Cambi, en verdensleder på moderne hydrolyseprosesser.


Hva er termisk hydrolyse?

Cambis termiske hydrolyseprosesser er kjernen i avansert behandling av kloakkslam og biologisk nedbrytbart avfall, enten det planlegges ny eller oppgradering av eksisterende avløpsvannsbehandling, matavfall eller biologisk slam prosjekter. Konvensjonelle problemer reduseres, og
avfallet omgjøres til en virkelig verdifull ressurs. Gjennom Cambis godt testede prosesser løftes material- og energigjenvinning til et helt nytt nivå, samtidig som sluttprodukt minimeres og kvaliteten maksimeres.
Resultatene er reduserte driftskostnader på problemavfall som omgjøres til høyverdige produkter.

BEDRIFTEN GÅR MED OVERSKUDD!
Driftsresultatet pr Q3-21 Oms.Kr 371 Mill netto Kr 26,8 Mill ( 7,22 % )
Equity Ratio 76,7% som gir stor økonomisk handlekraft for videre vekst.
Bedriften beregner å avslutte året på Oms Kr 460-480 Mill

Redigert 10.12.2021 kl 10:29 Du må logge inn for å svare

Her har vi noe av problemstillingene Cambi sin teknolog kan ta tak i
og blant annet hindre smittespredning gjennom avrenningsvann.

https://forskning.no/biokjemi-energi-miljoteknologi/avlopsvann-kan-bli-godt-drikkevann-og-drivstoff-til-bilen/1704799

Forskningsprosjektet ved Veterinærhøgskolen

Koronaviruset kan påvises i kloakken – før folk blir syke

Analyser av avløpsvann kan ikke erstatte tradisjonelle koronatester. Men de kan utgjøre et supplement.
Og de kan si noe om utbredelsen av viruset i små og store populasjoner.
– Koronaviruset kan påvises i avløpsvannet før folk blir syke.
Koronaviruset kan finnes i avløpsvannet i kommuner der testing i nese/hals ikke har påvist smitte.
Det betyr at det er smitte i lokalbefolkningen likevel. Da kan det komme et sykdomsutbrudd.
På den måten kan kommunen få et varsel, sier Myrmel.
Mange mennesker har ikke symptomer selv om de er smittet av koronaviruset.
De er asymptomatiske eller i fasen før de får symptomer. De kan likevel skille ut virus i avføringen som havner i toalettet.
Dette fanger analysene av avløpsvann opp.
– Hvordan foregår dette i kroppen?
– Viruset kommer til tarmen fra luftveiene når man svelger. Cellene i tarmen har reseptorer for viruset.
Derfor kan viruset formere seg her i tillegg til i luftveiene, sier hun.
ørekyta
14.12.2021 kl 13:33 1008

Tror at flere kommuner vil / har innsett problemer med slamvanns håndtering / kapasitet. Alternativet med nye anlegg blir dyrt og utslipp fra større enheter setter krav til plasseringen. (Selv om nyere anlegg gir renere utslipp). Cambi er visst i front her. De kan etter det jeg forstår også ettermonteres på eldre anlegg og gi et akseptabelt utslipp. Det kan kanskje redusere kostnadene med nye røranlegg/pumpestasjoner vesentlig i noen tilfelle. (Miljøpåvirkning er kanskje nevnt av noen ! )

Cambi fremstår nå som en suksess bedrift, som har løyst problemstillingen rundt biologisk slamkonservering i vannavløp.
Det at konseptet omdanner restavfallet til høyverdige produkter, viser bare at det oppfyller sirkulærøkonomiens krav.
I store og tette populasjoner er smittet trykket mellom rent og avløpsvann en så stor problemstilling,
at det vil kreve store fremtidige investeringer.
Dette vil Cambi profitere på ettersom ny teknologi innenfor dette området er den eneste løsningen,
som i det lange løp kan tilbakeføre og skjerme naturen.

Vi ser at selgerne nå løfter kursen som vil gi kjøpspress i aksjen, som er en naturlig utvikling ved et oversolgt nivå.
Den langsiktige utviklingen er ganske klar Cambi leverer positive tall -21 og vil løfte oms i -22.
Cambi vil med sine referanser få flere kunder innenfor dette segmentet.
Ny og revolusjonerende teknologi mot gamle og utdaterte metoder, varsler bare at en stor investerings boom er i startgropen.
Nå gjelder det bare å ta plass!

Redigert 14.12.2021 kl 13:12 Du må logge inn for å svare

Har sett litt på Q4 og modellert en linjer prognose justert for
hva bedriften sier om endring/forskyving av leveringsplaner.

Da fremkommer følgende prognose:
Q4-21
Oms.Kr 110 Mill netto Kr 9 Mill 7,44%
År 2021
Oms.Kr 481.000.000,- netto Kr 35,8 Mill 7,44% EPS 0,22

Dette resultatet vil ikke styrke/svekke verdiberegningen gjennom MCap, men være rimelig nøytralt.
Budsjett og tall for Q-22 vil kunne forsvare en framskriving ut ifra de talla som bedriften selv promoterer.
Her må vi selvfølgelig ta med uforutsette problemstillinger i markedet ang. Corona ,
som kan påvirke begge veier både ordreinngang, gjennomføring og lønnsomhet.
Vi vil nok få noen nærmere info. om dette på Q4-21, som
kan gi bedre innsikt i de utfordringene som ligger der for -22 .

God Helg!


Fant tilfeldig en prognose fra Dnb tilbake til 26 Mai -21 på 20 kr
Det viser at jeg ikke er helt på bærtur, også med tanke på at
Cambi siden det har ytterlig styrket sine finanser.

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2021/05/26/7678950/meglerhus-starter-dekning-av-borsfersk-industriaksje


Meget interessant det du kommer opp med, Ja noe høy P/E men skulle
den NÅ ha vert lavere, så vil det på dette stadiet være synonymt med svake
framtidsutsikter. Det er 2 muligheter enten må selskapet prestere og
og ta ned P/E, eller så må kursen nedskrive verdien på selskapet.

Dette blir ikke riktig å forvente med de talla selskapet nå presterer, og de framtidsutsikten selskapet legger frem.
De promoterer neste generasjons vann og slam rensing, med utskillelse av biologisk avfall til biprodukter.
Foruten det så kan produktet også være tidsriktig, også fra et fremtidig smittevern hensyn,
som alene vil kreve store fremtidige investeringer for folkehelsen.

Takk for flott innspill!
Redigert 09.12.2021 kl 13:25 Du må logge inn for å svare
ørekyta
09.12.2021 kl 10:14 1429

Selv med en kurs på Kr. 9.- har det vært en formidabel verdiøkning når en tar i betraktning en splitt på 50 : 1. Målbevisst og nøkternt arbeid gjennom mange år. Noe høy PE som forhåpentligvis jevnlig vil gå ned. Er produktene anvendelige for nye dyrkningsmetoder, (drivhus - vannbasert gjødning) kan det jo etter hvert åpne seg et nytt marked. Jeg ringte selskapet rundt 2010 for å få et inntrykk (tenkte å selge de få aksjene jeg hadde).Svaret var så nøkternt at jeg beholdt dem. "Vil du virkelig selge - det er ganske interessant det vi driver med." Nok for meg.

Cambi fremstod overpriset, dermed ble verdien skrive ned gjennom Mcap
Utviklingen har imidlertid innhentet Cambi til selskapets fordel, og resultater
som selskapet nå leverer har rokket ved denne balansen.

Dagens aksjekurs fremspeiler verdien på selskapet, til antatt
årsresultat basert på resultata frem til Q3-21 Cambi kommer imidlertid
til å land et positivt resultat for -21 basert på hva selskapet sier.

Ser vi videre frem mot -22 så sier selskapet en Oms 510 mill ,med
forventet ebitda omlag som for -21. Med en ordreinngang som
nå ligger over fjoråret, så fremstår utfordringen på oversiden

Denne utvikling er så positiv, at dette alene har kraft i seg til å starte
å framskrive kursen tilbake mot 20 kr.

Till
08.12.2021 kl 11:15 1614

Over 40% i minus på denne. Skikkelig dritt:-(