Kjøpesenterkonkurrenten Stordalen - Løseth

semu
OLT 09.12.2021 kl 09:22 1514

Det går rykter om at Stordalen - Løseth vil kjøpe seg opp i OLT for deretter å kreve fisjon for sin andel av aksjene. Det var vel noe av det samme som Løseth gjorde da Amfi ble delt mellom Løseth og OLT ved at senterene ble eid 100% av hver av dem.

Kjøper de til kurser ikring 200 vil de få noe til sterkt reduserte priser. Slik sett er det smart å tenke slik. Spørsmålet er om ledelsen i OLT vil godta en brysom aksjonær. En brysom aksjonær vil kreve og lage trøbbel og kreve styreplass og da kan raskt OLT ledelsen godta en fisjon av OLT utfra bestemte sentere kan utfisjoneres.

Er dette et rykte eller er det et reelt innhold i det som blir sagt. Tiden vil vise hva som skjer.
semu
16.12.2021 kl 08:33 1370

Ja de har kjøpt eller overtatt disse senterne for 4.8 milliarder, De har fått inn ca 2.5 milliarder i egenkapital. Da har de kanskje 2.3 milliarder i gjeld med stigende rente.

Det kommer sikkert noe om prisingen av dette prosjektet sammenlignet med OLT. Da blir verdiene i OLT synliggjort hvor billig det hele er.

Utdrag fra pressemeldingen fra selskapet

"Kjøpte fem sentre

De kjøpte på kort tid fem kjøpesentre av Steen & Strøm - Vinterbro Senter i Ås kommune utenfor Oslo, Amanda Storsenter i Haugesund, Nerstranda i Tromsø, Farmandstredet i Tønsberg og Nordbyen i Larvik - for 4,8 milliarder kroner."

Ved kurs på 105 som Aurora handler på nå, så betyr dette an P/NAV på 76%. For OLT er P/NAV ca 60%.

Ta med i betraktningen på at OLT sine eiendommer har mye høyere kvalitet da de i stor grad ligger i mer sentrumsnære strøk, så ser vi at OLT er et mye bedre kjøp en AURA nå.

Det kan bli en spennende reise for OTL-aksjonærer når flere oppdager dette.
semu
29.12.2021 kl 11:06 1179

Når oppdager investorene at det å kjøpe aksje i OLT er en bedre og billigere enn å kjøpe i Aurora.
Kjøper investorene med hjerte og ikke med sine analytiske evner. Når media og meglere oppdager dette vil OLT få et løft eller så vil Aurora falle i verdi.
Rockall
30.12.2021 kl 15:34 1095

På Shareville 20.12.21 var det en som mente at det er 30% rabatt på Aurora, og at Aurora skal være et godt kjøp, men dere mener altså at OLT er et enda bedre kjøp..? Hvorfor er ikke OLT da allerede i alle fall noe høyere priset enn hva den faktisk er per i dag..? Den er ikke en helt liten og ukjent børsnotert greie, ikke sant..?

Men hvordan kan man fastslå at Aurora ikke har "kvaliteter" i eiendommene sine ift. OLT..? De har ikke så mange eiendommer ennå, men sikter seg inn mot gode plasseringer..? Er kravet fra dere at dersom man ikke har eiendom ved Oslo S, så er det ikke noe å satse på..?
semu
22.06.2022 kl 15:35 791

Vil hente en halv milliard for å finansiere nye kjøp – Stordalen, Ringnes og Johannson har forpliktet seg
Aurora Eiendom sikrer seg nye kjøpesentre fra Steen & Strøm, og vil nå hente mellom 530 og 650 millioner kroner.

Nykommeren kjøper kjøpesenter og ser ikke på renten som noe problem. Det er god inntjening i sektoren og de kjøper ytterligere sentre fra Sten og Strøm.
OLT ser ut til å ha tilstrekkelig med sentre og er ikke på kjøperen. Da blir det vel større utbytte da i stedet. SEr ut til at Aurora vil bli den nye konkurrenten til OLT. Men en slik gjeld vil det nok ta tid før det vil skje. Prisingen er nok mye friskere der i gården enn hos OLT.

Hvor mye eier Thon-systemet av OLT ?
Dette vil ikke Thon gå med på.
Og grenser til litt ufint mot Thon disse tankene her.
semu
22.06.2022 kl 16:50 761

Olav Thon gruppen eier 73.85 % av hele OLT. Så eier Olav Thon og frue 70.000 aksjer hver

Dvs. så og si 74 % tilsammen. Og kanskje andre beslektede aksjonærer også ?
Hva sier aksjeloven om fisjonsmuligheter i et sånt tilfelle ?

semu
22.06.2022 kl 18:58 720

Det er nok mest sannsynlig at Olav Thon gruppen som stiftelsen eier kjøper opp aksjene i markedet. Da må de ut med en verdi tilsvarende substansverdi. Siste dom i Lagmannsretten er oslo kommune mot aksjonærer i Hafslund saken. Oslo kommune tapte denne saken og måtte ut med et større beløp enn tilbudet de kom med i starten. Stiftelsen må også ut med den riktige verdi. Da vil minimumsverdi være den verdi som selskapet selv sier er substansverdien.
Et alternativ er å la OLT kjøpe aksjer i markedet for en lavere verdi og etterpå amortisere disse mot egenkapitalen i OLT. Dette er med på å øke substansverdien på aksjene men nesten 74 % av verdiøkningen tilfaller hovedaksjonæren som er stiftelsen. Slik sett sparer de en del kroner på å gjøre dette. Sperre har jo selv sagt at det er større mulighet for at de kjøper opp aksjer enn at de selger seg ned og da venter de fleste på at det vil skje.

OLT kan skaffe seg fullmakt til å kjøpe egne aksjer.
Å innløse minioritet under 10 % er ikke det samme som fisjon 74/26. De 140k er ca 0,13 %.
semu
23.06.2022 kl 08:20 632

Ved fisjon vil de få ut eiendeler, Ved oppkjøpt vil investorene får ut likvide midler. I dag styret fullmakt på å kjøpe aksjer på inntil 10 % av aksjekapitalen . Det har de hatt i mange år men ikke benyttet den i særlig grad. Den ble benyttet for få år siden til å kjøpe aksjer for 160 kroner per aksje. De fikk kjøpt mye mindre enn forventet. Disse aksjene ble amortisert mot egenkapitalen rett før pandemien. Selv tror jeg meningen var da å kjøpe opp selskapet, men så satte bankene foten ned fordi de ikke viste hva pandemien ville gjøre med økonomien i landet.
Den som holder ut som aksjonær vil oppleve å få ut merverdien utover børskurs
semu
25.07.2022 kl 09:57 241

Snart kommer halvårs tall og det skal bli spennende å se ledighets raten i senterne og hvor stor omsetning det har vært. Selv tror jeg at netthandelen har blitt redusert kraftig og at butikk omsetningen har holdt seg bra.