"Idiotforklaring" av markedet!

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
10.01.2022 kl 20:55

Lite nyheter av interesse på hovedtråden, som for øvrig eies av FKL. Kursen kommenteres, spekulasjoner rundt OPEC+ og Covid, diverse utsettelser, og så kommer den gjentagende gamle leksa om hvor fantastisk selskapet er; med analytikernes kursmål, det fundamentale, tjener gode penger, økning av cash, nedbetaling av gjeld, flere liftinger i Q4, osv. Og over en 2-3 måneders periode så informerte flere ivrige forumdebattanter oss om hvor viktig psykologisk negativ effekt den knøttlille repemien hadde på kursen. Men bla. FKL skulle ha seg frabedt at han hadde fremlagt dette som en hovedgrunn, uten at han dog ville oppgi hvilken annen grunn han hadde vektlagt mer i mange av sine tidligere innlegg.

Som vi alle vet, er markedet interessert i kun en ting, nemlig kjøpe billigst mulig og få god inngang i en kraftig underpriset aksje. Tar vi utgangspunkt i alt det superpositive som forumet skriver om selskapet, så blir alt dette intet mindre enn en ren idiotforklaring av nevnte marked. Et marked som tydeligvis ikke har peiling, det er ikke i nærheten av å se det som eks.vis FKL, thief, undertegnede, m/fl. har sett over aldri så lang tid.

For ellers å referere FKL: "..... på dagens omsetningsnivå så plages vi med salg. Vi har god kontroll på topp 20 og jeg har kontakt med flere store". Jeg regner med at disse nevnte kjenner selskapet meget godt (i motsetning til det øvrige "inkompetente" marked). Men hvorfor i all verden kjøper ikke disse seg ytterligere opp på dette aldeles "latterlige" kursnivået, der pengene mer eller mindre kan plukkes rett fra gata? Litt kjøpepress vil selvsagt heve kursen noe, men topp 20 kunne i det minste kjøpt seg opp inntil kursen lå på eks.vis NOK 1,60. Hvilke betenkeligheter er det egentlig topp 20 har?

Konklusjon: Interessen for PNOR er NULL KOMMA ZERO, og i dag har PNOR blitt omsatt rundt emikurs, mens oljepris og andre oljerelaterte aksjer har gått som en kule. Så for tiden (og over tid) er og blir aksjekursen pillråtten, samtidig som forumet bruker store kalorier på å idiotforklare et inkompetent marked.
Redigert 10.01.2022 kl 20:55 Du må logge inn for å svare

Du snakker jo ikke ned kursen - akkurat det virker caset å klare helt fint på egenhånd. Blir spennende og se an utviklingen i etterforskningen fremover og ikke minst hva som kommer først - flere dårlige nyheter eller emi - alternativt begge deler i en kombinasjon - time will show ... ;)
Redigert 01.01.2022 kl 20:19 Du må logge inn for å svare
Adamek
01.01.2022 kl 21:48 3354

Caset klarer ikke det på egen hånd.
Ser man på selskapet som sådan, tror jeg det blir vanskelig å finne stort å sette finger'n på, som skulle være kursdrivende i negativ retning (her kommer diskutørene inn. De klarer det uansett hvordan selskapet drives. Uansett klarer de å vri det meste til å skape usikkerhet om det meste som angår selskapets : eks.:
Aje, voldgifts - avgjørelser, og gammel dritt om det ene og det andre ---!)

Så kom historien om "Knut" ! Det går ut flere "statment" fra Økokrim og annen media: Det hadde ingenting med selskapet Pnor å gjøre !!! Enda er det ikke kommet noen som helst tegn om at Selskapet Pnor er involvert ! Men hva skjer ? Side opp og side ned i stilen "Tenk om ", underbygs av antakelser i lange baner.
Jeg våger påstå at det er ikke noe selskapet selv har klart på egen hånd.

Kommer dårlige nyheter, så kommer de. Er det ikke da de skap vurderes ? Når de ikke er kommet, hva skal man si om de som skaper usikkerheten ? Har de en agenda? Hva er den ? Flere har da kjøpt aksjer under nedgangen, og flere skal kjøpe når kursen faller mer. Det er de aktive.

Når det gjelder Wiki., og "utveksling av meninger og argumenter" ? ? Forstår ikke "diskutørene" hverandre ? Skjønner de ikke sine egne argumenter?
Om de så gjør skulle vel samme argumenter være unødvendig å angi side opp og side ned, med svært få variasjoner ! Og de kaller det "gode diskusjoner" ??
Det er også helt tydelig at de heller ikke forstår de som utgis/skrives av media og Økokrim.
Det er bare å ta en titt på de "diskusjoner" som har foregått. Det er jo mer pjatt og urimeligheter, enn virkelighet.

Og faktum står : Så snart de negative kommentarer avtok, så steg aksjekursen hver gang, etter det fall som man klarte å skape da saken om Knut kom.

Det er vel ikke aksjonærene, men snarere Søvold og Økokrim som har klart å skape usikkerhet om PetroNor. Og selvfølgelig har det noe å si for selskapet at CEO har blitt siktet for korrupsjon. Om det viser seg å bety noe på sikt er jo noe annet, men det ville jo være naivt å tro at dette ikke skulle påvirke kursen.
Redigert 02.01.2022 kl 00:20 Du må logge inn for å svare
hofa
02.01.2022 kl 10:06 3119

Selvfølgelig er det Søvold og økokrim i forening der er skyld i, at vi står, hvor vi står kursmæssigt. At der så er typer som riskogeren, der ikke vil eje aktien og andre der har solgt sig ned/ud kommer med deres baising, for at komme billigst muligt ind, sådan er det jo i alle tråde/ diskussioner. Ro på.
Far-far
02.01.2022 kl 11:47 3032

All aksjekurs bygger på tro og håp om ting som skal skje i fremtiden. Pnor er kommet i den situasjon at omdømme mer må bygges opp igjen via konkrete resultater, enn bare håp og tro. En negativ oppfatning av et selskap tar tid å bli kvitt.

Ja, det er ingen tvil om at den pågående korrupsjonsetterforskningen skaper usikkerhet noe som igjen bidrar til både redusert tillit og økt kurspress. Så får tiden vise hvor mye hold det er i påstandene, men veldig ofte så viser det første seg å være kun toppen av isfjellet så at dette kan eskalere både i dybde og omfang bør man ikke se bort i fra.

Likeledes vil mistanken kunne føre til at både eksisterende og potensielle nye partnere trekker seg unna helt eller delvis i påvente av en avklaring i redsel for sitt eget rykte - naturlig nok ...

Jeg tror rett og slett man skal vente og se hva som blir resultatet av etterforskningen selv om noen ønsker å prøve å sette en frykt i markedet. Minner om at kursen steg 8,2 % i inneværende uke.

Det er i så fall ikke noen men fakta som skaper frykt - fakta om at det er satt i gang en etterforskning og den tilhørende usikkerheten om utfallet. Å stikke hodet i sanden og late som at ingenting har hendt og at alt er i skjønneste orden fordi aksjen steg noen prosenter sist uke etter at den har falt betydelig minner mer om selvbedrag enn noe annet.

Ja, klart man bør avvente for å se hva det ender opp med, men man bør også være innforstått med at skaden allerede har skjedd gjennom mistenkeliggjøringen uansett utfall nettopp fordi om resultatet skulle bli at man ikke fant hva man trodde så betyr jo ikke det at det aldri har skjedd så uansett setter en slik etterforskning spor - ikke ulikt andre etterforskningssaker hvor man juridisk ender opp som mer eller mindre uskyldig, men så dømmes man allikevel av omgivelsene på basis av ingen røyk uten ild - trist, men sant ...
Redigert 02.01.2022 kl 13:13 Du må logge inn for å svare

«Å stikke hodet i sanden og late som at ingenting har hendt og at alt er i skjønneste orden fordi aksjen steg noen prosenter sist uke etter at den har falt betydelig minner mer om selvbedrag enn noe annet.»

Håper ikke den var til meg. Jeg stikker i hvert fall ikke hodet i sanden og later som ingenting har skjedd.

Men det finnes et viktig rettsprinsipp og det er at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Så får man ta det som kommer som en mann. Er man en pingle er det jo bare å selge.
polion
02.01.2022 kl 16:20 2783

"Å stikke hodet i sanden" kan på mange måter være en kraftig undervurdert taktikk. Alternativ til nevnte, kan eks.vis være å panikkselge på lav kurs. For min del, skal jeg stikke hodet i sanden over en tid, i alle fall inntil Q4 er fremlagt. Om flere PNOR-tilknyttede personer i mellomtiden blir fengslet med brev og besøksforbud, så får nå det så være.
Adamek
02.01.2022 kl 20:13 2687

Søvold og Økokrim som har skapt usikkerhet ?? Er det det ?

Det er da gjort klart og tydelig at Søvold ikke har gjort noe som vedrører Pnor. Eller er det ikke? Økokrim har og påpekt at Pnor er ikke involvert i noen som helst anklager. Eller er heller ikke det sant ?
Selvfølgelig har det noe å si for selskapet at CEO er siktet for korrupsjon ? Er det en selvfølge når det uttales både fra Økokrim og media at anklagen ikke har noe med selskapet Pnor å gjøre? Men gjelder helt private selskap som eies av Søvold ! Underlige måte å tolke utsagn fra Økokrim og media på.

En annen mener andre selskaper vil trekke seg unna pga. det som har skjedd med CEO ? Det er jo utnevnt en stedfortreder som ikke har heftelser, og som jeg går ut fra at Pnor's samarbeidende selskaper kjenner til. Likeså selskaper som kan tenke seg å samarbeide med Pnor. (hvorfor trekker ikke Panoro seg straks fra sin avtale med Pnor, om tankegangen er slik som antydes) ? Tøv, tøv og atter tøv.

Da gjenstår selskapets drift og resurser å vurdere. Er det noe som gjelder drift og resurser + muligheter til resurser, som skulle presse aksjekursen i Pnor ned fra 1,15 kr til 80 øre (en snartur helt ned i 60 øre) ?
Det er jo helt absurd å komme med slike påstander.

Det er ene og alene disse som skaper usikkerhet med antakelser og "tenk om", særlig i "søstertråden", som har skapt den kursutvikling som skjedde.
En dipp kunne ha skjedd, men langt fra slik som det har utviklet seg. Og den utviklingen er det "diskutørene" i søstertråden som har forårsaket, ledet av Fkl !

Så får vi se om de klarer å sette større press på negativ aksjekurs i Pnor med svada og uendelige, fruktløse diskusjoner med gjentakelser av hverandres argumenter, side opp og side ned, nå på det nye året. Men for Fkl, er det jo givende og gode diskusjoner !!! For det er jo "hans" tråd .
FkL
02.01.2022 kl 21:24 2591

Dette er selvfølgelig løgn og oppspinn som vanlig fra din side. Langt over grensen og selvfølgelig meldt til admin. Registrerer at du fremdeles ikke forstår hva et diskusjonforum er eller evner å forstå vår kursutvikling og derav fantaserer frem din egen «fasit». Det er jo etter hvert ganske mange her i denne tråden som har forsøkt å forklare deg realitetene, men vi kan vel bare konstatere at du ikke evner å få det med deg. Feig er du også, for det er vel ikke skrevet noe mer negativt enn i akkurat denne tråden. Ris sine innlegg med 10 øre kurs og snarlig emisjon, hvilket selvfølgelig også er like komisk som dine innlegg. Alle oppegående mennesker forstår at vår tråd på ingen måte styrer kursen. Ei heller denne, men forskjellen er at i den skikkelige tråden så blir bullshit avkledd og tilbakevist. Noe som helt mangler her.

Cool ned Fkl eller hold deg til skjermet avd.
FkL
02.01.2022 kl 21:40 2553

For en idiotisk kommentar. Anbefaler at du leser innleggene før du kommenterer.
søkeren
02.01.2022 kl 21:45 2527

Jeg synes det fint at noen gidder å bruke tid på " erge" deg. Du har harselert med mine innlegg i flere år. Mine " spådommer" om aksjekursen er til de grader gått i oppfyllelse-
FkL
02.01.2022 kl 21:57 2505

Jeg er faktisk veldig imponert over at du forutså både Corona, korrupsjonsanklagene og alt annet som har tynget kursen?!? Jeg tror det var svar nok.
polion
02.01.2022 kl 22:19 2466

Enig (dog ikke alltid jeg er det) med FKL i at mesteparten av det som Adamek serverer ikke henger helt sammen. Jeg sperrer dog allikevel ingen ute. "Denne tråden" (sammenligent med "søstertråden") skal visstnok være mindre negativ?

Gjentar derfor det jeg tidligere har skrevet på denne tråden, og det er at hva PNOR eller Økokrim hittil har bedyret kan vise seg å bety fint lite. Litt grums i privaten, kan fort vise seg å ha "smittet litt over". Her skal det etterforskes videre og det skal lite til før det eventuelt viser seg at de to herrer også har dradd PNOR inn i et eller annet uheldig forhold. Og at noen i den senere tid har valgt å selge seg ut av selskapet, det har jeg faktisk forståelse for.

Det er uansett siktelsen mot Knut som er hovedårsaken til siste tids kursfall. Derfor venter jeg fremdeles på melding fra ledelsen i PNOR, melding som kan være i retning av eks.vis dette (hadde beroliget markedet i alle fall noe):
«Vi har i dag hatt møte med Knut, og han forstår lite/intet av den siktelsen som Økokrim har rettet mot ham. Han mener at det hele må betro på en gedigen misforståelse. Videre har han også forsikret oss om at siktelsen ikke er i nærheten av å kunne involvere PNOR som selskap. For både oss i ledelsen og for aksjonærene, er selvsagt dette type forsikring som vi er svært komfortable med. Uansett, så ønsker vi Knut lykke til både i saken som er anlagt mot ham samt i hans øvrige gjøren og laden».

Du er vel helt ny på PNOR trådene så vidt jeg kan skjønne, Gunnarius. Da kan jeg opplyse deg om at FkL er den klart største ressurspersonen på PNOR-trådene og kommentaren din var helt hinsides.

Forsiktig nå så du ikke blir meldt inn til admin ...

Jeg ble meldt inn til admin for bare kort tid siden fordi jeg skrev at kursen tidligere minst 6 ganger hadde sluttet på 50 øringen og fikk beskjed fra admin om at de som viste hva en 50 øring var ville bli provosert om jeg ikke understreket at det var 6x noen og femti øre ...

Så ja, her blir man meldt inn til admin for alt og ingenting om man ikke er veldig presis i sine uttalelser om det du skriver har en antydning til negativitet...

Trist at det skal være slik fordi ensidig positivitet gagner jo ingen når virkeligheten aldri er det ...
Redigert 02.01.2022 kl 22:41 Du må logge inn for å svare
polion
02.01.2022 kl 22:53 2374

EDIT: En annen ting er at hva/hvem FKL til stadighet melder til admin, minner mye om at noen ser på admin som en ren barnehagetante. Hadde flere vært like aktive i sin kommunikasjon med admin, kunne man lagt ned hele forumet.

Og til fluefiskeren (ref. innlegg gunnarius): Om man er stor bidragsyter på PNOR-trådene, rettferdiggjør ikke det på noen måte en opptreden som mest av alt minner om en SS-soldat (+ en admin-bisler).
Redigert 02.01.2022 kl 23:05 Du må logge inn for å svare
FkL
02.01.2022 kl 23:04 2356

Tror jeg får rette denne også. Har stor takhøyde og har kun meldt to nick’s til admin i all min fartstid. Vi snakker da om innlegg og dialoger som selvfølgelig ikke hører hjemme her. Løgn og falske beskyldinger er grensen for min del. De som eventuelt synes det er greit har nok et litt større problem enn dette forumet.
hofa
02.01.2022 kl 23:34 2300

Riskokeren er jo helt uden for pædagogisk rækkevidde, så skidt med ham. Men pudsigt i tager strudsen op her i tråden, for det var netop det billede jeg beskrev overfor bestyrelsen og Knut, med hensyn til, hvor vi står. Han må bekende kulør. Det er fejt blot at stikke hovedet i busken.
oivindl
02.01.2022 kl 23:53 2276

"Så ja, her blir man meldt inn til admin for alt og ingenting om man ikke er veldig presis i sine uttalelser om det du skriver har en antydning til negativitet..."

Så hvorfor ikke bare lære seg å være presis?
Det er slett ikke så vanskelig som det høres ut.
Fogge
02.01.2022 kl 23:55 2281

Nå er det vel de direkte løgnene som er problemet, er nok mange flere som rapporterer slikt, meg inkludert.
polion
03.01.2022 kl 00:23 2297

Hele forumet er bygd på en viss grad av "romslighet" med tanke på det å kunne poste innlegg. Jeg har en litt spredd portefølje og er derfor inne på diverse tråder der det kræler med antagelser tatt ut av løse luften, garantier og udokumenterte påstander som for øvrig vanligvis bare er forbeholdt den temmelig nedrige kostholdsbransjen. Oppi alt dette, er det fryktelig mye som må være å anse som ren løgn. Kan for moro skyld nevne RECSI-trådene der nesten annethvert innlegg ikke holder vann.

Kan videre gi et lite eksempel, og det er ikke hvem som helst som postet nevnte på hovedtråden (30.12 kl. 15:30) - Ref: "Det rimer heller ikke med at det er Knut som privatperson som er siktet, da ville det vært selskapet. Det må være noe som gjelder begunstigelse for egen person og ikke på vegne av noe selskap. Da ville det eventuelle selskapet vært siktet også".

Så lenge etterforskningen fortsatt bare er i den absolutt spede begynnelse, er det allikevel gjentatt to ganger; "da ville". Som djevelens advokat (polion), kan jeg ikke se at det skulle være noe som helst grunnlag for dette KONKLUDERENDE utsagnet.
Redigert 03.01.2022 kl 00:24 Du må logge inn for å svare
Fogge
03.01.2022 kl 00:29 2340

Hva prøver du å si? Fakta er at selskapet ikke har status som siktet i saken, noe økokrim og selskapet har presisert.
Redigert 03.01.2022 kl 00:30 Du må logge inn for å svare
polion
03.01.2022 kl 00:40 2397

Hva er det egentlig du prøver å si? Les heller hva jeg og mange andre tidligere har skrevet om hva Økokrim og selskapet hittil har informert om og hvordan en etterforskning egentlig fungerer. Men fullt mulig at du allerede nå kan stille garantier for at videre etterforskning ikke på noen måte kan involvere Knut's disposisjoner i PNOR, eller?

PS. Jeg kan forresten gjøre som mesteren selv gjorde for 2000 år siden, nemlig å ta en lignelse: Jeg ble i sin tid siktet for grovt ran. Da etterforskningen etter en del måneder var sluttført, ble siktelsen utvidet til grovt ran og overlagt drap. Hva gir du meg?
Redigert 03.01.2022 kl 00:41 Du må logge inn for å svare
512tr
03.01.2022 kl 08:37 2168

Godt nyttår folkens, her fortsetter det nye året slik som det gamle året sluttet.

Ser også at flere nye "Afrika eksperter" har kommet til.. kranglingen eskalerer, trenden de siste børs dager er i midlertidig at kursen øker proporsjonalt med at kranglingen øker....dette lover godt for 2022😊
oivindl
03.01.2022 kl 08:49 2133

"Da etterforskningen etter en del måneder var sluttført, ble siktelsen utvidet til grovt ran og overlagt drap."

Ble firmaet også siktet for grovt ran og overlagt drap?
Poenget er at en siktelse gjerne utvides etter hvert som etterforskningen utvides, men da mot samme siktede.
Politiet tar ofte forbehold om at flere kan siktes, men altså ikke i denne saken.
Redigert 03.01.2022 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
512tr
03.01.2022 kl 09:23 2059

Ser ikke helt sammenhengen.... men hva skjedde under rettsaken, ble du dømt for overlagt drap?
hofa
03.01.2022 kl 09:57 1960

Forstår heller ikke lignelsen - eller hvad han forsøger at sige. Jeg har selv været indenfor økokrim, som politiansat, og et er sikkert, den her sag er ikke opstået over natten og forsvinder heller ikke over natten. Den har været månedsvis, måske år under opbygning og det kan tage mange måneder/år at få den afviklet. Lev med det. Vi skal videre.
polion
03.01.2022 kl 11:47 1794

Refererer her til alle de innlegg som mener at PNOR som selskap skal holdes skadesløs ut fra det ledelsen og Økokrim hittil har prediket. Lignelsen er meget enkel, og jeg føler at man her kanskje gjør seg unødig tett i pappen. Den går på at intet endelig svar er gitt før etterforskningen er sluttført. Hvis folket ikke forstår dette, vet jeg nesten ikke hva jeg skal tro om kompetansenivået.

Om jeg ble dømt? Ja, dette var i Texas og jeg endte opp i den elektriske stol. Det var strømproblemer/kortslutning og heldigvis dette som reddet meg.

Til oivindl: Ja, den videre etterforskning viste seg også å involvere firmaet. Jeg hadde nemlig satt 8,5 mill. USD inn på firmaets foliokonto.
Fogge
03.01.2022 kl 12:05 1748

Vi kan vel alle være enige om at det er snakk om kortslutning et sted iallefall 👍

Dette skulle liksom i motsetning til de andre være en tråd hvor optimismen skulle være rådende. Det får man si…

Ingen prøver vel å snakke ned kursen som rischioso.
Redigert 03.01.2022 kl 12:08 Du må logge inn for å svare
polion
03.01.2022 kl 12:10 1749

Min lignelse ble da et klassisk eksempel på hvordan det så til de grader går an å overvurdere den generelle forum-kompetansen. Jeg gir meg ende over, er enig med deg og definerer det hele som full forum-kortslutning.
oivindl
03.01.2022 kl 12:15 1737

"Til oivindl: Ja, den videre etterforskning viste seg også å involvere firmaet. Jeg hadde nemlig satt 8,5 mill. USD inn på firmaets foliokonto."

Og firmaet ble siktet for drap?
evetjo
03.01.2022 kl 13:23 1620

Jeg registrerer en dag med oppgang, og at det skjer den ene dagen Adamek ikke skriver noe som helst. Betyr det at du Adamek er skyld i nedgang?
Redigert 03.01.2022 kl 13:24 Du må logge inn for å svare
polion
03.01.2022 kl 14:24 1517

For den som er 12 år og yngre: Firmaet ble i nevnte tilfelle involvert pga. gjerningsmannens tidligere/øvrige disposisjoner.
Et lite råd: Neste gang du drar frem støvsugeren, prøv da å holde støvsugertuten borte fra hodet. Nå ser det ut som om du faktisk har støvsugt bort vitale deler der oppe.