Koronavaksinen svikter - Softox er redningen


Hvorfor svikter vaksinen mot covid-19?
Først og fremst fordi vaksinen har 'gått ut på dato'. Den RNA sekvensen som settes muskulært produserer korona virusets spike protein inne i cellene på stikkstedet. Via HLA molekylet blir et fragment av dette proteinet presentert på celleoverflaten og dermed starter en klon av kroppens antistoffer, hovedsakelig av typen immunoglobulin M og G, å binde seg til bestemte molekyler (epitoper) på spike proteinets overflate. Molekylstrukturen på antistoffene må matche molekylstrukturen til spike proteinet som nøkkelen til en lås. Når bindingen er et faktum tilkalles T-drepeceller, makrofager osv for å tilintetgjøre de infiserte cellene, samtidig som de aktuelle antistoffene, og tilhørende B- og T hukommelsesceller, vil huske fienden og raskt kunne sette i gang et effektivt angrep neste gang dette viruset kommer inn i kroppen. Personen skal nå i prinsippet være immun. Problemet er at epitopene på det korona viruset som herjer idag i stor grad har mutert til noe helt annet enn det var den gang da vaksinen ble lagd for ca 2 år siden. De antistoffene som ble lagd som et svar på vaksinen passer derfor, i større eller mindre grad, ikke lenger til epitopene på dagens korona virus. De vaksinerte blir derfor gradvis mindre 'immune' ettersom tiden går fra vaksinen ble lagd.
En annen grunn til at vaksinen virker så dårlig kan være at i den virkelige verden kommer viruset inn i kroppen via luftveiene (og ikke via en sprøyte som settes i en muskel). De antistoffene som hovedsakelig befinner seg i luftveiene er av typen immunoglobulin A (IgA). Vaksinen har ikke fått 'trent' disse antistoffene til å bekjempe korona viruset like godt som IgM/ IgG inne i kroppen. Av den grunn slipper viruset omtrentlig like lett gjennom slimhinnene i luftveien og inn i kroppen til de vaksinerte som til de uvaksinerte. De vaksinerte vil da også nesten like lett som de uvaksinerte smitte andre med viruset. Det er først når viruset er inne i kroppen at de vaksinerte har en fordel, selv om den dessverre er sørgelig liten her også.

Det ideelle ville vært en metode som kan drepe viruset straks det ankommer slimhinnene i luftveien, før det kommer inn i kroppen. Ingen har hørt om en vaksine som kan inhaleres gjennom luftveiene og mobilisere et optimalt IgA forsvar mot korona viruset. Men vi er vel kjent med inhalatoren til Softox (SIS) - som er en syntese av to av immunsystemts egne giftstoffer mot mot virus og andre mikrober. Det å inhalere dette virkestoffet synes å kunne drepe majoriteten av de virus, inkl korona virus, som prøver å finne veien inn i kroppen vår. I sammen med kroppens uspesifikke forsvar (som nøytrofile granolucitter, makrofager, osv) kan dette være alt vi trenger for å holde oss friske fra luftbårne smittestoffer. Og i motsetning til en vaksine er SIS helt uten bivirkninger. Kan det bli bedre. Softox aksjonærene sitter på en gedigen gullgruve, spør du meg.

Redigert 15.03.2022 kl 13:48 Du må logge inn for å svare
Dakota
02.12.2021 kl 22:51 7702

SOFTOX inhalator 1 linje behandling virus.
Wannatri
02.12.2021 kl 23:09 7653

Takk for fint innlegg Bliss! 👍
Dakota
02.12.2021 kl 23:20 7660

www.fsi.no
SOFTOX,marked ;hele verden.
Sapa
02.12.2021 kl 23:35 7624

Softox er og har redningen. Her er det bare å rulle ut inhalatoren! SIS er svaret på hele pandemien!!!

Kan en slik inhalator påvirke kroppens eget immunsystem negativt, eller vi det være upåvirket?
Sapa
02.12.2021 kl 23:39 7680

Det får vi svaret på i Januar. Det er dette dem utforsker i Fase 1. veldig spennende!
Bliss
02.12.2021 kl 23:54 7644

Ifølge læreboka og overbevisningen til alle de geniale forskerne som utvikler SIS har oppløsningen kun virkning der den fester seg på slimhinnene hvor den dreper virus og andre mikrober. Det er ingen holdepunkter - utfra teori og empiri så langt - for at den skal affisere immunsystemet. Den mest aktuelle bivirkningen kunne være at SIS fremmer en utvikling av resistente mikrober, og det er dette som har vært det viktigste å utforske med tanke på potensielle bivirkninger. Så langt er det ikke et eneste funn som peker i retning av resistens, men vi får nok et enda sikrere svar på det når fase 1 er ferdig.
Redigert 03.12.2021 kl 00:01 Du må logge inn for å svare
Icaria
03.12.2021 kl 12:07 7363

Flott innlegg Bliss. I tillegg til (SIS) har vi sårbehandling for mennesker og dyr som kan bli veldig stort.
Bliss
03.12.2021 kl 16:18 7225

En ny sterk dag for Softox, fra 48 til 61 på 3 dager. Det er vanskelig å se mørke skyer over selskapet framover nå og de gode nyhetene forventes å komme med jevne intervaller.
Bliss
04.12.2021 kl 16:03 6830

Softox Inhalation Solution (SIS), som effektivt og uten bivirkninger kan bekjempe virus og andre mikrober i luftveien (helt ned til lungene), vil i løpet av neste år gjennomgå alle faser av vitenskapelig dokumentasjon, inkludert å lande en godkjent CE-merking, og å skaffe partner for markedslanseringen. Sjansene for at SIS kan revolusjonære behandlingen av de covid-19 infiserte og andre med luftveisinfeksjoner som influensa og lungebetennelser er stor. Med tanke på en sådan gevinst for folks helse, hvorfor får ikke da Softox all tenkelig hjelp av helsemyndighetene til å framskynde prosessen med å få SIS ut i markedet (naturligvis uten å gå på kompromiss med det vitenskapelig forsvarlige). Det var jo en slik hjelp myndighetene i USA og EU har gitt til vaksineprodusentene, med det resultat at disse vaksinene kunne komme ut på markedet langt tidligere enn de ellers ville ha gjort. Hvorfor kan ikke myndighetene være mer pågående med å få fortgang i prosessen med å ferdigstille SIS? Det meste tyder jo på at SIS, i motsetning til vaksinene, er helt uten bivirkninger, samtidig som SIS kan vise seg å være i stand til å bekjempe korona pandemien på en vel så god måte.
Maalselv
04.12.2021 kl 16:58 6753

Softox har mange bein å stå på, og således et meget trygt kjøp. Endelig resultat på luftmålingene forventes snarlig, og vi har fått kraftige signaler om at sprit er fy !

NKF bygg og eiendom
Er vi forberedt på neste pandemi?

Er det mulig å oppnå inneluftforhold hvor virus ikke trives eller spres? Med sensorteknologi får vi kontroll på luftbåren smitterisiko. Det er også viktig å være bevisst på effekten av de kjemikalier/produkter vi benytter for å beskytte oss.

Overdreven bruk av alkoholbaserte desinfeksjonsmidler kan gi dårlig inneklima og bivirkninger

Et viktig arbeid som nå gjøres i Hemsedal kommune vil påvirke hvordan norske kommuners eiendomsforvaltning vil gjøre sin risikovurdering for å redusere faren for virussmitte, redusere sykefravær, og redusere driftskostnader.

Det har vist seg at overdreven bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon kan gi dårlig inneklima og bivirkninger som hodepine, hudirritasjon og trøtthet, grunnet avgasser («flyktige organiske forbindelser») fra eksempelvis håndsprit-dispensere. Verdien av innvendige gasser (TVOC) økte til svært uakseptable og kanskje helseskadelig nivå/verdier. Ansatte meldte om dårlig inneluft og helseplager, hvilket også påvirker elevenes arbeidsmiljø og læringsevne.

Kan alkoholfrie produkter bidra til et sunnere inneklima, og bedre arbeidsmiljø?

Hemsedal kommune har, med bruk av sensorer, avdekket et høyt nivå av TVOC.

Basert på dagens erfaringer og den pågående pilotens konklusjoner vil daglige og periodiske renholdsrutiner, inklusive hånddesinfeksjon og desinfisering, bli tilpasset/endret.

Forsvarets forskningsinstitutt FFI har stor interesse av å få vite hvor vidt alkoholfrie desinfiseringsprodukter kan bidra til lavere sykefravær, sunnere inneklima, og bedre arbeidsmiljø. Softox Solutions (norsk børsnotert selskap) utvikler alkoholfrie hånd- og overflate desinfeksjonsprodukter, og bidrar til økt kunnskap om hvordan bruk av kjemiske produkter påvirker inneklima og arbeidsmiljø. Datterselskapet Softox Defense Solutions deltar i det pågående pilotprosjektet, og utvikler Softox-teknologien til militære applikasjoner og formål.
https://www.kommunalteknikk.no/er-vi-forberedt-paa-neste-pandemi.6413316-297921.htmlBliss
04.12.2021 kl 17:32 6723

Klar tale dette, Maalselv.
Ja, denne Hemsedal studien blir sannsynligvis den neste store kurstriggeren, og flere kommer når resultatene fra de ulike faseundersøkelsen av SIS og SBE blir børsmeldt jevnt og trutt i tiden framover.
Jeg tror vi nå er i startfasen på en sterk vekst i salget av Softox sine alkoholfrie desinfiseringsprodukter. Nå har jo hele det europeiske markedet åpnet seg for Softox.
Bliss
05.12.2021 kl 13:18 6474

Jeg gleder meg til den dagen SIS kommer i salg. Da blir det neppe bare meg som kommer til å ha denne inhalatoren i bukselomma. Kanskje det blir like vanlig som å ha med seg en mobiltelefon. Hver gang vi har vært i en smitteutsatt sosial situasjon kan vi ta oss en rask spray med SIS, og Sars-CoV-2 virus og andre mer eller mindre farlige mikrober må gi tapt før de får anledningen til å infisere cellene i kroppen vår. Siste rest av oppryddingen tar vårt medfødte immunsystem seg av.
Tenk, dette 'mirakelet' vil Softox ha enerett på å markedsføre i kraft av sine mer enn 50 patenter.
Redigert 05.12.2021 kl 14:00 Du må logge inn for å svare

Helt enig. Vurderer å selge hytta mi, kjøpe softox for alle pengene, selge softox om noen år, kjøpt et helt hyttefelt 😂 Neida. Men om inhalatoren kommer på markedet vil dette ta helt av.
rockpus
05.12.2021 kl 22:13 6155

Jeg har ingen tro på at SIS kan erstatte vaksiner. Men det kan bli et svært nyttig supplement til vaksiner. SIS vil først og fremst kunne lette på symptomene.

-og forebygge i et tidlig stadie.
rockpus
06.12.2021 kl 00:00 6002

Skal du inhalere en dose av dette da før du går på julebord..?

Jeg tenker ikke at man skal bruke det forebyggende om man er symptomfri, men om man er litt syk. Man drar ikke på julebord om man kjenner seg dårlig i luftveiene. Men om man vil forebygge at en influensa utvikler seg til bronkitt eller videre lungebetennelse, virker det for meg som at man vil kunne bruke SIS for å hjelpe kroppen til å bekjempe sykdomsforløpet også i et tidlig stadige. Potensialet er enormt - og banebrytende som Almås sier. Anbefaler deg å se presentasjonen de la ut for litt siden..

OSLO - 6. oktober 2021: SoftOx Solutions AS (SoftOx) har i dag kunngjort at den
Danske Lægemiddelstyrelsen (DKMA) har godkjent fase 1 av de kliniske forsøkene
på SoftOx inhalasjonsløsning (SIS), et aerosolbasert antimikrobielt produkt
beregnet for behandling av øvre luftveisinfeksjoner (f.eks. forkjølelse og ulike
halsinfeksjoner) og nedre luftveisinfeksjoner (f.eks (lungebetennelse og
bronkitt).

-SIS kan bli en banebrytende endring i behandlingen av virus- og
bakterieinfeksjoner i luftveiene, sier administrerende direktør Geir Almås i
SoftOx Solutions.
Redigert 06.12.2021 kl 01:11 Du må logge inn for å svare

Blir meget spennende fremover her nå. Tror årets julepresang kommer litt tidligere i år en mange skulle tro!
rockpus
06.12.2021 kl 10:05 5712

Slik du beskriver dette, må det selges reseptfritt på apoteket som en nesespray. Er det sannsynlig?
Bliss
06.12.2021 kl 10:38 5638

Ja, naturligvis, SIS skal være et totalt ufarlig og høyst effektivt vidundermiddel for å drepe mikrober som angriper oss via luftveien. Dette blir allemannseie, og ikke spør meg hvor kursen på en Softox aksje da befinner seg.
Bliss
06.12.2021 kl 22:41 5459

Har Softox gitt markedet signaler om at resultatene fra fase 1 av SIS studien kommer i januar?
Eller er det en gjetning som meget vel kan vise seg å bli et faktum.

Intensivavdelingene på sykehusene fylles nå opp. Softox sin innhalator kan vise seg å være en game changer innenfor luftveis sykdommer som professor Bjarnsholt så tydelig påpeker.
Er SIS så lovende som det ser ut til så vil jeg tro den kan revulosjonere hele måten en bekjemper luftveissykdommer på.
Softox skriver seg inn i historiebøkene om alt går som en nå håper og tror.
Så må en ikke glemme at selskapet også sitter med mange andre patenter/produkter som kan bli meget store fremover.

Lykke til folkens dette blir større en stort :-)

Har denne mer å gi de neste dagene?

Står over 100kr før utgangen av 2021. Så fortsetter Softox som årets nyttårsrakett.
Så her er mye mye mer å gå på anbefaler alle å lese seg opp på selskapet:-)
Sapa
07.12.2021 kl 08:10 5227

Er vel strengt tatt innen q1. Men vil vel anta dem kjører heftig på med denne studien. Vi får håpe på resultater allerede i Januar🙏
Dakota
07.12.2021 kl 09:39 5120

Forsvaret USA/Norge
9m aksjer
Resistente bakterier
Inhalator
Maalselv
07.12.2021 kl 12:50 4971

Vent ett års tid, øretrillere kan vi godt unnvære nå.
Bliss
09.12.2021 kl 12:56 4708

Softox burde være et av de eksklusive selskapene som har vind i seilene i disse voldsomme og høyst usikre korona tider. Desinfeksjonsproduktene deres kan fort håve inn stort med penger i disse tider, og spesielt fordi spritoppløsningene får mer og mer motbør pga sine uheldige bivirkninger. Hemsedal undersøkelsen som forventes å komme når tid som helst vil trolig også understreke at Softox sine 'SafeDes produkter er overlegne disse spritproduktene. Og på nyåret vil vi med jevne mellomrom få stadfestet SIS sin enestående evne til å drepe virus og andre mikrober som kommer inn i luftveiene våre. Og så må vi ikke glemme SWIS og SBE .....
Bliss
13.01.2022 kl 00:11 4073

Eksisterende koronavaksiner er ubrukelig til det formål å stanse eller redusere omikron smitte, og det er denne virusvarianten som ser ut til å bli helt enerådende innen svært kort tid.
Hadde vi hatt SIS ute i markedet nå ville den sannsynligvis vært alt vi ville trenge for å holde smittespredningen på et atskillig lavere og langt mer akseptabelt nivå enn det som nå og i overskuelig framtid er tilfelle. SIS ville utrydde korona virusene fra munn, nese, svelg og luftveier, og dermed eliminere de virusene som ellers ville gå inn i kroppen gjennom epitelcellene i luftveiene eller som ville pustes ut og smitte andre mennesker.
Resultatene fra fase 1 studien av SIS kan ventes når tid som helst, og jeg tror det i neste omgang vil være i alles interesse å samkjøre fase 2 og 3, slik Almås ser det for seg, og dermed få en fin fortgang i prosessen med å få SIS godkjent og ut på markedet.
Og for en etterspørsel det vil bli .......

Ser at Softox er inne i Coop også, selges på Coop Obs i Bodø nå

Helt spesifikt, hva er det i rapporten fra oktober 2021 som tyder på at det vil lykkes?
blobb123
07.02.2022 kl 14:27 3197

Takk for at du dele den rapporten. Spennende og oppløftende lesing. Bekrefter at inhalatorbruk av hypoklorsyre er anvendelig og effektiv til behandling av bakterie og virusinfeksjoner bland annet covid. SIS studien kommer å bli en suksess!! Til og med lab rotter som pusta inn veldige mengder hypoklor i denne studie fra usa viste ingen tegn til «adverse effects “. Resultat fra softox SIS studie på mennesker i Danmark kommer neste måned. Da blir det rakettfart oppover.
Redigert 07.02.2022 kl 14:44 Du må logge inn for å svare

Hehe, nei, ser den:) Men kanskje du kan forklare med hvordan inhalator skal være effektivt mot virus? All den tid virkestoffene i Softox's løsning ikke trenger inn i blodbanen må vel vinduet for behandling av virus i luftveiene/slimhinnene være veldig smalt? Ville tro at virus entrer blodbanen rimelig raskt via slimhinner, vet du hva Softox har forklart rundt dette?

Dør vel ganske mange årlig i Norge som følge av virus i lungene. Eller lungebetennelse. F.eks
bj111
08.02.2022 kl 16:28 2762

Syntes det er merkelig at en da må treffe helt korrekt på slimhinner med disse hurtigtestene for covid-19. Mye bedre om jeg kunne tatt en nål i fingeren å testet litt blod om det var virus der. Bare en tanke.