Scana slår seg sammen med PSW Group!


Synes denne meldingen fortjener en ny tråd.
Meldingen kom nettopp, ig innevarsler en helt ny epoke for Scana.

Antar at kursen i morgen vil stige kraftig, ettersom dette viser potensialet til Scana og hvilke fremtidsmuligheter selskapet har.Bygger ny industriell tungvekter i Bergen - Scana slår seg sammen med PSW Group
15 DEC 2021 17:09 CET

Sammen skal de to selskapene skape en ledende og global tjenesteleverandør for
det grønne skiftet i maritime næringer.

Basert på flere hundre års industriell historie, har børsnoterte Scana ASA de
siste årene spisset fokuset og blitt en sterk utstyrs- og tjenesteleverandør til
den maritime næringen. Nå tar selskapet et nytt steg i denne satsingen gjennom å
slå seg sammen med bergensbaserte PSW Group, en ledende aktør innen
elektrifisering og landstrøm samt en stor leverandør av produkter og tjenester
til offshore- og maritim industri.

Får unik markedsposisjon i det grønne skiftet
– Hele den globale maritime næringen er i omstilling til en mer bærekraftig
drift. Målet vårt er å skape en partner for dette grønne skiftet, både innen
shipping, offshoreindustrien, energibransjen og havbruksnæringen, sier Styrk
Bekkenes, CEO i Scana, og Oddbjørn Haukøy, CEO i PSW Group.

– Grunnlaget for sammenslåingen er at PSW har produkter og tjenester som vi
anser som ekstremt spennende for overgangen til et mer bærekraftig samfunn, og
som har et betydelig markedspotensial både i Norge og internasjonalt. Å
inkludere denne virksomheten i Scana gir oss muligheten til å utvikle PSWs
portefølje ytterligere, det gir grunnlag for nye oppkjøp, og det gir Scana en
unik posisjon i markedet, utdyper Bekkenes.

– I PSW mener vi Scana er en perfekt match for oss. Begge selskaper kjenner
hverandre godt, og den nye forretningsmodellen til Scana passer oss utmerket.
PSW er et ungt selskap som har vokst raskt takket være innovative og gode
løsninger som markedet har omfavnet, og for oss er det positivt å bli del av en
totalleverandør for det maritime grønne skiftet som har en klar og tydelig
retning for veien videre, sier Haukøy, som blir en del av ledergruppen i Scana.

Den største eieren i PSW, investeringsfondet Herkules Capital, vil bli en
betydelig eier i Scana etter sammenslåingen. Herkules vil også være representert
i styret, noe som sikrer god kontinuitet i fusjonen.

– Siden Herkules kjøpte PSW i 2014, har selskapet vokst kraftig. Det har
utviklet seg fra å være et rent oljeserviceselskap til nå også være en ledende
spiller i det grønne skiftet.
En sammenslåing med Scana er en god industriell løsning, og med børsnotering får
man et godt grunnlag for å fortsette den sterke veksten, sier Morten Blix,
seniorpartner i Herkules Capital og kommende styremedlem i Scana.

Det er to relativt unge og dynamiske organisasjoner som nå flettes sammen til et
slagkraftig globalt selskap med hovedkontor i Bergen. Til sammen har den nye
organisasjonen mer enn 450 ansatte.

– Vi tror vi vil se flere konsolideringer i markedet framover. Ved å slå sammen
disse to gode industrielle navnene til én sterk og tilpasningsdyktig enhet, vil
vi holde på vår ledende posisjon og være an aktiv aktør i markedet i årene som
kommer, sier Haukøy og Bekkenes.

Ledende innen elektrifisering
Både PSW og Scana har allerede gitt betydelige bidrag til det grønne skiftet
gjennom leveranser av ferdige produkter og utvikling av ny teknologi. PSW er den
ledende aktøren i Europa for landstrøm, og har det siste året blant annet vunnet
flere kontrakter på levering av slike anlegg i Europa, samt til det nye
karbonfangstanlegget Northern Lights på Kollsnes. Selskapet har også en sterk
posisjon innen maritime og landbaserte løsninger for energilagring, og har blant
annet et fullskala testsenter for batterisystemer og hydrogen på sine
fasiliteter på Ågotnes. De siste årene har selskapet vært en betydelig
leverandør til over 25 ulike hybridiseringsprosjekter av offshorefartøy.

Den senere tid har PSW utviklet intelligente batterilagringssystem for
landbasert kraftoptimalisering, og jobber nå med utviklingen av det første
landstrømsystem drevet av hydrogen. Dette har stor internasjonal interesse og
PSW er nå er i posisjon til å tilby hydrogendrevne landstrømanlegg til havner
med lav kapasitet i eksisterende strømforsyning.

– Den globale elektrifiseringen av industrien og samfunnet generelt går veldig
raskt, og de siste årene har vi utviklet og designet innovative løsninger for å
møte dette markedet. Vår posisjon som etablert teknologileverandør og integrator
i det grønne skiftet står nå veldig sterkt. Med konsolideringen av PSW og Scana
har vi enda bedre muligheter for å vokse i takt med markedet og styrke vår
internasjonale tilstedeværelse, sier Eirik Sørensen, General Manager i PSW Power
& Automation.

Scana har særlig gjort seg bemerket med forankringsteknologi til flytende
havvind og oppdrettsindustrien den siste tiden. Porteføljeselskapet Seasystems
har blant annet levert 33 forankringsbraketter som er installert på
betongfundamentene til de 11 vindturbinene i Equinors Hywind Tampen-utbygging.
Samme selskap har også levert forankringsutstyr til Norway Royal Salmons havmerd
«Arctic Offshore Farming», Nordlaks sin havmerd «Jostein Albert», og til
tidevannskraftverket Pempa’q In-stream Tidal Energy Project i Canada.

Teknologileverandør til offshoreindustrien
Selv om bærekraftige teknologiløsninger blir hovedsatsingsområdet for det «nye»
Scana, vil mer tradisjonelle produkter og tjenester til olje- og gassindustrien
fremdeles utgjøre en viktig del av virksomheten. PSWs posisjon innen
offshoreindustrien er sterk, spesielt innen elektro, automasjon og
brønnkontroll. PSW leverer i dag teknologiprodukter innen kraftsystemer og
brønnkontroll og har de siste årene posisjonert seg godt med blant annet egne
produkter for subsea elektrifisering og plugging av brønner.

– Det vil være olje- og gassaktivitet på norsk og internasjonal sokkel i mange
år framover og selskapet har en unik posisjon til å ta en ledende rolle innen
det grønne skiftet også i olje- og gassnæringen. Som en kundefokusert leverandør
vil vi derfor fortsette å betjene offshoreindustrien med innovative løsninger,
systemer og tjenester. Samtidig vil vi bruke den unike kompetansen bygget opp
rundt oljeservice inn i nye fornybarsegmenter, som for eksempel offshore vind,
sier Bekkenes.

Sammenslåingen av Scana og PSW skal skje i januar 2022. Scana er i dag etablert
med hovedkontor på Flesland, men vil på nyåret flytte sine ansatte til PSWs
kontor i Bergen. PSW har også moderne og fremtidsrettede produksjonsfasiliteter,
som blant annet er selvforsynt med strøm fra solceller, både på Mongstad i Alver
kommune og på Ågotnes i Øygarden kommune.

For ytterligere informasjon, se publisert børsmelding eller kontakt:

Styrk Bekkenes Oddbjørn Haukøy
CEO, Scana ASA CEO, PSW Group
T: 404 03 520 T: 911 71 914
E: styrk.bekkenes@scana.no E: obh@psw.no

https://live.euronext.com/en/node/7900518
Redigert 15.12.2021 kl 17:37 Du må logge inn for å svare
Oljerigg1
15.12.2021 kl 20:10 2839

Du får de nok under innen noen dager. Bare se på tidligere emisjoner i bla Endur som også har gjort lignende oppkjøp, kursen går alltid under emikurs. Et annet nært tilfelle som ikke er helt det samme, men med mye profilerte investorer er Carbontransition sin emi på 1,3, gikk fint å plukke aksjer der til 1,2 noen dager etterpå.
Dr_Eval
16.12.2021 kl 00:07 2683

Det gjenstår å se om disse situasjonene du nevnte kan være sammenlignbare.
mimer
16.12.2021 kl 00:11 2674

285 millioner nye aksjer i emisjonen på kurs 1,40.
Pluss mulig reparasjonsemisjon, som eventuelt må vedtas på ekstraordinær generalforsamling på eller rundt 6. januar.

Vil "tyngdeloven" dra kursen dit?

Bergen, 15. desember 2021. Det vises til børsmelding fra Scana ASA (OSE: SCANA) («Scana» eller «Selskapet») i dag vedrørende planlagt rettet emisjon på NOK 400-450 millioner (den “Rettede Emisjonen”). Selskapet meddeler herved at den Rettede Emisjonen er vellykket gjennomført. Selskapet har innhentet et bruttoproveny på ca. NOK 400 millioner gjennom tegning og tildeling av 285 909 150 aksjer til kurs NOK 1.40 per aksje («Tilbudsprisen»). Tilbudsprisen tilsvarer en rabatt på 25,13 % mot sluttkurs 15. desember 2021. Den Rettede Emisjonen ble gjennomført som en akselerert bookbuilding-prosess tilrettelagt av Fearnley Securities AS og SpareBank 1 Markets AS som tilretteleggere (“Tilretteleggerne”).


https://scana.no/2021/12/15/vellykket-gjennomforing-av-emisjon/
Blygen
16.12.2021 kl 00:56 2621

Er nok mange som skal øke beholdningen i tiden fremover...:)
Pensjonen
16.12.2021 kl 07:01 2514

Begriffenfeldt
Skjønner ikke hvor du vil hen. Motsier deg selv. Du mener at kursen skal ned til 1,4 og samtidig sier du at de som får kjøpe emi til 1,4 har fått gratis penger. "Skjønner best hva du sier når du ikke snakker" . Det har nok gått inflasjon i drittpakker om denne saken.
Redigert 16.12.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
omac
16.12.2021 kl 07:30 2479

Jeg har vanskelig å se at denne ikke ender rundt 1,4 med enda 50 millioner aksjer i markedet til den prisen. Når denne går under 1,4 kan dere heller kjøpe rep. emi der enn å vente på at den blir kansellert. Jeg har vært med på dette før.
----------------------------------------
Nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon for Scana ASA
Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 15. desember 2021 Siste dag inklusive: 15. desember 2021
Ex-dato: 16. desember 2021
Record date (eierregisterdato): 17. desember 2021

Vedtaksdato: Reparasjonsemisjonen er betinget av at Selskapets ekstraordinære generalforsamling, som vil avholdes på eller omkring 6. januar 2021, beslutter å
gi styret fullmakt til å gjennomføre reparasjonsemisjonen, styrets beslutning om å gjennomføre reparasjonsemisjonen og utstede nye aksjer i Selskapet og
offentliggjøring av et prospekt godkjent av Finanstilsynet.

Maksimum antall nye aksjer: 50 000 000

Tegningskurs: NOK 1,40 er aksje Øvrig informasjon (valgfritt): Styret kan beslutte å kansellere reparasjonsemisjonen dersom kursen på Selskapets aksjer faller under tegningskursen i perioden frem mot start av tegningsperioden i reparasjonsemisjonen.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/549491
murpy
16.12.2021 kl 08:11 2433

Skjønner ikke helt tankegangen på enkelte her, dette er jo en virksomhetsoverdragelse og ikke en ren Emisjon for innhenting av kapital.
murpy
16.12.2021 kl 08:20 2439

Det hagler vertfall inn med innsidekjøp
omac
16.12.2021 kl 08:21 2464

Fasit kommer om 39 minutter så får vi alle spekulere imens
Blygen
16.12.2021 kl 08:56 2356

Det kan være en genistrek av Scana det som skjer i disse dager...:)

Hva sier dere nå? Fortsatt like fornøyd!?
Redigert 16.12.2021 kl 09:04 Du må logge inn for å svare
murpy
16.12.2021 kl 09:04 2337

Tulling, mini volum
aklm
16.12.2021 kl 09:11 2293

Eneste genistreken som kommer fra denne ledelsen må være at de kan kle på seg selv
murpy
16.12.2021 kl 09:19 2244

Det var nå et labert volum dette her.

20 min inn og allerede dobbelt volum av gårsdagen?
murpy
16.12.2021 kl 09:25 2201

Av 400 mill aksjer så syntes du 1 mill er mye ? herre min hatt. Her er det flere som passer på å laste opp i dag.

Du prøver å insinuere at den faller på lavt volum. Vi ser nok et volum idag vi ikke har sett på vel et år
Redigert 16.12.2021 kl 09:34 Du må logge inn for å svare

Kan ikke være lett å være positiv når aksjen faller 20% ;)
murpy
16.12.2021 kl 09:40 2147

Når ungdom sitter her inne å herjer og ikke forstår konseptet,så kan man ikke vente noe annet.

Det vi snakket om i går var hva som kom til å skje i dag. Om du "skjønner" konseptet har vel ingenting å si på aksjekursen i dag.

Så får man se åssen utviklingen blir videre ;)
Pensjonen
16.12.2021 kl 10:08 2053

Begriffenfeldt
Ser det ble skivebom der ja. Her forholder vi oss til fakta. Spådommer hører hjemme på Cirkus. Her er det hentet inn penger til strategisk oppkjøp, noe som begynner å gå opp for de fleste nå.
Redigert 16.12.2021 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
murpy
16.12.2021 kl 10:11 2056

Alle barna var ute, utenom Martha, hun var på farta !!
Redigert 16.12.2021 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
fylla12
16.12.2021 kl 10:17 2020

Jeg fikk kjøpt på 1,49 NOK og kan litt gevinst men velger å sitte.

Jeg har ikke sagt det er negativt med oppkjøp. Det gir selskapet flere ben å stå på med tanke på utvikling. Det jeg har kritisert er haussing av aksjen med påfølgende dumping av aksjer og knusing av kurs fra 2,45 for en uke siden. Det jeg diskuterte i går var hva som ville skje med kursen i dag og hvor lenge jeg må være i aksjen for å få min investering tilbake.
murpy
16.12.2021 kl 10:24 1992

Det tror jeg ikke tar så lang tid. Her kommer det en godmelding snart folkens.

Kan sikker være et godt kjøp det! Tenkte selv å kjøpe hvis man kom ned mot 1,4 ;)
fylla12
16.12.2021 kl 10:36 1955

Det kan være ett veldig godt kjøp men risikofritt er det ikke.
Havner kursen rund 1,4 så kan de skrote en rep emisjon
Werner
16.12.2021 kl 10:41 1951

Dette må jo bare være positivt, kommer helt sikkert noen flere gladmeldinger. Skjønner ikke all den drittslengingen som har foregått,men det er helt klart at noen her inne elsker å provosere.

Noen som har noe info om PSW. Regnskap,omsetning,ordrebok etc?
Polfarer1
16.12.2021 kl 11:26 1861

https://www.proff.no/selskap/psw-group-as/kokstad/olje-og-gass/IGDRA6R0VFQ/

Elendig i 2020 selvfølgelig
Men eiendelene er verdt en del
murpy
16.12.2021 kl 11:48 1813

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/finansiell virksomhet ser veldig bra ut.
2020 49 187 M
2019 25 163 M
2018 -836 T
2017 14 644 M
2016 23 369 M
Redigert 16.12.2021 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
fylla12
16.12.2021 kl 12:07 1767

Antall Scana eiere hos Nordnett er ned fra 1717 til 1707.
Ingen stor endring i antallet rundt grøtfatet ...
murpy
16.12.2021 kl 13:20 1658

Skulle ikke forundre meg om den havnet i + i dag !!
Norbo
16.12.2021 kl 14:05 1581

Kommer nok til å bli mobilisert noe voldsomt for å holde kursen under emi kurs en periode, dette for å avblåse rep emi, men tror det kommer til å bli tøft med tanke på antall fri aksje. Men de kommer nok til å forsøke. Tipper mange av de aksjene som er kjøpt i dag skal gå til det formålet.
omac
16.12.2021 kl 14:11 1571

Uansett utfall så kommer den mest sannsynlig til å gå rundt 1,4. Alt annet er ønsketenkning. Om den glir under 1.4 før rep emi så avblåses den. Om rep. emi blir gjennomført kommer det 50 millioner nye aksjer ut i markedet. Når alle disse tingene er avklart og gjort opp vil en eventuell klatring begynne igjen.

Mulig scana er ett godt case på lang sikt men på kort sikt blir nok nårværende aksjonærer "straffet". Ikke drep meg for en mening nå, det er ikke fasit men basert på andre emisjoner jeg har vært med på.
murpy
16.12.2021 kl 14:22 1567

Nå må du for pokker få med deg at dette ikke er en ren emisjon for å hente kapital til drift, men oppkjøp av et selskap som har og vil skape større verdier i Scana.
omac
16.12.2021 kl 14:24 1610

Ikke bli sint, jeg bestemmer ikke hvem som kjøper eller selger. Tiden vil vise. Hvis caset er så bra hvorfor fikk de den enorme rabatten fra 2,3,-. Denne emisjonsboken ble ikke opprettet i går.
Redigert 16.12.2021 kl 14:28 Du må logge inn for å svare
stavvis
16.12.2021 kl 14:31 1592

Ikke helt mitt felt dette med emisjoner, men hvis det skjer en rep på 70 mill så vil vel kursen uansett skli ned mot 1,4? Ut ifra flaggemeldingene i dag så virket det som om etterspørselen ikke var stor nok til å ta ut garantier på 1,4 så de store har ikke kastet seg over. Dersom man eide aksjer i går og vil ha samme eksponering så er det vel lurest å selge nå til høyere kurs, så får man jo kjøpe tilbake til 1,4 i reperasjonsemisjonen? Hvis en aksjonær vil øke eksponeringen så kan det jo være greit å sitte og i tillegg tegne i rep.