ContextVision - storaktør kjøper seg opp


Jeg har fulgt med på Contx i 2021 fordi jeg har aksjer i dette spennende solide og innovative selskapet; som har en stabil andel av store svært langsiktige trofaste aksjonærer. Det er bare småandeler av aksjene som omsettes.
Vinterstua AS kjøpte seg raskt opp i 1. halvår, og har deretter solgt seg ganske raskt nedover, antagelig med hyggelig årsresultat. Og i løpet av høsten kom State Street Bank and Trust Comp raskt høyt opp på aksjonærlistene. Sammenheng? Svært store volumer ift totalomsetningen. Mot normalt (månedsskiftene) kom aksjonæroversikt 19. nov på selskapets hjemmeside (mellom 1. nov og 2. des), dette er omtalt på andre Contx-tråder.
Så kom børsmeldingen 1. desember som merkelig nok ikke har fått oppmerksomhet her på forumet: Universal-Investment GmbH flagget over 5%, nemlig 5,162% med totalt 3 993 403 aksjer, UTEN å ha vært på aksjonæroversiktene. Og SÅ mange aksjer ble ikke omsatt i november. Ikke på oversikten 2. desember heller, MEN der er State Street m 3 074 157 aksjer = 3,97%, dessuten for eksempel Swedbank 921 257 = 1,19% og Handelsbanken Microcap 892 627 = 1,15%. (Sistnevnte «byttet i november plass» med J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A) Legg en av disse to postene sammen med State Streets så…
5%-flaggingen må jo være gjort med bakgrunn i planer om vesentlig større kjøp?
I høst har det ganske ofte vært lagt enkelt-kjøperposter på 100 000, kombinert med robotlignende kjøper- og selger-poster. Kursen har målbevisst blitt pumpet både opp og ned, uvanlig raskt til Contx å være. Senest i går på høyt totalvolum.
Noen som har fornuftige tanker om dette?
kreinh
15.12.2021 kl 13:36 6065

Fint at det er iallefall er ett annet menneske som har oppdaget det samme som jeg. Keep up the good work! Jeg holder fremdeles på mine aksjer.
Jeg har sendt mail til CEO Fredrik Palm (som går av for å lede spinnoff INIFY som skal børsnoteres). Han har stor tro både på ContextVision og ikke minst det nye selskapet hvor han blir ny CEO. Prøvde å få greie på om det er en stor eller kjent, eller flere nye investorer som vil satse på det nye selskapet. Det fikk jeg selfølgelig ikke svar på.
Så neste børsmelding fra selskapet kan bli en god en.
kreinh
15.12.2021 kl 13:38 6058

"Noen som har fornuftige tanker om dette?"
Jeg har lansert noen teorier i min tråd.

Det har blitt "ristet skikkelig i treet" i det siste så de fleste små aksjonærene tenker jeg er ristet ut.
Redigert 15.12.2021 kl 13:46 Du må logge inn for å svare

Det går tregere med de større kjøpene nå, men i dag har det først blitt lagt ut en kjøperpost på 17,20 x 25 000 som endte i handel, og nå nylig en til på 17,00 x 25 000. Treristingen er ikke over, det er fortsatt overmodne epler = nervøse aksjeselgere. Storaktøren er tydeligvis både tålmodig og profesjonell.
Redigert 21.12.2021 kl 16:06 Du må logge inn for å svare

Handelsmønsteret og treristingen fortsetter i dag. 16,70 x 25 000 ble lagt i en kjøperpost tidligere i dag, og ble omsatt etter hvert. Nå er kjøper 16,50 x 25 000 lagt ut..
"Pyntet" med mange poster på 800 både på kjøper- og selgerside. Antagelig også noen større "odde" poster fra samme aktør. på selgersiden for å skremme fiskene til salg 16,50 nå.
kreinh
25.12.2021 kl 08:09 5523

"Så kom børsmeldingen 1. desember som merkelig nok ikke har fått oppmerksomhet her på forumet: Universal-Investment GmbH flagget over 5%, nemlig 5,162% med totalt 3 993 403 aksjer, UTEN å ha vært på aksjonæroversiktene."

Kom faktisk rett inn på fjerde plass blant de største aksjonærene. Skal bli interessant å se neste oppdatering av aksjonær oversikten.
Klang
22.01.2022 kl 14:10 5035

Aksjen og selskapet har vært preget av stillhet og nedgang. Tragisk utvikling så langt i år. Noen som har forklaring på årsaken?
kreinh
23.01.2022 kl 10:54 4898

De 20 største aksjonærene har måned for måned økt sin beholdning. Det kan du sjekke på tråden min. Dette selskapet er gjemt og glemt av de fleste små aksjonærene. Liten interesse for og liten omsetning av aksjene. Venter på ny oppdatering når det gjelder utskillelse av INIFY i ett eget selskap og offentliggjøring av ny/nye investorer som vil satse på dette. De som holder aksjer i ContextVision vil få samme antall utdelt i det nye selskapet. Da vil ContextVision slippe direkte utgifter på utviklingen videre av INIFY Prostata, Colon og Lunge.
Da blir ContextVision ett selskap med 50 millioner kroner i overskudd pr. år. Medical Imaging som selskapet da vil rendyrke er i stadig vekst med en fortjeneste margin på ca. 40%. De er uten gjeld og en av de få selskapene på Oslo Børs som kan vise til ett sikkert overskudd måned for måned. En del av dagens kasse beholding på ca. 50 millioner vil brukes til å lansere det nye selskapet INIFY Laboratories AB uten at eksisterende aksjonærene i ContextVision vil behøve å gå inn med penger. Fredrik Palm har antydet at en stor investor(er), og kanskje kjent i markedet, vil investere i det nye selskapet. Det siste jeg nå skrev kan jeg slett ikke garantere. Spennende blir det uansett og med litt media blest vil kanskje interessen ta seg opp igjen for denne glemte aksjen.
utepils
24.01.2022 kl 14:47 4745

Nå er det nok noen innsidere som kunne tenkt seg å kjøpt litt aksjer for å vise at de har tro på selskapet, men de vil de ikke få muligheten til. Lurer på når de skal informere markedet om utskillelsen.
kreinh
25.01.2022 kl 09:20 4622

Siden selskapet skal ha ett eget diagnostic lab går de ikke videre med CE merking av Colon og Lunge, slik de har gjort med INIFY Prostata. Dette forteller meg at INIFY produktene er vanskelig å selge siden det forutsetter store utgifter til "hardware". Ideen er å sette opp eget lab i Stockholm hvor selskapet har personel og laboratorium som tar seg av diagnostikk selv. Dette blir "proof of concept". Slår dette til og forhåpentligvis lønnsomt vil man forsøke etterhvert å etablere lignende labs i andre land. Dette kan nok ta noe tid. ContextVision sin prising på børsen førte til sterk stigning når det ble kjent at de var forerunner når det gjaldt AI for patologi. Man så for seg ett stort salg av INIFY produktene. Når dette ikke slår til viser jo konsekvensene av denne erkjennelsen at aksjekursen til ContextVision går tilbake til prising av det de faktisk selger av software og det er Medical Imaging. Så de store inntektene for INIFY ligger nok lenger frem i tid. Her må man være svært tålmodig.
kreinh
26.01.2022 kl 17:52 4499

Det som irriterer meg er når ContextVision meldte fisjon av INIFY (AI) delen i et eget selskap under gunstige vilkår for eksisterende aksjonærer og kursen fløy opp i 27, ble ikke den egentlige grunnen for dette grunngitt. I et tilfeldig intervju mye senere kommer Fredrik Palm med grunnen for dette grepet. Da datt kursen som en stein. Selv etter glimrende evalueringer fra kjente sykehus i Europa og USA ville ingen kjøpe produktene. Fordi det må investeres milioner for å ta denne teknologien i bruk. I løpet av inneværende år vil ett INIFY Lab settes i gang med penger fra ContextVision si kasse, ca 34 millioner, med egne patologer og utstyr som skal tilby diagnostikk i Sverige. Proff of Concept. Går det greit skal ideen utbredes til andre steder i verden. Da snakker vi om minimum 3 år.
Volga
26.01.2022 kl 18:39 4466

Er jo i Nornes månedsportefølje. De har stor tro på veksten på basis av Q3.

https://norne.no/nornes-manedsportefolje/

Tror du INIFY vil ta tre år for å materialisere seg altså?

Kursen gikk nok litt av skaftet i tolkningen av markedssituasjonen, men potensialet er utvilsomt der. Kursmål 23 i snitt, men denne kan gå langt mer. Norne har kursmål 25.

https://investor.dn.no/#!/Aksje/S191/CONTX/CONTEXTVISION

Q1 17.02 får vi vite mer.
bulleye
26.01.2022 kl 23:47 4379

CONTX har hatt en svak utvikling siden i høst, men jeg trodde overhodet ikke at støtten på 16-16,30 skulle ryke. Benyttet anledningen til å kjøpe en solid post nede på 14 tallet, siden jeg mener at CONTX nå er alt for lavt priset. Selskapet er splittet i to og dagens prising er lavere enn en fornuftig prising av Medical Imaging delen av selskapet ( det som pt. har omsetning og overskudd, opprinnelige COV). Hvis vi ser på tallene for 2020 og 2021 pr Q3 ligger overskuddet på 33-35 msek., og når vi vet at Q4 normalt er det beste kvartalet og tallene er preget av corona i begge år er mitt estimat at IM på vil få et resultat på 45-50 MSEK pr år. Veksten i bildeforbedringsmarkedet er på ca 12% pr år og CONTX har ca 40-45% av totalmarkedet. Sammenlignet med andre helseselskaper er en PE på 25 lavt priset.
INIFY lab som skal skilles uter det vanskeligere å verdifastsette, men at denne opsjonen til et selskap som kan bli en vekstkanon om 2-3 år synes jeg er merkelig.
Siden utskillelsen av INIFY tar så lang tid en min antakelse at ledelsen og styret jobber med å få inn en eller flere større aktører i labratoriesektoren inn på eiersiden.
Hvis så er tilfellet vil de komme med midler som er mer enn tilstrekkelig til oppbygging av selskapet, mot en mindre del av selskapet.
Time will show!
Redigert 26.01.2022 kl 23:48 Du må logge inn for å svare
kreinh
27.01.2022 kl 11:27 4255

Contextvision var nokså anonym på børsen med en aksjekurs mellom 8 og 10kr. Så kom forventningene om en kommende stor salg av AI basert patologisk diagnostikk. Selskapet var en forerunner på feltet. Aksjekursen steg dramatisk. Så nevner CEO i et intervju at ingen vil kjøpe teknologien. Aksjekursen stupte og jeg måtte lete fram årsaken. Før dette så kunne man forstå at VINTERSTUA skjønte eller fikk greie på dette før det berømmelige intervjuet. For de solgte det de kunne før dette kom ut og aksjekursen dalte. Så kan man spørre seg om en prising av selskapet til 1,2 milliarder (kurs 15.5kr.) kan forsvares.
Når man vet at en god del av kassa beholdningen skal gå med til å lansere en INIFY Lab som bare skal betjene noen svensker begynner man å ane at det ligger langt fram i tid til vi vet om dette slår ann. Enhver får gjøre seg opp en mening. Jeg er kjempeskuffet.
Redigert 27.01.2022 kl 12:21 Du må logge inn for å svare
utepils
27.01.2022 kl 13:37 4205

Fredrik Palm holdt en q&a sesjon med investorer på et webmøte med SB1 Markets 1 september i fjor. På direkte spørsmål om han trodde Inify Lab ville gå break even i løpet av 3 år, så svarte han at det ikke var trolig, men han regnet med at de skulle gjøre det i løpet av 3-5 år. Så visst dette kommer som lyn fra klar himmel på deg er jeg litt overrasket.

Etter utskillelsen vil gamle COV tjene ca 50 mill i året og da med en PE på 20 (som er konservativt), så er verdien ca 1 milliard. Så visst vi sier at markedsverdien i dag er 1,2 milliarder, så prises Inify Lab til 200 millioner for deres teknologi og kompetanse. Så får hver person vurdere hva de mener om den verdisettingen.
kreinh
27.01.2022 kl 17:22 4144

En annen ting som irriterer. Hver måned må jeg sende en mail for å minne på oppdatering av aksjonær oversikten (På hjemmesiden til Photocure oppdateres topp20 daglig).
Stort sett må man vente 3 måneder, ved kvartals presentasjonen, for å få peiling på hvordan det går. Man nevner aldri kontraktsinngåelser, nei det må du vente med å få rede på ved kvartals rapporteringen. 3 måneder uten ett pip er drepende på en aksjekurs. Så aksjonævennlig kan man ikke påstå at ContextVision er. Etter korrespondanse med selskapet så får jeg inntrykk av at det ikke haster med utskillelse/børsnotering av INIFY Lab. Er man aksjonær i ContextVision vil jeg si til slutt at tålmodighet behøves. Så vet man vel også at når det nye selskapet blir utskilt, kan du antagelig trekke det da gjeldende aksjekurs på det nye selskapet fra aksjekursen på ContextVision.
Volga
01.02.2022 kl 15:50 3863

"– ContextVision har vært veldig problematisk. Et slikt vekstselskap som gjennomfører strategiendringer kan oppleve et brutalt marked. Jeg var klar til å skifte den ut, men vår analytiker Tomas Skeivys mener aksjen er alt for rimelig slik den prises nå, sier Slyngstadli til Finansavisen."

Norne gir således CONTX aksjen fornyet tillitt i månedsporteføljen:

https://finansavisen.no/nyheter/finans/2022/02/01/7811294/norne-securities-satser-videre-pa-problematisk-aksje

Fin pris på selskapet nå. På tiden å kjøpe litt snart!

Har selskapet på min Watch list, men ikke fulgt med i år. Ble derfor særdeles overrasket over kursen som har halvert seg siden jeg fulgte med som mest. Er kursraset kun relatert til at de har fisjonert ut del? Vil dette betyr at kursen ikke fortjener å være høyere akkurat nå? prokrastinerin, hvorfor mener du det er fin pris på selskapet nå?
bulleye
04.03.2022 kl 16:58 2795

Enkel beregning basert på resultat for bildeforbedringsdelen (medical imaging), som de to siste årene har hatt et resultat på MSEK 44,4 (2021) og 47,8 (2020) og en P/E på 20-25 gir en estimert verdi på 900-1100 mill. kr. Ved dagens sluttkurs er CONTX priset til kr. 635 mill.
Jeg har i allefall benyttet dagen til å kjøpe aksjer i CONTX (selv om jeg kjøpte litt høyere enn dagens sluttkurs). Synes siste tids nedgang (i realiteten siden september da kursen var ca. 27,-) har vært voldsom. Det er ikke noe ved selve driften av CONTX (dvs. medical imaging) som skulle tilsi det enorme fallet vi nå har opplevd. Mulig vi kan få en kraftig reaksjon opp når den/de som selger på disse nivåer har fått solgt seg ferdig.
Redigert 04.03.2022 kl 16:59 Du må logge inn for å svare
Hoffi123
09.03.2022 kl 10:20 2478

Skjønner ikke at denne har gått helt ned i 7 kroner, forventer at inntektene kommer til og stige når utgiftene som gikk til inify forsvinner.
Tror vi kan bli veldig overrasket fremover.
SomSa
31.03.2022 kl 09:30 1946


Flere selskaper presenterer sine løsninger live:

Digital Health Day

Today between 09:00 and 17:00, we are hosting our Digital Health Day. We have invited over 20 companies that develop health-related tools and solutions to present their businesses. The day will begin with an introduction to the field, and after that, company presentations will be mixed up with panel discussions. Head over to the event page to watch live.

https://www.redeye.se/events/830579/redeye-theme-digital-health-day?utm_source=MB&utm_medium=introtext
SomSa
31.03.2022 kl 09:44 1927


Nå presenterer ContextVision sin løsning.
Volga
31.03.2022 kl 12:40 1868

Hei! Hva legger dere til grunn som markedsverdi for INIFY?

Norne reduserte jo kursmålet fra 25 til 14 etter fisjonen, ref.: https://media.contextvision.com/2022/02/CONTX_2022-02-15.pdf

Antar kursmålet da er 11 for INIFY?
bulleye
10.05.2022 kl 10:22 1395

CONTX har hatt en særdeles bedrøvelig kursutvikling i 2022, forsåvidt helt siden september 2021.
Nedgangen har vært spesiell siden Q1 tallene ble lagt frem 21.04. Omsetningsveksten var meget sterk og jeg tror mye av nedgangen skyldes at selskapet ikke var presis nok i å spesifiser hvor stor andel av kostnadene som skyldes utfisjonering av Inify og at kostnader relatert til Inify frem til utfisjoneringen i februar er belastet Q1 til CONTX. Har sett på hvem som solgte ut i april og som dro ned kursen fra 10,7 pr 3103 til 7,75 pr 2904 (nedgang på ikke mindre enn 27,6%). Som vedlagte viser har de 20 største aksjonærene knapt solgt noen aksjer og har samlet nettokjøpt 52.724 aksjer!
Det er mao. de mindre aksjonærene som har solgt, personlig har jeg kjøpt i overkant av 30.000 aksjer i april (hovedsakelig etter 2104), siden jeg mener at fallet er totalt overdrevet sammenlignet med de positive signaler som fremkommer i Q1 rapporten mhp. fremtidig vekst. Skal også bli spennende å se hvilken prising Inify får når de nå skal på børsen i løpet av noen mnd., samt om de får med seg noen nye investorer feks et laboratorieselskap.
Har lagt med analyse fra Norne etter Q1 tallene.

Aksjonæroversikt 2904 Endring
Monsun AS 23 000 000 0
Sven Günther-Hanssen 8 516 670 0
Martin Hedlund 8 316 660 0
Tauri AS 3 883 275 0
State Street Bank and Trust Comp 3 722 878 55 500
Bras Kapital AS 2 624 647 0
MP Pensjon 2 535 223 0
Bernt Stavland 1 898 000 0
Danske Bank A/S 1 726 970 0
Anders Stavland 1 579 471 0
Per Stavland 1 237 030 0
Svenska Handelsbanken AB 1 177 646 5 325
VINTERSTUA AS 932 756 0
Swedbank AB 825 880 0
Crown Hill Chartering 634 160 0
Avanza Bank AB 566 641 5 280
CACEIS Bank 510 093 0
Rune Skjelbred 465 535 -13 381
Carnegie Investment Bank AB 450 000 0
B STAVLAND HOLDING AS 443 000 0
Andre 12 320 965 -52 724
Totalt utestående aksjer 77 367 500Strong sales in 1Q and positive growth prospects

ContextVision reported very strong 1Q sales this morning, while EBITDA did not deviate from our estimates much. The demand is strong and easing of COVID-related restrictions makes the sales process easier. Overall, we are likely to keep our positive stance following the 1Q report.

Very strong 1Q sales, while EBITDA in line
ContextVision reported very strong 1Q sales of SEK 27.2m (34% YoY growth), which was 14% better than we expected and on par with 4Q21, while 1Q is usually seasonally weaker. Costs, however, were higher and EBITDA of SEK 9.2m was not far from our SEK 9.4m estimate. Discontinued Operations (the spun-off Digital Pathology business INIFY Laboratories) dragged the bottom line much less than we feared and EPS came in positive at SEK 0.04 vs SEK -0.02 estimated by us.

Notably, cash position was SEK 19m at the end of the quarter, which was much less than our SEK 28m estimate. The difference was driven mainly by increased working capital post very strong revenues in the quarter (usually WC is going down in 1Q post a seasonally strong 4Q).

COVID restrictions easing; Ukraine war should not have material impact
The COVID restrictions are easing and face-to-face customer communication as well as live exhibitions resumed or will resume in 2Q. Exception to that is Asia, where situation is still difficult. As for the war in Ukraine, the company’s business in Russia is paused, payment terms are extended for the Ukrainian customers, but overall impact to figures for 2022 should be immaterial.

Positive stance likely to stay after some estimate revisions
All in all, we are likely to revise out top line as well as costs estimates up. However, we note that 1Q still had INIFY Laboratories-related noise in the figures. We are not likely to change our TP much, while our positive stance is also likely to stay.


Redigert 10.05.2022 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
bulleye
13.05.2022 kl 12:55 1238

Sterkt av CONTX å få inn en virkelig tungvekter i bransjen som ny CEO. Dette kan sette fart på selskapet igjen, samt at hans kontaktflate innen helsesektoren etter 16 år i Philips, vil kunne gi CONTX enklere innpass hos nye kunder. Legg forøvrig merke til siste setning fra styreleder i vedlagte børsmelding. Han er helt klar på at CONTX la frem sterke tall for Q1. Merkelig reaksjon fra markedet etter tallene, men nå ser det ut til å snu. Bør kunne komme opp på nivå 10,00-10,40 i løpet av kort tid.

ContextVision kunngjør utnevnelsen av Gerald Pötzsch som ny administrerende direktør
ContextVision, verdens ledende leverandør av bildeforbedring har gleden av å kunngjøre utnevnelsen av Gerald Pötzsch som administrerende direktør, med virkning fra 1. august 2022. Gerald har solid akademisk og profesjonell bakgrunn, med doktorgrader både i ingeniørfag og medisin og 16 år med Philips medisinsk bildebehandlingsvirksomhet. "Dette vil være et godt tillegg til det eksisterende teamet i ContextVision og en god støtte for vår vellykkede utvikling av ContextVision", sier Olof Sandén, styreleder i ContextVision. Gerald har hatt en internasjonal lederkarriere innen Philips i flere roller som å ha jobbet i kommersielt ledende roller i tysktalende land så vel som i de nordiske landene. Nylig etablerte han globale forretningsområder for løsninger som strekker seg over de eksisterende Philips-forretningsenhetene for å integrere sluttbrukerkrav tydeligere. Rollene hans har tatt Gerald over hele verden, etter å ha hatt roller i Europa, Asia-Stillehavet og USA, hvor han har bygget et sterkt nettverk av industrikolleger og klinikere. "Jeg er imponert over den unike posisjonen ContextVision har i det medisinske bildebehandlingsmarkedet. Ikke bare ser jeg automatisert bildebehandling kontinuerlig vokse som virksomhet, men jeg er spesielt begeistret for dens økende relevans for effektiv og effektiv helsetjeneste, så vel som for fordel for hver pasient. Jeg ser nå frem til å bli kjent med ContextVision-teamet og engasjere seg videre med deres velkjente kunder. Vi har en tydelig vei og en spennende reise foran oss." sier Gerald Pötzsch, påtroppende administrerende direktør. Gerald er av tysk nasjonalitet og har bodd i Sverige mellom 2010 - 2015 og har nylig kommet tilbake fra USA for å bo i Stockholm med familien. "Jeg er veldig glad for at Gerald har sluttet seg til teamet i ContextVision, hans erfaring fra store bildebehandlings-OEM-er er et flott tillegg, og vi ser frem til å samarbeide med ham for å styrke ContextVision ytterligere. Jeg vil også takke vår nåværende midlertidige administrerende direktør Ola Lindblad, han har gjort en fantastisk jobb for å drive ContextVision i mellomperioden og levere et sterkt Q1, sier Olof Sandén", styreleder i ContextVision.
Redigert 13.05.2022 kl 13:03 Du må logge inn for å svare
Casper81
13.05.2022 kl 15:12 1198

Prøvde og lete frem siste innside handler og så vidt jeg ser er de på mellom 22 og 25 kroner.
Må ha mere volum her, men tror denne nå kan være på vei oppover fremover.
Casper81
13.05.2022 kl 15:25 1178

Er de siste kursmålene 25 enda, noen som vet?
bulleye
13.05.2022 kl 16:10 1151

Se innlegg fra volga 3103
utepils
13.05.2022 kl 18:02 1098

Inify kjører emisjon på 4 kr, det etter at de har kjørt en omvendt splitt på 10-1. Så relatert til contx kursen utgjør det 40 øre pr aksje. For noen måneder siden ble denne enheten verdsatt til ca 1 milliard, nå drøyt 30 millioner. Faktisk overrasket at Fredrik Palm fikk beholde jobben. Må føles som et mageplask. Ingen tvil om rest Contextvision er en mye tryggere og sikrere investering.
May-Liss
13.05.2022 kl 18:52 1067

Verdien på aksjene i Inify ble satt til 0,4055 ved tildeling som utbytte. Dette tilsvarer verdsettelse på drøye 30 mill.
Hvor får du verdsettelse på 1 milliard fra ?
Emisjon på 4 kr betyr ingen endring.
utepils
18.05.2022 kl 17:22 649

May-Liss, aksjen steg mye pga forventningen til det som nå er skilt ut i Inify. Aksjekursen var ca 25 kr da de annonserte at de ville starte en lab for å utvikle produktet videre. Det likte ikke markedet, og aksjekursen har gått fra 25 til 8 kroner. Det har ikke vært noen store nyheter rundt resten av Contextvision, så verditapet skyldes forventningene til Inify. Dvs at mellom 1 og 1,5 milliarder i verdier er «blåst bort» i forbindelse med utskillelsen av Inify. Verdien på 30 mill som er før emmisjonen tilsvarer ca de kontantene som Contextvision gav Inify som en del av splitten
Volga
18.05.2022 kl 19:14 593

Ja, og nå skal INIFY hente penger (MNOK150). Deretter skal aksjen noteres på Euronext Growth. Målet er at dette skal skje før sommeren. Ut fra tidligere analyser verdsatte NORNE INIFY til ~10 kr av CONTX (basert på kursmål 24) = ~MNOK750. Dersom en legger dette kursmålet til grunn vil hver aksje i INIFY være verdt kr. 16,5,- Blir spennende å se hva markedet prises når de går selvstendig på børs.

Noen som har satt seg inn i casen? Ikke så mye materiale tilgjengelig (som jeg har sett), så måtte lese meg til det i referatet. Virker som om alle de store skal tegne seg (basert på det formelle materielt sendt ut i forkant av GF). SB1 er tilrettelegger. Må man kontakte dem direkte for å bli med her?

Per nå er det jo 7 736 750 aksjer i selskapet. Ved emisjonen nå utstedes 37 500 000 nye aksjer til NOK 4 = MNOK150. For hver aksje en eier får vi 2,415 tegningsretter. Har du 1000 aksjer får du mulighet for å tegne 2415 aksjer i emisjonen * 4 = kr. 9.960,- Tegningsperioden er fra 18.05 - 01.06. Innbetaling 07.06.

Ytterligere detaljer i referatet her: https://media.www4.contextvision.se/Inify_Laboratories_AB-Kommunike_fran_extra_bolagsstamma-20220509.pdf
utepils
18.05.2022 kl 22:32 517

La oss for enkelhets skyld si at Inify var verdsatt til 10 kr pr aksje når de var en del av Contextvision. Første Inify gjorde var å kjøre omvendt splitt, så 10 aksjer ble til 1. Da burde etter samme regnestykke Inify aksjen være verdt 100 kr pr stk. Nå kjøres emisjonen på 4 kroner som da er 96% lavere enn tidligere «estimert verdi» som nevnt tidligere er de 7,7 millioner aksjene som er igjen ganget med 4 kroner omtrent det samme som Contextvision overførte i kontanter til Inify i splitten av selskapet. Så teknologien og kompetansen er blitt verdsatt til «null». Som du sier blir nok emisjonen full av eksisterende aksjonærer, så prisen bør på børsen være høyere enn 4 kroner, men hva den vil bli er veldig usikkert. Teknologien deres er bra, største usikkerheten er når markedet er klare til å kjøpe deres produktet
Volga
19.05.2022 kl 10:57 396

Prospektet er nå lagt ut: https://www.sb1markets.no/transaksjoner/2022/may/inify-laboratories-ab/

Mitt regnestykke som ga kurs 16,5-17 er basert på følgende, gitt Nornes kursmål på 10kr for INIFY-delen av CONTX:

Antall aksjer INIFY per juni 2022: 7.736.750 (eksisterende) + 37.500.000 (nye i emisjonen) = 45.236.750
Markedsverdi INIFY i CONTX: 10kr * 77.367.500 (ant. aksjer i CONTX) = 773.675.000

773.675.000/45.236.750 = ~17kr