, var at de åpner IPS-plattformen sin i første halvdel av april.

Jeg kommer ikke på B-laget blant pensjonistene. Da vet du det.
Redigert 10.03.2018 kl 13:15 Du må logge inn for å svare