PHOTOCURE- Hvorfor bør PHO bli børsvinner det neste året også?

focuss
PHO 30.10.2018 kl 12:21 15103

Ja hvorfor bør Photocure bli børsvinner det neste året. Jeg skal ikke gjøre det vanskelig, men holder meg til "Keep it simple" prinsippet. Argumentet er ikke basert på at PHO, til tross for markedets ignoranse, allerede er børsvinner i de siste 12 måneder. De siste 12 måneder har bare vært en vente fase. Det er i de månedene vi har foran oss at store ting bør skje med kurs og begrunnelsen er enkel:

Photocure er nå godt etablert i verdens viktigste marked for legemidler, det Amerikanske markedet. Og det er ikke i ett hvilket som helst marked i USA, nei det er i et av kreftmarkedene som koster det amerikanske samfunnet flest dollar i året. Og det er ikke med hvilket som helst produkt. Nei det er med produktet som myndigheter mener er klart best, som spesialister synes er klart best og som pasientene er mest fornøyd med. Produktet vil faktisk endre praksis for hvordan blærekreft pasienter behandles i USA. Dette fordi det gir bedre pasientbehandling og lavere kostnader for det amerikanske samfunnet. Rett og slett en uslåelig coctail. Derfor bør Photocure bli dominerende i dette markedet. Antar vi at de kun tar 20 % av markedet er kurspotensialet 1900 kr. Og da har vi utelatt ett like stort amerikansk marked som det som er inkludert.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare

Mye taler for at PHO blir blant børsens store vinnere. Skal man lete etter grunner til skepsisen som holder den tilbake (enn så lenge) så kan det jo være at markedet finner det litt merkelig at de som bør kjenne potensialet aller best (ansatte i selskapet) ikke kjøper aksjer over en lav sko. Vet ikke hva som holder dem tilbake, men det kan jo være at de tross det beste produktet tenker at det kan bli en vanskelig nøtt å knekke å jobbe seg inn på det amerikanske markedet uten at utgiftene flyr i været. For min egen del velger jeg heller å tenke at de er amatører når det gjelder børs, og først og fremst tenker på PHO som en arbeidsplass. Vi som er aktive personlige investorer er tross alt en sjelden rase i Norge.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
Jaxxi
30.10.2018 kl 14:21 7541

12. september 2018
Rolle for forbedret cystoskopi hos pasienter med ikke-muskuløs invasiv blærekreft

Tidligere i år ble det kunngjort at FDA godkjente en utvidet indikasjon for Cysview for bruk med blå lys fleksible cystoskop for overvåkning av pasienter med NMIBC. Et nylig publisert multisenter, randomisert prospektiv fase III-studie støtter bruken av BLC med HAL i overvåkingsinnstillingen og fremhever bruken av BLFC ved å oppdage CIS. Det viste også at gjentatt innstilling av HAL var trygt. I denne studien fikk 304 pasienter med NMIBC med høy risiko for tilbakefall alle Cysview-instillasjoner og ble randomisert til enten BLC i tillegg til WLC eller WLC for overvåking via fleksibel cystoskopi. Pasienter med mistenkelige lesjoner på overvåkningssystoskopi ble henvist til operasjonsrommet for TURBT, noe som resulterte i 63 pasienter med bekreftet malignitet. Ca. 40% av gjentakelsene var CIS, og 20% ​​av gjentagelsene ble bare sett med BLC med Cysview. I tillegg var 40% av tilbakevendingene sett bare med BLC med Cysview CIS. Pasientrapporterte resultater relatert til denne studien støtter videre bruk av BLC med Cysview i ambulant innstilling. Til tross for den ekstra kateterisering som var nødvendig for BLC med Cysview, rapporterte de fleste pasienter stabil eller forbedret livskvalitet etter BLC med Cysview og rapporterte ikke økt smerte. I gjennomsnitt ble pasientens angst redusert etter overvåking av cystoskopi, og de fleste pasienter rapporterte at de betraktet BLC som "verdt det" og var villige til å betale fra egen lomme for det.

Bruken av forbedret cystoskopi både i operasjonen på tidspunktet for TURBT og nå i overvåkingsinnstillingen for poliklinisk behandling viser økt gjenkjenning av høyverdig NMIBC. Gitt den nye FDA-godkjenningen og oppmuntrende bevis til støtte for bruken, vil BLC med Cysview sannsynligvis bli brukt i ambulant innstilling for å forbedre deteksjon av svulster hos pasienter med NMIBC som overvåkes, spesielt de med høyrisiko NMIBC etter intravesical behandlinger og CIS. Prospektive registre som bruker forbedret cystoskopi (spesielt BLC) pågår. Retningslinjer foreslås for bruk av forbedret cystoskopi for styring av NMIBC, som vil hjelpe til med å veilede urologer som håndterer denne vanskelige behandlingspopulasjonen hos pasienter.

https://www.renalandurologynews.com/bladder-cancer/the-role-of-enhanced-cystoscopy-in-patients-with-nonmuscle-invasive-bladder-cancer/article/795129/


130 sykehus har allerede RIGID scopes installert som brukes med cysview ved større operasjoner.
Tenker alle disse sykehusene kommer til å skaffe seg Flexiscopet rimelig kjapt for å kunne tilby beste behandling til pasientene i oppfølgingsmarkedet oxo.
Og surveillance markedet er 5 ganger så stort som TURB (operasjons markedet), samt at brukshyppigheten på flexiscopene er massivt høyere enn RIGID scopene.
Jeg mener gjennombruddet er ett faktum, spørsmålet nå er hvor rask blir veksten.!

Vi vet PHO konsentrerer seg i første omgang å ta 20% av markedet i TOP25 MSA, som dekker ca 40% av det totale markedet i USA
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare

Bellete uttalte at strategien mhp ekspansjon av flexiscope var å først tilnærme seg de sykehus/ klinikker som hadde vært del av utprøvingen av flexiscope, deretter de sykehus/klinikker som hadde erfaring med BLCC teknologien gjennom bruk av regide scope.

Jeg tror veksten i antall scope kommer til å bli svært god og ta seg opp raskt. For konkurransesituasjonen mellom sykehusene i USA gjør at det gjelder å holde seg i front hva angår å tilby det beste og sikkreste som finnet markedet. Så her blir det slik at når en går til anskaffelse så skal alle andre ha det samme. Noe som trolig vil resultere i en eventyrlig vekst i USA.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare

Sykehus etter sykehus i USA omtaler nå Cysview som "Standard of care". Dermed er det bare spørsmål om tid før en aktør i USA oppdager at det står et lite aksjeselskap bak, med en pris på 1 mrd kr.,,,,,enn så lenge
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
bravi
30.10.2018 kl 17:04 7196

Kanskje Schneider greier å spre budskapet om Photocure i det amerikanske aksjemarkedet. Forutsatt at caset er så potensielt som det ser ut når man leser her på forumet kan det da gå kort tid før vi får et bud på selskapet. I så fall har jeg en følelse av at salgsprisen kan bli langt under den kursen man kan oppnå hvis selskapet får holde på i ro og fred å ta markedsandeler i et par år. Kan det virke prevantivt mot et for tidlig oppkjøp å splitte aksjen i f.eks 1 til 10?
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare

Beste måte å unngå et skambud er å oppdatere guidingen.
Aksjekursen må betraktelig opp for å gjenspeile kommende kontantstrøm.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
SørenE
30.10.2018 kl 18:42 6949

Hej Norge

dr. Stockman: kan den manglende interesse fra ledende medarbejder skyldes at der er en del optioner som skal indløse til udgangen 2018.
nogle medarbejder har en del optioner og de skal financieres, eller sælges i markedet -- de medarbejdere med optioner har nok vurderet at hvis de vil beholde deres optioner som aktier skal der penge på op af lommen -- for nogens en del penge.
Det bedste signal til markedet ved options udløb vil være at medarbejderne beholder deres "billige" aktier og sitter lige som vi andre :-)
Bare en tanke fra danmark

Dansken
Super optimist
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
30.10.2018 kl 20:59 6652

Edison legger til grunn 201,5 mill i inntekter inneværende år.
Etter deres estimater mangler det 117 mill for de 2 siste kvartalene. Jeg tror det blir høyere, men uansett vil dette innebære at kvartalene framover nå blir pluss
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
30.10.2018 kl 21:07 6575

Elvoquest
Så sier Edison:
"Sales may have significant upside if the product successfully expands into the US bladder cancer surveillance market, which has 1.2m-1.4m procedures per year, compared to its current market of 325,000 transurethral resection of the bladder (TURB) procedures."
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
30.10.2018 kl 21:13 6475

Stemmer, derfor jeg skrev at jeg tror det blir høyere?
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
30.10.2018 kl 21:28 6380

Hvem vet, det er etter hva jeg leser mange grunner til det. Les og bli vis.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
bravi
30.10.2018 kl 21:51 6299

Hvis ikke Photocure blir børsvinner (eller nesten det) det neste året er det mange som har tatt mye feil her, det er helt klart.
Når det er så stor enighet om at dette blir en kjempesuksess uten noen motforestillinger skal man passe seg. Det eneste synlige negative er kursutviklingen siste 1,5 måned.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
thepower
30.10.2018 kl 22:11 6212

Unless I am reading it wrong the report from Edison (the so called medical analysis experts) estimates EPS in 2019 of 2kr (204 øre)

Not much dividend coming from that result if correct.

How come they have a windy different expectation compared to a number of people on here who feel that 2019 will be the killer year when sales explode.

What are they missing? It's pretty obvious that they don't see PHO as the money machine that many on here make it out to be.

Quite shocking to be honest. They see 70 mill kr increase in sales from 2018 to 2019. That's peanuts.

Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
30.10.2018 kl 22:17 6186

Thepower
Edison sier
"Sales may have significant upside if the product successfully expands into the US bladder cancer surveillance market, which has 1.2m-1.4m procedures per year, compared to its current market of 325,000 transurethral resection of the bladder (TURB) procedures."
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
thepower
30.10.2018 kl 22:25 6104

Focuss, I read that, but their estimate for 2019 is an EPS of 2kr. That is not impressive at all.

Why are their numbers so different than yours for example.

Your figures without the surveillance market were way higher than 2kr EPS
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
30.10.2018 kl 22:31 6066

Så kan du selv vurdere sannsynligheten for at " the product expands into the bladder cancer surveillance market"

Fase 3 studiet konkluderer at dersom BLCC ikke benyttes er det 20% sannsynlighet for at kreft ikke oppdages og fjernes og 40% sannsynlighet for at den farlige varianten, CIS, ikke oppdages og fjernes. Er denne konklusjonen robust? Ja p < 0,0001. Det betyr at det er en tidels promilles mulighet for at konklusjonen er feil.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
thepower
30.10.2018 kl 22:36 5983

Let's hope so
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
Legoland
30.10.2018 kl 22:39 5956

De neste 9 dagene vil vise om min misstro til analyster maa tas opp til ny vurdering. Frem til da er jeg overbevist om at PHO blir en börsvinner allerede i aar, men jo vanskeligere blir det aa bli börsvinner ogsaa i 2019.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
30.10.2018 kl 22:41 5937

The power
Synes ikke 2 kr per aksje på Turbt alene er så galt.Tror ikke jeg har laget noe 2019 estimate så langt jeg kan huske. Du må forstå at det Edison gjør er ren gjetting. Kommer de godt i gang med surveillance i 2019 så kan de to kronene fort bli 10 kr/aksje og aksjekurs ca 200. Men det er klart de skal vokse i TURBT også. Foreløpig så har de en markedsandel i MSA ene på 6 % for TURBT og 2% for TURBT+ Surveillance. Det skal langt opp. For hver pasient som rusler inn på sykehuset for Turbt så kommer det 3-4 pasienter ruslende inn for surveillance.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
Heven
30.10.2018 kl 22:47 5873

Det er vanskelig å se at ikke dette går bra men enkelt er nå ikke noe i denne bransjen. Alt tar også veldig lang tid. Når det er sagt så er det potensiale.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
31.10.2018 kl 09:58 5580

Hva er det virkelig store signalet å fokusere mot? Det mener jeg er tidspunktet vi ser at behandlings praksis i sykehusene endres. Når sykehusene slutte med innleggelse av pasienter full narkose og overnatting for surveillance prosedyrer,og starter med poliklinisk behandling hvor de i praksis kan behandle to pasienter i timen. USA utføres 1,2-1,4 millioner slike behandlinger i året.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare

thepower skrev Let's hope so
"Let's hope so".
Håpe det gjør man gjerne når usikkerheten er som størst og sannsynligheten for at noe ikke inntreffer er større enn at det skal inntreffe.

Jeg sliter med å skjønne hvorfor så mange fortsatt har en såpass stor skepsis til PHO og hvorvidt de skal lykkes.
Som det er sagt tidligere; gjennombruddet er allerede et faktum. BLCC er i ferd med å bre seg som ny standard of care (SOC) hva angår blærekreftdiagnostisering i det amerikanske markedet. Og vi snakker altså ikke om et hvilket som helst marked.

Vi PHO aksjonærer sitter altså i den heldig situasjon at selskapet vi er medeiere i har startet på en akselererende vekst i et av verdens største enkeltmarkeder. Det er så man må klype seg i armen og jeg skjønner at flere sliter med å tro at dette er virkelighet.

Men det finnes etterhvert svært mye dokumentasjon som sier at BLCC er blitt ny SOC ved flere klinikker og det renner stadig inn nye artikler som viser at flere sykehus følger etter. Og tenk etter; det er slett ikke noe rart eller overraskende med det. Dette er USA. Et land der konkurranse ikke er et skjellsord, men et anerkjent og svært akseptert begrep. Innen sykehus sektoren er det konkurranse om kundene på samme måte som det er konkurranse om kundene i bilforretninger, møbelforretninger, båtforretninger osv. Og for å være konkurransedyktig må du kunne tilby det pasientene det beste produktet. Ellers vil kundene gå til konkurrenten som kan tilby et bedre produkt enn din bedrift, i dette tilfellet sykehus/kreftklinikk.

Når da BLCC teknologien gjennom vitenskapelige forsøk har vist seg å være betydelig bedre enn alle andre produkter som tilbys for blærekreftdiagnostisering, og en teknologi urologene lovpriser for sin nøyaktighet og presisjon, og som pasientene lovpriser for sin komfort og sikkerhet, så kan man ikke bli overrasket over at BLCC teknologien vinner frem i det amerikanske markedet som ny SOC innenfor blærekreftdiagnostisering. At en av bestanddelene i denne teknologien er norskutviklet og levert av et norsk selskap, gjør ikke sannsynligheten for å lykkes mindre. At PHO har hatt en noe ruglete historie og bidratt til å skuffe aksjonærene gang etter gang opp gjennom mange år, tilsier ikke at selskapet ikke kan lykkes i fremtiden, slik en del later til å tro. Faktum er at de har lykkes. De har et FDA godkjent produkt med tilhørende refusjonsordninger og er de facto et nøkkelprodukt innenfor BLCC teknologien.

Jeg tror man skal slutte å håpe og heller ta det inn over seg at BLCC teknologien har fått sitt gjennombrudd i USA. Herifra vil denne teknologien vokse seg større og større og ta markedsandeler i et stadig raskere tempo. Hvor mye av markedet BLCC til slutt vil ende opp med er vanskelig å si, men jeg mener at det er fullt realistisk at BLCC kan ende opp med mesteparten av markedet, altså 50%++. Og med focuss sine beregninger for kurspotensialet ved 20% markedsandel, så begynner man nærmest å bli svimmel over de utsiktene som ligger både i form av potensiell kursverdi, men ikke minst med tanke på hvilke utbyttemaskin vi ser ut til å være medeier i. Ja, jeg skjønner godt at noen av dere finner det vanskelig å tro at dette er sant, men det finnes som sagt svært mye dokumentasjon som viser med all tydelighet hva som er på gang. Og jeg tror at vi vil få et enda bedre innblikk 8 nov.

I mellomtiden får vi bare akseptere at noen herjer med kursen og ønsker å skremme flest mulig til å selge. Må du selge, så selg. Men du kan ikke komme i etterkant og hevde at den suksessen PHO ble del av var ukjent i okt 2018. Det er den altså ikke! Den er i aller høyeste grad både varslet av ledelsen, blitt synlig gjennom vitenskaplige konferanser og diverse artikler fra sykehus/klinikker som har tatt BLCC teknologien i bruk, i tillegg til at pasienter har uttalt seg i svært positive ordelag.

Men det er til syvende og sist den enkelte som må ta sitt valg; enten erkjenne at man er del av et gedigent gjennombrudd, eller fornekte det og håpe på at noe skal skje.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
31.10.2018 kl 11:08 5372

LM
Må si jeg er veldig spent på 8 november, noe jeg antar alle som følger PHO er. I aksjemarkedet så har jeg ikke for vane å være skråsikker på noe som helst, men når det gjelder at PHO skal ende opp med mer enn 20% av markedet så er jeg så nær å være skråsikker som jeg tror det er mulig for meg å komme. Ikke i Q3 selvfølgelig, men i en ikke for fjern fremtid. Synes ikke det er faktorer /problemstillinger som gjør meg usikker på det i en grad som er verdt å nevne. Det betyr ikke at jeg mener alle bør føle seg skråsikre. Alle må legge egen livserfaring og vurdering til grunn.

Nå det gjelder 8 november så er jeg imidlertid ikke så skråsikker. Hastigheten på sykehusenes omlegging av behandlings praksis synes jeg at jeg har for lite kompetanse om til at jeg føler meg skråsikker. Det hjelper selvfølgelig å lese om at i noen sykehus så har BLC Cysview blitt SoC ( Standard of Care). Det ville hjulpet mye mer om jeg visste noe om hvordan tilveksten av sykehus som ser på BLCC som SoC er. Det er en del av min natur å være usikker før jeg blir sikker. Men for all del, jeg forventer at Q3 skal fortelle en hel del til tross for ferie avvikling i perioden.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
Jaxxi
31.10.2018 kl 11:48 5259

Photocure fokuserer på de 25 største storbyområdene i USA. Det finnes nesten 400 ulike «MSAs» eller metropolitan statistical areas til sammen. På toppen av listen ligger New York-Newark-Jersey City, Los Angeles-Long Beach-Anaheim og Chicago-Naperville-Elgin.
– Vi etablerer en kjernekunde i hver MSA. Denne kunden trekker til seg pasienter fra andre sykehus i området slik at også de ønsker å benytte Cysview i sine prosedyrer, sier Dahl.

Strategien er satt for lengst og med 40 selgere i US for PHO og Karl Storz som "scope-partner", konkurranse mellom sykehusene, refusjonsordninger , SOC "stempel" på legemiddelet «Cysview» som er dokumentert gjennom fase III studiet det klart beste diagnoseverktøyet på markedet.
Q3 må bare komme, gleder meg ;)
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
thepower
31.10.2018 kl 11:51 5248

Looking at today's volume and price movement it looks like more people are hoping than just me
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare

Du er ikke alene om å være spent på hva som kommer 8 nov. Jeg er selv spent. Men spenningen min knytter seg primært til hvor stor fremgang de kan melde om. Kan vi allerede 8 nov få bekreftet at den varslede akselererende veksten allerede slår inn i både antall scope utplassert, brukerfrekvensen på scopene og at dette avleires på bunnlinjen?

Kvartalet som sådan er preget av et gearskifte der flexiscopene i sterkere og sterkere grad vil gjøre seg gjeldende, både i veksten av antall scope, men ikke minst i brukerfrekvensen. Usikkerheten knytter seg vel til hvorvidt ferieavvikling kan ha påvirket dette gearskiftet negativt og at veksten ikke kommer så godt til syne som vi håper den skal gjøre. Her ligger det en viss fare at markedet kan feiltolke dette som så mye ellers, og vi kan nok være rimelig sikre på at enkelte aktører vil utnytte en slik situasjon til hva den er verdt.

Budsjettsituasjonen ved sykehusene kan også påvirke omleggingen. Det kan godt være sykehus/klinikker som ser at de burde anskaffet BLCC teknologi, men som av budsjettmessige hensyn må utsette anskaffelsen til et senere tidspunkt.

Det kan teoretisk sett også oppstå hindringer i log-kjeden slik at levering av scope er blitt forsinket.

Joda, her er en rekke faktorer som kan spille inn i det kortsiktige bildet og bidra til at bildet som blir presentert ikke blir så oppløftende som oss mest euforiske ser for oss. Men etter mitt syn så er det ikke Q3 alene som avgjør om hvorvidt gjennombruddet er en suksess eller fiasko. Jeg tror vi må ha Q4 i øyenkroken når vi nå får presentert Q3. For jeg vil ikke utelukke at Q3 kan komme til å gi oss enkelte ubehagelige overraskelser som et resultat av ferieavvikling, budsjettsituasjon osv.

Jeg må jo innrømme at jeg vil foretrekke at det i Q3 kommer harde facts som kan slå fast at den bebudede veksten fortsatte inn i Q3 og at vi slipper en situasjon der vi må tolke det som kommer frem.

Men uansett, så tør jeg fortsatt hevde at det som allerede er kommet frem i stor grad bekrefter at BLCC teknologien står midt i et gjennombrudd i det amerikanske markedet. At markedet og større tunge investorer ennå ikke har kastet seg over PHO kan jeg leve med. Jeg føler meg rimelig trygg på at det kun er et tidsspørsmål før en eller flere av de kommer. Og da vil vi få ketchupeffekten kursmessig. Det skal nok bli en meget hyggelig dag.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
thepower
31.10.2018 kl 12:49 5120

Something is not right here. OSE is up 2% today, but PHO is down 0.2%???

Even PCIB is up 8% today. on a day like this PHO should be banging on at least 5%. There is no confidence in the stoock, the volume is falling every day and I genuinely think people are sat thinking same old same old. Massively dissapointing.

One thing is certain, if there i sno moevement after Q3 then I will probably look to put my money elsewhere. It`s one thing having a massive potential but that does not help if nobody apart a few people on a forum believe it. The volume is pitiful, meaning PHO is not on the radar of any big players at all. Quite the opposite, the only big player in recent times has shorted 200,000 shares.

Getting bored of this very quickly to be honest.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
trigger1
31.10.2018 kl 12:50 5114

Short&sweet: Tre ting blir avgjørende for kursutviklingen etter 8.11 slik jeg ser det. Q3-salg, oppdatert guiding og om Schneider trår til med fremtidsvyer i amerikansk ånd. Slår alle disse tre til med plussfortegn får vi en knallstart på pho´s fremtid som kommersiell pengemaskin.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
thepower
31.10.2018 kl 12:53 5088

Is Schneider starting work on Thursday (tomorrow 1st November)?? There is no announcement yet.

Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare

Something is completely right here, down to the bone.

Aksjen har vært hypet ut av proporsjoner, og ble midtpunktet i en smånissefest som kom ut av kontroll.
Ikke annet å vente da festen var ledet av en reinkarnert, eller gjenfødt, oljeanalytiker.
Intet mindre enn utrolig at slikt noe kunne få heltestatus i menigheten, men slik fungerer ho, ikke første gang og heller ikke siste.

Ikke tror jeg på reinkarnasjon, og ikke tror jeg på oljeanalytiker i sitt forrige liv;-)))

Photocure derimot, har jeg stor tro på. Men det vil ta MYE lengre tid enn hva de fleste her kan forestille seg.

Før denne kommer, er alle smånissene, de som i dag har stjerner i øynene og ser for seg firesifrede kurser, forlengst sendt til sengs.
Med tårer i øynene og øm stjert. Fri for aksjer.

Slik er livet på børs.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
31.10.2018 kl 13:13 5009

LM
Jeg kan vel garantere deg at det ikke er en fiasco. Det nivået er vi ferdig med for lenge siden. Det dreier seg bare om hvor sterk vekstkurven kan bli så tidlig i vekstprosessen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
31.10.2018 kl 13:14 4980

Ingen grunn til å annonsere at han starter i jobben vel?
Nei, forventer ingen melding om det, Schneider er nok godt igang allerede.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
31.10.2018 kl 13:24 4937

DTT
Ja det er helt uforsvarlige av disse smånissene i selskapet som viser frem et marked på 15-35 milliarder og snakker om akselererende vekst. Får ta det opp med styreformann som eget punkt på neste generalforsamling.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
kreinh
31.10.2018 kl 13:27 4914

Irriterende å sitte i en "børsvinner" som PHO når børsen er opp 2%...
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
31.10.2018 kl 13:47 4871

Når man snakker om at et biotech selskap er "hypet", priset til en milliard godkjent som best produkt i et amerikansk marked på 15-30 milliarder, da lurer jeg på om jeg ikke har skjønt hva hypet betyr. Eventuelt hva DTT da sammenlikner med?
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
31.10.2018 kl 13:51 4838

For ordens skyld da det virker som noen ikke har skjønt det. Det er forskjell å være godkjent i et marked på 15-30 milliarder som opererer med marginer på 80-90%, enn en trelasthandler med margin på 1-2%
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
focuss
31.10.2018 kl 14:05 4796

Og til thepower og andre utålmodige så minner jeg om at aksjen har gått fra 35 i august og 30 i juli. Det er ingen dårlig utvikling for en aksje.Nå trenger vi påfyll av energi og det kan komme nov8.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
31.10.2018 kl 14:25 4734

Til focuss og andre,

Hva er dere redde for?

Er det ikke redegjort nok for fortreffeligheten i PHO-caset?

For redde er det mange her som er en uke før Q3 pres som etter q2 å dømme skal bringe oss videre på ferden oppover i Photocure.
Kanskje er Bellete bare en skrytepave som ønskere å gjøre seg positivt bemerket?
Det høres unektelig bra ut når selskapet hevder å ha 20-30% markedsandel i Washington og Baltimore-området allerede ved pres av Q2
For å være helt ærlig:
Det jeg personlig kunne ønsket meg mest av alt i Photocure er fokuserte aksjonærer, ikke folk som lider av spillegalskap og klaustrofobi og ADHD pluss-pluss.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare
Jaxxi
31.10.2018 kl 14:39 4686

man bør se på tidslinjene hær, flexiscopene ble lansert i mai.2018 og ved Q2 08.aug. var 2stk utplassert. vi vet at dette tallet er 4stk. allerede dagen før Q2 presentasjonen. så hvor mange flere flexscope kan de ha klart å få utplasset før 30.sep....
ca 2 hele mnd. senere...!? 10 totalt?
https://www.medgadget.com/2018/05/karl-storzs-blue-light-flexible-cystoscopy-coming-to-u-s-for-bladder-cancer-detection.html

Flexiscopene dekker altså ett over 4 ganger så stort marked som de RIGIDE scopene, og med en brukshyppighet som er vanvittig mye høyere så vil inntjening pr. scope være tilsvarende økt brukshyppighet.....

RIGIDE scope har vel en brukshyppighet pr Q2 på ca 17 prosedyrer pr.scope i kvartalet
Flexible scope har en praktisk brukshyppighet på 2 pasienter i timen!? la oss si de behandler 3 pasienter i gjennomsnitt hver dag da x 90 dager i kvartalet = 270 prosedyrer pr. scope i kvartalet........

Photocure kjemper sammen med Karl Storz. Det tyske selskapet lager de fleksible blålys-cystoskopene som Cysview har fått utvidet indikasjon til.
Hvert sykehus kjøper vanligvis ett avansert blålys-cystoskop til rundt 100.000 dollar. Større sykehus kjøper kanskje flere. I andre kvartal ble det satt ny rekord med 17 nye installasjoner, noe som bringer totalen opp i 130.
Redigert 21.01.2021 kl 07:45 Du må logge inn for å svare