"Idiotforklaring" av markedet!

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
10.01.2022 kl 20:55

Lite nyheter av interesse på hovedtråden, som for øvrig eies av FKL. Kursen kommenteres, spekulasjoner rundt OPEC+ og Covid, diverse utsettelser, og så kommer den gjentagende gamle leksa om hvor fantastisk selskapet er; med analytikernes kursmål, det fundamentale, tjener gode penger, økning av cash, nedbetaling av gjeld, flere liftinger i Q4, osv. Og over en 2-3 måneders periode så informerte flere ivrige forumdebattanter oss om hvor viktig psykologisk negativ effekt den knøttlille repemien hadde på kursen. Men bla. FKL skulle ha seg frabedt at han hadde fremlagt dette som en hovedgrunn, uten at han dog ville oppgi hvilken annen grunn han hadde vektlagt mer i mange av sine tidligere innlegg.

Som vi alle vet, er markedet interessert i kun en ting, nemlig kjøpe billigst mulig og få god inngang i en kraftig underpriset aksje. Tar vi utgangspunkt i alt det superpositive som forumet skriver om selskapet, så blir alt dette intet mindre enn en ren idiotforklaring av nevnte marked. Et marked som tydeligvis ikke har peiling, det er ikke i nærheten av å se det som eks.vis FKL, thief, undertegnede, m/fl. har sett over aldri så lang tid.

For ellers å referere FKL: "..... på dagens omsetningsnivå så plages vi med salg. Vi har god kontroll på topp 20 og jeg har kontakt med flere store". Jeg regner med at disse nevnte kjenner selskapet meget godt (i motsetning til det øvrige "inkompetente" marked). Men hvorfor i all verden kjøper ikke disse seg ytterligere opp på dette aldeles "latterlige" kursnivået, der pengene mer eller mindre kan plukkes rett fra gata? Litt kjøpepress vil selvsagt heve kursen noe, men topp 20 kunne i det minste kjøpt seg opp inntil kursen lå på eks.vis NOK 1,60. Hvilke betenkeligheter er det egentlig topp 20 har?

Konklusjon: Interessen for PNOR er NULL KOMMA ZERO, og i dag har PNOR blitt omsatt rundt emikurs, mens oljepris og andre oljerelaterte aksjer har gått som en kule. Så for tiden (og over tid) er og blir aksjekursen pillråtten, samtidig som forumet bruker store kalorier på å idiotforklare et inkompetent marked.
Redigert 10.01.2022 kl 20:55 Du må logge inn for å svare
Kvike11
09.12.2021 kl 08:07 4059

Notering på Oslo Bors Main List og aftalen med PEN på plads, så vil kursen stige voldsomt.
Det er nyheder som alle ved kommer, Pen har trukket ud, er det et spørgsmål om brune kuverter der trækker det i langdrag, men på et tidspunkt bliver det vel løst.
Måske der er et aktiesplit på vej, 10 til 1, håber dog ikke de vil bruge penge på det
Gambia og Senegal er stor joker for PNOR,
hofa
09.12.2021 kl 08:46 3989

Pnor kommer når tiden er. Det her er ikke APCL og kun Marve Almar til at holde kursen oppe. Der er så mange triggere, at den ikke kan holdes nede/oppe med skriv her i forum.
512tr
09.12.2021 kl 09:24 3929

Vet ikke om jeg ble noe særlig klokere, jo janskje litt....nei, er usikker.😊
At det skrives mange innlegge er positivt, det viser intresse og engasjement, viktigheten av alle disse kan nok diskuteres.

Å kun følge PNOR kursen er som å sitte å se på maling tørke, eller sitte å se på maling som IKKE vil tørke.

Personlig synes jeg det er positivt med mange innlegg på trådene, også dine Adamek, selv om jeg ikke forstår så mye.

Så kjør på, blås ut litt av og til....det hjelper å få ut litt frustasjon nå og da,,,,kansle ikke så mye på kursen, men...👍
denvise2
09.12.2021 kl 10:07 3898

Ingen må tru at notering på hovedlisten vil utgjøre noe forskjell. Det har vi flere eksempler på at det hadde ingen innvirkning på kursen, ref Aker Horizons t.d.. Det er kun nyheter som kan få denne opp!
512tr
09.12.2021 kl 11:31 3831

Å komme på hovedlisten er ingen enkel sak som vi ser, og når de blir notert blir det en nyhet i seg selv, så da må den opp som du sier 😊
Ev88
09.12.2021 kl 11:47 3819

Jeg har heller ingen tro på at hovedlisten skal få denne særlig opp i kurs. Men Aje og/eller M&A, da skal det bli tøft å holde den igjen.
Adamek
09.12.2021 kl 13:16 3734

Mitt utgangspkt. er at det er svært få negative faktorer (foruten de i vår "søster-tråd" for Pnor ) som skulle holde kursen nede. Jeg går ut fra at de som skriver, kjenner utviklingen godt i selskapet.
Ser man bort det som skjer rundt Gambia/Senegal, har det vært en meget god utvikling og oppbygging av resurser og triggere i selskapet av nåværende ledelse (det som skjer med G/S, betyr lite for dagens kurs, kun som trigger for tradere/spekulanter).

Disse i "søster-tråden" som kun elsker å se på trykk, noe de selv står bak . Det er gjentatte trivielle, negative spørsmålstillinger som gnåles på i det uendelige ! Denne gnålingen har ødelagt mulighetene til kurs-stigning i Pnor aksjen i minst to år nå.
Så snart det kommer meldinger fra selskapet som ser ut til å kunne påskynde handelen i aksjen, er de der og vrenger og vrir på ting uten betydning, og kursen faller fort. (Den med å se på maling som tørker, holder godt).

Notering på hovedlisten?
Er et stort steg opp i neste divisjon. Jeg går ut fra at de har vært nødt å dokumentere mye for å tilfredstille krav til å være på hovedlisten (og da gjelder det vel ikke bare at de skal være snille og gode).
Jeg ut fra som sikkert at noen av kravene som gjelder, er om produksjonsøkninger og framdrift av verdiutviklingen i selskapet. Man havner vel ikke på hovedlisten med daglig produksjon på noen få tusen fat i oljeprod. om dagen ? Jeg går og ut fra at når søknaden fra selskapet er godtatt, er det ikke fordi ledelse og selskapet som sådant oppfattes som en "sinker". Tvert imot !!! De må være oppfattet som meget positive.

Gambia/Senegal er store resurser/triggere som kun er positive. I dagens situasjon ligger de langt fra inne i verdier som avspeiles i kursen. Altså er de ene og alene kun store positive resurser for selskapet. Om ingen av dem går inn, er likevel de resurser og verdier selskapet sitter på, meget store som utviklingsobjekter. Det igjen tilsier at kursen i Pnor skulle vært minst 1,60 - 2 kr. (om aksjen ble handlet av tradere/spekulanter og selskapet ikke bombardert av negative tullekommentarer i det uendelige, med hvis, dersom, kanskje, om ikke osv.).
Du er klar over at den ene av Gambialisensene, A4, er i boks på den måten at PNOR har fått gjeninnsatt denne fra myndighetene? Nå arbeides det nok intens med farmout(s) her. Slik det også gjøres i Guinea-Bissau.
Adamek
09.12.2021 kl 14:35 3693

Riktig !
Men hvorfor gnukker og gnir de i "søster-tråden" på alt mulig utenom dette ?
Jeg går ut fra at du tenker som meg: Når dette kommer for fullt, er det ikke negativt.
Dersom tradere og spekulanter etter hvert begynner å innse at gode nyheter kan komme snarere enn noen tror, er det store muligheter for fart i sassafrasen !
For ikke å snakke om den produksjon som allerede finns, og som er i ferd med å utvides.

Derfor: Hvorfor gnikke og gnu side opp og side ned om det blir børsstopp eller ikke når selskapet noteres på OB.
Gir det et godt utgangspunkt for en som eventuelt kunne tenke seg å kjøpe aksjer ?
FkL
09.12.2021 kl 15:59 3600

Da ble jeg nødt til å kommentere denne idiotiske tråden som altså ikke benyttes til å diskutere aksjer, men til forskrudde og idiotiske påstander.

Blir jeg nå nødt til å få deg fjernet av admin igjen for dette tullet? Det blir i så tilfelle ikke første gangen.

Dette er et diskusjonsforum for aksjer og selvfølgelig vil alle aspekter av en aksje bli diskutert. At du i ikke klarer å ta det innover deg er ikke veldig imponerende.

All informasjon vil uansett være tilgjengelig for alle og de diskusjoner som foregår en selvfølgelig nyanserte begge veier. Det er ikke det samme som at alle er enige i alt som skrives og selvfølgelig vekter man ting forskjellig, men det er selvfølgelig slik det skal være. På et diskusjonforum med så mange og dyktige skribenter som vi har i denne aksjen så vill derimot bullshit og uriktig usikkerhet blir luket bort i diskusjonene. Det er ren utopi at vi skal ha et forum der vi kun diskuterer de positive sakene og ikke tar i de negative. Det ville være å føre eventuelle nye kjøpere bak lyset og umoralsk. Det blir også for dumt å skylde på diskusjon når det gjelder kurs, fordi man selv ikke klarer å forstå utviklingen. Tar jeg deg i å skrive negativt om de som gjør en strålende jobb som skribenter så skal jeg få deg fjernet igjen.

Lykke til på både Facebook og XI det det selvfølgelig er tilsvarende informasjon og diskusjon. Kanskje du også burde får slutt på negative børsmeldinger i samme slengen.
polion
09.12.2021 kl 17:42 3534

Man har all mulig rett til å være forumpoliti på sin egen lukkede tråd, men i siste innlegg synes jeg dog at noen blir i overkant offensiv. Med trussel om admin, få vedkommende fjernet også fra andre tråder, ja da er man jaggumeg høy og mørk.

Og når "søkeren" (etter sitt innlegg 6/12 kl. 22:12 på hovedtråden) anmodes om å forlate tråden, synes jeg at noen fremviser type barnslighet som bare er sørgelig. Om innholdet ikke er fullstendig på linje med noens krav, hvorfor i all verden bry seg? Er det noen form for uenighet eller man møter tilstrekkelig motstand (eller blir konfrontert), så har man visstnok ikke noe på tråden å gjøre? Eller som Gestapo muligens ville sagt; "ein Drahtbesitzer, ein Reich und ein Führer".

Konstaterer videre at denne tråden defineres som idiotisk. Passer sikkert ikke samtlige, men den handler faktisk noe mer om kurs/kursutvikling. Skuler vi derimot til hovedtråden, og her trekker fra de evige gjentagelsene om hvor fantastisk selskapet er (det fundamentale), om hvordan fremtiden vil arte seg, målet om de 30 k, alle triggergjentagelsene, de gjentagende verdiløse spekulasjonene, samt emi opp og emi ned i mente, så blir vi ei heller der sittende igjen med altfor mye matnyttig. En ting er i alle fall klokkeklart, hovedinnholdet i hovedtråden er en fullstendig skivebom i forhold til kursutvikling. Får endelig håpe at ikke altfor mange nye, uerfarne og ferske investorer har latt seg overbevise av alle disse "flotte" skriverier. Mange av de nevnte kunne i den senere tid fått en formidabelt mye mer attraktiv inngang. Enhver er selvsagt sin egen lykkes smed, men det finnes mange som manipuleres både fort og lett. Man kan prate så mye man vil om hvor formidabelt selskapet er, men til syvende og sist så handler det i stor grad om kursutvikling, samt kjøpe aksjen billigst mulig, eller? Og ser vi på oljeprisutvikling og utvikling i andre oljerelaterte, så har som kjent PNOR fremstått som en torpedert havarist.

Nesten intet er skrevet/spekulert mer om enn Aje. Tidsforbruket har nå vært såpass stort at treneringen synes å skyldes vond vilje fra noens side. Skylde på noe annet, det kunne man gjort hvis tidsaspektet hadde vært adskillig mindre. Følgelig slett ingen garanti for at det med Aje vil skje noe som helst de neste 1-2 årene. Har nevnt det før, hadde jeg vært Hamilton så hadde jeg sagt opp avtalen med PNOR med en varslingsfrist på f.eks 3 mnd. Yinka, med tettere føringer mot myndighetene, hadde da ikke hatt annet valg enn å presse maksimalt på for å få orden i basaren. Slik situasjonen er nå, og har vært over meget lang tid, så er dette intet annet enn en halvdårlig vits. Nigeria bør også innse at deres omdømme rundtomkring i verden nærmer seg tilsvarende vits. Konklusjon: PEN TERMINERER AVTALEN, så får heller Yinka, PNOR, m/flere komme tilbake hvis/når Nigeria har noe fornuftig å melde.
Redigert 09.12.2021 kl 17:45 Du må logge inn for å svare
Adamek
09.12.2021 kl 21:22 3449

Nei nå tar dette overhand igjen. Jeg er sart og sårbar, og gjør så godt jeg kan ! Og Fkl skal til å kaste meg ut av forumet igjen.

Keiseren av Portugalien skal til å overtale admin til å kaste meg ut igjen. Her skal neimen ikke skeives noe negativt om det som tas opp i personlige tråder.
Hvorfor ikke søke admin om å få ha en skjult tråd for deg og dine ? Da slipper du å få noen som går dere etter i kortene. Der kunne dere boltre dere i uvesentligheter, og skrive til hverandre side opp og ned, dag ut og dag inn. Hvorfor mener du den tråden du har startet, er av slik karakter at det ikke kan kommenteres det som skrives ?

Nå har nå noen begynt å skrive om at shorting er grunnen til kurs fallet ? Jøss og jøss ? I en aksje hvor det på de beste dager omsettes opp til vel en mill. Når det kommer gode meld. et par mill, Men slike "blaff" i kursen skjer kun helt til disse i "søster-tråden" begynner å vri og vrenge på hva som er meningen, og hva som kan hende, om noe skulle hende, og til syvende og sist om det som står i meldingene er så positivt likevel.

Hvis du er den typen som lever av trusler, så gjerne for meg. Det sier vel mer om deg enn det jeg kan klare å si. Kanskje lever du i et system hvor trusler er noe daglig for deg. Det heter jo : Vaner er vond å vende.

512tr
10.12.2021 kl 06:54 3328

Her er jeg uenig, å begynne med sensur og utestemgelse er helt feil vei å gå, så fremst det ikke er grov sjikane av navngitte personer.

Hvis man er aktiv på forumet må man tåle både ros og ris.

En bør også huske at det er mange som sitter med store tap i aksjen, og at det er mye frustrasjon ute blant aksjonæreene, at enkelte utrykker sin frustrasjon her inne er forståelig.

Men gutter, det er jo snart jul og som de sier i kirka "Nå er det snart jul og da skal alle være snille mot hverandre"😊

FkL
10.12.2021 kl 07:56 3277

Det er nettopp det vi snakker om. De diskuterer ikke aksjen, men de som diskuterer aksjen. Vi snakker om et klart brudd på reglene og slik aktivitet forventer jeg at ingen godtar, samt at det rapporteres til admin. Det er selvfølgelig også årsaken til at admin har slettet deres tidligere aktivitet.
512tr
10.12.2021 kl 09:36 3197

Ja ja, vi får håpe julefreden snart senker seg over oss + at vi får en liten oppsving i kursen.😊
Adamek
10.12.2021 kl 10:11 3128

512tr har helt rett. Hvis men stikker fram knollen på et forum, må man tåle mer enn i et middagselskap.
Men Fkl "forventer" ---- ?? Det begynner jo å bli patetisk. Han kunne selv tillate seg å uttrykke seg sterkt om "søster-tråden".

Det må være like stor rett til å påpeke hva som kan være grunnen til at det er null kursutvikling i Pnor, og det som kan være grunnen, som det å diskutere og diskutere og diskutere Pnor ! Jeg er av den mening at det er også en diskusjon om selskapet. Man kan ikke koble kursutviklingen fra selskapets positive/negative utvikling.

Så til julestemninga: Den er viktig å beholde ! Og før eller senere (innen 23dje) vil den nok sige inn . Senest 24.

Og : Om man skulle få en pakke fra den nissen som kommer, så er det ikke fordi det er opplest og vedtatt at vedkommende mottaker tror på nissen !

denvise2
10.12.2021 kl 11:50 3027

Når Knut, Gerhard & Co leverer mer en "Further Extension" meldinger så kommer nok aksjekursen!
Kjøp på dette nivået kan umulig bli en dårlig handel, om ikke noe totalt uforutsett skjer.
Selv håper jeg på aksjespleis 10/1, etter notering på hovedlisten. Tror det vil hjelpe oss å få inn mer stabil aksjonærmasse.

Mulig det blir aksjespleis, men erfaringene er at det ofte fører til nedgang i kursen i bakkant. Så det er ingen garanti mot salgspress.
polion
10.12.2021 kl 12:20 2978

512tr - all honnør til den som ikke er noen rævedilter, et nyansert og godt innlegg fra din side. Sitte å rapportere til admin når innleggene ikke passer ens egen oppfatning av hva som skal og bør skrives, blir likedan som når ungene bisler til barnehagetanten. Den som her virkelig opponerer, er en av de som har bommet ganske så godt når vi setter antall positive innlegg opp mot kursutvikling. Og det er vel nettopp dagens kurs/kursutvikling som i stor grad har vært hovedtemaet på denne såkalte "idiot-tråden". Kanskje vi her kan øyne en smule frustrasjon over at kursutvikling har gått motsatt vei av positivitet i ens egne innlegg?

"Diskuterer ikke aksjen"? Nå har vi faktisk allerede konstatert her på forumet at ikke alle er like gode på nyanser og definisjoner. Så hvem som i den senere tid burde vært rapportert til admin, kanskje resten av forumet kan danne seg en oppfatning kring dette?

Når det sagt, et oppsving i kursen hadde jaggumeg gjort seg. Håper (håp grunnet formuesskatten) og regner med at denne aksjen kanskje ikke vil vise noe stort utslag før 28/2 - tror selskapet er nødt for å vise et resultat som det virkelig smeller av.

PS. Nå skal vi slett ikke se bort fra at dette innlegget blir slettet, ja kanskje sågar hele tråden? Det rapporteres tydeligvis til admin i øst og vest, så jeg regner med at nevnte har meget travle dager.
Redigert 10.12.2021 kl 12:21 Du må logge inn for å svare
Adamek
10.12.2021 kl 12:28 2966

Enig.
Spleisen kan vel diskuteres, og for min del, håper jeg det ikke blir spleis foreløpig.
Det finns (mener jeg) en bestemmelse om at dersom aksjekursen ikke går under krona i selskaper på hovedlisten, så trengs ikke spleis.

Grunnen til at jeg håper den ikke spleises, er at det vil gi større muligheter til de som trader, og vil ta litt risiko. Og det vil øke handelen i aksjen betraktelig. Noe som sannelig trengs. Dess større omsetning, dess større er forutsetningen at kursen får prektige stigninger. Selskapets forutsetninger tilsier at gevinstmulighetene er meget gode.
De store aksjonærene kjøper ikke aksjer for trad, men framtid. Stabil aksjonærmasse er godt for stabiliteten. Men ikke for kursen.
Sparebank 1 ble hyret for å øke omsetningen, men kjempet forgjeves mot de argumenter jeg har ført til torgs tidligere (skal ikke rippe opp mer her).

Men ett er sikkert: Dersom ikke omsetningen økes i betraktelig selskapets aksjer, særlig på nyheter, kan man glemme at det blir noe fart og fest.
Kursen vil da ligge på status quo !!
Og det er ingen tjent med, slett ikke selskapet. Og jeg går jo ut fra som sikkert at alle med aksjer vil tjene mest mulig på sin investering.
Det var min teori. : )
søkeren
10.12.2021 kl 12:40 2950

Meget god teori!
Aksjene er ikke noe for de som trader. Nyhetsmeldinger fra selskapet er "stort sett" utsettelser. Det skaper som regel bare kurs bevegelser en vei; Ned
Redigert 10.12.2021 kl 19:20 Du må logge inn for å svare
Adamek
10.12.2021 kl 19:16 2818

Vel, nå ser jeg at det diskuteres shorting på den andre tråden. Skulle vel ha vært større fart i shortingen da? Men med de daglige omsetnings-tall som har vært for aksjene i selskapet de siste to åra, kan jo ikke det heller stemme.

Aksjekursen har flere ganger tatt sats for stigning, men falt kraftig etter slike forsøk. Det har en grunn. Og det er vel ikke såå mange typer "utsettelser" som gjelder. Og er det utsettelser som kun ledelsen i selskapet har kontroll over ? Særlig underveis Hvor oljeprisen steg fra 30§ til 86§ ?

Når det henvises til ledelse, er det da til ledelsen "Vi skal "- ledelsen, eller er det ledelsen som har skaffet investorer, kjøpt seg inn i felt, øket produksjons - mulighetene, og også øket produksjonen?
Jeg går ut fra at det som er skjedd angående feltene som er under voldgift (som for øvrig er arvegods som ble kjøpt) , kan svært få gjøre noe med uten at begge parter er enige om forlik om løsning før voldgiften. Det kan vel ikke bare belastes dagens ledelse?

Så vidt jeg vet, er det godt med penger i selskapet. Det hevdes at de ønsker å kjøpe seg inn i en produksjon. Er det da klokt å vente til oljeprisen faller så langt som mulig ?

Fremdeles: Å ha som agenda å plukke fram negativitet , det være seg utsettelser, og alt det andre som som dissikeres til det ytterste, er etter mitt syn helt forkastelig. Det kveler aksjekursen i selskapet grundig !

I min naivitet, trodde jeg de fleste kjøper aksjer for å få en gevinst ? Ikke drepe det selskap man har aksjer i med uendelige utgreiinger om småting som egentlig er uvesentlige. Men det må da være måte på diskusjon, om det kan kalles sådan.

Som nevnt tidligere: Ta hvilken som helst selskap, stort som lite, og gjør det samme, jeg garanterer at aksjekursen for selskapets aksjer vil falle.

Det er alltid Tradere og Spekulanter som holder liv i en aksjekurs. Ikke de store aksje-eierne.
Jeg har en sterk formening om at tradere og spekulanter følger godt med på hva som skrives om de selskaper de ønsker å trade/spekulere i.
Så kan man jo spørre om igjen : Noen som tror at vår diskusjon har noen betydning negativt ??? Deretter lese dag for dag hva som diskuteres.
Adamek
12.12.2021 kl 21:24 2664

Det er god likviditet i selskapet. Og man er nå begynt å fabulere over hvor langt kursen skal gå. Min. tre meglerhus har vært ute med sine "prognoser" og vurderinger av kursmål for flere mnd. siden. Og alle meglerhusene la ganske høye mål, allerede den gang, (1,80 - 2,40 kr.) Og det uten alt for langt tidsaspekt.
Når slikt skjer, er det helt utrulig at aksjekursen i Pnor fallt? Joda, pandemi og det hele, men de aller fleste selskaper innen oljeprod. som har hatt en slik utvikling som Pnor (med bl.a.prod. - økning, og i tillegg god likviditet og har øket prod.grunnlaget) har steget i kurs ! Men Pnor.aksjen har fallt i kurs ?! Og det med stigende oljepris.

Jeg påstår fremdeles at det å skape usikkerhet om selskapet, er å legge aksjen død. Tradere og spakulanter vil ikke røre den. Hvem ellers skal skape omsetning i den? Diskutantene som ikke forstår hvorfor aksjekursen ikke stiger ? Hvor mye kjøper/selger disse ? Skal de store aksjonærene sette seg i sving for å skape omsetning??

Det hjelper ikke at man prøver å lage teorier om ditt og datt og hvem som kjenner selskapet best. Aksjen omsettes ikke, og det er kun det som teller.
Forvalter Martin Mølseter i First Fondene, sier det enkelt : Vær forsiktig med illikvide aksjer i 2022 !!!

Han sier og at man godt kan sitte med slike aksjer, men er det et poeng her.
Er ikke et av poengene for å den enkelte (som ikke er fondsforvalter) å kjøpe aksjer som kan omsettes til høyere kurs enn kjøpskurs, i håp om å kunne vidererutvikle sin kapital ved kjøp og salg ?
Jeg kjenner kun en aksjonær som har uttalte innstilling : Jæ har kjøpt en aksje, og den ska jæ ha !! (han mente at han har kjøpt aksjer i et selskap)
Adamek
12.12.2021 kl 23:09 2642

Glemte å opplyse at Martin Mølsæter's artikkel sår i Finansavisen 6/12 .
Adamek
13.12.2021 kl 09:34 2518

Tenk om aksjekursen går opp i 100 kr. Tenk om vi får inn aksjonærer fra Panoro? Vil de da kjøpe eller selge? Og hvor mye? Spennende. Vi gleder oss til å få inn panoros aksjonærer. Det er en resurs som må regnes med. De kommer til å sette fyr på aksjekursen. Men vil de selge? Ønsker de å behold aksjer i et selskap hvor aksjekursen er død ? Kun noen hundre aksjer omsettes pr. dag? Kanskje vi får over alle de aksjonærene i Panoro som er villige til å sitte i et selskap hvor aksjekursen er død istedenfor å variere med verdiutviklingen i selskapet ? Spennende.

En lærdom kan hentes fra de andre pennystock's på OB hvor man har brukt taktikken med å ramse opp det man mener er framtidsutsikter, og
diskutere side opp og side ned. Det må ansees som mer skadelig for selskapet enn positivt. Sjekk kursutviklingen i disse selskapene hvor man holder på med slikt !! Man diskuterer hver fis og fjert, og konkurerer om hvem som kan finnes av ditt eller datt. Har kursene steget til himmels i disse selskapene ?

Og hvor lenge ligger kursene død ? For ikke å snakke om størrelsen av den daglige omsetningen.

Etter mitt syn, må det være lov å undres over hva som er hensikten ? Å holde kursene i selskapene nede ? Når kursene faller, uttaler noen at noen uttaler at de kjøper aksjer.

Det blir aldri kursutvikling i et selskaps aksjekurser før Traderne/spekulantene kommer til. Og omsetningen må opp i minst 10 mill. når det gjelder Pnor, Og, det må proffe aktører til for å sette det hele i gang. For Pnor's del mener jeg Sparebank 1's megleravd. ble involvert til å få fart i kursen. Men de skal få jobbe i den situasjon som er skapt.
De klarer det, om de får ro til å utføre det de skal, og etter mitt syn må !
512tr
13.12.2021 kl 09:50 2494

Hva mener du Sparebank 1 skal sette i gang ?

Hvem er det du mener som ikke gir dem ro til å gjøre det de skal?
oivindl
13.12.2021 kl 09:55 2515

"Og omsetningen må opp i minst 10 mill. når det gjelder Pnor, Og, det må proffe aktører til for å sette det hele i gang."

Og du mener disse proffe aktørene lar seg skremme av det som skrives på HO?
søkeren
13.12.2021 kl 10:01 2507

Proffe aktører finner denne aksjen - helt uten interesse!
evetjo
13.12.2021 kl 13:29 2373

Hvordan skattlegges Pnor ved flytting til Norge? Har aksjekurs på flyttedato noen betydning?
Adamek
13.12.2021 kl 17:00 2277

Når jeg skriver "proffe aktører" var det i den mening at et meglerhus leies inn for å få fart i kursen. I denne sammenheng meglerne i Spb.1
Beklager at det ikke kom godt nok fram .

Siden jeg går ut fra at oivindl trodde jeg mente "proffe" aksjonærer, er spørsmålet om "lar seg skremme" lite relevant.
Derimot er jeg svært sikker på at de som holder liv i aksjer som Pnor, ikke fristes til kjøp/omsetning. Så kan man jo velge : Er det lurt å ha dem med seg eller ikke ?

Men faktum står fast:
For mange tullediskusjoner som dras ut i det uendelige, er ikke bra for selskapet eller aksjekursen. Heller negativ.
Og for hver dag som går, skal det mer til for å rette opp den negative oppfatning som skapes om selskapet.
Men gu'bevare meg vel. Ønsker man en begredelig aksjekurs for Pnor, og at tradere og spekulanter skal sky den, så ------ !

Skal nå olja falle mot den bunn den er på tur til, er det vel god hjelp til å redusere aksjekursen også !

« Og for hver dag som går, skal det mer til for å rette opp den negative oppfatning som skapes om selskapet»

Er ikke enig. Synes det tvert om skrives mye positivt om PNOR, men det som skrives her tror jeg uansett betyr lite.

Alternativet er vel å skrive ingenting, men det blir jo et kjedelig diskusjonsforum.
Adamek
13.12.2021 kl 21:18 2177

Det virker som, for meg, at det å kommentere Pnor, er blitt en konkurranse om å rote frem mest mulig av alle slags kommentarer om Pnor, som er å nøste i. Er det nødvendig? Må man diskutere om det blir stopp i handelen når man flytter til OB, tre-fire sider ?? Eller er det kun fordi de som skriver kun ønsker å se noe på "trykk" som de selv står bak.

Leserne (debattantene) kan sikkert se selv alt det jeg mener er svada om selskapet, selv, ( på tråden: Nå skal vi ---,) om de lyster. Er det som de kaller "gode diskusjoner", det som fremføres ??

Jeg kan, med litt tidsbruk, ta fram de diskusjonstemaer som jeg mener er rene svadaen (jeg har påpekt noe en gang her på tråden), når som helst.

Men når man skal ha som diskusjonstema ting som hentes fra både her og der (det er gått sport i å hente minste sukk fra en eller annen internettside eller aviser fra gud veit hvor). Og lage teorier og konspirasjonsteorier opp og ned og i mente.
Fluefiskeren: Du vet vet bedre enn det du spør om nå !
Ville du kjøpt aksjer i Pnor, dersom du var på jakt etter å kjøpe aksjer i et selskap for kanskje å trade litt, tjene ekstra på trading ?
Det er nemlig slike som holder liv og røre i en aksjekurs.

Når det gjelder om de store aktørene lar seg skremme av skriveriene her?
Sikkert ikke, Men det er heller ikke de som holder kursen oppe med trading av særlig format.

Når det gjelder "Å skrive ingenting", litt moro uttrykt. Etter mitt syn er de diskusjoner som jeg henviser til akkurat det !!

Kan henvise til tråden "Kursmål 25 - DNO resultat etter skatt 100 mill. 3.Kv.". Kvikke 11
Der skrives det også, UTEN at det svartmales med hvis, om, kanskje, dersom og alle de andre negative fremstillinger om selskapet som kan fremskaffes.
Det går an altså !

Der diskuteres det som gjelder på positive måter. Og der skrives det da ! Uten å være kjedelig. Jeg mener at jeg så Fluefiskeren med innlegg der ?


Adamek
13.12.2021 kl 22:37 2114

Det er nå slik at det finns en del større aksjonærer i selskapet, og jeg tør nå påstå at de er proffe nok.

Hadde det ikke vært så mye negativ omtale av selskapet, hadde det vært mange tradere som hadde handlet aksjene til Pnor. Kursene i aksjen var akkurat passe for at trderene skulle inn, da selskapet skiftet navn.
Hadde da kursene fått utvikle seg uten diskusjoner i det vide og brede om disse voldgiftene, ville anbefalingen fra de tre meglerhusene som kom, drevet kursen opp til 1,60 - 2,0 kr.. Ihvertfall !

Feltene som er under voldgiftsbehandling, har aldri vært negative parametre, uten for de som ikke har forstått hvilke tilganger de er. Altså har de hele tiden vært positive tilganger.
Men man fikk vridd det til at det var negativt.

Ser man på de to feltene som er under løsning i voldgiften, Pluss alt som ellers har utviklet seg positivt underveis. (Produksjon, kjøpt seg inn i felt, øket produksj. osv.), er det ikke mye negativt å sette fingeren på. Det var det som skulle vært påpekt underveis. Jeg prøvde, men da fikk Fkl meg kastet ut av forumet med en eller annen begrunnelse.

Med beskrevet scenario, ville selv ikke forrige fall i oljeprisen gitt det store fallet.
Og nå står selskapet enda sterkere, men jaggu gnåler man om helt uvesentlige ting. Kursen faller i aksjen.
Etter min mening skulle ikke kursen ha falt til mer enn kanskje 1,40-50, og da skulle den vært oppe i 2 kr. før den på ny hadde falt til omkring 1,60, nå når oljeprisen
er på vi ned mot 65-70§ + - . Kanskje så langt ned som 60 §

Men hva er den på i dag?
Trøsta får være at om kursen tas tak i av et meglerhus, kan den snart komme opp til akseptable nivåer.
oivindl
14.12.2021 kl 00:14 2047

"Hadde da kursene fått utvikle seg uten diskusjoner i det vide og brede om disse voldgiftene, ville anbefalingen fra de tre meglerhusene som kom, drevet kursen opp til 1,60 - 2,0 kr.. Ihvertfall !"

Du baserer din kritikk og dine konklusjoner på forutsetninger som er svært dårlig fundert og langt på vei fremstår som rene spekulasjoner.
evetjo
14.12.2021 kl 06:09 2012

"... Eller er det kun fordi de som skriver kun ønsker å se noe på "trykk" som de selv står bak. .."
Kanskje på tide å se seg selv i speilet?
512tr
14.12.2021 kl 06:53 1971

Adamek,
tror du har rotet deg inn i en boble hvor du tror at PNOR kursen blir styrt av det som skrives her inne.
For din egen del, løft hodet og se litt lengre, og kom deg ut av denne boblen, dette forumet styrer ikke PNOR sin kursutvikling.

Her inne er vi kun en håndfull tullinger som diskuterer PNOR, hadde vi kunne påvirket kursen ville den stått i +2 kr nå, 95% av alle innlegge er positive til aksjen og spår kursen fra 2 til 32kr 😊
denvise2
14.12.2021 kl 11:31 1793

En utsettelse til fra Knut & Co, så er vi nok under krona igjen.
Hvem hadde trodd denne kursutviklingen, når en vet de underliggende verdiene i selskapet.
søkeren
14.12.2021 kl 12:03 1734

Jeg, (selv med "all" pepper.)
Redigert 14.12.2021 kl 12:03 Du må logge inn for å svare
denvise2
14.12.2021 kl 12:14 1713

Håper du benyttet anledningen til å sette en short posisjon da!
Adamek
14.12.2021 kl 13:14 1652

Små stikk skal besvares, og tar alt her.
Rene spekulasjoner ? Hvor mye av det som er skrevet om Pnor de to - tre siste årene er "facts" (foruten det som er sakset fra selskapets informasjon) ?

Se seg selv i speilet ? Den er hundtutemæ god. Kanskje flere tar lærdom av den. Og jeg er mer enig i det enn du tror !

Være i boble ? Jeg skal nå ikke rippe opp i alt som er sagt, men jeg tør nå påstå at denne tråden har ikke eksistert så lenge. Når man snakker om "boble", går leg ut fra at tidsfaktoren har noe å si. Jeg kjenner til en annen tråd (som har vært starta på nytt og på nytt med nye overskrifter) med et adskillig lengre tidsaspekt angående det å være i en "boble" !

Begynner nesten å helle til at teoriene med speil og boble hører sammen. Er det lurt å vurdere begge deler? Tja ... Kan garantere at slike øvelser kommer det alltid noe godt ut av ! : )

Jeg vil også gjøre oppmerksom på at jeg ikke er av den typen som vil heve meg over andre. Eller er hårsår ! Jeg tar det meste med godt humør, og mener det meste her i verden er bra. Og vil hevde min rett til å kunne gi mine meninger. Om de er bra eller dårlig, får andre avgjør. Det skulle bare mangle !

Alt som har med trusler og slik styggedom å gjøre (fordi andre innordner seg i "folden") er for meg en vederstyggelighet. Det er en av de verste hersketeknikker som finns, ved siden av bakvaskelser.
Ellers tåler jeg veldig mye, og sier heller fra når det er nok

Der her dere meg asså !!