Scana slår seg sammen med PSW Group!


Synes denne meldingen fortjener en ny tråd.
Meldingen kom nettopp, ig innevarsler en helt ny epoke for Scana.

Antar at kursen i morgen vil stige kraftig, ettersom dette viser potensialet til Scana og hvilke fremtidsmuligheter selskapet har.Bygger ny industriell tungvekter i Bergen - Scana slår seg sammen med PSW Group
15 DEC 2021 17:09 CET

Sammen skal de to selskapene skape en ledende og global tjenesteleverandør for
det grønne skiftet i maritime næringer.

Basert på flere hundre års industriell historie, har børsnoterte Scana ASA de
siste årene spisset fokuset og blitt en sterk utstyrs- og tjenesteleverandør til
den maritime næringen. Nå tar selskapet et nytt steg i denne satsingen gjennom å
slå seg sammen med bergensbaserte PSW Group, en ledende aktør innen
elektrifisering og landstrøm samt en stor leverandør av produkter og tjenester
til offshore- og maritim industri.

Får unik markedsposisjon i det grønne skiftet
– Hele den globale maritime næringen er i omstilling til en mer bærekraftig
drift. Målet vårt er å skape en partner for dette grønne skiftet, både innen
shipping, offshoreindustrien, energibransjen og havbruksnæringen, sier Styrk
Bekkenes, CEO i Scana, og Oddbjørn Haukøy, CEO i PSW Group.

– Grunnlaget for sammenslåingen er at PSW har produkter og tjenester som vi
anser som ekstremt spennende for overgangen til et mer bærekraftig samfunn, og
som har et betydelig markedspotensial både i Norge og internasjonalt. Å
inkludere denne virksomheten i Scana gir oss muligheten til å utvikle PSWs
portefølje ytterligere, det gir grunnlag for nye oppkjøp, og det gir Scana en
unik posisjon i markedet, utdyper Bekkenes.

– I PSW mener vi Scana er en perfekt match for oss. Begge selskaper kjenner
hverandre godt, og den nye forretningsmodellen til Scana passer oss utmerket.
PSW er et ungt selskap som har vokst raskt takket være innovative og gode
løsninger som markedet har omfavnet, og for oss er det positivt å bli del av en
totalleverandør for det maritime grønne skiftet som har en klar og tydelig
retning for veien videre, sier Haukøy, som blir en del av ledergruppen i Scana.

Den største eieren i PSW, investeringsfondet Herkules Capital, vil bli en
betydelig eier i Scana etter sammenslåingen. Herkules vil også være representert
i styret, noe som sikrer god kontinuitet i fusjonen.

– Siden Herkules kjøpte PSW i 2014, har selskapet vokst kraftig. Det har
utviklet seg fra å være et rent oljeserviceselskap til nå også være en ledende
spiller i det grønne skiftet.
En sammenslåing med Scana er en god industriell løsning, og med børsnotering får
man et godt grunnlag for å fortsette den sterke veksten, sier Morten Blix,
seniorpartner i Herkules Capital og kommende styremedlem i Scana.

Det er to relativt unge og dynamiske organisasjoner som nå flettes sammen til et
slagkraftig globalt selskap med hovedkontor i Bergen. Til sammen har den nye
organisasjonen mer enn 450 ansatte.

– Vi tror vi vil se flere konsolideringer i markedet framover. Ved å slå sammen
disse to gode industrielle navnene til én sterk og tilpasningsdyktig enhet, vil
vi holde på vår ledende posisjon og være an aktiv aktør i markedet i årene som
kommer, sier Haukøy og Bekkenes.

Ledende innen elektrifisering
Både PSW og Scana har allerede gitt betydelige bidrag til det grønne skiftet
gjennom leveranser av ferdige produkter og utvikling av ny teknologi. PSW er den
ledende aktøren i Europa for landstrøm, og har det siste året blant annet vunnet
flere kontrakter på levering av slike anlegg i Europa, samt til det nye
karbonfangstanlegget Northern Lights på Kollsnes. Selskapet har også en sterk
posisjon innen maritime og landbaserte løsninger for energilagring, og har blant
annet et fullskala testsenter for batterisystemer og hydrogen på sine
fasiliteter på Ågotnes. De siste årene har selskapet vært en betydelig
leverandør til over 25 ulike hybridiseringsprosjekter av offshorefartøy.

Den senere tid har PSW utviklet intelligente batterilagringssystem for
landbasert kraftoptimalisering, og jobber nå med utviklingen av det første
landstrømsystem drevet av hydrogen. Dette har stor internasjonal interesse og
PSW er nå er i posisjon til å tilby hydrogendrevne landstrømanlegg til havner
med lav kapasitet i eksisterende strømforsyning.

– Den globale elektrifiseringen av industrien og samfunnet generelt går veldig
raskt, og de siste årene har vi utviklet og designet innovative løsninger for å
møte dette markedet. Vår posisjon som etablert teknologileverandør og integrator
i det grønne skiftet står nå veldig sterkt. Med konsolideringen av PSW og Scana
har vi enda bedre muligheter for å vokse i takt med markedet og styrke vår
internasjonale tilstedeværelse, sier Eirik Sørensen, General Manager i PSW Power
& Automation.

Scana har særlig gjort seg bemerket med forankringsteknologi til flytende
havvind og oppdrettsindustrien den siste tiden. Porteføljeselskapet Seasystems
har blant annet levert 33 forankringsbraketter som er installert på
betongfundamentene til de 11 vindturbinene i Equinors Hywind Tampen-utbygging.
Samme selskap har også levert forankringsutstyr til Norway Royal Salmons havmerd
«Arctic Offshore Farming», Nordlaks sin havmerd «Jostein Albert», og til
tidevannskraftverket Pempa’q In-stream Tidal Energy Project i Canada.

Teknologileverandør til offshoreindustrien
Selv om bærekraftige teknologiløsninger blir hovedsatsingsområdet for det «nye»
Scana, vil mer tradisjonelle produkter og tjenester til olje- og gassindustrien
fremdeles utgjøre en viktig del av virksomheten. PSWs posisjon innen
offshoreindustrien er sterk, spesielt innen elektro, automasjon og
brønnkontroll. PSW leverer i dag teknologiprodukter innen kraftsystemer og
brønnkontroll og har de siste årene posisjonert seg godt med blant annet egne
produkter for subsea elektrifisering og plugging av brønner.

– Det vil være olje- og gassaktivitet på norsk og internasjonal sokkel i mange
år framover og selskapet har en unik posisjon til å ta en ledende rolle innen
det grønne skiftet også i olje- og gassnæringen. Som en kundefokusert leverandør
vil vi derfor fortsette å betjene offshoreindustrien med innovative løsninger,
systemer og tjenester. Samtidig vil vi bruke den unike kompetansen bygget opp
rundt oljeservice inn i nye fornybarsegmenter, som for eksempel offshore vind,
sier Bekkenes.

Sammenslåingen av Scana og PSW skal skje i januar 2022. Scana er i dag etablert
med hovedkontor på Flesland, men vil på nyåret flytte sine ansatte til PSWs
kontor i Bergen. PSW har også moderne og fremtidsrettede produksjonsfasiliteter,
som blant annet er selvforsynt med strøm fra solceller, både på Mongstad i Alver
kommune og på Ågotnes i Øygarden kommune.

For ytterligere informasjon, se publisert børsmelding eller kontakt:

Styrk Bekkenes Oddbjørn Haukøy
CEO, Scana ASA CEO, PSW Group
T: 404 03 520 T: 911 71 914
E: styrk.bekkenes@scana.no E: obh@psw.no

https://live.euronext.com/en/node/7900518
Redigert 15.12.2021 kl 17:37 Du må logge inn for å svare
Dr_Eval
28.01.2022 kl 15:30 1654

Børsmelding: Scana ASA utvider konsernledelsen og har gleden av å formidle at Oddbjørn Haukøy
har takket ja til stillingen som Chief Commercial Officer (CCO) med oppstart fra
1. februar 2022.

Oddbjørn Haukøy kommer fra stillingen som CEO i PSW Group. Haukøy var sentral i
etableringen av PSW tilbake i 2007 og har vært en viktig drivkraft i utviklingen
av selskapet som i dag er det fremste innenfor vedlikehold av brønnkontroll
utsyr til offshore næringen samt ledende innenfor landstrøm og hybridisering av
maritime fartøy i Europa. Han har over 30 års erfaring fra arbeid og
teknologiutvikling innen offshore- og maritim bransje. Siden 2012 har Haukøy
vært administrerende direktør for PSW-konsernet, en rolle han vil fortsette å ha
i kombinasjon rollen som CCO i Scana-ledelsen.

- Jeg er svært fornøyd med å få Oddbjørn Haukøy med på laget som vår Chief
Commercial Officer. Jeg føler meg trygg på at han med sin bakgrunn vil bli et
verdifullt medlem av vår ledergruppe, og bringe verdifull kompetanse inn i
dagens selskap. Haukøy vil også være en viktig ressurs for å videreutvikle
Scanas porteføljeselskaper, sier Styrk Bekkenes, CEO i Scana.

- Jeg ser frem til å samarbeide med resten av Scana-ledelsen om å utvikle et
sterkt industriselskap med hovedsete på Vestlandet, der vi skal bygge videre på
våre selskaper. Vi ønsker også å ta en aktiv rolle i konsolideringer i vår
bransje, der vi ser muligheter for gode og spennende oppkjøp, sier Haukøy.
Aramis
28.01.2022 kl 16:27 1602

Og så er vi nesten oppe på emi-kurs igjen. Selv om noen forsøkte å presse kursen ned igjen, spratt den fort opp igjen til 1,37. Oppgangen har skjedd på liten omsetning, så her er det mange som sitter igjen med skjegget i postkassa. Fullt fortjent :-)
Blygen
30.01.2022 kl 21:34 1410

Havvind er et betydelig satsingsområde for regjeringen videre.....just saying...:)..Venter egentlig bare på at kontraktene skal renne inn for Scana, når myndighetene får fingeren ut...
Redigert 31.01.2022 kl 14:38 Du må logge inn for å svare
Dr_Eval
03.02.2022 kl 14:40 1209

Børsmelding Scana: Prospekt godkjent.

Bergen, 3. februar 2022. Det vises til børsmeldinger fra Scana ASA (OSE: SCANA)
("Scana" eller "Selskapet") om gjennomføring av kjøp av PSW Group, samt rettet
emisjon med brutto proveny på ca. NOK 400 millioner (den "Rettede Emisjonen") og
mulig etterfølgende reparasjonsemisjon med brutto emisjonsproveny på inntil NOK
70 millioner ("Reparasjonsemisjonen").

Selskapets ekstraordinære generalforsamling vedtok 6. januar 2022 å utstede
totalt 285 909 295 nye aksjer i den Rettede Emisjonen ("de Nye Aksjene") og
tildele styret fullmakt til å utstede inntil 50 000 000 nye aksjer i
Reparasjonsemisjonen ("Tilbudsaksjene"), jf. børsmelding samme dato.

Finanstilsynet har i dag godkjent et aksjeprospekt utarbeidet av Selskapet
("Prospektet") i forbindelse med (i) notering av de Nye Aksjene og (ii)
gjennomføring av Reparasjonsemisjonen og notering av Tilbudsaksjene, på Oslo
Børs. Prospektet vil bli gjort tilgjengelig på følgende nettsider:
www.fearnleysecurities.com og www.sb1markets.no.

De Nye Aksjene, som midlertidig er registrert på Euronext NOTC, vil bli
registrert med Scanas ordinære ISIN (NO 0003053308) og deretter bli notert og
handlebare på Oslo Børs under Selskapets ordinære handelssymbol "SCANA" 4.
februar 2022.

Tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen starter 4. februar 2022 og utløper 18.
februar 2022 kl. 16:30 (CET) ("Tegningsperioden"). Tegningskursen i
Reparasjonsemisjonen er NOK 1,40 per Tilbudsaksje ("Tegningskursen").

Berettigede aksjonærer, som er aksjeeiere i Scana per 15. desember 2021 (slik
disse fremkommer av VPS-registeret ved utgangen av 17. desember 2021) som ikke
deltok i den Rettede Emisjonen og som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon
hvor et slikt tilbud ville ha vært ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn
Norge) ville ha krevet prospekt, registrering eller tilsvarende prosesser, vil
motta 0,6 omsettelige tegningsretter ("Tegningsretter"). Hver Tegningsrett gir
fortrinnsrett til å tegne, og bli tildelt, én Tilbudsaksje til Tegningskursen, i
henhold til gjeldende verdipapirlovgivning. Overtegning og tegning uten
Tegningsretter vil være tillatt, men det er ingen garanti for antall aksjer
tilgjengelig for tildeling basert på slik tegning.

For å tegne aksjer, må berettigede aksjonærer sende til en av Tilretteleggerne
(som definert nedenfor) en fullstendig og korrekt signert tegningsblankett innen
utløpet av Tegningsperioden. Nærmere opplysninger om Reparasjonsemisjonen og
instruksjoner vedrørende tegningsprosedyrer er tilgjengelig i Prospektet.
Tegningsrettene forventes å ha økonomisk verdi dersom Selskapets aksjer handler
over Tegningskursen i Tegningsperioden. Tegningsretter som ikke er benyttet til
å tegne Tilbudsaksjer eller solgt innen utløpet av Tegningsperioden, vil ikke ha
verdi og vil bortfalle uten vederlag til innehaveren. Berettigede aksjonærer som
ikke bruker Tegningsrettene sine vil oppleve utvanning av sin aksjebeholdning i
Selskapet dersom andre berettigede aksjonærer tegner Tilbudsaksjer.

Betaling for Tilbudsaksjer tildelt en tegner forfaller 25. februar 2022.
Forutsatt rettidig betaling fra alle tegnerne, forventes kapitalforhøyelsen
vedrørende Reparasjonsemisjonen å bli registrert i Foretaksregisteret på eller
omkring 2. mars 2022. Tilbudsaksjene forventes levert til tegnerne og starte
handel på Oslo Børs på eller omkring 3. mars 2022.

Gjennomføring av Reparasjonsemisjonen er betinget av (i) at styret i Selskapet
vedtar å godkjenne Reparasjonsemisjonen og (ii) registrering av
kapitalforhøyelsen i Selskapet knyttet til Reparasjonsemisjonen i
Foretaksregisteret og VPS.

Fearnley Securities AS og SpareBank 1 Markets AS opptrer som tilretteleggere i
Reparasjonsemisjonen ("Tilretteleggerne"). Advokatfirmaet Schjødt AS opptrer som
juridisk rådgiver for Scana.
Dovretro
03.02.2022 kl 14:45 1199

Emikurs var vel på 1,4 eller? og etter 2 stk meldte kontrakter etter emi så er ikke denne aksjen mere verdt. De eneste som er fornøyd med utviklingen er vel ledelsen som får lønn hver måned. Lenge siden Scana selv meldte noen jobber også, tro og håp virker ikke på denne
Dr_Eval
25.02.2022 kl 11:07 659

Scanas inntekter i fjerde kvartal 2021 var lavere enn tilsvarende periode i
fjoråret. Justert EBITDA for Q4 2021 er likevel på nivå med tilsvarende periode
i fjor, som følge av lavere kostnadsbase og bedre produktmiks. For helåret endte
inntekter og justert EBITDA på nivå med fjoråret.

Nøkkeltall for fjerde kvartal og helår 2021 ble som følger:

- Inntektene for Q4 ble NOK 62 millioner, noe som er en reduksjon på 25% fra Q4
20 justert for eiendomssalg. Justert EBITDA på NOK 2 millioner tilsvarer Q4 20

- For hele 2021 ble inntektene NOK 305 millioner, noe som tilsvarer fjoråret
justert for eiendomssalg. Justert EBITDA ble NOK 28 millioner, som tilsvarer
fjoråret.

Et høydepunkt i fjerde kvartal og 2021 i sin helhet, var Scanas avtale om
oppkjøp av PSW - en leverandør av produkter, systemer og tjenester til
energibransjen og maritim industri. Oppkjøpet ble gjennomført 11. januar 2022
og finansiert gjennom emisjon på NOK 400 millioner samt bankfinansiering på NOK
100 millioner. Dette sikrer Scana en unik posisjon i det grønne skiftet til de
maritime næringene.

- Oppkjøpet av PSW gir oss et solid fundament for å bidra til dekarboniseringen
av skipsfarten, offshoreindustrien, energibransjen og havbruksnæringen, og
danner et godt grunnlag for å levere på strategien vår for vekst på dette
området. Vi ser blant annet et stort marked for selskapets innovative løsninger
for landstrøm, både nasjonalt og internasjonalt. PSW har i dag 40 prosent av det
norske markedet for landstrøm, og opplever stor interesse fra Europa, sier Styrk
Bekkenes, Scanas CEO.

Selv om bærekraftige teknologiløsninger blir hovedsatsingsområdet for det «nye»
Scana, vil mer tradisjonelle produkter og tjenester til olje- og gassindustrien
fremdeles utgjøre en viktig del av virksomheten. Også her opplever selskapet økt
aktivitet.

For ytterligere informasjon om Scana, vennligst se www.scana.no

https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2022/02/25/7825690/lavere-inntekter-og-resultat-for-scana?internal_source=sistenytt


I en slik situasjon som verden er inne i kan Scana sin ekspertise komme til ekstrem nytte.