NANO - ASH-Abstract - Hva bør vi forvente? Gjør matteleksa!


Det er ikke lenge til abstractene til ASH publiseres. NANO har fått godkjent hele tre abstracter.

Alle investorer/interessenter i NANO bør ha klart for seg at det er et veldig trangt nåløye for å få lov til å presentere en poster på ASH. At et abstract blir godkjent for presentasjon på konferansen innebærer at det er gått gjennom av eksperter på kliniske studier og vurdert til å være meget solid forskning.
At NANO sin forskning blir godkjent for presentasjon på konferansen innebærer altså KVALITETSSIKRING, og er også et KVALITETSTEGN.

Når det gjelder innholdet i abstractet som naturligvis er det mest spennende, abstractet angående Lymrit 37-01, kan vi gjøre litt kvalifisert synsing av innholdet:

Under ASH 17 ble det presentert effektdata fra 9 pasienter dosert med 20/100, samt 36 pasienter dosert med 15/40. Tilsammen besto datasettet av 64 pasienter, 49 av de med FL (follicular lymphoma). Innenfor FL var det 25 pasienter dosert med 15/40 og 8 pasienter dosert med 20/100. Responsrater på henholdsvis 68% ORR og 28% CR for 15/40, og 50% ORR og 25% CR for 20/100.

Nå er alle pasientene i Lymrit 37-01 dosert, og vi kan forvente data fra 19 pasienter med 20/100, altså en økning på 10 pasienter fra ASH 17. For 15/40 er det ingen nye pasienter. Dersom effektdataene fra 15/40 endrer seg fra det som ble rapportert ved ASH 17 vil det altså være pga. av en "abscopal effect" som innebærer at noen svulster fortsetter å krympe mellom tremåneders- og seksmåneders-avlesningen. Det vil i så tilfelle være meget interessant! Videre vil få data fra to pasienter dosert med 20/60. Ettersom 20/60 var en dose for å undersøke pharmacokinetics vil nok ikke dataene fra denne dosen presenteres separat i abstractet. Totalt vil det presenteres effektdata fra 12 nye pasienter og sikkerhetsdata fra 10 nye pasienter.

Ettersom det nå er 15/40 og 20/100 som blir testet i PARADIGME er selvsagt det interessante å se hvordan 20/100 står seg mot 15/40.

Tilbake i 2017 ble markedet noe skuffet over at 20/100 ikke allerede da viste seg bedre enn 15/40. Vi har gode grunner, blant annet lovende dosemetridata, til å tro at 20/100 vil være en bedre dose enn 15/40. På det gamle forumet skrev vi mye om at det er viktig å huske på at åtte pasienter var et veldig lite utvalg, noe som innebærer at "uflaks/flaks" med pasientpopulasjonen vil slå drastisk ut på responsratene.


Det er viktig å innse at det skal mye til for at 20/100 allerede nå "tar igjen" 15/40. La meg illustrere med et regneeksempel:

La oss anta at av de 10 nye pasientene med 20/100 er 8 innenfor FL. Vi vil da få en total på 16 pasienter dosert med 20/100 innenfor FL. Dersom de åtte nye pasientene får 75% ORR (noe som er høyt!) vil totalen for de 16 pasientene med 20/100 bli 62,5% ORR. Fortsatt fem prosentpoeng lavere ORR enn for de de 25 FL-pasientene dosert med 15/40.

Konklusjonen må bli at vi ikke kan forvente at 20/100 som sådan tar igjen 15/40, men at det selvsagt blir spennende å se effektdataene til de nye pasientene dosert med 20/100.


Personlig er jeg MEGET FORNØYD dersom Betalutin fortsetter å vise konsekvent gode data. Som jeg har skrevet en del ganger tidligere skal du lete lenge for å finne noen som mener at Betalutin ikke blir godkjent dersom NANO bekrefter dagens responsrater i et høyere utvalg. Vi trenger ikke høyere effektdata, vi trenger "bare" at flere pasienter oppnår det samme!

Videre vil det være lurt å vurdere dataene som blir presentert opp mot konkurrentenes data. Eksempelvis ble Copanlisib tildelt Accelerated Approval basert på 104 pasienter med 14% CR og 59% ORR. Duvelisib har 1% CR og 43% ORR. Videre har Betalutin en helt overlegen enkelhet samt en meget attraktiv sikkerhetsprofil. Tenk gjennom dette før du eventuelt anser dataene i abstractet som skuffende.


Betalutin - så godt som sikkert et produkt i markedet.
Redigert 29.10.2018 kl 23:03 Du må logge inn for å svare
Frontmasta
29.10.2018 kl 23:14 11972

Donky. Hvorfor skal det presenteres 2 forskjellige resultater......

the Company will present updated clinical results 6 november from the LYMRIT 37-01 trial with Betalutin® in relapsed/refractory indolent non-Hodgkin’s lymphoma patients. These results will be published on 1 November in an abstract*

*ASH abstract : Title: LYMRIT 37-01: A phase I/II study of 177Lu-lilotomab satetraxetan (Betalutin®) antibody-radionuclide-conjugate (ARC) for the treatment of relapsed non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) -
InvestMD
29.10.2018 kl 23:15 11944

Enig i at det man bør først og fremst håpe på er konsekvent data. All økning i effekt vil være en ekstra bonus.
Merlin
29.10.2018 kl 23:45 11841

Lymrit 37-01 består som kjent av fortsatt 2 armer: Arm 1 og 4. Dvs. 15/40 og 20/100 armene. Hadde Nano kun villet presentere den ene armen, eller sammenslåtte data spørs det om det kunne kalles en Lymrit 37-01 presentasjon.

Om det etter hvert viser seg at dosimetritallene slår gjennom, sammen med PET-scan dokumentasjonene, som entydig viser at predosering gir både lavere bivirkninger og at mer av isotopene kommer frem til kreftsvulstene, vil det forundre meg om ikke 20/100 vil bli valgt dosering.

Men det er fortsatt godt mulig at det ikke er så klart og avgjort enda, nettopp fordi antall pasienter i 20/100 foreløpig er så lavt at resultatene kan bli for tilfeldige og insignifikante.
Merlin
29.10.2018 kl 23:51 11800

Donkeykong skrev: "Som jeg har skrevet en del ganger tidligere skal du lete lenge for å finne noen som mener at Betalutin ikke blir godkjent dersom NANO bekrefter dagens responsrater i et høyere utvalg. Vi trenger ikke høyere effektdata, vi trenger "bare" at flere pasienter oppnår det samme!"

Meget viktig poeng å forstå. 15/40 til nå er godt nok. Fortsetter det i samme stilen er det fortsatt best in class, spesielt når man også tar med Quality of Life (QOL) og Ease of Treatment EOT i vurderingen.
bateman
30.10.2018 kl 09:07 11407

Markedet har mistet troen kan det se ut som, null interesse for nano i forkant av ASH. Hvis data som kommer på ASH skuffer markedet kommer kursen til å stupe for så å legge seg i 40-45 intervallet i overskuelig fremtid.
30.10.2018 kl 09:08 11365

Solid post donkeykong! =) Kopierer det inn på TI
Korsar
30.10.2018 kl 09:27 11231

Markedet vil på nåværende tidspunkt ha ønsket å se at det foreligger mer utfyllende data. Det er så langt ikke kommet, og det er urovekkende stille om pågående framdrift. Merlin berører forsåvidt dette i sitt innlegg, men jeg er ikke sikker på hvor mye han forstår (eller vil innse) hvor viktig dette er for markedets tiltro framover.
Ut fra de tekniske signalene forholder markedet seg foreløpig nøytralt til aksjen (de siste dagers volatilitet er hovedsakelig relatert til generelle markedsbevegelser).
Det er dermed ikke spesielt for NANO at aksjen idag stumper mot motstanden på 55-56 og synker tilbake til "gjengangeren" i trendrommet 50-56.

Overordnet gjelder (som jeg har påpekt flere ganger før) at markedet ikke forventer noe spesielt ved ASH, men viktigere: Markedet sitter og venter på hvor selskapet ligger an i hovedløpet (paradigme), Hadde folk her på forumet hatt litt mindre oppskrudde prisingspåfunn, ville man sett at et nytt tilløp til forsinkelser, rekrutteringssvikt, osv. vil angripe dagens kursnivå momentant.
Jeg tror ikke dette vil bli altfor tydelig eksponert før jul, og opprettholder derfor min prognose om sjiktet 50-65 før jul, og 60 ved avslutning av året.
sjerkyll
30.10.2018 kl 09:34 11102

"Markedet vil på nåværende tidspunkt ha ønsket å se at det foreligger mer utfyllende data". Er du blåst? Hva mener du markedet egentlig forventer??? De skal presentere utfyllende data om kort tid. Du ser dag-til-dag, og jeg tror ærlig talt ikke du skjønner deg på markedet for NANO.
focuss
30.10.2018 kl 09:36 11068

Korsar
Data som fremlegges om to dager kan både bekrefte og avkrefte det du sier. Ellers så er min smule fornyet entusiasme basert på selskapets informasjon om at de selv skal bringe Betalutin på markedet i USA . Endret fra å være at de selv skal bringe Betalutin på markedet. Det peker mot det fornuftige at de vil gå i markedet i Europa med partner. Dette har også potensiale til å fjerne emisjonsrisk.
Lotepus
30.10.2018 kl 09:41 10904

Rart å se , husker hvordann 20/100 ble hauset for ett år siden . Nå er de værste hauserene ,Merlin og co fornøyd med 15/40
Korsar
30.10.2018 kl 09:48 10825

focuss,
nå må du ikke henge deg på resten av gjengens forhastede forhåpninger her, når du skriver "Data som fremlegges om to dager kan både bekrefte og avkrefte det du sier."
Nei, det vil jo slett ikke bli tydelig verken bekreftet eller avkreftet. Den OVERORDNEDE tilstanden i paradigmeløpet vil selvsagt ikke kunne bli fyldestgjørende definert ved ASH. Det som vil bestemme kursen de de neste 2 år er nettopp tilstanden i paradigme.
Det er JEG som tenker langsiktig her, sammen med markedet: Markedet priser allerede nå inn sin tiltro til at paradigme vil komme ut på solsiden om 2 år.
Utlagt: Svekkelse i tiltroen vil senke kursen, og vice versa.
Men for å forstå dette må man først ha en realistisk forståelse av hva som priser en aksje på Oslo børs. Det er helt fraværende her.
4000+? Gi meg en paracet.
Kurs nå: 53,85.
Akkurat slik JEG sier, og ikke som i enkeltes feberfantasier.

Redigert 30.10.2018 kl 09:48 Du må logge inn for å svare
focuss
30.10.2018 kl 09:59 10697

Korsar
Jeg er enig i at det at de ikke rapporterer fremdrift i Paradigme vil medføre at aksjonærer holdes i mørke i lang tid. Rapportering av antall sykehus som er åpnet betyr jo ingenting for en aksjonær som lurer på fremdrift.

Til tross for det så er det slik at dersom det presenteres vesentlig bedre efficacy på torsdag enn hva vi har sett før så vil det telle positivt. Det vil også styrke troen på tidlig markedsadgang. Rapporterer de stort sett samme som før så får de en kald skulder fra markedet.
ILAV
30.10.2018 kl 10:00 10611

Korsar; Du er kun en oppdatering unna å være fullstendig i bakleksa.

Man trenger ikke store forbedringen i datasettet fra ASH-17 før det fundamentale i NANO er totalt endret. Til det positive.

Jeg tipppet 98,- ved utgang 2018 i den uhøytidelige gjettekonkurransen, og hvis selskapet innfrir helt greit på ASH-18 så er det ikke vanskelig å se at din spådom om knappe 60 på samme tidspunkt er helt skivebom. Og at jeg kommer til å være mye nærmere å være rett.

Dog ser at 98,- på kort sikt kan være litt høyt, men over 80 burde bli en realitet litt ut i desember uten større viderverdigheter.

4000+ med det første er selvsagt helt urealistisk.
Korsar
30.10.2018 kl 10:09 10554

focuss,
jeg tillater meg å gjenta hvorfor jeg i all beskjedenhet har hatt en mye mer realistisk og korrekt vurdering av NANOs kursutvikling de siste par år - og som av enkelte misforstås til "kortsiktighet". Det er tvert i mot min innsikt i faser og utfordringer i det langsiktige løpet + de faktiske prisingsfaktorer som gjør at jeg treffer på dette.

Det forholder seg nemlig slik:
For å fortløpende kunne vurdere en (utviklings-) aksjes kursutvikling UNDERVEIS kreves solid innsikt i to sentrale forhold:
- hva selskapets overordnede utviklingsløp vil innebære - og herunder grad av markedets tillit underveis (her er det så mye gjensidig haussing om hvor bra ting går at man mister følelsen med hva markedet mener - men det er altså markedet som priser en aksje!)
- hva som er de reelle prisingsfaktorene og -fasene for aksjen i UTGANGSPUNKTET (her er det så mye påfunn og tøv at jeg har gitt opp å kommentere det)
30.10.2018 kl 10:16 10446

ILAV vil påpeke at de er best in class. De har meget solide data i utgangspunktet. Så at en ytterligere bedring skulle påvirke, vil nok helst affisere de som ikke forstår konkurransebildet per i dag, og hva NANO har til grunn.
Vi kjenner 15/40 og den er mer enn god nok. At 20/100 har grunn til å bli bedre er spennende, men endrer ikke situasjonen på at Betalutin blir medisin, og ser ut til å ta store deler av markedet.
Et viktig moment for ASH i denne omgang, er at det fulle dataset for Lymrit 37-01 fase 1/2 studiet er fullendt, og kan fortolkes og vurderes av BP. Det er data-settet som kommer nå som ligger til grunn for partnerskap, PRIME og BTD. Vi som kjenner selskapet og detaljene i kjente data, har informasjon nok til å vite at det er 'gode' data omtrent uavhengig av hva som kommer på ASH. Det er nå min fortolkning.
Oregon
30.10.2018 kl 10:37 10263

Det er mange faktorer som peker i riktig retning for at Betalutin skal kunne få et betydelig marked innenfor blodkreft. Mens andre selskap sliter med å få til god nok dokumentasjon for effekt av (lovende) medisin og i neste runde prøver ut kombiløsninger med allerede godkjente medisiner for å mulig finne effekter ( eks. TRVX, BgBio), så virker Betalutin som singel agent på 90 % av NHL pasientene og har følgelig et veldig stort potensiale som kombinasjonspreparat med f. eks. rituximab, dvs. Archer studien som forventes igangsatt dette semester. At de har snublet i noen REK hindre som skyldtes formaliteter og ikke kvaliteten på Betalutin kostet riktignok Costa jobben, men utprøvningene går nå sin gang og 3 abstracts på ASH tyder på at de nå har flere ting å berette. Har kjøpt noen aksjer i NANO og har kursmål på 80 til nyttår.
Korsar
30.10.2018 kl 10:41 10227

focuss,
nei, jeg syns du stort sett sier fornuftige ting der :-)
Men jeg tror også du har litt for store forventninger til ASH, merk at markedets prising PÅ DETTE TIDSPUNKT er basert på at NANO vil komme med OK resultater.
Når selskapet så leverer OK resultater (noenlunde +/- bekreftelse på tidligere data) betyr det lite for kursen i det lengre bildet: Markedet er mer opptatt av utsiktene i det lange perspektivet (hvor selskapet står om min 2 år) og der vet markedet at mange snubletråder ligger og venter. Derfor trader jeg i disse intrafasene på at markedet vekselvis priser selskapet opp og ned etter de lange forventnignene: Det minste signal om nye forsinkelser/prosessvikt det neste året vil slå mye mer ut nedover enn midlertidige data på at ting er OK slår oppover ved ASH. Folk må bare innse at dette er kursutviklingens underliggende natur i langsiktige utviklingsaksjer.

PS: Dagens kursutvikling (fall ned til 53-tallet) dokumenterer nettopp det jeg sier: Markedet er mer opptatt av evt. skuffelser videre, enn om noen få nye tilleggsdata ved ASH (det meste er jo kjent allerede) skulle være litt bedre enn antatt.
Redigert 30.10.2018 kl 10:44 Du må logge inn for å svare
Kongen
30.10.2018 kl 10:45 10141

Bateman: hvis markedet har mistet troen som du sier. Så mener du at det betyr det at få «gold diggers» har kjøpt seg inn i forkant av ASH abstractet?
Hvis få gold diggers har kjøpt seg inn i forkant av ASH abstractet så betyr vel det også at få gold diggers skal ut i etterkant av ASH abstractet?

Eller hvordan forklarer du at «markedet har mistet troen» og at «nano kommer til å stupe» hvis «markedet blir skuffet»?

Her sier du litt imot deg selv eller? Hvis markedet har mistet troen så betyr vel det at markedet er ute av nano? Og vi sitter igjen med en aksjonærbase som investerer for fremtiden? Som igjen vil si at det ikke er noen til å dumpe aksjen etter at data er presentert?
focuss
30.10.2018 kl 10:51 10101

Korsar
Jeg synes ikke du skal basere deg på å tro så mye om hva jeg tror. Hvis du lurer på hva jeg tror så er det bare å spørre. Men her har du hva jeg tror:

Jeg har kjempesterk tro på at:
-Betalutin blir medisin
-På at den vil bli attraktiv i kombinasjonsbehandling

Når det gjelder ASH så tror jeg ikke noe som helst.

Når det gjelder selskaps ledelse så mener jeg det er et godt tegn at de nå har endret fra "ta produktet til markedet selv" til " ta produktet til markedet i USA selv"

At de nå også fikk signaler om mulig tidlig markedsadgang i Storbritannia gjør at jeg har tro på partner i Europa kanskje med start i Storbritannia.

Dette er hva jeg tror.
Korsar
30.10.2018 kl 10:57 10022

Kongen,
i ditt svar til bateman, som du tydeligvis anser som mindre opplyst enn deg, leverer du til slutt selv en svært misforstått forståelse av "markedet". Du skriver nemlig:
"Her sier du litt imot deg selv eller? Hvis markedet har mistet troen så betyr vel det at markedet er ute av nano? Og vi sitter igjen med en aksjonærbase som investerer for fremtiden? Som igjen vil si at det ikke er noen til å dumpe aksjen etter at data er presentert?"

La oss se på noen utsagn her:
"Hvis markedet har mistet troen så betyr vel det at markedet er ute av nano?"

Kommentar:
Utsagnet "markedet er ute av nano" er selvsagt meningsløst: Du glemmer visst at antall aksjer fremdeles er det samme, til en evt. emisjon kommer?

Videre skriver du:
"Og vi sitter igjen med en aksjonærbase som investerer for fremtiden? Som igjen vil si at det ikke er noen til å dumpe aksjen etter at data er presentert?"

Kommentar:
Her avsløres på nytt ren ønsketenkning uten kontakt med den virkelige aksjeverden: Du synes å tro at en gjenværende "aksjonærbase" (NB: må igjen gjenta at aksjeantallet fremdeles er det samme, og det er heller nesten ingen rotasjon i toppeierskapet), ikke er så ekle at de dumper selv om ASH ikke skulle bli så bra noen skremmer med? Dette er selvsagt bare vas - slike tankekonstruksjoner finnes bare her på HO....

Jeg må bare si det her også: Dette har ingen med aksjeananalyse å gjøre, ingen ting med medisinutvikling å gjøre, ingen tingen med aksjens substansielle status å gjøre, osv. Bare misforståelser rundt hvordan børs virker. Tilgi meg for at jeg valgte ditt innlegg som eksempel, men nå må det snart ta slutt med disse meningsløse tro, håp og kjærlighet-innleggene. Hadde dere bare begrenset dere til ren uvitenhet, men kan dere i allefall ikke slutte å idiotgjøre de som faktisk sliter med å bli like uvitende som deres elv? Det er da Korsar deler ut litt velfortjent kritikk.

Redigert 30.10.2018 kl 11:09 Du må logge inn for å svare
Kongen
30.10.2018 kl 11:06 9905

Korsar: 09:27 skriver du dette «Ut fra de tekniske signalene forholder markedet seg foreløpig nøytralt til aksjen (de siste dagers volatilitet er hovedsakelig relatert til generelle markedsbevegelser).
Det er dermed ikke spesielt for NANO at aksjen idag stumper mot motstanden på 55-56 og synker tilbake til "gjengangeren" i trendrommet 50-56.»

Kl 10:41 skriver du dette «PS: Dagens kursutvikling (fall ned til 53-tallet) dokumenterer nettopp det jeg sier: Markedet er mer opptatt av evt. skuffelser videre, enn om noen få nye tilleggsdata ved ASH (det meste er jo kjent allerede) skulle være litt bedre enn antatt.»

Hvordan skal vi ta deg seriøst når du kommer med så motstridene meldinger med 1 times mellomrom?
heilo888
30.10.2018 kl 11:10 9876

Bare tragisk med Korsar som ser flisene i andres øyne men som ikke evner å se bjelken i sitt eget øye!

Det mest tragiske er at Korsar mangler grunnleggende faglig og organisatorisk innsikt til å se de lange linjene for et selskap som Nano.
Korsar
30.10.2018 kl 11:11 9854

Kongen,
kan du ikke lese heller? Eller er det bare trolling?
Jeg skriver "foreløpig" i det første innlegget, nettopp fordi det forventes at markedet vil reagere. Og så kommenterer jeg når det gjør det.
Du store.

focuss
Kan med glede konstatere at du nå ikke bare skriver fornuftige ting om PHO, men også om NANO.
De momenter du nevner tilsier at selskapet lagger kursmessig, dvs. at markedet ikke har evnet å ta inn over seg de nokså klare tendensene til en positiv utvikling for selskapet. 2.5 milliarder i markedsverdi er selvfølgelig ikke lommerusk, men regner man litt på hva som er potensialet for Betalutin (for ikke å snakke om hvis vi også legger til potensialet for Archer), så kan man ikke unngå å komme til den konklusjonen at man kan telle de prosentene som er regnet inn på en hånd. Det som vi vil betrakte som et OK resultat av oppdateringene vil fjerne mye av usikkerheten i markedet med kursstigning som følge. Det er vel egentlig bare resultater som er egnet til å underminere resultatene vi har hatt så langt for 15/40 som kan senke kursen. Sannsynligheten for det er nesten fraværende ettersom det kommer svært lite nytt i den sammenheng. På den annen side vil det ikke overraske meg (men helt sikkert markedet) hvis de tallene vi får fra de nye pasientene i 20/100 viser en langt bedre tendens enn de første vi fikk. Sist men ikke minst så vil mDOR tallene være langt bedre nå, og den psykologiske effekten av det skal man ikke undervurdere.
Korsar
30.10.2018 kl 11:14 9786

Hehe,
heilo888 skriver at "Det mest tragiske er at Korsar mangler grunnleggende faglig og organisatorisk innsikt til å se de lange linjene for et selskap som Nano."
Da er det godt at vi har et konstruktivt, lysende intellekt som deg til å ivareta dette, for det finner vi eksempler på over hele HO; gjør vi ikke?
Hehe
Korsar
30.10.2018 kl 11:16 9724

Jeg må bare innse at det ikke er mulig å diskutere børstekniske realiteter her.
Heia Lugano!

God Jul!
Kongen
30.10.2018 kl 11:19 9660

Ser at du velger å mistolke mitt innlegg korsar. Men det går helt fint.

Med hvis «markedet» ikke har troa på en aksje, og volumet i aksjen har vært fraværende fra sommeren og frem til nå(dette er helt annerledes en før tidligere presentasjoner). Så betyr det at aksjonærbasen er omtrent den samme som de som har blitt sittende og ikke solgt ved tidligere presentasjoner, da vi ikke har hatt et inntog av nye aksjonærer som kommer for å tjene noen kjappe prosenter på en aksje som stiger på håp og forventninger. Denne stigningen på håp og forventninger har vært fraværende nå og det er en grunn til det. Folk sitter på gjerdet å venter, dette vil igjen føre til at folk skal inn ved bekreftende nyheter istedenfor ut ved tro og håp som tidligere.

Fasiten for vi om ikke så lenge.

Kongen
30.10.2018 kl 11:25 9633

Korsar: «Det er dermed ikke spesielt for NANO at aksjen idag stumper mot motstanden på 55-56 og synker tilbake til "gjengangeren" i trendrommet 50-56.»
du driter deg lodrett ut men evner ikke å se det selv engang. Heldigvis ser jo alle vi andre det.

Jeg har fasiten allerede:

Dersom budskapet overrasker positivt og aksjen smeller gjennom både 60 - og 70 kroner, er Korsar All In med 20 - 30 000 aksjer kjøpt dagen før. Blir det bare et skuldertrekk 1.nov, og aksjen svimer av, så kommer en lektyre i hvordan ekspertene leser markedet bestandig i forkant og evner å se an til en hver tids neste bevegelse.

Det er eneste fasiten vi p.t kan vite om, og grunnen til at noen skribenter kan man ta seriøst, andre ikke. Og da mener jeg ikke seriøst = bullish, useriøse = bearish, men rett og slett kun troverdigheten og trangen til å forsøke å hevde seg selv på et nivå hvor absolutt ingen kan etterprøve påstandene. Jeg har mine meninger om hvordan hverdagslivet til slike mennesker er hvor de ikke kan gjemme seg bak et nick og aldri må stå inne for noe som helst, men det hører hjemme i en annen debatt....
Redigert 30.10.2018 kl 11:28 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.10.2018 kl 11:31 9630

Hehe,
Fra sidelinjen skriver:
"Blir det bare et skuldertrekk 1.nov, og aksjen svimer av, så kommer en lektyre i hvordan ekspertene leser markedet bestandig i forkant og evner å se an til en hver tids neste bevegelse."

Det var en god ide!

PS: Og din aksjeanalyse er?
Redigert 30.10.2018 kl 11:31 Du må logge inn for å svare
ILAV
30.10.2018 kl 12:05 9476

Da har du som forutsetning at det kun er børstekniske realiteter som styrer kursen i Nano.

Skjønner godt om du da blir skuffet hvis kursen går til himmels om Nano får alle nødvendige regulatoriske privilegier og partner inkludert. For det har jo ikke TA predikert.

Du kan gjerne diskutere børstekniske "realiteter" men på sikt er det meningsløst. Jeg tror du er faretruende nært å erfare dette.
Redigert 30.10.2018 kl 12:05 Du må logge inn for å svare
Hugoil
30.10.2018 kl 12:06 9464

Pass på tiden deres. Ikke sløs den bort på Korsar som ..hikk innimellom heklingen på HO.
(Dog skal det sies at Korsars misjon om å mane til ..."edruelighet" er en fin 1/3. Det er bare så synd at den søles bort med 1/3 backtrading/løgn og 1/3 høypolering av ego.)

Godt startinnlegg med det nødvendige arbeidet og nøkternheten som må til for å nærme seg en riktig oppfatning. Og godt innlegg av Oregon.
Det er viktig nå å bli voksen i anskuelsen av medisinen Betalutin. Markedet har transcedert bort den værste euforien (som bla. har skapt mye stygg støy på det som en gang var HOs beste tråder som med oppgangen tiltrakk seg ryggløse gold-diggere, husk - det var jo en 10ganger på 3/4 år). Snart 2 år har gått og markedet er etterhvert mer der at det priser inn at B så godt som sikkert blir et produkt i markedet, mer enn heftige Costa-knacks om 20/100 and even higher.
Markedet har hatt 1,5 år på seg til å falle i fra seg på lite bekreftende info på Costa-knackset. Likevel kommer snackset i form av Fast-Track og PRIME. Så det er en overgang fra halleluja til det blir en medisin med en stor bredde av egenskaper til å bli foretrukken - av både pasienter og eiere. Dette er også noe av markedet og det å lese markedet på sikt. Kursen er neppe høy.


Redigert 30.10.2018 kl 12:08 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.10.2018 kl 12:17 9413

Her er det full reprise på Lugano-dusteriet og personangrepene som før.
Om 2-3 dager må vi nesten se nærmere på mye av dette :-)
Kurs nå: 53-tallet.
Jeg er som vanlig saklig og opprettholder min prognose om at aksjen vil klare å holde seg i sjiktet 50-65 og avslutte året på ca. 60.
Om det kommer et skrell på ASH nå så vil jeg igjen understreke at slike krisemeldinger ikke kommer fra meg.
Redigert 30.10.2018 kl 12:19 Du må logge inn for å svare

Korsar, min analyse er enkel i tilfellet NANO, selv om den har endret struktur underveis.

Jeg handlet den mye mellom 25 og ned til 11 kroner, men kun ren akkumulering uten salg. Deretter satt jeg last og brast, og porsjonerte den ut i passe omganger fra 70 - 100 kroner. Fantastisk avkastning, selv om den gikk videre noen titalls prosenter i ettertid. Deretter tradet jeg den ganske aktivt i fjor i perioden januar frem til sommeren, før jeg kuttet den helt ut.

Så tok jeg den inn igjen på 42 kroner i første omgang i april igjen i år, og har handlet inn volum litt her og der, og sitter nå med snitt 48 kroner. Men i fasen selskapet nå er i, spesielt kombinert med at det gamle, gode volumet er borte, har strategien og min analyse blitt den; jeg tror selskapet har blitt sluppet så langt ned i rangen at minste motstands vei er opp. Derfor fristes jeg ikke av å trade ut posten min for å oppnå 4 -5 % i profitt fra uke til uke. Ikke fordi jeg ikke ser nytten av det, men fordi jeg tror selskapet er så potent og interessant for mange, at når / dersom de hyggelige overraskelsene igjen (trolig) kommer, vil jeg trøble med å komme meg inn igjen.

Nano er derfor mer interessant som et investeringscase enn et tradingcase, men det hadde jeg ikke ment for halvannet år siden, da gikk den for fort og for mye på kort tid. Egentlig samme storyen som i TRVX, hvor jeg gikk long på 8 - 10 kroner, og solgte i snitt ut på 23 kroner. Deretter tok jeg inn den igjen, og har nå godt med aksjer på snitt rundt 10 kroner. TRVX er dog helt uaktuell som tradingcase, volumet er fullstendig tørket inn, så den er kun eid i den hensikt at jeg liker det selskapet har meldt av fremdrift, selv om ledelsen trenger et kurs i hvordan man skaper sunn interesse for selskapet sitt.
Redigert 30.10.2018 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
ILAV
30.10.2018 kl 12:32 9302

Korsar:

Du mener altså at det eneste som styrer kursen i NANO er TA.

Du er kanskje ikke klar over at dette er like usaklig og talentløst som påstandene om kursmål 4 000 før jul? Det er minst på nivå med dette, kanskje verre.

Hugoil
30.10.2018 kl 12:41 9257

Sidelinjen: Lukter gun-smoke;)
sjerkyll
30.10.2018 kl 13:07 9165

Han demonstrerer gang på gang at han ikke forstår hvordan sektoren og selskapet fungerer. Jeg bruker han som en representasjon av "bjellesauen", følger bare trenden slavisk og bedriver etterpåklokskap.