Meldepliktig handel for primærinnsider


Oslo, Norge, 6 desember 2021
Anton Lorenz Bondesen, Head of Business Development, og primærinnsider, har i dag kjøpt 100,000 aksjer i PatientSky (ISIN NO0010895667 / PSKY-ME) til en gjennomsnittspris på NOK 3.1 per aksje. Etter transaksjonen vil Anton Lorenz Bondesen og nærstående eie 7,300,000 aksjer i selskapet, tilsvarende 3.67% av utestående aksjer.