Hvordan påvirkes PGS av energikrise og mangedoblet gasspriser

Cliff
PGS 27.12.2021 kl 17:26 23983

I vinter har vi opplevd ekstrem kostnadseksplosjon i gass og elektrisitet forårsaket av storpolitikk med Putin sin maktdemonstrasjon overfor Tyskland og EU,
Med tilsynelatende begrunnelse i at Tyskland avventer teknisk godkjennelse av nybygget gassrørledning fra Russland, så velger Putin å strupe sine gassleveranser til EU.
Den egentlige årsaken ligger sannsynligvis i Ukraina. Der Putin frustreres av EU sin støtte og frieri til Ukraina.
Putin ønsker å markere at gassleveransen gir makt.

I det korte bildet utløses en ekstrem prisstigning på gass og derfor også galopperende prisstigning på strøm.

I det lange bildet er det grunn til å forvente at olje/gass-selskapene vil prøve å skaffe seg mer gass. De vil mest sannsynlig øke sine letebudsjetter.
I det lange bildet vil EU sine politikerne søke etter alternative leverandører. De ønsker å redusere sin avhengighet til Russland.
Norske politikere vil forstå at de må revurdere sine planer om å redusere sin olje&gass-produksjon. De vil måtte innse at hvis de bidrar til at EU kommer i skvis, så kan det utløse 3. verdenskrig. EU sin befolkning har en tålegrense. Opprør og frustrasjoner vil kunne bli grobunn for framvekst av ekstreme politiske grupperinger.
Det kan bli gjentagelse av forspillet til 2.verdenskrig, som resulterte i nasjonalsosialismens framvekst, grunnet nøden som "vinnerne" av 1.verdenskrig, påførte tyskland.
Norske politikere vil måtte innse at de ikke kan la seg styre av de "grønne hodene" som vil stenge nordsjøen for å redde verden. De vil måtte innse at det først må etableres nye energikilder før de kan ta bort de eksisterende.

.3/4 av verdens energiforbruk kommer fra Kull, Olje og Gass.
Vann, vindkraft, solenergi og atomkraft er relativt små bidragsytere.

Forhåpentligvis vil verden fokusere på å ta ut den verste............. Kull.
Og forhåpentligvis vil det store flertallet forstå at verden trenger olje og gass for å kunne frigjøre seg fra Kull.
Når Kull er tatt ut vil forhåpentligvis karbonfangst og renseteknikker bidra til at problemet er redusert.
Samtidig kan vi håpe at de utslippsfrie energikildene har fordoblet seg.

Men jeg tror de fleste har lært noe av vinterens eksplosive prisvekst.

Jeg tror på betydelig økning i leting etter mer gass og olje
Redigert 27.12.2021 kl 17:30 Du må logge inn for å svare
Hvalross
27.12.2021 kl 18:59 13529

I fjor var det "punk" å kjøpe olje. Nå kjøper de riktig gamle pengene oljeservice. Storkapitalen ser etter en hedge om oljeprisen går fullstendig av skaftet. - Og det kan dere være trygge på skjer om russisk olje og gass blir holdt ute fra vestlige markeder. Da faller det meste, mens gjeldstynget oljeservice hurtig går til ATH.

Stoltenberg kommer hjem med klar beskjed om fasttrack på alle norske olje og gassprosjekt. Røkke og et par andre systemtro korporatister kommer til å få mye hjelp til å etablere norsk effektivitet offshore prosjekt i andre deler av verden (spesielt Afrika). Ingen må tro de gir Yngve Slyngstad 5% av Aker Asset Managment - 50 millarder! - for å søle vekk på grønt dilldall. Det er er bare litt malingsplatt.

Det handler om energi som sikkerhetspolitikk. 35% andelen russisk olje og gass i Europa må erstattes - og det fort ...

Budkrig mellom Goldman Sachs og Aker? PGS i skuddet!
Redigert 27.12.2021 kl 19:03 Du må logge inn for å svare
Cliff
27.12.2021 kl 19:05 13510

PGS er "bunn-priset" av flere grunner :

- "Det grønne skiftet" har lokket mange investeringsfond og investorer bort fra oljerelatert virksomhet.. Etter at Ferd solgte seg ut i 2018, så har det ikke vært noen enkeltstående hovedeier i PGS. Aksjonærlista er sterkt preget av fond og finansinstitusjoner, som i tur og orden beslutter å flytte investeringene bort fra oljerelatert.
Dette skjer uten nevneverdig fokus på PGS sin livssituasjon.

- Markedssvikt grunnet at oljeselskapene også flytter sine investeringer over i vindkraft, solenergi og vannkraft. Alle ønsker et "grønnt stempel i panna"
Markeds-svikten fører til konkurser og avvikling hos konkurrenter som betyr at det i dag kun er PGS og Shearwater som er reelle konkurrenter innen sin seismikk-nisje.

- Gjelda.
PGS har de største, nyeste og mest avanserte seismikkbåtene. De nyeste båtene kom inn i markedet da nedturen etter 2014 var startet.
Med den markedssvikten som kom, så er gjelda blitt problematisk å betjene.
MEN....dette er også et problem som endrer status til utfordring, når markedet igjen kommer i vekst.
Det er helt ordinært å rullere gjelda videre når selskapet dokumenterer for långiverne at markedet endres positivt.
Redigert 27.12.2021 kl 19:06 Du må logge inn for å svare
HP17
27.12.2021 kl 19:13 13486

I morgen blåser PGS tilbake over kr 4 og deretter rettes ferden mot kr 7-8.

Har aksjer og håper selvfølgelig denne blåser til himmelen.
Er edruelig og Ser for meg en rolig stigning i kurs frem mot neste qrapport.
Har dog siste julerykk i mente og utelukker intet.
Pgs har ikke reagert på nye avtaler og kontrakter i det siste. Mulig vi dødelige omsider kan få betalt.
Å selge nå er uansett ikke aktuelt .
Cliff
28.12.2021 kl 06:56 13074

PGS har gjennomlevd 7 magre år.
I 2014 var aksjen priset til ca kr 100,-
Cliff
28.12.2021 kl 13:47 12782

Veldig bra at aksjen stiger.
Desember er tid for å rydde i porteføljen.
Da vil mange PGS-eiere selge for å realisere tap av skattemessige årsaker. Det vil oftest resultere i stigning i første del av januar, da mange kjøper seg inn igjen.
Hvis det propper opp gladnytt i tillegg til effekten av at mange kjøper seg inn igjen, så kan det utløses rally.

Jeg er rimelig trygg på at oljeselskapene vil jakte etter mer gass i Nordsjøen, etter vinterens prisrally.
Det betyr økt etterspørsel etter seismikk.
I disse dager signeres kontrakter for seismikkinnsamling i Nordsjøens sommersesong for 2022.
Derfor blir det ekstra spennende å se ordreboka når kv-rapporten kommer.
Cliff
28.12.2021 kl 14:26 12625

Jeg må korrigere litt på hukommelsen. Det var i 2012 at kursen sist gang var kr 100,-

Etter den gang har PGS fått levert sine 4 nyeste og mest avansere båter:

- Ramform Hyperion 2017
- Ramform Tethys 2016
- Ramform Atlas 2014
- Ramform Titan 2013Redigert 29.12.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
Cliff
28.12.2021 kl 14:36 12585

Odi.1

Jeg har ikke noen oversikt på gjelda over tid.

Jeg tenker at slike tall må ses i sammenheng med andre tall, som f.eks. bokførte verdier, omsetning og inntjening.

Gjelda er utvilsomt et problem i dag, fordi markedet har sviktet.
Dersom markedet tar seg opp igjen, så vil gjelds-eierene sine bekymringer fordunste og aksjen stiger.

Mye av dagens gjelds-angst skyldes pandemien som ledet til lavere aktivitetsnivå og økt bekymring for framtida.
PGS-aksjen var priset til 17-20 kroner før pandemien
Hvalross
29.12.2021 kl 17:00 11987

https://www.zerohedge.com/geopolitical/heres-how-energy-crisis-turns-hunger-and-then-war

Mørke skyer brygger opp. Stoltenberg vender hjem med klar beskjed om å bygge ut så mye olje, gass og kritiske mineraler som mulig. Dette er ren sikkerhetspolitikk. Økt havnivå om 50 år er ille nok, men til neste år kan vi se i beste fall "gule vester på steroider fra energiblakk middelklasse og direkte sulten underklasse. Om det da ikke blir fullskala kriger.

Når krybben er tom bites hestene. Så fyll frysern, bunkre opp med kjeks og vin, - og sørge for å gjøre som de riktig gamle pengene og hedge deg mot kollaps ved å satse på den forgjeldede oljeservicen som vil reprises uten at skremslene slår til. Og hurtig gå til ATH om truslene materialiserer seg. Så har du råd til bensin på kanne og maskingevær om det skulle trengs
Cliff
29.12.2021 kl 17:39 11950

https://e24.no/olje-og-energi/i/Poewb5/fare-for-energikrise-ogsaa-neste-vinter-vi-er-i-en-utsatt-posisjon?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

Endelig begynner journalistene å fokusere på galskapen, og hva den kan lede til

En konsekvens blir "frislipp" og gunstige skatteordninger for å stimulere til maksimal utbygging av alle kjente gassforekomster, samt leting etter mer.

Det trengs mye seismikk framover
Redigert 29.12.2021 kl 17:44 Du må logge inn for å svare
Cliff
29.12.2021 kl 18:04 11898

Norge har historisk sett alltid vært et KRIGSMÅL grunnet sin geografiske beliggenhet og kyststripe, med ideelle mulighet for militære baser, for å kunne kontrollere skipstrafikken til østersjøen og det nordlige europa.
Nå er vi blitt et krigsmål for å kunne kontrollere energi-tilførselen til Europa.

Russland er i allianse med Iran og vil kontrollere tilnærmet alt energi i Europa og nærliggende land, hvis de tar Norge.

Norge er en viktig brikke i stormakts-politikken

Dette vet Stoltenberg bedre enn noen annen
Redigert 29.12.2021 kl 18:06 Du må logge inn for å svare
Cliff
30.12.2021 kl 07:58 11528

PGS kan sikte mot et eventyrlig seismikkmarked i 2022 og årene som kommer
Cliff
30.12.2021 kl 08:08 11498

PGS kan sikte mot et eventyrlig seismikkmarked i 2022 og årene som kommer

Uhyggelig tanke men faktisk reel. Har tenkt samme tanke mange ganger. Energiproblematikken WW har så langt ført til åpning av nye leteområder i land som ønsker større kontroll med spesielt tilgang på olje og gass. Vi ser dette spesielt i Asia og Afrika. I lyset av at major oljeselskaper "er noe tilbakeholdene" (så langt) ser vi imidlertid at mindre oljeselskaper nå hiver seg massivt på toget. Sammen med statlige oljeselskaper, spesielt i Asia, vil dette snart føre til underkapasitet i seismikk. Se bare på konsesjonene som nå legges ut i India. Historiens største... Trenger man å si så mye mer...
Cliff
30.12.2021 kl 10:49 11189

Omsetningen til PGS var :

2017...ca 839 mill $
2018...ca 874 mill $
2019...ca 880 mill $
2020...ca 596 mill $

Pr 3.kv. er omsetningen ca 416 mill $....d.v.s. litt i underkant av 2020-omsetningen som var ca 423 mill $ på samme tidspunkt.

Jeg tror vi kan forvente at omsetningen for 2021 blir på nivå med 2020...i underkant av 600 mill $

Jeg antar at prisingen for seismikk var bedre i 2020 enn i 2021, fordi det ble signert kontrakter før pandemien som kom til utførelse i 2020.
Det betyr at aktivitetsnivået sannsynligvis var høyere i 2021 enn talla indikerer.

Tidene er ekstremt usikre p.g.a. pandemien og konsekvensene av den, men det er mange grunner til å kunne håpe på tilsvarende omsetning i 2022 som i 2019...dv.s. i underkant av 900 mill $

Omsetningsøkning fra i underkant av 600 mill $ til i underkant av 900 mill $ er ganske ekstrem
Cliff
30.12.2021 kl 11:35 11093

Hvis vi ser tilbake i tid så var omsetningen :

2012...ca 1518 mill $
2013...ca 1501 mill $

Så her kan det bli mye oppside når markedet bedres

Når tallene kommer bør hovedfokuset være på Ordrebok og Framtidsutsikter.
Redigert 30.12.2021 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
Blutus46
30.12.2021 kl 12:09 11041

Oppsiden er stor, men det skjer ikke noe før de kan vise at de faktisk tjener penger. Q4 rapporten blir ikke å gjenspeile det, så det er bare å ta på seg sikkerhetsbeltet. Jeg har sagt ned mot 2,5 og det står jeg ved, da er jeg klar til å kjøpe 300¨aksjer. Godt nyttår:-)
Hvalross
30.12.2021 kl 12:11 11047

TIMELINE

13 des

https://newsnationusa.com/news/business/big-wealth-investors-are-likely-to-put-money-to-work-in-stocks-after-amassing-record-levels-of-cash
Scott Rubin i Goldman Sachs spår (korrekt vil det vise seg) durabelig Santa Rally. Han sier videre at verdens rike ikke har sittet på så mye cash siden mai 2020.
“My core thesis is that money will come out of negative real yielding cash and out of bonds aggressively and early in 2022 following December board room asset allocation meetings,” Scott Rubner, analyst at Goldman Sachs’ global markets division, said in a note.

“Every private wealth advisor in the world is conducting ‘year-end allocation review’ meetings right now. The feedback will be largely that investors hold too much cash with rising inflation,” Rubner said.
Masse penger skal allokeres aggresivt i begynnelsen av januar. Energisektoren var best performing i 2021. Nå ønsker de å høyne risken. Smallcap, gjeld, lenger ut i verdikjeden.


17 des
Goldman Sachs venter rekordetterspørsel etter olje i 2022-2023.
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/goldman-sachs-expects-oil-demand-to-hit-record-levels-in-2022-2023/articleshow/88334217.cms

27 des
Goldman Sachs kjøper seg opp i PGS, flagger 7,28% som en konsekvens av bullish oljesyn.

Første halvdel januar
Rekordmengder penger skal inn i markedet. Vi vet Goldman Sachs foretrukne norske oljeservice bet. Hvor mye mer kjøper de? Og hva slags priser må de ut med om de feks skal komme seg til 20, 30, eller kanskje til og med 51% første halvdel januar 2022?Vurder å hold til minimum midten av januar ;)

Redigert 30.12.2021 kl 12:17 Du må logge inn for å svare
lysaker
30.12.2021 kl 12:31 10984

It seems you have some problem with yourself - GO TO A GP!

Blutus46
23.12.2021 kl 20:30
1631
Anbefaler å bli med på oppturen til 4,4 frem mot 11 Januar. Da er jeg klar til å shorte. Q4 rapporten blir ikke som forventet.
Highflow
30.12.2021 kl 13:03 10907

PGS kommer til og gå som en kule i 2022 !
Cliff
30.12.2021 kl 13:22 10851

Stadig flere vil måtte innse at Rögnvaldur Hannesson har rett.
Inkludert miljøaktivistene. Det fyres opp stadig nye kullkraftverk rundt i verden. Det blir hinsides galskap å stenge ned oljevirksomheten før alternative energikilder er klar til å ta over.
Verden har gått på lavgir i 2 år grunnet pandemien. Allikevel oppstår det energikrise.
Humlesnurr
30.12.2021 kl 15:14 10696

Fylte på med nye 15k aksjer i dag, blir nok siste mulighet for å få noe på disse lave nivåer. På nyåret vil nok mange investorer våkne opp fra Omikron frykt og handle aksjer. Ønsker alle PGS`ere ett godt nytt år og lykke til :)
Cliff
31.12.2021 kl 11:13 10298

PGS har gjennomlevd 7 magre år og kan endelig se positivt på framtida.
Verden har gått på lavgir i 2 år grunnet pandemien, og oljeselskapene strupte investeringene i angst for at olje&gass-forbruket skulle rammes.
Men fasit viser at forbruket har vært relativt stabilt.
Vinterens gasspriser har dokumentert at tilbudssiden er for liten.

Det har blitt investert alt for lite i olje-leting de siste 7 årene.
"De grønne" har gått til krig mot olje-produksjonen og manipulert verden til å tro at olje-stopp vil redde verden.
Jeg tror vinterens energi-krise har vekket oss til å innse at vi ikke kan ta bort den viktigste energi-kilden før alternativer er etablert.
Norske politikere vurderer nå å bygge mer vannkraft fra vernede vassdrag. Vinteren har vist at vi trenger mer elektrisk kraft.
Vinteren har også vist at Europa trenger både mer elektrisk kraft og gass.
Tilgang på energi er ikke bare et spørsmål om handel og økonomi, men også storpolitikk og maktbalanse.

Jeg er overbevist om at politikere og oljeselskapene nå er 100% motivert for å investere mer i jakten etter gass og olje.

Det er i grunnen bare å laste opp med PGS-aksjer, sette seg i godstolen og glede seg til framtida
Highflow
31.12.2021 kl 14:59 10142

Det grønne skiftet ble blåst opp altfor fort, det er ikke på langt nær klar til å erstatte olje og gass, når flere skjønner dette så vil PGS kursen bevege seg oppover igjen, jeg selv har kjøpt aksjer for 500 k og øker mer hvis den kommer nærmere 3 kr 👍
Cliff
01.01.2022 kl 18:25 9676

Q4 2021 Earnings Release Jan 27, 2022
2022 Capital Markets Day Jan 27, 2022
Hvalross
02.01.2022 kl 17:35 9239

https://seekingalpha.com/article/4477209-biggest-oil-market-surprise-for-2022-is-opec-inability-to-meet-quota

Noen tror på oversupply neste år. Men vi er også mange som tror på kritisk knapphet, og ser at Opec vil ha store problemer med å levere selv det de har forpliktet seg til.

Hvorvidt dette synet støttes av verdens virkelig rike vil vi se når det i første halvdel av januar skal allokeres en rekordstor mengde cash i aksjer.

https://newsnationusa.com/news/business/big-wealth-investors-are-likely-to-put-money-to-work-in-stocks-after-amassing-record-levels-of-cash

Hvalross' påstand er at en større andel av disse pengene som plasseres i januar skal i oljerelatert. Med allerede solid prisede oil majors, leter nå de skarpe hoder etter case lenger ut i verdikjeden. Rigg, seismikk, small cap, forgjeldet. En generell reprising i korten. Nedsiden synes svært begrenset. Oppsiden formidabel. Så kommer wild card'et som gjør selskap som PGS (og andre seismikk/riggselskap med lignende profil) ikke bare til favoritten for spekulative på jakt etter en mulig mangedobling, men en defensiv hedge for storkapitalen.
Visse hendelser, ikke helt usannsynlige noen av dem, kan bringe oljeprisen til nivåer på 200$, 300$ eller mer. Da får verdensøkonomien store problemer og det meste vil falle. Mens de selskap som kan levere mye energi så fort som mulig, innen få måneder vil stige til ATH. Disse finns det flere av, men rundt om i styrerom vet vi en særlig risiko ble særlig diskutert i desember:

Russisk olje og gass kan forsvinne fra det vestlige markedet. Putin tenker annerledes, han følger Aleksandr Dugins russosentriske kapitalismealternativ, og han kan i stor grad selge oljen sin til partneren sin Kina uansett. Han kan altså selv velge å tukte et svakt og allerede destabilisert Europa.Nye prissjokk neste høst?
https://e24.no/olje-og-energi/i/Poewb5/fare-for-energikrise-ogsaa-neste-vinter-vi-er-i-en-utsatt-posisjon?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

– Putin har fått to ess på hånden i form av coronakrise og gassmangel i Europa, og noen konger og knekter i form av kaldvær i sør og at gasslagrene ble kraftig nedtappet i fjor vinter. Han gjør ingen aggressive handlinger, han lar bare være å fylle på med mer gass, sier Myhre.

Fare for opptrapping av konflikten mellom Russland og Ukraina skaper usikkerhet også om fremtidige leveranser. Prisene for leveranse av gass til neste vinter har steget mye.

Det kan tyde på at markedet frykter at Europas allerede lave gasslagre ikke vil fylles opp til sommeren, og at det kan komme nye prissjokk neste vinter"


Selv er jeg så heldig å ved gjennom en tilfeldighet fått en av Norges rikeste og mest velconnectede som kunde og etterhvert venn. I slike kretser er synet til professoren sitert under vanlig, og de er i ferd med å omplassere deler av porteføljen av denne grunn

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/12/30/7795454/vi-trenger-mer-oljeleting?internal_source=sistenytt

EUs energipolitikk bretter ut sine svakeste sider denne vinteren. Norsk olje- og gassindustri går gode tider i møte, mener professor emeritus Rögnvaldur Hannesson.

Nylig har vi fått høre at eksporten fra Norge setter nye rekorder. Det skyldes i første rekke vår olje- og gassindustri. Det later ikke til å være noen solnedgangsindustri, som noen vil ha det til, men heller en som er på middagshøyden. Så har vi da også cirka halvparten av våre olje- og gassreserver igjen, ifølge Oljedirektoratet.

Er det noen som tror at europeerne vil «straffe» russerne ved å stenge av deres leveranser av gass? Uttalelser fra både NATO og amerikanerne om «konsekvenser» hvis russerne finner på å invadere Ukraina lyder mest bare pinlige.


Andre og kanskje mer edruelige institusjoner har også sine analyser av energibehovet pr. 2050. En av dem er International Energy Outlook fra den amerikanske Energy Information Administration. De ser for seg økende utslipp av kulldioksid frem til 2050. Om leting etter nye reserver sier de følgende:

«For å møte økt etterspørsel, må verdens land øke sin letevirksomhet (for å finne nye ressurser), bore flere brønner (for å utvinne nye og eksisterende funn), og stole på teknisk fremgang (for å få ut mer av eksisterende reserver).»


Mer spekulativt, men etter langt mektigere persjonager enn Det Heldige Sjødyrs syn, er den reele grunnen grunnen til to tilsynelatende urelaterte hendelser:

Stoltenbergs Gjenkomst og Aker Asset Managment.
1 Kildene hevder Stoltenberg vender hjem med Ett oppdrag. Å radikalt opptrappe utvinningen av Norges olje og gassresurser for å demme opp for Russland, Iran og Araberstatenes tilnærmede hegemoni. Shale er en farse som kun har kunnet fungere med nullrente og tilskudd; ref Bidens pinlige bønn til Opec om å produsere mer i steden for å stimulere egne shale produsenter. Han finner det tilsynelatende billigere og mer effektivt å stimulere økonomien direkte ved å dele ut pengene fra pressa direkte dryppvis til fetladne undersåtter på en knapp lifeline. Vestens fiender kontrollerer gassen og oljen vi trenger for å opprettholde en normal økonomi. Kina kontroller de kritiske mineralene vi trenger for det mye omtalte Grønne Skiftet. Dette er en sikkerhetspolitisk umulighet, og Natos viktigste oppgave blir å fri oss fra et mulig Russisk/Kina ledet energityranni. Den kloke Stoltenberg vender hjem for å fri oss fra lenkene, en forutsettning for Vestens videre Verdenshegemoni er ressurstilgjengelighet, og økonomiens i særklasse viktigste innsatsfaktor er rikelig tilgjengelig olje og gass.

(Hvorvidt coronapandemien og Den Grønne Bløffen ble skapt eller utnyttet for å vinne tid ved å midlertidig utsette de katastrofale konsekvensene av kritisk energimangel skal jeg her la ligge pga slike teoriers rent spekulative natur.)

Et ubestridelig faktum er at Russland og Kina styrker seg relativt Vesten. Her påstås det at Stoltenbergs viktigste lojalitet fotsatt vil være til Nato, og at hans hovedprioritet vil være å hurtigs mulig utbygge all Norges tilgjengelige olje og gass ressurser.

2. Yngve Slyngstad. Aker Asset Managment, Akers kommende 1000 milliardersfond snakker på innpust og utpust om Grønne Investeringer. Innsidere ler av medias naivitet. Yngve Slyngstad får 5% av aksjene - 50 milliarder!
https://e24.no/boers-og-finans/i/nWBMBa/aker-ansetter-yngve-slyngstad-det-er-perfekt-match
- Støre uttaler at oljefondet skal bli politisk.
- Annsettelsen av storkapitalens egen Nicolai Tangen
- Den tidligere oljefondsjefen får 50 milliarder (!) for å lede Akers nye 1000 milliarders fond.
- Stoltenberg vender hjem med oppgave om å erstatte Russland 35% av europeisk olje og gass, og Kinas monopol på sjeldne mineraler.
- Akerssystemet og noen fler systemtro korporatister utvalg til å hurtig utbygge all tilgjengelig olje og gass på norsk sektor.
Videre skal norsk effektivitet og forutsigbarhet innføres i Afrikanske offshoreprosjekter, hvor Akerfondet og deres kommende eiere i Verdens rikeste familier vil forfordeles. Alt under påskudd, og det med rette, av sikkerhetsolitikk


Hvalross konkrete investerings anbefalinger for 2022:

Begynn året all inn i forgjeldet oljeservice. Mine er Borr og PGS, men det finns selvsagt flere. Alt du kan skrape opp og belåning.
Sylt så deler av gevinsten (feks en fjerdedel) i midten av januar, og putt i Akers Natostøttede fond ved første mulighet.Ved årsutgang 2022 behold en fjerdedel i Borr/Pgs o.l inn i den sannsynlige supersyklusen longlong, og sylt 3/4 progressivt i Natofondet på egnede topper gjennom resten av dette året, - hvor så mange av oss kommer til å bli velstående. Og de allerede velstående direkte rike. Til de som allerede er inne: Mine aller varmeste gratulasjoner.
Cliff
02.01.2022 kl 19:03 9160

Capital Markets Day, sammen med kvartalsrapportering, torsdag 27.januar blir utrolig spennende.
Hvis det da meldes om kraftig vekst i etterspørselen, så kan PGS stå i startgropa for en eventyrlig vekst som vi aldri tidligere har sett maken til.
Historiske omsetningstall viser at nivået i pandemien (2020-2021), har ligget på 40 % av nivået for 10 år siden.
Verdens seismikkflåte er blitt kraftig redusert i løpet av de siste 5 åra. Det er investert alt for lite i seismikk over lang tid.
Når det utløses energikrise som vi har sett i vinter, samtidig som verden girer opp etter pandemi-dvalen, så blir det eksplosiv opptur.
Seismikkbransjen har mye til felles med supply-bransjen....ratene stiger ekstremt når det blir manko på båter og personell.
Volga
02.01.2022 kl 23:13 8870

Olje- og gasspriser, samt energimangel synes ikke særlig godt i backlogen til PGS så langt. Siden forrige kvartalsrapport har PGS meldt 3 kontrakter, hvorav 1 var en bekreftelse av arbeid som lå inne. Dette gir vel en nedgang i backlog fra q3 til q4, og støtter ikke akkurat så langt oppunder CEOs uttalelser om et hett 4D-marked i 2022. Hva om så selve gullkalven - late sales i Q4 - i tillegg nå ikke leverer? Siste innsidekjøp var i april 21. Her viste de i ledelsen og styret som kjøpte dårlig timing hva gjaldt inngangskurs (CFO kjøpte f.eks på 5,3), så hvor god oversikt har de egentlig? Q3 var jo ikke bra. PGS har også fått svært mye støtte fra staten. Hvordan er dette nå?

For, caset dreier seg jo svært mye om håndtering av gjeld som forfaller i 2022-24. Selskapet mener selv de skal håndtere 22-gjelda, mens deler av analysestanden mener det vil medføre en særbehandling av kreditorer (TLB versus eksportfinansiering) selskapet ikke kommer til å klare å få gjennom. Hva er riktig her? Totalgjelda i volum jo også ganske så skremmende, særlig med tanke på at deler av inntjeningspotensialet denne bygger på fortsatt ligger i kaldt opplag. Kommer denne tonnasjen noen gang permanent tilbake i markedet? PLCS tonnasjen ut har jo ikke akkurat gitt nevneverdig bedring den heller, kun blaff av håp på starten av fjoråret.

Fra et aksjonærståsted kan det synes som en hver form for restrukturering av gjelda nå nærmest innebærer krise (les: kraftig utvanning), så det dreier seg om å klare å holde dette flytendende med nåværende gjeld. Timingen av og innholdet i emisjonen på ~MNOK 850 i 2020 var jo svært svært bra med kun rundt ~20% utvanning, men så kom mars 2020... Selskapet hadde vel nærmest konka om man ikke hadde fått satt denne i januar. (Statsstøtta kom jo også svært beleilig. En skulle tro utsiktene i januar 2022 er mer utfordrende enn i 2020 skulle refinansiering nok en gang kreve ny egenkapital? Størrelsen på gjelda utelukker en del mer integrerte partnerskap og oppkjøp, og verdien på biblioteket er jo også lavere enn gjelda. Båtene må holdes i solid drift i tillegg.

Mulig det kommer noen kursblaff oppover nå som gjør dette til en trade, men er det i hele tatt realistisk at PGS i sin nåværende form klarer å holde seg flytende og dermed interessant for den langsiktige investor? Lurer på om noen her inne har en mer konkret oversikt en tro og håp i form av generelle energinyheter? Siden 2012 har det jo bare gått nedover. Og vet vi at G Sachs faktisk gjør et enda større inntog her, eller er dette bare en eller annen slags form for 'allokering/interntransaksjon'?

Snitt kursmål er ~4,5 i følge DN. 3 kjøp, 2 hold, 3 selg. Usikker på hvor oppdatert dette er.
Redigert 02.01.2022 kl 23:16 Du må logge inn for å svare

Det er en enorm mulighet for landet og satse,men trostene på tinget som aldri før har sett hvor verdiene kommer fra er grønnøyde og deverre våre nye kamerater som ikke ønsker flee prosjekter.
Gribber som eter folks penger og som er nytenkende på grønt skifte.
Nedskrivninger på dataseismikk er snart et faktum fra Pgs Tgs og alle andre.
Stortinget og regjeringen bør skamme seg og har null tillitt fra mitt hode,de er bare ute etter skattepenger der det er penger og hente.
Når rottene rømmer skipet er det fare på ferde,og steten er den strøste finede for klima og næring har blitt.
Equinor er snart eneste igjen i nordsjøen og det er ingen interesse fra alle andre som rømte nordsjøen for 10 år siden.
Politikerne er livsfarlige og kan bare og snakke,de jobber ikke.
Stygt sagt men de ødelegger familier og næringer på avgift og nye skater.

Stor tro på at seismikk markedet er stigende. Mer eller mindre alle aktører melder om dette. Problemet som jeg ser det er at det basert på siste års resultater er at det må skje mye bare for å kunne gå i null. Jeg klarer ikke se hvordan dette skal gå basert på utgifter og nåværende backlog. Og penger må inn skal gjelden håndteres. Basert på Q3 rapport er forventede utgifter for 2021 godt over 400 millUS, og ser ikke at dette kan bli veldig mye lavere i tiden som kommer, heller høyere lm de klarer å få flere båter i gang. Men nåværende backlog tyder ikke på dette. Ut fra mine regne evner så blir dette vanskelig. Skulle det renne inn med oppdrag så kan selvfølgelig gevinsten og kursen bli ellevill. Men per ser risikoen skyhøy ut for min del. Skjønner at mange er begeistret for mulig oppside her, og hvor stor er egentlig nedsiden? I mine øyne er risikoen så stor at jeg har endt min posisjon i løpet av 21, men ønsker alle et godt seismikkår.
Cliff
03.01.2022 kl 06:54 8711

Helt enig 😊
Hvis man skal styre sin investeringsbeslutning på det man ser i bakspeilet, så er det ingen fornuft i å kjøpe PGS.

Men jeg prøver å se inn i framtida.
Da ser jeg at behovet for mer gass og olje er ekstremt mye større enn det vi forventet for kort tid siden.
Derfor tror jeg på en ekstrem vekst i Seismikketterspørsel.
Jeg tror etterspørselen blir større enn kapasiteten, fordi kapasiteten har blitt betydelig redusert de siste 5 årene.

Gjelda er for stor målt mot den omsetningen som PGS har hatt i pandemi-perioden…
Men uproblematisk når ratene plutselig er tilbake på 2012-nivå