NANO - ASH-Abstract - Hva bør vi forvente? Gjør matteleksa!


Det er ikke lenge til abstractene til ASH publiseres. NANO har fått godkjent hele tre abstracter.

Alle investorer/interessenter i NANO bør ha klart for seg at det er et veldig trangt nåløye for å få lov til å presentere en poster på ASH. At et abstract blir godkjent for presentasjon på konferansen innebærer at det er gått gjennom av eksperter på kliniske studier og vurdert til å være meget solid forskning.
At NANO sin forskning blir godkjent for presentasjon på konferansen innebærer altså KVALITETSSIKRING, og er også et KVALITETSTEGN.

Når det gjelder innholdet i abstractet som naturligvis er det mest spennende, abstractet angående Lymrit 37-01, kan vi gjøre litt kvalifisert synsing av innholdet:

Under ASH 17 ble det presentert effektdata fra 9 pasienter dosert med 20/100, samt 36 pasienter dosert med 15/40. Tilsammen besto datasettet av 64 pasienter, 49 av de med FL (follicular lymphoma). Innenfor FL var det 25 pasienter dosert med 15/40 og 8 pasienter dosert med 20/100. Responsrater på henholdsvis 68% ORR og 28% CR for 15/40, og 50% ORR og 25% CR for 20/100.

Nå er alle pasientene i Lymrit 37-01 dosert, og vi kan forvente data fra 19 pasienter med 20/100, altså en økning på 10 pasienter fra ASH 17. For 15/40 er det ingen nye pasienter. Dersom effektdataene fra 15/40 endrer seg fra det som ble rapportert ved ASH 17 vil det altså være pga. av en "abscopal effect" som innebærer at noen svulster fortsetter å krympe mellom tremåneders- og seksmåneders-avlesningen. Det vil i så tilfelle være meget interessant! Videre vil få data fra to pasienter dosert med 20/60. Ettersom 20/60 var en dose for å undersøke pharmacokinetics vil nok ikke dataene fra denne dosen presenteres separat i abstractet. Totalt vil det presenteres effektdata fra 12 nye pasienter og sikkerhetsdata fra 10 nye pasienter.

Ettersom det nå er 15/40 og 20/100 som blir testet i PARADIGME er selvsagt det interessante å se hvordan 20/100 står seg mot 15/40.

Tilbake i 2017 ble markedet noe skuffet over at 20/100 ikke allerede da viste seg bedre enn 15/40. Vi har gode grunner, blant annet lovende dosemetridata, til å tro at 20/100 vil være en bedre dose enn 15/40. På det gamle forumet skrev vi mye om at det er viktig å huske på at åtte pasienter var et veldig lite utvalg, noe som innebærer at "uflaks/flaks" med pasientpopulasjonen vil slå drastisk ut på responsratene.


Det er viktig å innse at det skal mye til for at 20/100 allerede nå "tar igjen" 15/40. La meg illustrere med et regneeksempel:

La oss anta at av de 10 nye pasientene med 20/100 er 8 innenfor FL. Vi vil da få en total på 16 pasienter dosert med 20/100 innenfor FL. Dersom de åtte nye pasientene får 75% ORR (noe som er høyt!) vil totalen for de 16 pasientene med 20/100 bli 62,5% ORR. Fortsatt fem prosentpoeng lavere ORR enn for de de 25 FL-pasientene dosert med 15/40.

Konklusjonen må bli at vi ikke kan forvente at 20/100 som sådan tar igjen 15/40, men at det selvsagt blir spennende å se effektdataene til de nye pasientene dosert med 20/100.


Personlig er jeg MEGET FORNØYD dersom Betalutin fortsetter å vise konsekvent gode data. Som jeg har skrevet en del ganger tidligere skal du lete lenge for å finne noen som mener at Betalutin ikke blir godkjent dersom NANO bekrefter dagens responsrater i et høyere utvalg. Vi trenger ikke høyere effektdata, vi trenger "bare" at flere pasienter oppnår det samme!

Videre vil det være lurt å vurdere dataene som blir presentert opp mot konkurrentenes data. Eksempelvis ble Copanlisib tildelt Accelerated Approval basert på 104 pasienter med 14% CR og 59% ORR. Duvelisib har 1% CR og 43% ORR. Videre har Betalutin en helt overlegen enkelhet samt en meget attraktiv sikkerhetsprofil. Tenk gjennom dette før du eventuelt anser dataene i abstractet som skuffende.


Betalutin - så godt som sikkert et produkt i markedet.
Redigert 29.10.2018 kl 23:03 Du må logge inn for å svare
ILAV
30.10.2018 kl 13:20 9067

Himmel og hav, jeg forstår ikke hvordan selskapet/sektoren fungerer?

Det er faktisk ikke utenkelig at nano får diverse privilegier fra eks FDA (AA) i relativt nær fremtid.

I følge deg betyr dette ingenting siden man ikke kan forutse dette med TA.

Vent litt, skal ta rennefart og skalle hodet mitt hard i en murkant for å se om jeg forstår det bedre da.

Korsar
30.10.2018 kl 13:31 9020

ILAV,
du drar igjen en ren stråmann (grunnlag for innklaging til admin) ved å hevde at jeg bare snakker ut fra TA. Det er helt motsatt: Alle mine innlegg på denne tråden er rene substansielle betraktninger rundt de langsiktige markedsvurderinger målt mot grad av vellykkethet i en lang utviklingsprosess. Konklusjonen må være at du ikke aner hva TA er, siden du synes å se det selv på høylys dag der TA ikke nevnes. Du store.

PS: Jeg ser at hatet mot mine saklige vurderinger stiger hver dag NANO faller. først og fremst representert ved dem som ikke skjønner noe av børs og må finne utløp for sine frustrasjoner ved stupide personangrep og stråmenn.
Redigert 30.10.2018 kl 13:33 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.10.2018 kl 13:40 8950

Det som ellers burde interessere alle som eier NANO nå, er at dagens nedgang har foregått på relativt bra volum.
Men sånt er kanskje ikke så interessant?
jorove
30.10.2018 kl 13:52 8856

Du har rett Korsar. Små volumøkninger og øretrilling opp og ned med noen få prosent er uinteressant for investorer som kjøper på fundament og prising av det fundamentet. For kortsiktige tradere og senior backtrader som deg selv så er det selvfølgelig viktig.
Korsar
30.10.2018 kl 13:53 8850

sjerkyll,
dine aksjeanalyser er snart uerstattelige for meg.
Skjønner ikke hvordan jeg klarte meg før dine omfattende markedsanalyser kom. De er bare ubetydelig skjemmet av personangrep på yttersiden. Innerst inne er du sikkert genial.
heilo888
30.10.2018 kl 14:03 8791

For en lettelse!
Kverulanten og "tulliballen" Korsar er blokkert hos meg for evig og alltid!
Korsar
30.10.2018 kl 14:32 8704

heilo888,
du skulle ikke ha blokkert meg - NANO falt øyeblikkelig til 52-tallet.
Slike aksjediskusjoner som denne tråden er meget verdifulle: Hoierne forlanger at deres tullehaussing skal tas seriøst, mens den eneste med vett igjen i skallen blokkeres :-)
Hirr hirr

Korsar
30.10.2018 kl 14:53 8638

Vil bare opplyse at jeg akkurat har handlet solid inn på denne dippen, selv om jeg måtte opp på 53-tallet for å hanke inn siste "kassett" som det heter hos Hugoil.
Forskjellen på meg og Hugoil er som kjent at han bunkrer før NANO faller, jeg bunkrer før aksjen stiger.
Redigert 30.10.2018 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
ILAV
30.10.2018 kl 15:08 8549

Du må for all del klage inn til admin, det er ingen problem å gjøre det samme med dine karakteristikker og nedlatende holdninger.

Du har ikke en eneste langsiktig markersvurdering, du synser kun på kortsiktige bevegelser styrt av TA. Du har ikke forutsetning til å vite når det kommer kursdrivende info men du argumenterer som om du har nettopp det.

Det trenger kun komme en melding av denne karakter som gjør at alle dine "fasitsvar" går rett i søpla. Det har jeg påpekt overfor deg mange ganger men slikt preller av som vann på teflon i din selvforherligelse av noen kroners gevinst på enkle trader.

For all del, jeg har tradet Nano siste året og den har vært relativt enkel å lese.

Jeg vet hva TA er, men bruker det i liten grad siden jeg ikke har verktøyet til å bruke det. Det jeg har er evnen til å forstå at det fundamentale kan endre seg uhyre raskt uavhengig av hvordan det tekniske forløper. Alt du skriver om sistnevnte tema kunne jeg sikker skrevet på samisk til deg, du hadde likevel ikke forstått det.

At du kjører trumpismer om hat når man kun påpeker at du på enkeltpunkter er helt grønn, sier faktisk mer om deg.

Du sier at du blir utsatt for stupide personangrep og stråmenn. Ehh, nei, på samme måte som Jehovas vitne heller ikke blir det når de sier at evolusjonsteorien er feil og når man påpeker det hyler ut om personangrep.

Skjerp deg.

For øvrig har jeg bunket opp på lavere nivåer enn dette etter å ha solgt på mye høyere nivåer tidligere i år. Med god gevinst for øvrig.
Redigert 30.10.2018 kl 15:10 Du må logge inn for å svare

Jeg forventer at selskapet publiserer det vi allerede vet. Det samme vi så på ASH 17. Det samme vi så i Lugano. Og markedet vil reagere på akkurat samme måte hver gang Nano presenterer. Selger i panikk og ned 15-20%. Det er galskap å ha aksjer her nå.
focuss
30.10.2018 kl 15:46 4649

Det er ikke galskap å ha aksjer i selskapet, men det er et problem at selskapet ikke rapporterer fremdrift i Paradigme. Nå er det mer enn 4 måneder siden første pasient ble behandlet.
Redigert 30.10.2018 kl 15:47 Du må logge inn for å svare

Du får se på torsdag da, at kursen raser. Og dersom du mener at det ikke er galskap å ha aksjer så regner jeg med at du ikke er ute etter å tjene penger her. Greit.
Jimmi
30.10.2018 kl 16:00 4597


Nå har baissegutta posisjonert seg for oppturen som muligens kommer :) Det er bra gutter!

Jeg har lastet opp på aksjekreditt i dag, men ikke så mye at jeg kan gå på en Aas-smell..

Noen sjanser må man bare gripe, jeg tror vi kan få en hyggelig førjulstid i år.

Dagens kurser viser ingen forventninger til de tre abstractene som kommer torsdag. Jeg er inne i Nanovector tyngre enn noen gang fordi jeg tror markedet blir tatt på sengen denne gangen.

BULL

Korsar
30.10.2018 kl 16:29 4525

Per nå har jeg tenkt ¨å sikre ut gevinst rett før markedet begynner å reagere på ASH.
bateman
30.10.2018 kl 16:40 4474

Sånne som deg Jimmi er grunnen til at vi kan få kursfall på torsdag. Dere laster opp aksjer med lån, data og kursutviklingen skuffer, og da får dere panikk og lemper ut aksjer.
Hugoil
30.10.2018 kl 16:52 4428

Jeg skrev litt moderat om 20/100 i innlegget over; takket være startinnleggets grundige betraktninger om 15 sitt forsprang på 20 grunnet helt opplagte kvantitative grunner som antall pasienter og tid. Det som uansett utfall for 20 (ift. 15) er bra, det er at 20-pasientene utgjør sikkerhetsdata som vil bli - ihht. Lisa Q2 - tatt med som tilleggsunderlag når resultatene av Paradigme skal vurderes. Og det er lave bivirkninger, enkelhet og livskavlitet for pasientene som er der hvor Bet slår konkurrentene ned i støvlene. Disse forholdene er så gode at startinnleggets avsluttende slogan er temmelig sikkert. Og det er denne vektleggingen jeg tror markedet vil komme til å vektlegge mer - ihvertfall de som er langsiktige og husker hvordan det var tilsvarende for Algetas Xofigo (ang. deres forlengede levetid av medisinen).
Redigert 30.10.2018 kl 16:53 Du må logge inn for å svare

Solgte du ikke for 49 forleden? Hva er så poenget med å ta et nytt lodd på 53?
Jimmi
30.10.2018 kl 17:11 4354

bateman, du snakker om "sånne som meg" som får panikk. Du snakker nok mer om deg selv her:) hehe, latterlig type du altså.

Jeg selger ingenting før suksessen er et faktum, det har jeg sagt lenge, og det holder jeg fast ved. Om jeg nå velger å gire noen hundre tusen forandrer ingenting av min strategi.

BULL
Redigert 30.10.2018 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Hugoil
30.10.2018 kl 17:50 4293

Denne transcedensen jeg snakker om; i det ligger også at shorters vil være mer reluctant til å f.eks. legge 4*22K ved åpningen 11.des. ASH 2017 (et salg de gikk sterkt i minus på fra dagen etter, det gikk nok ikke 88K alt ut - mye var vel for å skremme) nå etter at FT og PRIME er mottatt og Paradigme i gang og Archer fpd mest trolig innen nov. - SIDEN DE kan tenke seg at det vil være flere større kjøpere, med fase 2 som kriterie, som har funnet timingen riktig nå senhøstes 2018 til å gå inn i NANO. Noen av de kan kanskje ligge der ganske rett under og gjerne få slikt i fanget.

UBS, som kom inn på siste topp50, de kjøpte 130K fra null på den kontoen ift. uken før.
Redigert 30.10.2018 kl 17:53 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.10.2018 kl 17:53 4286

picosalax,
hvis du leser litt mindre stråmannaktig, vil du se at jeg solgte på 55-tallet.
Da er det ikke så dumt å re-entre på 52-53-tallet - selvsagt under den forutsetning at NANO tar seg en såpass tur før ASH at jeg kommer meg helskinnet ut.
Hugoil
30.10.2018 kl 17:56 4245

Alle diktere har løyve til kunstnerisk frihet. Men det er ikke alle diktere som lager mer enn middels kunst. Under pari korsar. Calvados er for sterkt for deg.
Redigert 30.10.2018 kl 17:57 Du må logge inn for å svare

Jeg har lang erfaring på børs, men klarer ikke å treffe topper og bunner slik som deg. Hvilke verktøy har du som ikke jeg har?

Alle med nogen lunde vett i panna vet hva som skjer med kursen på torsdag. Dersom du absolutt på død og liv må ha nano aksjer så kjøp heller klokken 10 på torsdag. Da bør det ha rast ganske bra. Kanskje vi får et svar på hvor mye selskapet har sløst på 20 / 100 også :-)
Redigert 30.10.2018 kl 21:27 Du må logge inn for å svare
Makraka
30.10.2018 kl 21:41 3906

Det var da voldsomt til negativitet og baissing. Søker du billig inngang?? Jeg har sagt det før og sier det igjen, har vært i nano siden 2013 og er en stolt aksjonær som har troen på at dette går veien. Langsiktighet og tålmodighet er min strategi og jeg tror det kan lønne seg i et selskap som Nordic Nanovector
Korsar
30.10.2018 kl 21:48 3885

Makraka,
har absolutt sympati for din stayerevne. Men jeg har tjent mange millioner siden 2013 på en rekke andre aksjer enn NANO, for å si det slik.
Alt til sin tid.
NANO kan bli en deilig sak om 2-3 år.


Korsar¨
Om 2-3 år er også prisen blitt deilig, så da er det for sent.

NanoVekter
Kursen tilsier at vi kan se frem mot dårlige nyheter på torsdag. Men realiteten er at det er nesten umulig å forestille seg hva som skulle være dårlige nyheter. I verste fall bekreftes det at 15/40 er den ideelle dose, og de tallene vi har for 15/40 kan ikke forandre seg mye, bortsett fra at mDOR vil øke (noe som neppe kan føre til noen kursmassakre).
Panis
30.10.2018 kl 22:59 3674

Bare lurer på hvordan man er i stand til å påstå at et selskap som nano er blir «deilig»? I min verden er ikke det et ord man bruker i den sammenheng... Noen er og forblir bare litt for klysete å forholde seg til for meg, og sikkert for mange andre også. Æsj!
Merlin
31.10.2018 kl 09:17 3351

Korsar, du ser jo helt vekk fra fundamentale forhold. Betalutin har et enormt potensiale. Får vi positive resultater i morgen, vil det nettopp dokumentere fundamentale forhold. Da kan vi få et skift i aksjekursen, som ikke på forhånd er fanget opp av TA. Sannsynligheten for et positivt utfall er meget høy, antagelig nær 100%, men det er ikke spesielt godt oppfattet av markedet, som i tilfelle vil bli overrasket. Da er det neppe lurt å ha solgt i dag.

Selv en videreføring av resultatene så langt vil måtte være gode nyheter i markedets øyne (tatt i betraktning dagens prising). Fordi det befester resultatene og gjør det enda mer tydelig at Betalutin vil komme til markedet. Uansett får vi bedre mDOR-tall, og det er dessuten overveiende sannsynlig at 20/100 vil vise bedre tall enn ved forrige korsvei. Så korsar befinner seg ved en korsvei han bør trekke fordel av heller enn å lese resultatene ut av svake tekniske signaler.
Korsar
31.10.2018 kl 09:25 3279

Merlin,
jeg må beundre alt du vet:
- Korsar "ser jo helt vekk fra fundamentale forhold". Dette er du helt sikker på? Like sikker som 4000+?
- markedet forstår også mye mindre enn deg? Beskjedenhet er ingen prioritert dyd hos deg, skjønner vi?
- "antagelig nær 100%" ("Sannsynligheten for et positivt utfall").

For meg som hoppet av på 110-tallet er der god tid til å bli med om noe skulle skje.
Jeg har tjent så godt på å lese aksjen riktig deretter (sikkert fordi jeg ikke skjønner noe) at jeg ville vært i balanse ved å kjøpe aksjen for 198 i dag - hvis jeg hadde kjøpt 26000 aksjer (som er omtrent det volum jeg satser på i første omgang hvis det begynner å dra oppover etter hvert) . Da klarer du selv å regne ut hvor mye jeg har tjent totalt på NANO.
Det er verre for deg som har vært med nedover fra 129 uten å røre en finger, selvsagt fordi du skjønner alt det fundamentale om kurs og børs
Redigert 31.10.2018 kl 09:28 Du må logge inn for å svare
Merlin
31.10.2018 kl 09:30 3236

Da foreslår jeg at du selger deg ut i dag. Så får vi se hvem som får rett i morgen.
focuss
31.10.2018 kl 09:37 3198

Korsar
Kunne du tenke deg å åpne en tråd for Nano tradere? Et sted hvor du kan diskutere forhold du er interessert i dersom det er andre tradere som finner det interessant.
De fleste andre Nano trådene er etablert av investorer som er mer opptatt av sine investeringer fundamentalt og synes det du driver med er helt uinteressant og du oppnår bare å skape irritasjon.
Korsar
31.10.2018 kl 09:51 3138

focuss,
jeg har faktisk prøvd dette før. Ble oversvømt av selvoppnevnte "langsiktige investorer" som ikke forstår noe av hva investeringer er for noe, mens de akkurat da var langsiktige tapere i en klokkeklart fallende trend.
De brukte dermed uendelig med skjellsord mot meg for å dekke over at de hadde sittet på nedover og tapt mer enn 50-70% fra topp den gangen.
Hatobjektet ble derfor meg som talte for at man må fortløpende endre strategi ifht sits.
Og at reelle investorer selvsagt vokter sine investeringer løpende.
Det betyr IKKE at man er kortsiktig, bare at man har skjønt noe om børs, det være seg langsiktig eller kortsiktig.
Redigert 31.10.2018 kl 09:52 Du må logge inn for å svare
Korsar
31.10.2018 kl 10:11 3047

Apropos forventninger til ASH-fremleggelser:
Markedet har relativt ferske erfaringer med at NANO-fremleggelser gir kursfall, mest fordi NANO samtidig har eksponert prosesssvakheter (framdrift, rekruttering, utsatte leveranser, osv.) Ikke primært fordi at resultatene per se skulle tilsi så svak respons.

Ikke uventet ser vi derfor i dag en forsiktighet i markedet (lavt volum) med å satse på good news, heller en viss uro for at man kanskje heller burde "sell on news" (denne gangen også).

Men det er det ikke grunnlag for å spekulere i pr. de siste dagers handel, det er nemlig ikke teknisk mulig å lese mye ut av dagens handler så langt.
Tror vi generelt kan karakterisere mønsteret som å "ligge avventende på været". Men syns det ville være rart om ikke aksjen klarer 55-nivået igjen i dag.
For ordens skyld: Jeg sitter fremdeles med min post på 52/53-aksjer og avventer hva jeg gjør; sikrer ut eller blir med på spec til ASH-dommen faller.
Redigert 31.10.2018 kl 10:13 Du må logge inn for å svare
Kongen
31.10.2018 kl 10:18 3015

Korsar: Hold deg til trådstart er du snill. Ingen som har etterspurt dine analyser her. De drar kun diskusjonen vekk fra topic!

Dette er ikke en analyse tråd, det kan du legge under trading med Korsar tråden så de som gidder å interressere seg kan lese der.
bateman
31.10.2018 kl 10:25 2980

Markedet forventer absolutt ingenting ser det ut som. Sikkert en del belånte posisjoner som skal dumpes i morgen hvis begeistringen uteblir.
Korsar
31.10.2018 kl 10:27 2961

Kongen,
i mitt innlegg foran (kl 10:11) er vel jeg den eneste som prøver å svare konkret på dette i hele tråden!
Hva mener DU om det trådstarter spør om? Du tør vel å svare, og ikke bare drive personangrep?