Det rører seg i departementene (?)


Den siste uken har det dukket opp noen interessante korrespondanser i postlistene:

Forkortelser:
NFD: Nærings- og fiskeridepartementet
KLD: Klima og miljødepartementet
SMK: Statsministerens kontor
POL: Politisk Ledelse (statsministeren, åtte statssekretærer og en politisk rådgiver)
DMF: Direktoratet for mineralforvaltning (ligger under NFD)
MDir: Miljødirektoratet

Datoene er dokumentdato i eInnsyn, altså ikke datoen dokumentet ble publisert, men datoen det ble opprettet/sendt/mottatt

2/11: KLD sender et notat om klagesaken vedrørende revidert utslippstillatelse til POL
15/11: NFD ved Næringsministeren besvarer skriftlig spørsmål til Stortinget angående den forsinkede behandlingen av klagen på driftstillatelsen
19/11: Glittertind (AMR og Naturvernforbundet/natur og ungdoms advokat) sender purring til KLD og minner de på klagen de ikke har fått svar på
19/11: NFD ber KLD om innspill i klagesaken om NOM
23/11: KLD sender sin vurdering av anførsler i klagesaken om utslippstillatelse til Mdir
23/11: KLD sender sin avgjørelse i klagesaken til Mdir (som vi vet så ble klagen forkastet og KLD opprettholdt Mdirs godkjenning av revidert utslippstillatelse)

Det virker som om det strammer seg til nå.
Redigert 08.12.2021 kl 16:24 Du må logge inn for å svare
John9
26.11.2021 kl 20:39 9544

Tenker det ligger litt «verdifull» informasjon i vurderingane av anførslene frå KLD. Det er vel mykje av oppkoket herfrå som går igjen i klagene på driftsløyvet.

Jeg tror ikke det, hovedutfordringen til NFD blir å argumentere for det juridiske med tanke på mineralloven samt ekspropriasjonsvedtaket.

Men som du sier, siden AMR og Naturvernforbundet er to hoder av samme troll, så brukes de samme argumentene på begge frontene.
Boss 99
29.11.2021 kl 07:25 8888

Håper det rør seg noe denne uka da der inne på departementet.

Angående Naturvernforbundets klage på NOMs rivingstillatelse på tomten til prosessanlegget. Denne ble (heldigvis/naturligvis) ikke tatt til følge av klageutvalget:
https://innsyn.onacos.no/sunnfjord/mote/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=261&;

Vedtak:
Klagen frå Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og Vestland Natur og Ungdom på vedtak, datert 24.09.21, om løyve til riving av bygningar, vert ikkje tatt til følgje. Saka vert sendt til Statsforvaltaren i Vestland for endeleg avgjerd.

Behandling:
Kort orientering ved kommunedirektøren

Avrøysting:
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart vedteke mot 1 røyst (R)
Boss 99
30.11.2021 kl 09:37 8250

Det rører seg i kursen. Noe stort på gang????? Eller???

Selgerne bruker å vakne når vi kjem opp til 3,10, då må den nedigjen
Boss 99
30.11.2021 kl 09:51 8184

Ja nå er de våknet. ^ Olav du må vakne indianarane kjem "
Redigert 30.11.2021 kl 09:52 Du må logge inn for å svare

God morgen kjære barn!

Ettersom jeg nå har fått innsyn i de overnevnte dokumenter fra postlistene kan jeg avsløre følgende:

19. November sender Næringsdepartementet (NFD) følgende e-post til Klima- og Miljødepartementet (KLD):

#############################
Anmodning om innspill

Selskapet Nordic Rutile AS fikk 17. juni 2020 innvilget sin søknad om driftskonsesjon for
deres prosjekt for utvinning av rutil fra Engebøfjellet i Sunnfjord kommune. Vedtaket ble
påklaget og er nå til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet. Flere av klagene
omhandler de miljømessige konsekvensene av Nordic Rutile AS' mineralprosjekt.
Vi ber om Klima- og miljødepartementets vurdering av anførslene knyttet til de miljømessige
konsekvensene av Nordic Rutile AS' prosjekt i Engebøfjellet. Klagene er vedlagt.
Vi ber om at vurderingen oversendes NFD innen 1. desember 2021.

Med hilsen
Sigrid Dahl Grønnevet (e.f.)
#############################23. November sender KLD denne henvendelsen videre til Miljødirektoratet (som altså ligger under KLD):

#############################
Vurdering av anførsler om miljømessige konsekvenser i klager ang.Nordic Rutile sitt prosjekt i Engebøfjellet

Selskapet Nordic Rutile AS fikk 17. juni 2020 innvilget sin søknad om driftskonsesjon for
deres prosjekt for utvinning av rutil fra Engebøfjellet i Sunnfjord kommune. Vedtaket ble
påklaget og er nå til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet. Flere av klagene
omhandler de miljømessige konsekvensene av Nordic Rutile AS' mineralprosjekt.
Departementet ber om at Miljødirektoratet gjør en vurdering av anførslene som fremkommer
i vedlagte klager knyttet til de miljømessige konsekvensene av Nordic Rutile sitt prosjekt i
Engebøfjellet. Vurderingene vil bli anvendt i tilbakemelding til Nærings- og
fiskeridepartementet.
Vi ber om at vurderingene sendes oss ila tirsdag 30. november.

Med hilsen
Ida Juell (e.f.)
avdelingsdirektør
#############################


Fantilopens vurdering:
1) NFD ville aldri bedt KLD om en vurdering av de miljømessige sidene dersom de hadde tenkt til å avslå klagen på grunnlag av mineralloven. Dette bygger opp under min tidligere argumentasjon om at hvis avslag lå i kortene, ville den forrige regjeringen (Venstre) pushet på for å få en avgjørelse mens de enda satt i posisjon og kunne bli gjenvalgt eller iallefall fått flere mandater til Stortinget.

2) Den korte fristen tilsier at man ikke forventer en stor utgreiing. Det virker som om dette er siste pynten på kaken for å vise til en endelig avgjørelse som har hentet inn informasjon fra flere ulike vinkler.

3) Ettersom KLD og Miljødirektoratet nylig har kommet til at Nordic Minings gruveprosjekt er forsvarlig og kan anbefales, vil NFD få samme informasjon de kan legge til i vedtaket sitt.

4) Helt ærlig så virker dette som et spill for galleriet. Det er bare noen få dagers frist mellom de ulike leddene i tjenestevei og jeg mistenker at de har snakket med hverandre på telefon og vet nøyaktig hva de skal gjøre og hvilken informasjon som vil bli sendt.


Jeg har tidligere vært noe naiv med tanke på hvor tidlig etter valget NFDs vedtak ville komme. Den gangen tok jeg ikke høyde for at en ny regjering må først settes inn og deretter sette seg inn i saken før de kan gi grønt lys til apparatet om å sende ut godkjenningen. En statsråd ønsker trolig å ha litt førstehånds informasjon om en sak som vil skape medieinteresse og medføre skarp ordveksling fra naturvernaktivister.

Det er tre uker til jul.
Min mening er at årets julepresang kommer fra NFD.
Boss 99
01.12.2021 kl 08:40 7887

Ja og så finansiering. Da blir det jul i år 😄😄😄

Ivar har antydet flere ganger i media i det siste at finansieringen i det store og hele er klar, og at den venter på NFD fordi det gir de bedre bankbetingelser.
_HH_
01.12.2021 kl 09:38 7725

Samd, dette er prosess for prosessen si skyld da ein ryddig og sakleg prosess vil legitimere resultatet...spesielt sidan resultatet mest sannsynleg vil bli utfordra i rettssystemet. Rettssystemet si oppgåve er mellom anna å sjekke at prosessen har vore riktig og at feil ved denne ikkje har påverka utfallet..det forklarer det vi ser no etter mitt syn.
Trump
01.12.2021 kl 12:17 7510

Hvorfor er ikke NOM i 80 kr ?? Verden skriker etter metaller og Kina har kjøpt opp hele kontinenter for å sikre seg disse reservene,
Er det Sametinget og 2-3 reindriftssamer som skal sette standarden for mineralnæringen i Norge? Virkelig?
Nordmenn er og blir et slavefolk, helt utrolig.
Men dette vil tvinge seg fram.
At det ble begått noe urett mot samer på 30-talletog at Alta ble utbygd kan ikke forsvare at disse interessentene som bare faktisk er ute etter penger fra han stat, skal dominere og dirigere nasjonal mineralpolitikk.
Dette er noe som vil tvinge seg fram uansett. Reindrifstnæringa må avskaffes de er minus- og nullsumsytere til staten. Sikkert i beste fall ei lekegrind som støttes av SV, RØDT og MDG
Redigert 01.12.2021 kl 12:18 Du må logge inn for å svare
Boss 99
01.12.2021 kl 15:20 7245

Tror L. Sponheim er låke og sykemelde.
Hellboy
01.12.2021 kl 15:28 7223

Nå vet jeg ikke helt hvilke kilder du har, "Trump". Men personlig har jeg ikke fått med meg at det er noen stor konsentrasjon av hverken Samer eller reindriftsnæring i Sogn og Fjordane. Ei heller at sametinget blander seg inn i noe som helst som skjer i Sogn og fjordane. Det er jo også et lite stykke fra Sogn og fjordane til Alta.
Trump
01.12.2021 kl 16:37 7093

Det var et eksempel for å klargjøre at galskapen innen mineralpolitikken ikke har noen grenser. Dessuten bor de fleste samer sørpå men de nordpå behersker øvelsen å erklære seg krenkbar mer enn de urbaniserte samene. Regnet med at de fleste så dén.
Trump
01.12.2021 kl 16:39 7089

Dessuten er jeg 8.5 % same selv og 12,5 % kvæn så jeg forbeholder meg retten til å uttale meg i denne saken
Boss 99
02.12.2021 kl 11:17 6622

Skal tru om de er svett i panna i departementet eller... Steike stille I hvertfall er.

Nå var svarfristen for tilbakemelding fra KLD til NFD i går, så tipper de skal bruke noen dager på å integrere svaret i vedtaket og ta en siste intern kontroll før det blir endelig.
Boss 99
03.12.2021 kl 08:22 6136

De som selger idag tror jeg begår en tabbe. Kjenner noe er på gang. Ja den gjikta.

Er vel berre robothandel no. Så klarte dei ikkje å komme med eit svar denne veka heller. 1,5 halvt år no. Ufattelig. Ingen respekt for selskap som prøver å skape noko.
Boss 99
03.12.2021 kl 10:41 5844

Så hjertens enig. Håper de gjør så godt de kan både Kasper,Jesper og Jonathan... Have a nice weekend.
Boss 99
06.12.2021 kl 08:34 5334

Det er vel snart jule fri for gjengen i departementet. Skal vel rydde pultene sin før nyåret.
Sailor
06.12.2021 kl 14:13 5071

Først er det vel Julebord, så blir noen smittet, og så er det hjemmekontor til utpå nyåret!

Denne tregheten som byråkratiet viser i avgjørelsene rundt NOM er en SKANDALE !!
Boss 99
07.12.2021 kl 10:42 4698

Ikke noe nytt idag heller. Kjedelig dette. Begynner å få kalde føtter.
alan
07.12.2021 kl 13:03 4506

Har vært aksjonær siden 2007. Har av den grunn et annet perspektiv på ting.
Er investert i rundt 30 gruveselskaper, så det er mye å følge med på.

byråkratiet er en skandale i NOM saken. Sirumpa folk som gir F i næringslivet. FY
Boss 99
08.12.2021 kl 13:32 4074

Ser ut for at noen har fått lyst på noen aksjer. Hmm. Merkelig!!

Alltid like rikelig med selgera, så aksjen kjem aldri av flekken. Svaret fra NFD skulle like om hjørnet blei det sagt. Men månadane og åra går.

Minn meg på å ikke dra på fest med dere to :)
Boss 99
08.12.2021 kl 14:41 3928

Hehe ja det kan jeg hvis du vil. God på bunnen da. Hehe
Sailor
08.12.2021 kl 16:06 3804

Kan trådstarter vennligst endre tittel på denne tråden til "INTET RØRER PÅ SEG I DEPARTEMENTENE".
Det virker som om det må ha oppstått lammelser i sentrale deler av byråkratiet !!
Ikke bra nå som sykehussengene er fulle av Covidpasienter.
Sailor
08.12.2021 kl 16:53 3706

Kanskje de "rør på seg" ! Svensk for å tisse i brallerne.
Bl.a. kjent fra gammle sketch av Martin Ljung om en kelner som var så treg at man trodde han var død.
Boss 99
09.12.2021 kl 12:01 3321

Inga rørelse så langt i år. Uka er snart over. Intent nytt fra departementet. Intent nytt fra Nom. Begynner å lure på om jeg skal avslutte mitt abonnement i Nom.

Ja, gjør gjerne det :)

Jeg kan ringe når NFD har bestemt seg, så er du hjertlig velkommen tilbake <3
Ebit
09.12.2021 kl 21:59 2916

I siste utgave av Dag og Tid er et stort innlegg om «Norsk kapital svikter norsk bergverk»
Mineralnæringa er sagt å være et viktig satsingsområde for den nye regjeringa, mellom anna fordi tilgang på mineraler er avgjørende for det grønne skiftet.
I Hurdalsplattformen skriver regjeringa at ho vil stille langsiktig kapital til rådighet, der det kan spille en avgjørende rolle for å få til nye industrielle satsninger i Norge
Kanin89
10.12.2021 kl 10:15 2612

Trur nok det er mykje kapital tilgjengeleg dersom ein faktisk skal bygge ei berekraftig mineralnæring. Dette tullet med å bruke fjordane som avfallsplass for å spare nokon småpengar som om datoen var 10.12.1951 er næringslivet lite interessert i å vere med på.

Til informasjon så har Ivar sagt flere ganger til avisene at finansieringen allerede er klar, men de avventer avklaring fra NFD for å få bedre rentebetingelser fra banken.

Tror de som investerer i gruve har bedre innsikt enn deg og forstår fullt ut at det ikke er avfall som deponeres, og at gruveavgang er de samme massene som elvene deponerer. Det som påstås er giftig er ikke giftig i de konsentrasjonene som blir i deponiet, faktisk over 30 ganger lavere enn konstransjonen man tror kan ha påvirkning på liv. Selv da har man brukt en sikkerhetsfaktor på 100 for å være HELT sikker.

Så slutt med det tøvet ditt.
Sailor
10.12.2021 kl 12:18 2415

En positiv faktor for livet på bunnen i den lille delen av fjorden der det deponeres masse, er at bunnen heves og mer livgivende lys blir tilgjengelig. Resultatet kan bli bedre fiske.